Hemel vannacht   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op/onder   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden   –   Waarneemweer   –   FAQ     Naar de hoofdpagina HemelApps FAQ HemelApps Google Play YouTube Google agenda Facebook Twitter Contact

Logo hemel.waarnemen.com

Contact, missie en auteursrecht


Contact  —  Colofon  —  Vragen  —  Missie  —  Auteursrecht  —  Gebruik gegevens  —  Disclaimer

Contact

Bitbucket Bitbucket: Meld een probleem of wens
Facebook Facebook: like hemel.waarnemen
Twitter Twitter: volg @hemel_waarnemen
YouTube YouTube: hemelwaarnemen
Google agenda Google Agenda: hemel.waarnemen
Contact E-mail: E-mailadres

Colofon

Marc van der Sluys
Teksten, afbeeldingen en berekeningen:
Marc van der Sluys (tenzij anders aangegeven)
Gebruikte software en data: Referenties en literatuur
Webhosting: Pocket Science

Marc van der Sluys is sterrenkundig onderzoeker sinds 2001 en promoveerde in 2006 aan de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar de vorming en evolutie van compacte dubbelsterren. Na een positie aan Northwestern University in Chicago en een National Fellowship in Canada keerde hij terug naar Nederland aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij onderzoek deed naar compacte dubbelsterren met witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, en naar de detectie van gravitatiegolven van deze objecten met detectoren als LIGO, Virgo en LISA. Sinds 2021 doet hij dit onderzoek bij Nikhef en de Universiteit Utrecht, en sinds 2023 is hij ook docent Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is (co-)auteur van meer dan honderd wetenschappelijke artikelen en heeft ruim 23 duizend citaties naar zijn werk. Hij werkt(e) samen met tientallen wetenschappers uit Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa en presenteerde zijn werk in tientallen internationale conferenties op vier continenten.

Naast zijn wetenschappelijke publicaties heeft Marc van der Sluys meer dan honderd publiekslezingen gegeven en in binnen- en buitenland, voor scholen, universiteiten, publiekssterrenwachten, sterrenkundeverenigingen, enzovoorts. Hij begon in 2004 als hobbyproject met het opzetten van de populair-sterrenkundige website hemel.waarnemen.com. De website telt inmiddels ruim 10 duizend pagina's en meer dan 23.000 kaartjes, afbeeldingen en animaties. hemel.waarnemen.com trekt jaarlijks rond de 2 miljoen bezoekers, wordt gevolgd door meer dan 7000 mensen via Facebook en Twitter en haar smartphone apps SterHemel voor Android en MijnHemel voor iOS zijn meer dan 15.000 maal gedownload. De website is inmiddels uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van hemelverschijnselen in Nederland en Vlaanderen onder amateursterrenkundigen, geïnteresseerde leken en de media, en vermoedelijk een van de meest bezochte populair-wetenschappelijke sterrenkundesites van de Benelux. Informatie van hemel.waarnemen.com heeft de weg naar lokale, regionale en nationale media gevonden in meer dan 500 publicaties.

Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen over de inhoud van hemel.waarnemen.com of de SterHemel app, suggesties ter aanvulling of verbetering van die inhoud, of aanvragen van gegevens die (nog) niet voorkomen op de website kun je melden op de pagina Meld een probleem of wens.

Voor een vraag over sterrenkunde die niet in de veelgestelde vragen te vinden is kun je een email sturen naar het adres hierboven. Voor het beantwoorden van de vragen is het handig in een paar woorden je opleiding of (technische) achtergrond te beschrijven en voor scholieren je klas (b.v. 3 Havo). Ik behoud mij het recht voor vragen aan te passen (bijvoorbeeld ter verduidelijking of ter veralgemenisering) en deze met antwoord op in de veelgestelde vragen te publiceren. Het auteursrecht van de vraag valt daarbij automatisch aan Marc van der Sluys. Merk ook op dat deze website een hobby is. Ik heb dus voornamelijk in het weekend tijd om de site te onderhouden of e-mail te beantwoorden. Er zijn ook omstandigheden waarin je je vraag niet hoeft te stellen!

Sommige mensen willen iets wat nog niet op de website voorkomt. In principe is alles mogelijk, maar het kost natuurlijk tijd om nieuwe dingen te ontwikkelen. Voor sommige vragen is weken werk of maanden onderzoek nodig. Dat lukt niet in mijn vrije tijd. Ik moet onbetaald verlof nemen van mijn werk en de gemiste inkomsten uit de opdracht halen (een maand niet eten vind ik een minder handige oplossing). Om een beetje een idee te geven, een uur werk kost €60 (bruto), een week €2400 en een jaar €99.600. Het is een goed idee om een maximumbedrag af te spreken en het werk op te leveren zodra dat is bereikt. Als er dan nog onderdelen missen of onvoldoende uitontwikkeld zijn, kan daar een vervolgopdracht voor worden gegeven. Als het een hele leuke opdracht is heb je kans dat ik stiekem in mijn vrije tijd gratis wat bijklus, maar ga daar niet van uit. Maak je niet ongerust, ongeveer de helft van het geld stroomt weer terug naar de samenleving via de belastingen en iedereen (of ten minste alle belangstellenden) profiteert van een verbeterde website. En ja, ik weet dat er al voor zeker een ton aan informatie op de website staat die gratis toegankelijk is — zie dat maar als een kadootje. Maar als je er toch graag een fooi voor wilt geven zal ik niet protesteren.

Missie

Het idee achter hemel.waarnemen.com is het aanbieden aan een breed publiek van informatie over verschijnselen aan de sterrenhemel die met eenvoudige middelen (ongewapend oog, verrekijker, kleine telescoop) kunnen worden waargenomen en/of interessant zijn voor een algemeen publiek, van geïnteresseerde leek tot fanatieke amateurastronoom. De website is gericht op België en Nederland, en is opgesteld in het Nederlands/Vlaams. Mede door hulp van Pocket Science is het mogelijk deze informatie te verschaffen in een niet-commerciële, advertentievrije omgeving. De ontwikkeling van de website gaat langzaam en stapsgewijs — toevoegingen worden direct geautomatiseerd, waardoor de ontwikkeling langer duurt, maar eenmaal bestaande informatie gemakkelijk bijgehouden en geüpdatet kan worden. Voor het produceren en automatiseren van de inhoud van hemel.waarnemen.com zijn de softwarebibliotheken libTheSky (sterrenkundige software) en libSUFR (algemene software) ontwikkeld. Er rust auteursrecht op de inhoud van deze website en de codes. Zie ook deze disclaimer.

Auteursrecht

Alle op deze website aanwezige teksten, gegevens, afbeeldingen en programmatuur zijn intellectueel eigendom van Marc van der Sluys, tenzij anders aangegeven. Bovengenoemd mag op geen enkele wijze worden gecopiëerd, vermenigvuldigd of vercommercialiseerd, zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd in Nederland, België en 162 andere landen. Opzettelijke schending van het auteursrecht zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de auteur geldt in deze landen als een misdrijf.

De softwarebibliotheken libTheSky en libSUFR zijn open en gratis, en mogen worden gebruikt en vermenigvuldigd onder de voorwaarden van de GNU General Public License v.3 (onofficiële Nederlandse vertaling).

Gebruik van gegevens van hemel.waarnemen.com

In bepaalde gevallen kan schriftelijke toestemming worden verkregen voor beperkt gebruik van gegevens en/of afbeeldingen voor non-profit doeleinden. Hiervoor moeten een vermelding van de bron en een (deep)link naar de betreffende pagina op deze website worden geplaatst. Toestemming kan worden aangevraagd door een email te sturen naar bovenstaand adres. Het verzoek om gebruik van informatie van hemel.waarnemen.com voor uw eigen website wordt doorgaans afgewezen, om de reden dat u uw bezoekers eenvoudig op de hoogte kunt stellen van die informatie door het plaatsen van een (deep)link naar deze website. Het verbeteren van de reclame-inkomsten van uw website behoort niet tot de doelen van hemel.waarnemen.com.

Het geautomatiseerd of systematisch verzamelen en/of commerciëel gebruik van de gegevens op deze website zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteur is ten strengste verboden en zal worden aangevochten. Exclusief gebruik van dit materiaal is voorbehouden aan Marc van der Sluys. Ook gegevens die onder speciale toestemming elders worden gebruikt blijven zijn eigendom, en Marc van der Sluys behoudt hierbij het auteursrecht. Marc van der Sluys houdt zich eveneens het recht voor eerder gegeven toestemming voor het gebruik van materiaal weer in te trekken.

Disclaimer

Ik neem geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de gegevens op deze website (ook niet op andere websites overigens). Hoewel ik probeer gegevens correct weer te geven kan het gebeuren (en is het statistisch gezien zelfs zeer waarschijnlijk) dat er in de duizenden webpagina's van hemel.waarnemen.com onjuistheden of (reken)fouten voorkomen. De gegevens op deze website worden ter informatie aangeboden aan de bezoekers in de hoop dat zij nuttig zijn, maar zonder enige garantie, zelfs niet met de garantie dat deze gegevens voor enig doel bruikbaar zullen zijn. Mochten onregelmatigheden worden ontdekt door een bezoeker dan kunnen deze hier aan mij worden gemeld.  Google Play     Knop Toevoegen aan Google Agenda     Abonneren op hemel.waarnemen.com op YouTube          

Links   –   Hemel vannacht   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op/onder   –   Maanfasekalender   –   Deepsky   –   Sterrenbeelden   –   Waarneemweer   –   FAQ     Naar de hoofdpagina HemelApps FAQ HemelApps Google Play YouTube Google agenda Facebook Twitter Contact

© 2004–2022 Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com