Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meteoorzwermen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op / onder   –   Zon / Maan   –   Maanfasen   –   Sterrenbeelden   –   Deepsky     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De meteorenzwerm Tauriden
in november 2012


De meteorenzwerm Tauriden bereikt op dinsdag 6 november 2012, rond 12 uur, zijn maximum. De meteoren van de Tauriden zijn traag, helder oranje en soms vuurbollen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n 9 meteoren per uur vallen. Rond 1:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 55°) aan de hemel. Het beste moment om Tauriden waar te nemen is op 6 november rond 23:30 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 50° boven de horizon, in het zuidoosten. In onze streken zijn dan vermoedelijk circa 2–7 meteoren per uur van deze zwerm te zien. In totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, bij donkere en heldere hemel circa 9–17 “vallende sterren” per uur te zien. Op een goed donkere plek zijn ongeveer drie keer zoveel meteoren te zien als in dichtbevolkt gebied. De Maan komt al voor middernacht op, is voor ongeveer 50% verlicht en kan eventueel storen. Rond 7:15 uur gaat het schemeren en om 7:46 uur komt de Zon op.

Kaartje

Heldere meteoren De meteoren van de meeste zwermen verschijnen niet allemaal op de dag van het maximum. Zo is gedurende circa 22 dagen rondom het maximum meer dan 50% van het maximum aantal meteoren per uur (2) van de Tauriden te zien. Tot 25 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een vrij lange piek. Er zijn dus nog meer kansen, voor het geval het in de nacht van het maximum niet helder is. Iedere dag verder weg van het maximum zijn er echter wel ongeveer 6% minder meteoren per uur te zien. De typische snelheden van de meteoren in deze zwerm zijn met circa 28 km/s (ongeveer 99.720 km/uur) vrij gemiddeld. Er is geen speciale apparatuur nodig om meteoren waar te kunnen nemen. Wanneer het helder is, volstaat het blote oog. Op een donkere plek zijn meer meteoren te zien dan midden in een stad. Een ligstoel en voldoende kleding zorgen voor (extra) comfort (zie Hoe kan ik meteoren waarnemen? in de veelgestelde vragen).


Figuur: Kaart van Nederland met aantallen meteoren
Kaart van Nederland met aantallen Tauriden voor middernacht Kaart van Nederland met aantallen Tauriden tijdens het maximum
Kaart van Nederland met de geschatte aantallen Tauriden per uur, bij heldere hemel. Links: vóór middernacht, op dinsdag 6 november om 23:30 uur. Rechts: ten tijde van het maximum, op dinsdag 6 november om 23:30 uur. De kleur geeft voor iedere plaats aan hoeveel meteoren vanuit die locatie te verwachten zijn. Vanuit lichte gebieden op de kaart, bijvoorbeeld in en rond steden, zijn minder “vallende sterren” te zien dan vanuit donkere gebieden, door de lichtvervuiling. Het aantal meteoren per uur behorende bij iedere kleur kan worden afgelezen in de legenda. Data lichtvervuiling: RIVM.Tabel: de meteorenzwerm Tauriden in de nacht van het maximum

DatumTijdΔtRadiantMeteoren per uurZonMaan
richtinghoogtezwermtotaalhoogtehoogtefase
6/1120:00 8uO 21° 1 6 -27° -23° 52%
6/1121:00 9uO 30° 2 8 -36° -18° 52%
6/1122:00 10uOZO 39° 3 10 -44° -12° 52%
6/1123:00 11uZO 47° 4 12 -50° -4° 51%
7/1100:00 12uZZO 53° 3 7 -53° 51%
7/1101:00 13uZ 55° 3 9 -53° 12° 50%
7/1102:00 14uZZW 54° 3 10 -49° 21° 50%
7/1103:00 15uZW 49° 3 10 -42° 29° 50%
7/1104:00 16uWZW 42° 2 10 -34° 37° 49%
7/1105:00 17uWZW 33° 2 9 -25° 43° 49%
7/1106:00 18uW 24° 1 8 -16° 47° 48%
Grafiek: Tauriden in de nacht van het maximum
Grafiek: met aantallen meteoren per uur in de nacht van het maximum
Meteorenaantallen per uur voor een donkere locatie in de nacht van het maximum. Aantallen Tauriden zijn in rood, overige meteoren in blauw.


Tabel: de meteorenzwerm Tauriden in de nachten rond het maximum

DatumBesteΔtRadiantMeteoren per uurZonMaan
tijdrichtinghoogtezwermtotaalhoogtehoogtefase
4/11 21:00 -39uO 29° 2 8 -35° -3° 71%
5/11 22:00 -14uOZO 39° 3 10 -43° -3° 61%
6/11 23:30 12uZO 50° 5 13 -52° 51%
8/11 0:30 37uZZO 55° 5 14 -54° -2° 40%
9/11 1:30 62uZZW 55° 5 16 -52° -4° 30%
Grafiek: Tauriden in de nachten rond het maximum
Grafiek: met aantallen meteoren per uur in de nachten rond het maximum
Meteorenaantallen per uur voor een donkere locatie in de nachten rond het maximum. Aantallen Tauriden zijn in rood, overige meteoren in blauw.


Tabel: de meteorenzwerm Tauriden in andere jaren

JaarDatumBesteΔtRadiantMeteoren per uurZonMaan
tijdrichtinghoogtezwermtotaalhoogtehoogtefase
2009 6/11 19:30 2uO 16° 1 6 -22° -1° 81%
2010 7/11 3:30 4uZW 46° 5 20 -38° -50° 1%
2011 7/11 4:30 -1uWZW 38° 3 18 -29° -2° 88%
2012 5/11 22:00 -14uOZO 39° 3 10 -43° -3° 61%
2013 7/11 3:30 10uZW 46° 4 17 -38° -57° 17%
2014 7/11 3:00 3uZW 49° 1 4 -42° 42° 100%
2015 7/11 3:00 -3uZW 49° 4 17 -42° 18%
Grafiek: Tauriden in andere jaren
Grafiek: met aantallen meteoren per uur in andere jaren
Meteorenaantallen per uur voor een donkere locatie in andere jaren. Aantallen Tauriden zijn in rood, overige meteoren in blauw.


Grafiek: aantallen meteoren vannacht aan de hemel

Grafiek: Meteoren vannacht
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal.


Meteoren worden in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd. In werkelijkheid gaat het niet om sterren die vallen, maar om minuscule stukjes steen en gruis die onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnenkomen en op ongeveer 80–120 km hoogte verdampen. Het lichtflitsje dat we zien is met name de lucht om het steentje heen die aan het gloeien gebracht wordt. Een meteorenzwerm is een verzameling van meteoren die rond dezelfde tijd en in hetzelfde gebied aan de hemel zichtbaar zijn. De meteoren lijken uit één punt aan de hemel te komen, dat we de radiant noemen. Deze beweging wordt veroorzaakt door zowel de beweging van de meteoren zelf als door de baansnelheid van de Aarde. Zie ook Meteoren vannacht aan de hemel, de pagina jaarlijkse meteoorzwermen voor informatie over andere zwermen, de uitleg bij de jaarlijkse meteoorzwermen voor meer informatie over deze tabel en de pagina's Wat zijn vallende sterren? en Hoe kan ik meteoren waarnemen? in de veelgestelde vragen.


Grafiek: meteorenactiviteit dit jaar Grafiek met de maximale meteorenactiviteit voor iedere nacht in 2012
Grafiek van de maximale meteorenactiviteit per nacht (HRmax) in Nederland en België, voor heel 2012. De zwarte streepjeslijn toont de diffuse achtergrond, de gekleurde curves stellen de verschillende zwemen voor en de zwarte doorgetrokken lijn geeft het maximale totale aantal meteoren per uur, voor iedere nacht. De verticale gekleurde stippellijnen tonen de data van de maxima van de grootste zwermen, met de eerste letter van de naam bovenin. De ruwweg maandelijkse dippen worden veroorzaakt door de Volle Maan. Kijk op de pagina Jaarlijkse meteorenzwermen in 2012 voor andere meteorenzwermen in dit jaar.


<< Oktober-Arietiden 2012   —   δ-Eridaniden 2012 >>App Store       Google Play                

Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meteoorzwermen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op / onder   –   Zon / Maan   –   Maanfasen   –   Sterrenbeelden   –   Deepsky     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/07/2024  —  bronvermelding