Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meteoorzwermen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op / onder   –   Zon / Maan   –   Maanfasen   –   Sterrenbeelden   –   Deepsky     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De meteorenzwerm Lyriden
in april 2020


De meteorenzwerm Lyriden bereikt op woensdag 22 april 2020, rond 11 uur, zijn maximum. De meteoren van de Lyriden zijn snel en helder en vertonen soms vuurbollen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo'n 13 meteoren per uur vallen. Rond 6:00 uur staat de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 71°) aan de hemel. Het beste moment om Lyriden waar te nemen is op 22 april rond 4:00 uur (zie het kaartje). De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 63° boven de horizon, in het oostzuidoosten. In onze streken zijn dan vermoedelijk circa 5–11 meteoren per uur van deze zwerm te zien. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er bij donkere, heldere hemel in totaal circa 12–21 “vallende sterren” per uur te zien. Op een goed donkere plek zijn ongeveer vijf keer zoveel meteoren zichtbaar als in een grote stad. De Maan stoort niet. Rond 5:45 uur gaat het schemeren en om 6:27 uur komt de Zon op.

App Store       Google Play                

Kaartje

Heldere meteoren Over het algemeen zijn de de meteoren van een zwerm niet alleen op de dag van het maximum zichtbaar. Zo is gedurende circa 2,8 dagen rondom het maximum ruim 50% van het maximum aantal meteoren per uur (4) van de Lyriden te zien. Tot 4 dagen voor en na het maximum zijn nog meteoren van deze zwerm te herkennen. De zwerm heeft daarmee een relatief korte piek. Probeer dus ook enkele nachten voor en na het maximum meteoren waar te nemen. Iedere dag verder weg van het maximum zijn er echter wel ongeveer 40% minder meteoren per uur te zien. De typische snelheden van de meteoren in deze zwerm zijn met circa 47 km/s (ongeveer 168.480 km/uur) vrij gemiddeld. Er is geen speciale apparatuur nodig om meteoren waar te kunnen nemen. Het blote oog, een heldere hemel, een ligstoel, warme kleren en wat geduld zijn de belangrijkste benodigdheden (zie Hoe kan ik meteoren waarnemen? in de veelgestelde vragen). Op een donkere locatie zijn meer “vallende sterren” zichtbaar.


Figuur: Kaart van Nederland met aantallen meteoren
Kaart van Nederland met aantallen Lyriden voor middernacht Kaart van Nederland met aantallen Lyriden tijdens het maximum
Kaart van Nederland met de geschatte aantallen Lyriden per uur, bij heldere hemel. Links: vóór middernacht, op dinsdag 21 april om 23:30 uur. Rechts: ten tijde van het maximum, op woensdag 22 april om 04:00 uur. De kleur geeft voor iedere plaats aan hoeveel meteoren vanuit die locatie te verwachten zijn. Vanuit lichte gebieden op de kaart, bijvoorbeeld in en rond steden, zijn minder “vallende sterren” te zien dan vanuit donkere gebieden, door de lichtvervuiling. Het aantal meteoren per uur behorende bij iedere kleur kan worden afgelezen in de legenda. Data lichtvervuiling: RIVM.Tabel: de meteorenzwerm Lyriden in de nacht van het maximum

DatumTijdΔtRadiantMeteoren per uurZonMaan
richtinghoogtezwermtotaalhoogtehoogtefase
21/0423:00 -12uONO 19° 1 5 -17° -30° 2%
22/0400:00 -11uONO 27° 2 7 -22° -34° 1%
22/0401:00 -10uO 36° 3 9 -24° -35° 1%
22/0402:00 -9uO 45° 5 11 -25° -33° 1%
22/0403:00 -8uOZO 54° 7 14 -23° -29° 1%
22/0404:00 -7uOZO 63° 8 17 -18° -23° 1%
22/0405:00 -6uZZO 69° 2 5 -12° -15° 1%
22/0406:00 -5uZ 71° 1 1 -4° -7° 1%
Grafiek: Lyriden in de nacht van het maximum
Grafiek: met aantallen meteoren per uur in de nacht van het maximum
Meteorenaantallen per uur voor een donkere locatie in de nacht van het maximum. Aantallen Lyriden zijn in rood, overige meteoren in blauw.


Tabel: de meteorenzwerm Lyriden in de nachten rond het maximum

DatumBesteΔtRadiantMeteoren per uurZonMaan
tijdrichtinghoogtezwermtotaalhoogtehoogtefase
20/04 4:00 -55uOZO 62° 2 11 -19° -20° 8%
21/04 4:00 -31uOZO 62° 5 13 -18° -22° 4%
22/04 4:00 -7uOZO 63° 8 17 -18° -23° 1%
23/04 4:00 17uZO 63° 7 15 -18° -23° 0%
24/04 4:00 41uZO 64° 3 12 -17° -22° 1%
Grafiek: Lyriden in de nachten rond het maximum
Grafiek: met aantallen meteoren per uur in de nachten rond het maximum
Meteorenaantallen per uur voor een donkere locatie in de nachten rond het maximum. Aantallen Lyriden zijn in rood, overige meteoren in blauw.


Tabel: de meteorenzwerm Lyriden in andere jaren

JaarDatumBesteΔtRadiantMeteoren per uurZonMaan
tijdrichtinghoogtezwermtotaalhoogtehoogtefase
201723/04 4:00 12uZO 63° 7 14 -18° -13° 15%
201823/04 4:00 5uZO 63° 8 16 -18° -2° 52%
201923/04 0:30 -4uONO 31° 3 8 -23° -1° 86%
202022/04 4:00 -7uOZO 63° 8 17 -18° -23° 1%
202123/04 4:30 11uZO 66° 2 3 -15° 78%
202223/04 4:00 5uZO 63° 8 15 -18° -1° 55%
202323/04 4:00 -1uZO 63° 7 14 -18° -13° 10%
Grafiek: Lyriden in andere jaren
Grafiek: met aantallen meteoren per uur in andere jaren
Meteorenaantallen per uur voor een donkere locatie in andere jaren. Aantallen Lyriden zijn in rood, overige meteoren in blauw.


Grafiek: aantallen meteoren vannacht aan de hemel

Grafiek: Meteoren vannacht
Aantallen meteoren per uur: sporadisch, zwermen, totaal.


Een meteoor De Lyriden zijn de oudst bekende meteorenzwerm; zeker 2600 jaar geleden werden ze al opgemerkt. Het feit dat de piek van de zwerm nog zo scherp is heeft vemoedelijk te maken met het feit dat de baan van de zwerm nauwelijks verstoord wordt door planeten. De meteoren zijn afkomstig van de komeet C/1861 G1 Thatcher en zijn hiermee de sterkste meteorenzwerm die een langperiodieke komeet als bron hebben. Tijdens het maximum van de Lyriden is ook de kleinere zwerm μ-Virginiden actief, en zijn enkele achtergrondmeteoren te verwachten. De Lyriden zijn te herkennen aan hun hogere snelheid, en natuurlijk uit het feit dat ze uit het grensgebied van de sterrenbeelden Lier en Hercules lijken te komen. De Lyriden vertonen soms heldere vuurbollen, die af en toe een rookachtig spoor kunnen nalaten.

Meteoren worden in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd. In werkelijkheid gaat het niet om sterren die vallen, maar om minuscule stukjes steen en gruis die onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnenkomen en op ongeveer 80–120 km hoogte verdampen. Het lichtflitsje dat we zien is met name de lucht om het steentje heen die aan het gloeien gebracht wordt. Een meteorenzwerm is een verzameling van meteoren die rond dezelfde tijd en in hetzelfde gebied aan de hemel zichtbaar zijn. De meteoren lijken uit één punt aan de hemel te komen, dat we de radiant noemen. Deze beweging wordt veroorzaakt door zowel de beweging van de meteoren zelf als door de baansnelheid van de Aarde. Zie ook Meteoren vannacht aan de hemel, de pagina jaarlijkse meteoorzwermen voor informatie over andere zwermen, de uitleg bij de jaarlijkse meteoorzwermen voor meer informatie over deze tabel en de pagina's Wat zijn vallende sterren? en Hoe kan ik meteoren waarnemen? in de veelgestelde vragen.


Grafiek: meteorenactiviteit dit jaar Grafiek met de maximale meteorenactiviteit voor iedere nacht in 2020
Grafiek van de maximale meteorenactiviteit per nacht (HRmax) in Nederland en België, voor heel 2020. De zwarte streepjeslijn toont de diffuse achtergrond, de gekleurde curves stellen de verschillende zwemen voor en de zwarte doorgetrokken lijn geeft het maximale totale aantal meteoren per uur, voor iedere nacht. De verticale gekleurde stippellijnen tonen de data van de maxima van de grootste zwermen, met de eerste letter van de naam bovenin. De ruwweg maandelijkse dippen worden veroorzaakt door de Volle Maan. Kijk op de pagina Jaarlijkse meteorenzwermen in 2020 voor andere meteorenzwermen in dit jaar.


<< α-Virginiden 2020   —   μ-Virginiden 2020 >>App Store       Google Play                

Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meteoorzwermen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Op / onder   –   Zon / Maan   –   Maanfasen   –   Sterrenbeelden   –   Deepsky     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/07/2024  —  bronvermelding