Geminiden 2017   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   De Maan   –   Interactief   –   Maanfasen   –   Maanfasekalender   –   Eclipsen   –   Zon en Maan   –   Vragen   –   Op / onder   –   Astrokalender   –   Hemelkaart     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

De Maan in 2014


Spring naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec

Januari 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/01 00 MET 08:16 12:43 17:14 121.7 19.5 239.5 33’24.1” 0.5% 28.9 Sgr 273°09’41” +4°16’03” 18:13:21 -19°07’52” 357764.80 1.19 8°26’ 171.55 -2.19 -5.53 264.84 1.35 -0.54 118.90 1/01 00 MET 12 MET 33’27.8” 0.2% 29.4 Sgr 280°48’22” +4°35’16” 18:45:27 -18°25’20” 357097.03 1.19 4°35’ 175.40 -1.12 -5.95 270.93 1.35 -3.90 173.73 12 MET 2/01 00 MET 09:03 13:44 18:33 117.6 22.1 244.5 33’28.8” 0.6% 0.5 Sgr 288°28’30” +4°49’35” 19:17:17 -17°22’42” 356929.75 1.19 8°31’ 171.47 -0.02 -6.26 277.03 1.36 -7.17 -131.94 2/01 00 MET 12 MET 33’26.9” 1.7% 1.0 Sgr 296°08’35” +4°58’40” 19:48:42 -16°01’32” 357263.67 1.19 15°00’ 164.96 1.07 -6.45 283.12 1.36 -10.29 -119.46 12 MET 3/01 00 MET 09:42 14:44 19:55 111.6 25.8 251.3 33’22.3” 3.6% 1.5 Cap 303°47’08” +5°02’22” 20:19:32 -14°23’57” 358084.31 1.19 21°52’ 158.08 2.15 -6.53 289.22 1.37 -13.19 -115.89 3/01 00 MET 12 MET 33’15.2” 6.2% 2.0 Aqr 311°22’45” +5°00’41” 20:49:42 -12°32’26” 359363.03 1.20 28°48’ 151.14 3.18 -6.49 295.31 1.38 -15.82 -114.80 12 MET 4/01 00 MET 10:14 15:39 21:17 104.4 30.3 259.1 33’05.8” 9.4% 2.5 Aqr 318°54’10” +4°53’48” 21:19:08 -10°29’44” 361058.81 1.20 35°42’ 144.22 4.13 -6.33 301.40 1.39 -18.14 -114.59 4/01 00 MET 12 MET 32’54.5” 13.2% 3.0 Aqr 326°20’19” +4°41’59” 21:47:51 -08°18’36” 363120.62 1.21 42°32’ 137.36 5.00 -6.07 307.49 1.40 -20.13 -114.68 12 MET 5/01 00 MET 10:42 16:32 22:36 96.6 35.1 267.2 32’41.7” 17.5% 3.5 Aqr 333°40’22” +4°25’38” 22:15:53 -06°01’44” 365490.23 1.22 49°18’ 130.59 5.75 -5.71 313.58 1.41 -21.77 -114.82 5/01 00 MET 12 MET 32’27.8” 22.1% 4.0 Aqr 340°53’41” +4°05’16” 22:43:16 -03°41’41” 368105.07 1.23 55°58’ 123.92 6.40 -5.27 319.67 1.41 -23.05 -114.89 12 MET 6/01 00 MET 11:07 17:23 23:52 88.9 39.9 275.1 32’13.1” 27.0% 4.5 Psc 347°59’54” +3°41’22” 23:10:06 -01°20’45” 370901.04 1.24 62°31’ 117.35 6.92 -4.74 325.76 1.42 -23.97 -114.82 6/01 00 MET 12 MET 31’58.1” 32.2% 5.0 Psc 354°58’52” +3°14’32” 23:36:26 +00°58’58” 373815.01 1.25 68°58’ 110.90 7.31 -4.16 331.85 1.44 -24.54 -114.59 12 MET 7/01 00 MET 11:32 18:12 --:-- 81.4 44.5 --.- 31’42.9” 37.4% 5.5 Psc 001°50’39” +2°45’17” 00:02:23 +03°15’39” 376786.93 1.26 75°18’ 104.55 7.58 -3.52 337.93 1.45 -24.77 -114.19 7/01 00 MET 12 MET 31’28.0” 42.8% 6.0 Psc 008°35’25” +2°14’12” 00:28:01 +05°27’39” 379761.48 1.27 81°32’ 98.32 7.73 -2.84 344.01 1.46 -24.66 -113.60 12 MET 8/01 00 MET 11:58 19:00 01:05 74.5 48.5 282.5 31’13.6” 48.1% 6.5 Psc 015°13’33” +1°41’46” 00:53:27 +07°33’35” 382689.29 1.28 87°39’ 92.20 7.76 -2.13 350.09 1.47 -24.23 -112.84 8/01 00 MET 12 MET 30’59.8” 53.3% 7.0 Psc 021°45’28” +1°08’30” 01:18:43 +09°32’11” 385527.64 1.29 93°40’ 86.18 7.69 -1.41 356.17 1.48 -23.50 -111.92 12 MET 9/01 00 MET 12:25 19:48 02:15 68.5 52.0 289.1 30’46.8” 58.5% 7.5 Psc 028°11’40” +0°34’49” 01:43:55 +11°22’22” 388240.86 1.30 99°36’ 80.25 7.52 -0.67 2.25 1.49 -22.48 -110.85 9/01 00 MET 12 MET 30’34.7” 63.4% 8.0 Ari 034°32’43” +0°01’10” 02:09:05 +13°03’08” 390800.32 1.30 105°26’ 74.41 7.27 0.06 8.33 1.50 -21.19 -109.64 12 MET 10/01 00 MET 12:56 20:36 03:22 63.5 54.6 294.7 30’23.6” 68.2% 8.5 Ari 040°49’10” -0°32’04” 02:34:17 +14°33’39” 393184.16 1.31 111°12’ 68.65 6.93 0.78 14.40 1.51 -19.64 -108.32 10/01 00 MET 12 MET 30’13.5” 72.7% 9.0 Ari 047°01’36” -1°04’33” 02:59:31 +15°53’08” 395376.87 1.32 116°54’ 62.97 6.54 1.49 20.48 1.52 -17.87 -106.92 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/01 00 MET 13:31 21:25 04:25 59.9 56.4 298.9 30’04.4” 77.0% 9.5 Ari 053°10’33” -1°35’56” 03:24:49 +17°00’57” 397368.59 1.33 122°32’ 57.34 6.08 2.17 26.55 1.53 -15.88 -105.46 11/01 00 MET 12 MET 29’56.3” 80.9% 10.0 Tau 059°16’34” -2°05’56” 03:50:10 +17°56’32” 399154.41 1.33 128°06’ 51.77 5.58 2.82 32.62 1.54 -13.72 -103.98 12 MET 12/01 00 MET 14:12 22:13 05:24 57.7 57.3 301.7 29’49.2” 84.6% 10.5 Tau 065°20’07” -2°34’15” 04:15:35 +18°39’26” 400733.53 1.34 133°38’ 46.26 5.04 3.44 38.69 1.55 -11.40 -102.54 12/01 00 MET 12 MET 29’43.1” 87.9% 11.0 Tau 071°21’38” -3°00’39” 04:41:01 +19°09’21” 402108.43 1.34 139°06’ 40.79 4.47 4.01 44.76 1.56 -8.95 -101.22 12 MET 13/01 00 MET 14:58 23:01 06:16 57.3 57.3 302.7 29’37.9” 90.8% 11.5 Tau 077°21’33” -3°24’53” 05:06:25 +19°26’05” 403283.97 1.35 144°33’ 35.36 3.88 4.54 50.83 1.57 -6.41 -100.10 13/01 00 MET 12 MET 29’33.6” 93.3% 12.0 Tau 083°20’13” -3°46’43” 05:31:47 +19°29’37” 404266.59 1.35 149°56’ 29.98 3.27 5.01 56.89 1.58 -3.80 -99.36 12 MET 14/01 00 MET 15:51 23:49 07:02 58.5 56.3 302.1 29’30.1” 95.4% 12.5 Ori 089°17’55” -4°05’59” 05:57:02 +19°20’01” 405063.51 1.35 155°17’ 24.65 2.65 5.43 62.96 1.58 -1.17 -99.26 14/01 00 MET 12 MET 29’27.4” 97.2% 13.0 Gem 095°14’56” -4°22’29” 06:22:08 +18°57’35” 405682.00 1.35 160°34’ 19.38 2.02 5.79 69.03 1.59 1.47 -100.32 12 MET 15/01 00 MET 16:48 --:-- 07:41 61.3 --.- 299.9 29’25.5” 98.5% 13.5 Gem 101°11’31” -4°36’05” 06:47:03 +18°22’41” 406128.73 1.35 165°44’ 14.22 1.38 6.09 75.09 1.60 4.08 -103.79 15/01 00 MET 12 MET 29’24.2” 99.3% 14.0 Gem 107°07’50” -4°46’39” 07:11:44 +17°35’52” 406409.29 1.36 170°37’ 9.36 0.74 6.32 81.16 1.60 6.62 -113.33 12 MET 16/01 00 MET 17:48 00:36 08:15 65.4 54.5 296.3 29’23.7” 99.8% 14.5 Gem 113°04’03” -4°54’04” 07:36:10 +16°37’47” 406527.72 1.36 174°26’ 5.56 0.10 6.48 87.22 1.60 9.08 -142.15 16/01 00 MET 12 MET 29’23.9” 99.8% 15.0 Cnc 119°00’22” -4°58’17” 08:00:20 +15°29’10” 406486.28 1.36 174°19’ 5.67 -0.53 6.57 93.29 1.60 11.42 162.33 12 MET 17/01 00 MET 18:51 01:21 08:43 70.6 51.9 291.6 29’24.8” 99.3% 15.5 Cnc 124°56’53” -4°59’15” 08:24:14 +14°10’53” 406285.28 1.36 170°24’ 9.57 -1.16 6.59 99.35 1.60 13.63 134.67 17/01 00 MET 12 MET 29’26.3” 98.4% 16.0 Cnc 130°53’47” -4°56’57” 08:47:52 +12°43’47” 405923.09 1.35 165°30’ 14.46 -1.79 6.54 105.42 1.60 15.68 125.05 12 MET 18/01 00 MET 19:54 02:05 09:09 76.6 48.8 286.1 29’28.6” 97.1% 16.5 Cnc 136°51’12” -4°51’23” 09:11:15 +11°08’50” 405396.28 1.35 160°19’ 19.62 -2.40 6.42 111.48 1.60 17.56 120.95 18/01 00 MET 12 MET 29’31.7” 95.4% 17.0 Leo 142°49’20” -4°42’36” 09:34:26 +09°27’00” 404699.92 1.35 155°02’ 24.91 -3.01 6.22 117.55 1.60 19.25 118.93 12 MET 19/01 00 MET 20:59 02:49 09:32 83.1 45.1 279.9 29’35.5” 93.2% 17.5 Leo 148°48’22” -4°30’39” 09:57:28 +07°39’14” 403827.95 1.35 149°40’ 30.25 -3.60 5.96 123.62 1.60 20.74 117.82 19/01 00 MET 12 MET 29’40.2” 90.6% 18.0 Sex 154°48’34” -4°15’39” 10:20:23 +05°46’34” 402773.79 1.34 144°15’ 35.65 -4.18 5.63 129.69 1.59 22.01 117.15 12 MET 20/01 00 MET 22:04 03:32 09:54 89.9 41.2 273.4 29’45.7” 87.7% 18.5 Sex 160°50’10” -3°57’43” 10:43:15 +03°49’59” 401530.90 1.34 138°48’ 41.09 -4.74 5.24 135.75 1.59 23.05 116.66 20/01 00 MET 12 MET 29’52.1” 84.4% 19.0 Leo 166°53’32” -3°37’00” 11:06:08 +01°50’30” 400093.57 1.33 133°18’ 46.58 -5.27 4.79 141.82 1.58 23.86 116.22 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/01 00 MET 23:11 04:15 10:15 96.8 37.0 266.7 29’59.4” 80.7% 19.5 Leo 172°58’59” -3°13’39” 11:29:08 -00°10’49” 398457.66 1.33 127°46’ 52.12 -5.77 4.28 147.89 1.58 24.42 115.75 21/01 00 MET 12 MET 30’07.8” 76.7% 20.0 Vir 179°06’58” -2°47’52” 11:52:18 -02°12’56” 396621.51 1.32 122°10’ 57.71 -6.23 3.72 153.97 1.57 24.72 115.21 12 MET 22/01 00 MET --:-- 04:59 10:38 --.- 32.8 260.0 30’17.1” 72.4% 20.5 Vir 185°17’55” -2°19’53” 12:15:45 -04°14’42” 394586.71 1.32 116°31’ 63.35 -6.64 3.11 160.04 1.56 24.75 114.56 22/01 00 MET 12 MET 30’27.4” 67.9% 21.0 Vir 191°32’19” -1°49’57” 12:39:33 -06°14’57” 392359.04 1.31 110°47’ 69.07 -7.00 2.46 166.11 1.56 24.50 113.78 12 MET 23/01 00 MET 00:19 05:45 11:03 103.7 28.8 253.5 30’38.7” 63.1% 21.5 Vir 197°50’41” -1°18’20” 13:03:49 -08°12’24” 389949.23 1.30 105°00’ 74.85 -7.30 1.77 172.19 1.55 23.96 112.84 23/01 00 MET 12 MET 30’50.9” 58.1% 22.0 Vir 204°13’34” -0°45’20” 13:28:36 -10°05’42” 387373.70 1.29 99°08’ 80.72 -7.52 1.05 178.27 1.54 23.13 111.74 12 MET 24/01 00 MET 01:28 06:34 11:31 110.1 25.1 247.5 31’04.0” 52.9% 22.5 Vir 210°41’29” -0°11’19” 13:54:01 -11°53’20” 384655.19 1.28 93°10’ 86.68 -7.66 0.31 184.35 1.53 21.98 110.47 24/01 00 MET 12 MET 31’17.8” 47.6% 23.0 Vir 217°14’59” +0°23’21” 14:20:08 -13°33’42” 381823.19 1.27 87°08’ 92.73 -7.71 -0.45 190.43 1.53 20.53 109.03 12 MET 25/01 00 MET 02:39 07:26 12:06 115.8 22.0 242.4 31’32.2” 42.3% 23.5 Lib 223°54’33” +0°58’13” 14:47:00 -15°05’04” 378914.16 1.26 80°59’ 98.88 -7.65 -1.21 196.51 1.52 18.76 107.42 25/01 00 MET 12 MET 31’47.1” 36.9% 24.0 Lib 230°40’36” +1°32’50” 15:14:40 -16°25’34” 375971.47 1.25 74°43’ 105.14 -7.49 -1.96 202.59 1.51 16.69 105.66 12 MET 26/01 00 MET 03:49 08:21 12:48 120.2 19.7 238.7 32’02.0” 31.7% 24.5 Lib 237°33’28” +2°06’39” 15:43:09 -17°33’18” 373044.96 1.24 68°21’ 111.51 -7.21 -2.70 208.68 1.50 14.32 103.77 26/01 00 MET 12 MET 32’16.8” 26.5% 25.0 Sco 244°33’23” +2°39’08” 16:12:25 -18°26’21” 370190.17 1.23 61°53’ 117.99 -6.81 -3.41 214.77 1.50 11.68 101.79 12 MET 27/01 00 MET 04:57 09:20 13:41 122.6 18.6 237.1 32’31.2” 21.6% 25.5 Oph 251°40’22” +3°09’40” 16:42:24 -19°02’55” 367467.04 1.23 55°18’ 124.58 -6.29 -4.07 220.85 1.49 8.80 99.79 27/01 00 MET 12 MET 32’44.7” 17.0% 26.0 Oph 258°54’18” +3°37’38” 17:13:01 -19°21’24” 364938.17 1.22 48°37’ 131.27 -5.65 -4.68 226.94 1.49 5.72 97.85 12 MET 28/01 00 MET 05:57 10:20 14:46 122.6 18.9 238.0 32’57.0” 12.8% 26.5 Oph 266°14’49” +4°02’26” 17:44:08 -19°20’35” 362666.72 1.21 41°51’ 138.06 -4.89 -5.22 233.04 1.48 2.50 96.11 28/01 00 MET 12 MET 33’07.7” 9.1% 27.0 Sgr 273°41’19” +4°23’26” 18:15:34 -18°59’41” 360713.76 1.20 35°00’ 144.92 -4.03 -5.68 239.13 1.48 -0.80 94.75 12 MET 29/01 00 MET 06:49 11:22 16:01 120.0 20.6 241.5 33’16.5” 5.9% 27.5 Sgr 281°12’58” +4°40’07” 18:47:08 -18°18’33” 359135.59 1.20 28°06’ 151.84 -3.07 -6.05 245.22 1.47 -4.11 94.13 29/01 00 MET 12 MET 33’22.9” 3.4% 28.0 Sgr 288°48’43” +4°52’00” 19:18:40 -17°17’37” 357980.79 1.19 21°11’ 158.76 -2.05 -6.31 251.32 1.47 -7.35 94.97 12 MET 30/01 00 MET 07:33 12:23 17:21 115.1 23.6 247.3 33’26.8” 1.6% 28.5 Sgr 296°27’19” +4°58’45” 19:49:58 -15°58’02” 357287.59 1.19 14°23’ 165.58 -0.97 -6.46 257.41 1.47 -10.45 99.24 30/01 00 MET 12 MET 33’27.9” 0.5% 29.0 Cap 304°07’20” +5°00’08” 20:20:55 -14°21’30” 357081.57 1.19 8°05’ 171.90 0.13 -6.49 263.51 1.46 -13.35 114.77 12 MET 31/01 00 MET 08:09 13:22 18:45 108.5 27.7 254.7 33’26.3” 0.2% 0.1 Aqr 311°47’19” +4°56’07” 20:51:23 -12°30’14” 357374.04 1.19 5°00’ 174.99 1.22 -6.40 269.61 1.46 -16.00 173.57 31/01 00 MET 12 MET 33’21.9” 0.7% 0.6 Aqr 319°25’44” +4°46’48” 21:21:19 -10°26’47” 358161.22 1.19 9°16’ 170.72 2.30 -6.20 275.70 1.46 -18.34 -138.74 12 MET

Februari 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/02 00 MET 08:40 14:18 20:07 100.9 32.5 262.8 33’14.8” 1.9% 1.1 Aqr 327°01’09” +4°32’27” 21:50:39 -08°13’55” 359424.33 1.20 15°41’ 164.28 3.31 -5.89 281.80 1.46 -20.34 -126.13 1/02 00 MET 12 MET 33’05.4” 3.8% 1.6 Aqr 334°32’17” +4°13’28” 22:19:25 -05°54’28” 361130.60 1.20 22°25’ 157.53 4.26 -5.48 287.90 1.46 -21.98 -121.48 12 MET 2/02 00 MET 09:08 15:11 21:27 93.0 37.4 271.0 32’53.9” 6.4% 2.1 Aqr 341°57’59” +3°50’22” 22:47:37 -03°31’14” 363235.03 1.21 29°11’ 150.75 5.10 -4.98 293.99 1.46 -23.24 -119.17 2/02 00 MET 12 MET 32’40.7” 9.5% 2.6 Psc 349°17’22” +3°23’44” 23:15:18 -01°06’50” 365682.77 1.22 35°54’ 144.01 5.84 -4.40 300.09 1.46 -24.13 -117.71 12 MET 3/02 00 MET 09:35 16:03 22:45 85.1 42.3 279.0 32’26.2” 13.2% 3.1 Psc 356°29’47” +2°54’12” 23:42:32 +01°16’19” 368411.82 1.23 42°33’ 137.35 6.45 -3.75 306.18 1.46 -24.64 -116.56 3/02 00 MET 12 MET 32’10.8” 17.3% 3.6 Psc 003°34’47” +2°22’25” 00:09:22 +03°36’04” 371355.89 1.24 49°05’ 130.80 6.94 -3.06 312.27 1.46 -24.78 -115.49 12 MET 4/02 00 MET 10:01 16:53 23:59 77.7 46.7 286.1 31’54.8” 21.8% 4.1 Psc 010°32’12” +1°49’01” 00:35:53 +05°50’31” 374447.14 1.25 55°31’ 124.37 7.30 -2.34 318.37 1.46 -24.57 -114.39 4/02 00 MET 12 MET 31’38.7” 26.5% 4.6 Psc 017°22’04” +1°14’36” 01:02:08 +07°58’00” 377618.64 1.26 61°50’ 118.05 7.53 -1.59 324.46 1.47 -24.02 -113.20 12 MET 5/02 00 MET 10:28 17:43 --:-- 71.1 50.5 --.- 31’22.8” 31.4% 5.1 Psc 024°04’35” +0°39’43” 01:28:11 +09°57’10” 380806.52 1.27 68°01’ 111.84 7.63 -0.83 330.54 1.47 -23.15 -111.90 5/02 00 MET 12 MET 31’07.4” 36.4% 5.6 Ari 030°40’04” +0°04’52” 01:54:05 +11°46’49” 383951.60 1.28 74°06’ 105.75 7.61 -0.07 336.63 1.47 -21.99 -110.48 12 MET 6/02 00 MET 10:59 18:32 01:09 65.6 53.5 292.3 30’52.7” 41.5% 6.1 Ari 037°09’00” -0°29’29” 02:19:53 +13°25’58” 387000.71 1.29 80°05’ 99.77 7.49 0.68 342.72 1.48 -20.55 -108.94 6/02 00 MET 12 MET 30’38.9” 46.6% 6.6 Ari 043°31’56” -1°02’56” 02:45:37 +14°53’50” 389907.46 1.30 85°57’ 93.89 7.27 1.41 348.80 1.48 -18.86 -107.29 12 MET 7/02 00 MET 11:33 19:21 02:15 61.4 55.7 297.2 30’26.1” 51.7% 7.1 Ari 049°49’26” -1°35’09” 03:11:17 +16°09’46” 392632.75 1.31 91°44’ 88.11 6.96 2.11 354.89 1.48 -16.96 -105.54 7/02 00 MET 12 MET 30’14.5” 56.6% 7.6 Tau 056°02’08” -2°05’49” 03:36:56 +17°13’17” 395144.93 1.32 97°26’ 82.41 6.57 2.78 0.97 1.49 -14.86 -103.73 12 MET 8/02 00 MET 12:12 20:10 03:16 58.7 56.9 300.5 30’04.1” 61.4% 8.1 Tau 062°10’41” -2°34’40” 04:02:31 +18°03’59” 397419.66 1.33 103°04’ 76.78 6.11 3.40 7.05 1.49 -12.59 -101.86 8/02 00 MET 12 MET 29’55.0” 66.1% 8.6 Tau 068°15’42” -3°01’27” 04:28:04 +18°41’37” 399439.65 1.33 108°38’ 71.22 5.60 3.99 13.13 1.49 -10.19 -99.97 12 MET 9/02 00 MET 12:56 20:58 04:11 57.6 57.2 302.2 29’47.2” 70.6% 9.1 Tau 074°17’49” -3°25’58” 04:53:33 +19°06’05” 401194.14 1.34 114°08’ 65.72 5.04 4.52 19.20 1.50 -7.68 -98.08 9/02 00 MET 12 MET 29’40.6” 74.8% 9.6 Tau 080°17’36” -3°48’02” 05:18:56 +19°17’22” 402678.34 1.34 119°36’ 60.26 4.45 5.01 25.28 1.50 -5.10 -96.24 12 MET 10/02 00 MET 13:46 21:46 04:59 58.2 56.6 302.2 29’35.2” 78.8% 10.1 Tau 086°15’36” -4°07’28” 05:44:12 +19°15’35” 403892.72 1.35 125°02’ 54.84 3.83 5.43 31.35 1.50 -2.48 -94.47 10/02 00 MET 12 MET 29’31.1” 82.5% 10.6 Ori 092°12’20” -4°24’07” 06:09:18 +19°00’56” 404842.29 1.35 130°26’ 49.45 3.19 5.80 37.43 1.50 0.16 -92.83 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/02 00 MET 14:42 22:33 05:40 60.4 55.1 300.6 29’28.0” 85.9% 11.1 Gem 098°08’16” -4°37’52” 06:34:14 +18°33’46” 405535.82 1.35 135°49’ 44.08 2.55 6.10 43.50 1.50 2.78 -91.38 11/02 00 MET 12 MET 29’26.1” 89.0% 11.6 Gem 104°03’47” -4°48’35” 06:58:58 +17°54’32” 405985.02 1.35 141°10’ 38.73 1.90 6.34 49.57 1.50 5.35 -90.17 12 MET 12/02 00 MET 15:40 23:18 06:16 64.0 52.8 297.5 29’25.1” 91.7% 12.1 Gem 109°59’16” -4°56’10” 07:23:29 +17°03’47” 406203.75 1.35 146°31’ 33.39 1.25 6.50 55.65 1.50 7.85 -89.33 12/02 00 MET 12 MET 29’25.1” 94.1% 12.6 Gem 115°55’01” -5°00’34” 07:47:45 +16°02’08” 406207.24 1.35 151°51’ 28.07 0.60 6.60 61.72 1.50 10.25 -89.01 12 MET 13/02 00 MET 16:42 --:-- 06:47 68.8 --.- 293.2 29’26.0” 96.1% 13.1 Cnc 121°51’19” -5°01’42” 08:11:48 +14°50’18” 406011.37 1.35 157°10’ 22.77 -0.03 6.63 67.79 1.50 12.54 -89.52 13/02 00 MET 12 MET 29’27.6” 97.7% 13.6 Cnc 127°48’24” -4°59’32” 08:35:36 +13°29’06” 405631.94 1.35 162°27’ 17.51 -0.65 6.59 73.86 1.50 14.67 -91.51 12 MET 14/02 00 MET 17:46 00:03 07:13 74.5 49.9 288.0 29’30.0” 98.8% 14.1 Cnc 133°46’26” -4°54’06” 08:59:12 +11°59’22” 405084.07 1.35 167°37’ 12.36 -1.26 6.47 79.92 1.49 16.65 -96.65 14/02 00 MET 12 MET 29’33.1” 99.6% 14.6 Leo 139°45’37” -4°45’23” 09:22:37 +10°22’02” 404381.70 1.35 172°25’ 7.56 -1.85 6.28 85.99 1.49 18.45 -110.73 12 MET 15/02 00 MET 18:50 00:47 07:38 80.8 46.4 282.1 29’36.8” 99.8% 15.1 Leo 145°46’05” -4°33’27” 09:45:53 +08°38’02” 403537.12 1.35 175°25’ 4.56 -2.42 6.03 92.06 1.48 20.05 -155.48 15/02 00 MET 12 MET 29’41.1” 99.7% 15.6 Leo 151°47’57” -4°18’24” 10:09:02 +06°48’23” 402560.72 1.34 173°19’ 6.67 -2.97 5.70 98.13 1.47 21.44 150.64 12 MET 16/02 00 MET 19:56 01:31 08:00 87.5 42.6 275.7 29’46.0” 99.0% 16.1 Sex 157°51’22” -4°00’20” 10:32:07 +04°54’08” 401460.81 1.34 168°37’ 11.36 -3.49 5.31 104.20 1.46 22.60 132.04 16/02 00 MET 12 MET 29’51.4” 97.9% 16.6 Leo 163°56’27” -3°39’26” 10:55:11 +02°56’20” 400243.61 1.34 163°21’ 16.60 -3.99 4.86 110.27 1.45 23.53 124.84 12 MET 17/02 00 MET 21:02 02:14 08:22 94.4 38.5 269.1 29’57.4” 96.3% 17.1 Leo 170°03’21” -3°15’51” 11:18:19 +00°56’08” 398913.36 1.33 157°55’ 22.03 -4.47 4.35 116.34 1.44 24.21 121.14 17/02 00 MET 12 MET 30’03.9” 94.3% 17.6 Vir 176°12’13” -2°49’50” 11:41:34 -01°05’21” 397472.65 1.33 152°22’ 27.57 -4.91 3.79 122.41 1.43 24.63 118.80 12 MET 18/02 00 MET 22:09 02:59 08:45 101.2 34.3 262.4 30’11.0” 91.9% 18.1 Vir 182°23’17” -2°21’37” 12:05:00 -03°06’54” 395922.83 1.32 146°45’ 33.17 -5.32 3.17 128.48 1.42 24.79 117.05 18/02 00 MET 12 MET 30’18.6” 88.9% 18.6 Vir 188°36’44” -1°51’29” 12:28:42 -05°07’18” 394264.55 1.32 141°04’ 38.84 -5.70 2.52 134.56 1.41 24.66 115.55 12 MET 19/02 00 MET 23:18 03:44 09:09 107.7 30.2 255.9 30’26.8” 85.6% 19.1 Vir 194°52’51” -1°19’44” 12:52:44 -07°05’16” 392498.46 1.31 135°19’ 44.58 -6.03 1.83 140.63 1.39 24.26 114.13 19/02 00 MET 12 MET 30’35.5” 81.9% 19.6 Vir 201°11’54” -0°46’44” 13:17:10 -08°59’26” 390625.97 1.30 129°31’ 50.37 -6.32 1.12 146.70 1.38 23.56 112.69 12 MET 20/02 00 MET --:-- 04:31 09:36 --.- 26.4 249.8 30’44.8” 77.8% 20.1 Vir 207°34’13” -0°12’49” 13:42:05 -10°48’24” 388650.08 1.30 123°39’ 56.22 -6.55 0.38 152.78 1.36 22.56 111.18 20/02 00 MET 12 MET 30’54.7” 73.4% 20.6 Vir 214°00’09” +0°21’37” 14:07:31 -12°30’42” 386576.19 1.29 117°43’ 62.15 -6.73 -0.37 158.86 1.35 21.27 109.55 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/02 00 MET 00:27 05:21 10:08 113.6 23.2 244.4 31’05.2” 68.6% 21.1 Lib 220°30’03” +0°56’09” 14:33:33 -14°04’49” 384413.03 1.28 111°44’ 68.14 -6.83 -1.12 164.93 1.34 19.68 107.79 21/02 00 MET 12 MET 31’16.1” 63.6% 21.6 Lib 227°04’19” +1°30’20” 15:00:12 -15°29’09” 382173.32 1.27 105°39’ 74.20 -6.87 -1.86 171.02 1.32 17.80 105.90 12 MET 22/02 00 MET 01:36 06:13 10:46 118.3 20.7 240.3 31’27.5” 58.4% 22.1 Lib 233°43’18” +2°03’44” 15:27:30 -16°42’07” 379874.57 1.27 99°31’ 80.35 -6.82 -2.59 177.10 1.31 15.64 103.88 22/02 00 MET 12 MET 31’39.1” 53.0% 22.6 Lib 240°27’19” +2°35’50” 15:55:27 -17°42’08” 377539.47 1.26 93°17’ 86.57 -6.69 -3.29 183.18 1.29 13.22 101.73 12 MET 23/02 00 MET 02:42 07:09 11:33 121.5 19.1 237.9 31’51.0” 47.5% 23.1 Sco 247°16’41” +3°06’09” 16:24:02 -18°27’38” 375196.27 1.25 86°58’ 92.88 -6.46 -3.95 189.27 1.28 10.57 99.48 23/02 00 MET 12 MET 32’02.9” 41.9% 23.6 Oph 254°11’35” +3°34’09” 16:53:11 -18°57’15” 372878.77 1.24 80°34’ 99.28 -6.14 -4.56 195.35 1.26 7.71 97.17 12 MET 24/02 00 MET 03:43 08:06 12:30 122.5 18.8 237.7 32’14.6” 36.4% 24.1 Oph 261°12’09” +3°59’20” 17:22:49 -19°09’47” 370625.99 1.24 74°05’ 105.77 -5.71 -5.11 201.44 1.25 4.68 94.83 24/02 00 MET 12 MET 32’25.8” 31.0% 24.6 Sgr 268°18’21” +4°21’10” 17:52:51 -19°04’19” 368481.52 1.23 67°31’ 112.35 -5.19 -5.59 207.53 1.23 1.55 92.52 12 MET 25/02 00 MET 04:37 09:05 13:37 121.2 19.8 239.9 32’36.4” 25.7% 25.1 Sgr 275°30’01” +4°39’11” 18:23:09 -18°40’19” 366492.43 1.22 60°52’ 119.01 -4.57 -5.99 213.63 1.22 -1.63 90.29 25/02 00 MET 12 MET 32’46.0” 20.8% 25.6 Sgr 282°46’50” +4°52’54” 18:53:35 -17°57’40” 364707.76 1.22 54°08’ 125.76 -3.87 -6.29 219.72 1.21 -4.82 88.23 12 MET 26/02 00 MET 05:23 10:04 14:52 117.6 22.0 244.4 32’54.2” 16.2% 26.1 Sgr 290°08’16” +5°01’58” 19:24:02 -16°56’46” 363176.74 1.21 47°20’ 132.57 -3.08 -6.49 225.82 1.20 -7.93 86.43 26/02 00 MET 12 MET 33’00.9” 12.0% 26.6 Sgr 297°33’38” +5°06’03” 19:54:22 -15°38’28” 361946.56 1.21 40°28’ 139.44 -2.22 -6.59 231.91 1.18 -10.92 84.99 12 MET 27/02 00 MET 06:02 11:03 16:13 112.0 25.5 250.7 33’05.8” 8.4% 27.1 Cap 305°02’02” +5°04’58” 20:24:29 -14°04’08” 361060.10 1.20 33°35’ 146.35 -1.32 -6.57 238.01 1.17 -13.72 84.09 27/02 00 MET 12 MET 33’08.6” 5.3% 27.6 Aqr 312°32’26” +4°58’39” 20:54:18 -12°15’31” 360553.57 1.20 26°40’ 153.27 -0.38 -6.44 244.11 1.16 -16.28 84.02 12 MET 28/02 00 MET 06:36 12:00 17:35 105.1 29.8 258.3 33’09.1” 3.0% 28.1 Aqr 320°03’43” +4°47’09” 21:23:45 -10°14’46” 360454.30 1.20 19°47’ 160.18 0.57 -6.19 250.21 1.15 -18.55 85.41 28/02 00 MET 12 MET 33’07.4” 1.3% 28.6 Aqr 327°34’40” +4°30’41” 21:52:49 -08°04’17” 360778.97 1.20 13°00’ 166.97 1.51 -5.84 256.31 1.14 -20.51 90.18 12 MET

Maart 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/03 00 MET 07:06 12:55 18:56 97.4 34.7 266.5 33’03.2” 0.3% 29.1 Aqr 335°04’02” +4°09’36” 22:21:29 -05°46’38” 361532.27 1.21 6°40’ 173.32 2.43 -5.39 262.42 1.13 -22.11 107.26 1/03 00 MET 12 MET 32’56.8” 0.1% 0.1 Aqr 342°30’38” +3°44’22” 22:49:47 -03°24’25” 362706.29 1.21 4°07’ 175.87 3.29 -4.84 268.52 1.12 -23.35 -177.44 12 MET 2/03 00 MET 07:33 13:48 20:16 89.4 39.7 274.7 32’48.3” 0.6% 0.6 Psc 349°53’24” +3°15’33” 23:17:43 -01°00’18” 364280.58 1.22 9°12’ 170.78 4.08 -4.22 274.62 1.12 -24.21 -133.63 2/03 00 MET 12 MET 32’37.8” 1.9% 1.1 Psc 357°11’21” +2°43’47” 23:45:21 +01°23’15” 366222.97 1.22 15°38’ 164.32 4.78 -3.53 280.72 1.11 -24.69 -123.22 12 MET 3/03 00 MET 08:00 14:40 21:34 81.6 44.4 282.4 32’25.8” 3.7% 1.6 Psc 004°23’41” +2°09’45” 00:12:42 +03°43’52” 368490.93 1.23 22°13’ 157.74 5.39 -2.80 286.83 1.10 -24.79 -118.72 3/03 00 MET 12 MET 32’12.4” 6.2% 2.1 Psc 011°29’48” +1°34’07” 00:39:49 +05°59’24” 371033.51 1.24 28°45’ 151.18 5.89 -2.03 292.93 1.09 -24.52 -115.93 12 MET 4/03 00 MET 08:28 15:32 22:48 74.5 48.6 289.2 31’58.2” 9.2% 2.6 Psc 018°29’18” +0°57’33” 01:06:45 +08°07’57” 373793.49 1.25 35°13’ 144.71 6.28 -1.24 299.03 1.09 -23.89 -113.76 4/03 00 MET 12 MET 31’43.3” 12.7% 3.1 Psc 025°21’57” +0°20’42” 01:33:31 +10°07’52” 376709.72 1.26 41°35’ 138.33 6.55 -0.44 305.13 1.08 -22.94 -111.80 12 MET 5/03 00 MET 08:58 16:23 23:58 68.3 52.1 294.8 31’28.2” 16.5% 3.6 Ari 032°07’43” -0°15’52” 02:00:10 +11°57’46” 379719.41 1.27 47°50’ 132.05 6.70 0.35 311.23 1.08 -21.67 -109.90 5/03 00 MET 12 MET 31’13.2” 20.7% 4.1 Ari 038°46’43” -0°51’39” 02:26:43 +13°36’30” 382760.20 1.28 53°59’ 125.89 6.75 1.13 317.32 1.08 -20.12 -107.98 12 MET 6/03 00 MET 09:32 17:13 --:-- 63.4 54.7 --.- 30’58.6” 25.1% 4.6 Ari 045°19’11” -1°26’11” 02:53:09 +15°03’09” 385772.07 1.29 60°02’ 119.83 6.68 1.88 323.42 1.07 -18.32 -106.01 6/03 00 MET 12 MET 30’44.6” 29.8% 5.1 Ari 051°45’31” -1°59’06” 03:19:30 +16°17’03” 388698.88 1.30 65°59’ 113.88 6.52 2.59 329.52 1.07 -16.29 -103.98 12 MET 7/03 00 MET 10:10 18:03 01:03 60.0 56.3 298.9 30’31.5” 34.5% 5.6 Tau 058°06’09” -2°30’03” 03:45:44 +17°17’44” 391489.57 1.31 71°50’ 108.03 6.26 3.26 335.61 1.07 -14.08 -101.89 7/03 00 MET 12 MET 30’19.3” 39.4% 6.1 Tau 064°21’36” -2°58’47” 04:11:51 +18°04’54” 394099.07 1.31 77°35’ 102.27 5.93 3.89 341.70 1.06 -11.71 -99.77 12 MET 8/03 00 MET 10:53 18:52 02:01 58.3 57.0 301.3 30’08.4” 44.3% 6.6 Tau 070°32’29” -3°25’04” 04:37:49 +18°38’26” 396488.91 1.32 83°15’ 96.59 5.51 4.46 347.79 1.06 -9.22 -97.63 8/03 00 MET 12 MET 29’58.7” 49.1% 7.1 Tau 076°39’22” -3°48’43” 05:03:37 +18°58’23” 398627.57 1.33 88°52’ 90.98 5.04 4.98 353.89 1.06 -6.64 -95.49 12 MET 9/03 00 MET 11:41 19:41 02:53 58.2 56.7 302.0 29’50.3” 54.0% 7.6 Tau 082°42’52” -4°09’34” 05:29:14 +19°04’54” 400490.59 1.34 94°24’ 85.44 4.51 5.43 359.97 1.05 -4.01 -93.38 9/03 00 MET 12 MET 29’43.3” 58.7% 8.1 Ori 088°43’38” -4°27’30” 05:54:38 +18°58’16” 402060.50 1.34 99°54’ 79.95 3.94 5.82 6.06 1.05 -1.35 -91.32 12 MET 10/03 00 MET 12:35 20:28 03:37 59.8 55.5 301.0 29’37.7” 63.4% 8.6 Ori 094°42’15” -4°42’24” 06:19:48 +18°38’53” 403326.61 1.35 105°21’ 74.49 3.34 6.15 12.15 1.05 1.30 -89.32 10/03 00 MET 12 MET 29’33.5” 67.9% 9.1 Gem 100°39’20” -4°54’10” 06:44:42 +18°07’12” 404284.65 1.35 110°47’ 69.07 2.71 6.41 18.23 1.04 3.91 -87.43 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/03 00 MET 13:32 21:14 04:15 62.9 53.6 298.4 29’30.7” 72.2% 9.6 Gem 106°35’25” -5°02’45” 07:09:22 +17°23’48” 404936.31 1.35 116°11’ 63.67 2.07 6.60 24.32 1.04 6.46 -85.65 11/03 00 MET 12 MET 29’29.1” 76.3% 10.1 Gem 112°31’04” -5°08’05” 07:33:46 +16°29’15” 405288.71 1.35 121°35’ 58.29 1.43 6.72 30.40 1.03 8.92 -84.03 12 MET 12/03 00 MET 14:33 21:59 04:48 67.2 50.9 294.7 29’28.8” 80.2% 10.6 Cnc 118°26’46” -5°10’06” 07:57:54 +15°24’14” 405353.81 1.35 126°59’ 52.90 0.78 6.77 36.48 1.03 11.28 -82.57 12/03 00 MET 12 MET 29’29.7” 83.8% 11.1 Cnc 124°22’59” -5°08’48” 08:21:49 +14°09’29” 405147.71 1.35 132°23’ 47.51 0.15 6.74 42.56 1.02 13.50 -81.32 12 MET 13/03 00 MET 15:35 22:44 05:16 72.5 47.7 289.8 29’31.7” 87.1% 11.6 Cnc 130°20’06” -5°04’09” 08:45:31 +12°45’45” 404689.97 1.35 137°48’ 42.10 -0.47 6.65 48.64 1.01 15.57 -80.31 13/03 00 MET 12 MET 29’34.7” 90.1% 12.1 Cnc 136°18’31” -4°56’11” 09:09:03 +11°13’51” 404002.84 1.35 143°14’ 36.67 -1.07 6.48 54.72 1.01 17.47 -79.59 12 MET 14/03 00 MET 16:39 23:28 05:41 78.5 44.0 284.2 29’38.7” 92.8% 12.6 Leo 142°18’31” -4°44’55” 09:32:25 +09°34’38” 403110.49 1.34 148°42’ 31.23 -1.65 6.24 60.80 1.00 19.19 -79.24 14/03 00 MET 12 MET 29’43.4” 95.0% 13.1 Leo 148°20’25” -4°30’24” 09:55:42 +07°49’01” 402038.27 1.34 154°11’ 25.75 -2.20 5.93 66.87 0.99 20.70 -79.40 12 MET 15/03 00 MET 17:45 --:-- 06:04 85.1 --.- 278.0 29’48.9” 96.9% 13.6 Sex 154°24’25” -4°12’46” 10:18:56 +05°57’58” 400811.90 1.34 159°42’ 20.25 -2.71 5.55 72.95 0.98 22.00 -80.35 15/03 00 MET 12 MET 29’54.9” 98.4% 14.1 Sex 160°30’43” -3°52’07” 10:42:11 +04°02’29” 399456.76 1.33 165°13’ 14.74 -3.19 5.11 79.03 0.97 23.07 -82.78 12 MET 16/03 00 MET 18:51 00:11 06:27 92.0 39.9 271.5 30’01.5” 99.3% 14.6 Leo 166°39’29” -3°28’37” 11:05:29 +02°03’40” 397997.21 1.33 170°42’ 9.27 -3.63 4.60 85.10 0.95 23.89 -89.02 16/03 00 MET 12 MET 30’08.5” 99.9% 15.1 Leo 172°50’49” -3°02’28” 11:28:55 +00°02’40” 396455.94 1.32 175°47’ 4.21 -4.03 4.04 91.18 0.94 24.46 -112.80 12 MET 17/03 00 MET 19:59 00:56 06:50 98.9 35.8 264.7 30’15.9” 99.9% 15.6 Vir 179°04’51” -2°33’56” 11:52:33 -01°59’18” 394853.54 1.32 176°12’ 3.79 -4.40 3.42 97.25 0.93 24.76 155.84 17/03 00 MET 12 MET 30’23.5” 99.4% 16.1 Vir 185°21’39” -2°03’17” 12:16:25 -04°00’57” 393208.03 1.31 171°10’ 8.80 -4.71 2.76 103.33 0.91 24.78 126.74 12 MET 18/03 00 MET 21:08 01:42 07:14 105.6 31.6 258.1 30’31.3” 98.4% 16.6 Vir 191°41’17” -1°30’52” 12:40:37 -06°00’54” 391534.71 1.31 165°30’ 14.46 -4.99 2.06 109.41 0.90 24.51 118.92 18/03 00 MET 12 MET 30’39.2” 96.9% 17.1 Vir 198°03’48” -0°57’01” 13:05:10 -07°57’44” 389846.07 1.30 159°41’ 20.26 -5.22 1.33 115.48 0.88 23.94 115.01 12 MET 19/03 00 MET 22:18 02:29 07:40 111.7 27.7 251.8 30’47.2” 94.9% 17.6 Vir 204°29’17” -0°22’09” 13:30:10 -09°49’56” 388151.87 1.29 153°47’ 26.16 -5.40 0.58 121.56 0.86 23.08 112.30 19/03 00 MET 12 MET 30’55.3” 92.3% 18.1 Vir 210°57’47” +0°13’18” 13:55:39 -11°35’58” 386459.45 1.29 147°48’ 32.12 -5.53 -0.19 127.64 0.85 21.91 110.02 12 MET 20/03 00 MET 23:27 03:18 08:11 116.8 24.3 246.2 31’03.4” 89.3% 18.6 Vir 217°29’23” +0°48’53” 14:21:38 -13°14’14” 384774.19 1.28 141°46’ 38.15 -5.61 -0.95 133.72 0.83 20.44 107.88 20/03 00 MET 12 MET 31’11.6” 85.8% 19.1 Lib 224°04’10” +1°24’09” 14:48:10 -14°43’10” 383100.06 1.28 135°40’ 44.23 -5.64 -1.72 139.80 0.81 18.67 105.75 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/03 00 MET --:-- 04:10 08:47 --.- 21.5 241.7 31’19.7” 81.9% 19.6 Lib 230°42’12” +1°58’34” 15:15:15 -16°01’09” 381440.40 1.27 129°31’ 50.36 -5.60 -2.46 145.88 0.79 16.63 103.56 21/03 00 MET 12 MET 31’27.8” 77.6% 20.1 Lib 237°23’35” +2°31’41” 15:42:52 -17°06’42” 379798.64 1.27 123°19’ 56.56 -5.52 -3.18 151.96 0.77 14.32 101.30 12 MET 22/03 00 MET 00:34 05:04 09:31 120.4 19.7 238.7 31’35.9” 72.9% 20.6 Sco 244°08’25” +3°02’58” 16:11:00 -17°58’23” 378179.18 1.26 117°04’ 62.81 -5.36 -3.86 158.05 0.75 11.78 98.95 22/03 00 MET 12 MET 31’43.9” 67.8% 21.1 Oph 250°56’47” +3°31’58” 16:39:35 -18°34’58” 376588.19 1.26 110°45’ 69.11 -5.15 -4.49 164.13 0.73 9.04 96.53 12 MET 23/03 00 MET 01:36 06:00 10:24 122.1 18.9 237.8 31’51.8” 62.5% 21.6 Oph 257°48’43” +3°58’10” 17:08:32 -18°55’24” 375034.31 1.25 104°24’ 75.47 -4.87 -5.06 170.22 0.71 6.13 94.07 23/03 00 MET 12 MET 31’59.5” 57.1% 22.1 Oph 264°44’15” +4°21’08” 17:37:48 -18°58’54” 373529.28 1.25 97°58’ 81.88 -4.53 -5.56 176.31 0.70 3.10 91.60 12 MET 24/03 00 MET 02:31 06:57 11:26 121.6 19.4 239.1 32’07.0” 51.4% 22.6 Sgr 271°43’21” +4°40’26” 18:07:15 -18°45’02” 372088.36 1.24 91°30’ 88.35 -4.13 -5.98 182.40 0.68 0.01 89.15 24/03 00 MET 12 MET 32’14.0” 45.7% 23.1 Sgr 278°45’57” +4°55’42” 18:36:48 -18°13’40” 370730.46 1.24 84°59’ 94.88 -3.66 -6.31 188.50 0.66 -3.10 86.78 12 MET 25/03 00 MET 03:19 07:55 12:36 118.9 21.2 242.7 32’20.6” 40.1% 23.6 Sgr 285°51’54” +5°06’34” 19:06:19 -17°25’03” 369478.10 1.23 78°24’ 101.46 -3.13 -6.55 194.59 0.64 -6.17 84.51 25/03 00 MET 12 MET 32’26.5” 34.5% 24.1 Sgr 293°00’56” +5°12’47” 19:35:45 -16°19’50” 368356.95 1.23 71°47’ 108.08 -2.55 -6.69 200.69 0.62 -9.14 82.40 12 MET 26/03 00 MET 03:59 08:51 13:52 114.2 24.1 248.1 32’31.6” 29.1% 24.6 Sgr 300°12’43” +5°14’08” 20:04:59 -14°59’00” 367395.12 1.23 65°07’ 114.76 -1.92 -6.72 206.79 0.60 -11.97 80.48 26/03 00 MET 12 MET 32’35.7” 23.9% 25.1 Cap 307°26’48” +5°10’31” 20:33:59 -13°23’50” 366622.09 1.22 58°24’ 121.47 -1.25 -6.65 212.89 0.59 -14.60 78.80 12 MET 27/03 00 MET 04:33 09:47 15:10 108.1 27.9 254.9 32’38.6” 19.1% 25.6 Aqr 314°42’41” +5°01’56” 21:02:43 -11°35’58” 366067.47 1.22 51°40’ 128.22 -0.55 -6.47 218.99 0.57 -17.00 77.40 27/03 00 MET 12 MET 32’40.3” 14.6% 26.1 Cap 321°59’44” +4°48’28” 21:31:09 -09°37’14” 365759.39 1.22 44°54’ 134.99 0.16 -6.18 225.09 0.55 -19.12 76.31 12 MET 28/03 00 MET 05:04 10:41 16:29 100.9 32.4 262.6 32’40.5” 10.7% 26.6 Aqr 329°17’14” +4°30’18” 21:59:17 -07°29’41” 365722.95 1.22 38°08’ 141.78 0.87 -5.79 231.20 0.54 -20.93 75.59 28/03 00 MET 12 MET 32’39.1” 7.3% 27.1 Aqr 336°34’27” +4°07’45” 22:27:09 -05°15’28” 365978.54 1.22 31°22’ 148.57 1.58 -5.31 237.30 0.52 -22.42 75.31 12 MET 29/03 00 MET 05:32 11:34 17:49 93.2 37.2 270.7 32’36.1” 4.6% 27.6 Psc 343°50’35” +3°41’15” 22:54:47 -02°56’53” 366540.34 1.22 24°36’ 155.34 2.27 -4.74 243.41 0.51 -23.56 75.60 29/03 00 MET 12 MET 32’31.5” 2.4% 28.1 Psc 351°04’50” +3°11’17” 23:22:12 -00°36’14” 367415.02 1.23 17°53’ 162.08 2.91 -4.09 249.52 0.49 -24.34 76.81 12 MET 30/03 00 MET 06:59 13:26 20:07 85.5 42.0 278.6 32’25.2” 1.0% 28.6 Psc 358°16’26” +2°38’26” 23:49:28 +01°44’12” 368600.88 1.23 11°13’ 168.76 3.51 -3.39 255.63 0.48 -24.75 80.02 30/03 00 MET 12 MEZT 32’18.1” 0.2% 29.1 Psc 004°49’08” +2°06’19” 00:14:21 +03°50’50” 369952.36 1.23 5°15’ 174.74 4.01 -2.70 261.23 0.47 -24.80 90.21 12 MEZT 31/03 00 MEZT 07:26 14:18 21:23 78.1 46.5 285.8 32’09.0” 0.0% 0.1 Psc 011°53’43” +1°29’43” 00:41:24 +06°04’43” 371697.32 1.24 2°19’ 177.67 4.48 -1.91 267.34 0.45 -24.50 -153.08 31/03 00 MEZT 12 MEZT 31’58.7” 0.5% 0.6 Psc 018°53’46” +0°52’06” 01:08:25 +08°12’13” 373697.91 1.25 8°20’ 171.65 4.88 -1.10 273.45 0.44 -23.85 -118.29 12 MEZT

April 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/04 00 MEZT 07:55 15:10 22:36 71.4 50.4 292.1 31’47.3” 1.6% 1.1 Psc 025°48’52” +0°14’09” 01:35:23 +10°11’34” 375919.06 1.25 14°42’ 165.26 5.19 -0.28 279.56 0.43 -22.86 -112.23 1/04 00 MEZT 12 MEZT 31’35.2” 3.4% 1.6 Ari 032°38’39” -0°23’34” 02:02:20 +12°01’10” 378319.22 1.26 21°03’ 158.90 5.41 0.53 285.67 0.42 -21.55 -109.00 12 MEZT 2/04 00 MEZT 08:28 16:01 23:45 65.8 53.4 297.0 31’22.6” 5.6% 2.1 Ari 039°22’55” -1°00’27” 02:29:16 +13°39’39” 380851.72 1.27 27°18’ 152.63 5.54 1.33 291.78 0.41 -19.95 -106.49 2/04 00 MEZT 12 MEZT 31’09.8” 8.3% 2.6 Ari 046°01’36” -1°36’01” 02:56:09 +15°05’56” 383466.42 1.28 33°28’ 146.45 5.58 2.10 297.89 0.40 -18.09 -104.20 12 MEZT 3/04 00 MEZT 09:04 16:53 --:-- 61.6 55.6 --.- 30’57.0” 11.5% 3.1 Ari 052°34’42” -2°09’49” 03:22:59 +16°19’11” 386111.32 1.29 39°33’ 140.36 5.53 2.83 304.00 0.39 -15.99 -101.96 3/04 00 MEZT 12 MEZT 30’44.4” 15.0% 3.6 Tau 059°02’23” -2°41’29” 03:49:44 +17°18’47” 388734.13 1.30 45°32’ 134.37 5.39 3.51 310.10 0.38 -13.71 -99.73 12 MEZT 4/04 00 MEZT 09:46 17:43 00:47 59.0 56.7 300.2 30’32.4” 18.9% 4.1 Tau 065°24’52” -3°10’43” 04:16:21 +18°04’23” 391283.78 1.31 51°25’ 128.47 5.17 4.14 316.21 0.38 -11.26 -97.48 4/04 00 MEZT 12 MEZT 30’21.1” 23.0% 4.6 Tau 071°42’29” -3°37’15” 04:42:48 +18°35’52” 393711.72 1.31 57°13’ 122.65 4.87 4.72 322.32 0.37 -8.70 -95.23 12 MEZT 5/04 00 MEZT 10:33 18:33 01:43 58.2 56.8 301.7 30’10.7” 27.4% 5.1 Tau 077°55’37” -4°00’53” 05:09:02 +18°53’18” 395973.06 1.32 62°57’ 116.92 4.50 5.23 328.42 0.36 -6.06 -92.99 5/04 00 MEZT 12 MEZT 30’01.4” 31.9% 5.6 Tau 084°04’43” -4°21’29” 05:35:02 +18°56’57” 398027.49 1.33 68°36’ 111.26 4.07 5.67 334.52 0.35 -3.37 -90.78 12 MEZT 6/04 00 MEZT 11:25 19:21 02:31 59.2 56.0 301.3 29’53.2” 36.5% 6.1 Ori 090°10’18” -4°38’55” 06:00:43 +18°47’12” 399839.98 1.33 74°11’ 105.67 3.58 6.05 340.62 0.35 -0.67 -88.61 6/04 00 MEZT 12 MEZT 29’46.3” 41.2% 6.6 Gem 096°12’54” -4°53’06” 06:26:07 +18°24’35” 401381.37 1.34 79°43’ 100.13 3.05 6.36 346.73 0.34 2.00 -86.51 12 MEZT 7/04 00 MEZT 12:22 20:08 03:12 61.7 54.3 299.4 29’40.8” 46.0% 7.1 Gem 102°13’04” -5°03’58” 06:51:10 +17°49’42” 402628.70 1.34 85°13’ 94.63 2.48 6.60 352.82 0.33 4.63 -84.50 7/04 00 MEZT 12 MEZT 29’36.7” 50.7% 7.6 Gem 108°11’24” -5°11’30” 07:15:54 +17°03’13” 403565.42 1.35 90°40’ 89.17 1.88 6.76 358.92 0.33 7.17 -82.60 12 MEZT 8/04 00 MEZT 13:21 20:54 03:47 65.5 51.9 296.1 29’34.0” 55.5% 8.1 Gem 114°08’29” -5°15’39” 07:40:19 +16°05’52” 404181.49 1.35 96°07’ 83.74 1.25 6.86 5.02 0.32 9.62 -80.82 8/04 00 MEZT 12 MEZT 29’32.7” 60.1% 8.6 Cnc 120°04’52” -5°16’25” 08:04:26 +14°58’23” 404473.32 1.35 101°32’ 78.31 0.62 6.87 11.11 0.31 11.94 -79.17 12 MEZT 9/04 00 MEZT 14:23 21:38 04:17 70.4 48.9 291.7 29’32.8” 64.7% 9.1 Cnc 126°01’10” -5°13’48” 08:28:16 +13°41’32” 404443.60 1.35 106°57’ 72.89 -0.01 6.82 17.21 0.30 14.12 -77.67 9/04 00 MEZT 12 MEZT 29’34.3” 69.2% 9.6 Cnc 131°57’56” -5°07’49” 08:51:52 +12°16’06” 404101.04 1.35 112°23’ 67.47 -0.64 6.69 23.30 0.30 16.14 -76.33 12 MEZT 10/04 00 MEZT 15:26 22:22 04:43 76.1 45.4 286.4 29’37.1” 73.5% 10.1 Cnc 137°55’42” -4°58’31” 09:15:17 +10°42’53” 403460.05 1.35 117°51’ 62.02 -1.25 6.49 29.39 0.29 17.99 -75.15 10/04 00 MEZT 12 MEZT 29’41.2” 77.6% 10.6 Leo 143°54’58” -4°45’55” 09:38:33 +09°02’42” 402540.23 1.34 123°19’ 56.55 -1.84 6.22 35.48 0.28 19.65 -74.15 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/04 00 MEZT 16:31 23:06 05:07 82.5 41.5 280.5 29’46.4” 81.4% 11.1 Leo 149°56’12” -4°30’07” 10:01:45 +07°16’25” 401365.89 1.34 128°50’ 51.04 -2.40 5.88 41.57 0.27 21.10 -73.33 11/04 00 MEZT 12 MEZT 29’52.7” 85.1% 11.6 Sex 155°59’51” -4°11’11” 10:24:55 +05°24’54” 399965.38 1.33 134°24’ 45.49 -2.92 5.47 47.66 0.26 22.33 -72.71 12 MEZT 12/04 00 MEZT 17:37 23:50 05:30 89.2 37.4 274.1 29’59.8” 88.4% 12.1 Sex 162°06’19” -3°49’15” 10:48:09 +03°29’07” 398370.39 1.33 140°01’ 39.88 -3.40 5.00 53.74 0.25 23.34 -72.29 12/04 00 MEZT 12 MEZT 30’07.8” 91.3% 12.6 Leo 168°15’54” -3°24’29” 11:11:31 +01°30’05” 396615.17 1.32 145°41’ 34.22 -3.82 4.47 59.83 0.23 24.09 -72.08 12 MEZT 13/04 00 MEZT 18:44 --:-- 05:53 96.2 --.- 267.4 30’16.4” 93.9% 13.1 Leo 174°28’55” -2°57’04” 11:35:04 -00°31’05” 394735.62 1.32 151°26’ 28.50 -4.20 3.88 65.92 0.22 24.59 -72.11 13/04 00 MEZT 12 MEZT 30’25.5” 96.1% 13.6 Vir 180°45’35” -2°27’14” 11:58:53 -02°33’13” 392768.45 1.31 157°14’ 22.71 -4.52 3.24 72.00 0.21 24.81 -72.40 12 MEZT 14/04 00 MEZT 19:54 00:36 06:16 103.0 33.2 260.7 30’34.9” 97.9% 14.1 Vir 187°06’05” -1°55’17” 12:23:02 -04°34’59” 390750.13 1.30 163°06’ 16.86 -4.78 2.55 78.09 0.19 24.75 -73.02 14/04 00 MEZT 12 MEZT 30’44.5” 99.1% 14.6 Vir 193°30’31” -1°21’33” 12:47:36 -06°34’58” 388716.03 1.30 169°02’ 10.93 -4.97 1.82 84.17 0.18 24.39 -74.13 12 MEZT 15/04 00 MEZT 21:05 01:23 06:42 109.5 29.2 254.1 30’54.2” 99.8% 15.1 Vir 199°58’56” -0°46’25” 13:12:37 -08°31’39” 386699.45 1.29 175°03’ 4.94 -5.11 1.07 90.25 0.16 23.72 -76.76 15/04 00 MEZT 12 MEZT 31’03.6” 100.0% 15.6 Vir 206°31’19” -0°10’18” 13:38:10 -10°23’24” 384730.81 1.28 178°50’ 1.17 -5.17 0.29 96.34 0.15 22.74 119.61 12 MEZT 16/04 00 MEZT 22:16 02:12 07:12 115.1 25.5 248.1 31’12.9” 99.6% 16.1 Vir 213°07’39” +0°26’19” 14:04:15 -12°08’29” 382836.90 1.28 172°43’ 7.27 -5.17 -0.50 102.42 0.13 21.45 106.49 16/04 00 MEZT 12 MEZT 31’21.7” 98.6% 16.6 Lib 219°47’47” +1°02’55” 14:30:56 -13°45’09” 381040.37 1.27 166°30’ 13.46 -5.11 -1.29 108.50 0.11 19.84 103.96 12 MEZT 17/04 00 MEZT 23:25 03:04 07:47 119.3 22.4 243.1 31’30.0” 97.1% 17.1 Lib 226°31’35” +1°38’59” 14:58:12 -15°11’37” 379359.33 1.27 160°14’ 19.71 -4.99 -2.07 114.59 0.09 17.93 101.87 17/04 00 MEZT 12 MEZT 31’37.8” 94.9% 17.6 Lib 233°18’50” +2°13’57” 15:26:02 -16°26’11” 377807.25 1.26 153°55’ 26.02 -4.80 -2.82 120.67 0.08 15.74 99.78 12 MEZT 18/04 00 MEZT --:-- 03:59 08:29 --.- 20.2 239.6 31’44.9” 92.2% 18.1 Lib 240°09’19” +2°47’17” 15:54:23 -17°27’12” 376393.09 1.26 147°33’ 32.38 -4.56 -3.54 126.76 0.06 13.29 97.58 18/04 00 MEZT 12 MEZT 31’51.4” 89.0% 18.6 Sco 247°02’47” +3°18’25” 16:23:12 -18°13’16” 375121.62 1.25 141°08’ 38.78 -4.26 -4.21 132.85 0.04 10.60 95.29 12 MEZT 19/04 00 MEZT 00:30 04:55 09:20 121.7 19.1 237.9 31’57.1” 85.2% 19.1 Oph 253°58’57” +3°46’50” 16:52:24 -18°43’12” 373994.00 1.25 134°41’ 45.22 -3.92 -4.82 138.93 0.02 7.74 92.91 19/04 00 MEZT 12 MEZT 32’02.2” 81.0% 19.6 Oph 260°57’31” +4°12’03” 17:21:51 -18°56’09” 373008.56 1.24 128°12’ 51.69 -3.52 -5.37 145.02 -0.00 4.73 90.48 12 MEZT 20/04 00 MEZT 01:28 05:53 10:20 121.9 19.2 238.6 32’06.6” 76.3% 20.1 Sgr 267°58’13” +4°33’37” 17:51:27 -18°51’36” 372161.66 1.24 121°41’ 58.20 -3.09 -5.83 151.11 -0.02 1.64 88.03 20/04 00 MEZT 12 MEZT 32’10.3” 71.3% 20.6 Sgr 275°00’43” +4°51’09” 18:21:04 -18°29’28” 371448.64 1.24 115°09’ 64.73 -2.63 -6.21 157.21 -0.04 -1.48 85.62 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/04 00 MEZT 02:17 06:50 11:27 119.8 20.6 241.5 32’13.3” 66.0% 21.1 Sgr 282°04’44” +5°04’21” 18:50:36 -17°50’02” 370864.76 1.24 108°35’ 71.28 -2.13 -6.50 163.30 -0.06 -4.58 83.27 21/04 00 MEZT 12 MEZT 32’15.7” 60.5% 21.6 Sgr 289°09’57” +5°12’58” 19:19:55 -16°53’59” 370406.06 1.24 102°01’ 77.85 -1.62 -6.68 169.40 -0.08 -7.59 81.04 12 MEZT 22/04 00 MEZT 02:59 07:46 12:40 115.8 23.1 246.3 32’17.5” 54.8% 22.1 Sgr 296°16’04” +5°16’49” 19:48:59 -15°42’20” 370070.12 1.23 95°25’ 84.44 -1.08 -6.77 175.49 -0.10 -10.48 78.96 22/04 00 MEZT 12 MEZT 32’18.6” 49.1% 22.6 Cap 303°22’47” +5°15’50” 20:17:42 -14°16’21” 369856.56 1.23 88°50’ 91.03 -0.54 -6.75 181.59 -0.12 -13.18 77.06 12 MEZT 23/04 00 MEZT 03:35 08:41 13:56 110.1 26.6 252.6 32’19.1” 43.4% 23.1 Aqr 310°29’47” +5°10’00” 20:46:03 -12°37’33” 369767.35 1.23 82°14’ 97.63 0.01 -6.62 187.69 -0.14 -15.67 75.36 23/04 00 MEZT 12 MEZT 32’18.8” 37.7% 23.6 Aqr 317°36’45” +4°59’25” 21:14:02 -10°47’40” 369806.86 1.23 75°37’ 104.24 0.56 -6.39 193.80 -0.16 -17.91 73.88 12 MEZT 24/04 00 MEZT 04:06 09:34 15:13 103.5 30.8 259.8 32’17.9” 32.2% 24.1 Cap 324°43’23” +4°44’16” 21:41:40 -08°48’29” 369981.64 1.23 69°01’ 110.85 1.09 -6.06 199.90 -0.17 -19.87 72.64 24/04 00 MEZT 12 MEZT 32’16.3” 26.9% 24.6 Aqr 331°49’20” +4°24’46” 22:08:58 -06°41’56” 370299.92 1.24 62°25’ 117.46 1.62 -5.64 206.01 -0.19 -21.52 71.64 12 MEZT 25/04 00 MEZT 04:33 10:26 16:30 96.1 35.4 267.6 32’13.8” 22.0% 25.1 Aqr 338°54’17” +4°01’17” 22:35:59 -04°29’58” 370770.88 1.24 55°50’ 124.05 2.12 -5.14 212.12 -0.21 -22.85 70.88 25/04 00 MEZT 12 MEZT 32’10.5” 17.4% 25.6 Psc 345°57’53” +3°34’11” 23:02:47 -02°14’35” 371403.79 1.24 49°15’ 130.63 2.59 -4.55 218.23 -0.23 -23.85 70.37 12 MEZT 26/04 00 MEZT 05:00 11:17 17:46 88.6 40.1 275.3 32’06.3” 13.3% 26.1 Psc 352°59’46” +3°03’57” 23:29:26 +00°02’13” 372207.00 1.24 42°42’ 137.20 3.03 -3.90 224.34 -0.24 -24.50 70.08 26/04 00 MEZT 12 MEZT 32’01.3” 9.7% 26.6 Psc 359°59’37” +2°31’06” 23:55:58 +02°18’29” 373186.83 1.24 36°11’ 143.73 3.43 -3.19 230.45 -0.26 -24.81 69.99 12 MEZT 27/04 00 MEZT 05:26 12:07 19:02 81.2 44.6 282.8 31’55.3” 6.6% 27.1 Psc 006°57’03” +1°56’12” 00:22:28 +04°32’14” 374346.63 1.25 29°42’ 150.24 3.79 -2.44 236.57 -0.28 -24.76 70.07 27/04 00 MEZT 12 MEZT 31’48.5” 4.1% 27.6 Psc 013°51’44” +1°19’48” 00:48:57 +06°41’37” 375685.78 1.25 23°15’ 156.70 4.09 -1.65 242.68 -0.29 -24.36 70.22 12 MEZT 28/04 00 MEZT 05:54 12:58 20:15 74.2 48.7 289.4 31’40.8” 2.2% 28.1 Psc 020°43’21” +0°42’31” 01:15:30 +08°44’48” 377199.01 1.26 16°51’ 163.11 4.35 -0.85 248.80 -0.31 -23.63 70.23 28/04 00 MEZT 12 MEZT 31’32.4” 0.8% 28.6 Psc 027°31’36” +0°04’57” 01:42:06 +10°40’06” 378875.86 1.26 10°31’ 169.45 4.55 -0.04 254.92 -0.32 -22.56 69.41 12 MEZT 29/04 00 MEZT 06:25 13:50 21:26 68.2 52.2 294.9 31’23.4” 0.1% 29.1 Ari 034°16’12” -0°32’21” 02:08:48 +12°26’00” 380700.47 1.27 4°18’ 175.69 4.68 0.76 261.04 -0.34 -21.19 63.13 29/04 00 MEZT 12 MEZT 31’13.8” 0.0% 0.2 Ari 040°56’57” -1°08’51” 02:35:34 +14°01’06” 382651.60 1.28 2°15’ 177.75 4.76 1.55 267.15 -0.35 -19.53 -77.37 12 MEZT 30/04 00 MEZT 06:59 14:41 22:32 63.3 54.7 299.0 31’03.8” 0.5% 0.7 Ari 047°33’40” -1°44’01” 03:02:25 +15°24’13” 384702.94 1.28 8°14’ 171.74 4.76 2.31 273.27 -0.36 -17.61 -94.10 30/04 00 MEZT 12 MEZT 30’53.6” 1.6% 1.2 Tau 054°06’13” -2°17’26” 03:29:17 +16°34’26” 386823.68 1.29 14°18’ 165.67 4.70 3.03 279.39 -0.37 -15.46 -95.05 12 MEZT

Mei 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/05 00 MEZT 07:39 15:33 23:31 60.0 56.3 301.2 30’43.3” 3.1% 1.7 Tau 060°34’35” -2°48’41” 03:56:08 +17°31’01” 388979.27 1.30 20°17’ 159.66 4.58 3.70 285.51 -0.38 -13.11 -94.19 1/05 00 MEZT 12 MEZT 30’33.1” 5.2% 2.2 Tau 066°58’44” -3°17’28” 04:22:55 +18°13’33” 391132.32 1.30 26°13’ 153.72 4.39 4.32 291.62 -0.39 -10.61 -92.72 12 MEZT 2/05 00 MEZT 08:24 16:23 --:-- 58.4 56.9 --.- 30’23.3” 7.7% 2.7 Tau 073°18’47” -3°43’28” 04:49:34 +18°41’48” 393243.66 1.31 32°04’ 147.86 4.13 4.88 297.74 -0.40 -8.00 -90.96 2/05 00 MEZT 12 MEZT 30’13.9” 10.6% 3.2 Tau 079°34’51” -4°06’29” 05:16:02 +18°55’49” 395273.34 1.32 37°50’ 142.07 3.81 5.38 303.86 -0.41 -5.31 -89.06 12 MEZT 3/05 00 MEZT 09:15 17:13 00:23 58.6 56.5 301.7 30’05.2” 13.8% 3.7 Tau 085°47’09” -4°26’22” 05:42:14 +18°55’51” 397181.74 1.32 43°33’ 136.35 3.44 5.80 309.97 -0.42 -2.58 -87.09 3/05 00 MEZT 12 MEZT 29’57.3” 17.4% 4.2 Ori 091°55’59” -4°42’57” 06:08:08 +18°42’20” 398930.58 1.33 49°12’ 130.69 3.00 6.16 316.09 -0.43 0.14 -85.11 12 MEZT 4/05 00 MEZT 10:10 18:01 01:08 60.4 55.1 300.4 29’50.3” 21.3% 4.7 Gem 098°01’39” -4°56’11” 06:33:42 +18°15’52” 400483.87 1.34 54°47’ 125.09 2.52 6.45 322.20 -0.44 2.84 -83.15 4/05 00 MEZT 12 MEZT 29’44.4” 25.4% 5.2 Gem 104°04’33” -5°06’00” 06:58:54 +17°37’07” 401808.76 1.34 60°20’ 119.53 2.00 6.66 328.31 -0.45 5.47 -81.26 12 MEZT 5/05 00 MEZT 11:08 18:47 01:45 63.8 53.0 297.6 29’39.7” 29.6% 5.7 Gem 110°05’08” -5°12’23” 07:23:43 +16°46’53” 402876.33 1.34 65°50’ 114.03 1.43 6.79 334.42 -0.45 8.00 -79.46 5/05 00 MEZT 12 MEZT 29’36.2” 34.1% 6.2 Gem 116°03’52” -5°15’21” 07:48:10 +15°45’59” 403662.25 1.35 71°18’ 108.55 0.84 6.86 340.53 -0.46 10.42 -77.75 12 MEZT 6/05 00 MEZT 12:09 19:32 02:17 68.2 50.3 293.6 29’34.1” 38.7% 6.7 Cnc 122°01’16” -5°14’54” 08:12:16 +14°35’15” 404147.31 1.35 76°45’ 103.10 0.23 6.84 346.64 -0.47 12.71 -76.18 6/05 00 MEZT 12 MEZT 29’33.4” 43.3% 7.2 Cnc 127°57’53” -5°11’04” 08:36:02 +13°15’34” 404317.88 1.35 82°11’ 97.66 -0.40 6.76 352.75 -0.47 14.84 -74.73 12 MEZT 7/05 00 MEZT 13:12 20:16 02:45 73.6 47.0 288.7 29’34.0” 48.1% 7.7 Cnc 133°54’16” -5°03’55” 08:59:32 +11°47’44” 404166.22 1.35 87°37’ 92.23 -1.04 6.60 358.85 -0.48 16.80 -73.42 7/05 00 MEZT 12 MEZT 29’36.1” 52.8% 8.2 Leo 139°51’02” -4°53’30” 09:22:48 +10°12’38” 403690.77 1.35 93°04’ 86.79 -1.67 6.38 4.96 -0.49 18.58 -72.27 12 MEZT 8/05 00 MEZT 14:15 21:00 03:10 79.7 43.3 283.1 29’39.6” 57.5% 8.7 Leo 145°48’44” -4°39’54” 09:45:54 +08°31’04” 402896.22 1.34 98°31’ 81.33 -2.28 6.08 11.06 -0.50 20.16 -71.27 8/05 00 MEZT 12 MEZT 29’44.5” 62.2% 9.2 Leo 151°47’59” -4°23’12” 10:08:55 +06°43’53” 401793.59 1.34 104°01’ 75.84 -2.87 5.72 17.16 -0.50 21.54 -70.43 12 MEZT 9/05 00 MEZT 15:20 21:43 03:33 86.2 39.2 276.9 29’50.7” 66.8% 9.7 Sex 157°49’22” -4°03’30” 10:31:55 +04°51’55” 400400.12 1.34 109°32’ 70.32 -3.44 5.29 23.26 -0.51 22.69 -69.75 9/05 00 MEZT 12 MEZT 29’58.2” 71.3% 10.2 Leo 163°53’26” -3°40’56” 10:54:58 +02°56’06” 398739.10 1.33 115°07’ 64.74 -3.95 4.80 29.36 -0.52 23.61 -69.24 12 MEZT 10/05 00 MEZT 16:27 22:28 03:55 93.1 35.1 270.4 30’06.8” 75.7% 10.7 Leo 170°00’43” -3°15’40” 11:18:10 +00°57’20” 396839.51 1.32 120°46’ 59.11 -4.42 4.25 35.46 -0.53 24.29 -68.88 10/05 00 MEZT 12 MEZT 30’16.4” 79.8% 11.2 Vir 176°11’45” -2°47’51” 11:41:36 -01°03’21” 394735.58 1.32 126°28’ 53.42 -4.83 3.65 41.55 -0.54 24.70 -68.69 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/05 00 MEZT 17:35 23:14 04:18 100.0 31.0 263.7 30’26.9” 83.7% 11.7 Vir 182°26’58” -2°17’45” 12:05:20 -03°04’50” 392466.16 1.31 132°15’ 47.65 -5.18 3.00 47.65 -0.55 24.84 -68.64 11/05 00 MEZT 12 MEZT 30’38.1” 87.3% 12.2 Vir 188°46’46” -1°45’36” 12:29:29 -05°05’52” 390073.98 1.30 138°06’ 41.80 -5.45 2.31 53.74 -0.56 24.70 -68.72 12 MEZT 12/05 00 MEZT 18:45 --:-- 04:43 106.7 --.- 257.0 30’49.8” 90.5% 12.7 Vir 195°11’29” -1°11’44” 12:54:06 -07°05’05” 387604.69 1.29 144°03’ 35.87 -5.64 1.57 59.84 -0.57 24.26 -68.90 12/05 00 MEZT 12 MEZT 31’01.8” 93.4% 13.2 Vir 201°41’21” -0°36’30” 13:19:16 -09°00’58” 385105.79 1.28 150°04’ 29.86 -5.75 0.81 65.93 -0.58 23.50 -69.08 12 MEZT 13/05 00 MEZT 19:57 00:02 05:11 112.8 27.0 250.7 31’13.9” 95.8% 13.7 Vir 208°16’32” -0°00’19” 13:45:04 -10°51’52” 382625.37 1.28 156°11’ 23.76 -5.77 0.03 72.02 -0.59 22.43 -69.12 13/05 00 MEZT 12 MEZT 31’25.8” 97.7% 14.2 Vir 214°57’06” +0°36’19” 14:11:31 -12°35’58” 380210.84 1.27 162°22’ 17.59 -5.70 -0.76 78.11 -0.61 21.04 -68.58 12 MEZT 14/05 00 MEZT 21:09 00:54 05:43 117.8 23.6 245.1 31’37.3” 99.0% 14.7 Lib 221°42’58” +1°12’55” 14:38:40 -14°11’23” 377907.52 1.26 168°36’ 11.38 -5.54 -1.55 84.20 -0.62 19.32 -66.13 14/05 00 MEZT 12 MEZT 31’48.1” 99.8% 15.2 Lib 228°33’59” +1°48’53” 15:06:31 -15°36’10” 375757.21 1.25 174°42’ 5.28 -5.29 -2.32 90.29 -0.63 17.29 -54.14 12 MEZT 15/05 00 MEZT 22:17 01:48 06:23 121.1 20.9 240.8 31’58.1” 99.9% 15.7 Lib 235°29’51” +2°23’39” 15:35:02 -16°48’23” 373796.95 1.25 177°11’ 2.80 -4.96 -3.07 96.38 -0.65 14.97 45.29 15/05 00 MEZT 12 MEZT 32’07.1” 99.5% 16.2 Sco 242°30’12” +2°56’36” 16:04:10 -17°46’14” 372057.83 1.24 171°29’ 8.50 -4.56 -3.78 102.47 -0.66 12.37 81.05 12 MEZT 16/05 00 MEZT 23:20 02:46 07:11 122.2 19.3 238.2 32’14.9” 98.3% 16.7 Oph 249°34’30” +3°27’08” 16:33:49 -18°28’06” 370564.13 1.24 165°01’ 14.94 -4.08 -4.44 108.56 -0.68 9.55 85.39 16/05 00 MEZT 12 MEZT 32’21.3” 96.5% 17.2 Oph 256°42’13” +3°54’40” 17:03:52 -18°52’43” 369332.69 1.23 158°26’ 21.52 -3.53 -5.03 114.65 -0.69 6.55 85.59 12 MEZT 17/05 00 MEZT --:-- 03:44 08:09 --.- 19.0 238.0 32’26.4” 94.1% 17.7 Oph 263°52’39” +4°18’40” 17:34:10 -18°59’13” 368372.71 1.23 151°46’ 28.16 -2.94 -5.55 120.74 -0.71 3.42 84.50 17/05 00 MEZT 12 MEZT 32’30.0” 91.0% 18.2 Sgr 271°05’08” +4°38’40” 18:04:34 -18°47’11” 367685.91 1.23 145°05’ 34.84 -2.31 -5.98 126.83 -0.73 0.22 82.86 12 MEZT 18/05 00 MEZT 00:14 04:43 09:16 120.9 19.9 240.1 32’32.3” 87.4% 18.7 Sgr 278°18’56” +4°54’17” 18:34:55 -18°16’44” 367267.09 1.23 138°22’ 41.54 -1.66 -6.31 132.93 -0.74 -2.97 80.99 18/05 00 MEZT 12 MEZT 32’33.1” 83.3% 19.2 Sgr 285°33’21” +5°05’13” 19:05:03 -17°28’28” 367105.00 1.22 131°38’ 48.26 -0.99 -6.55 139.02 -0.76 -6.11 79.04 12 MEZT 19/05 00 MEZT 01:00 05:41 10:29 117.4 22.1 244.5 32’32.7” 78.7% 19.7 Sgr 292°47’41” +5°11’17” 19:34:52 -16°23’25” 367183.48 1.22 124°55’ 54.97 -0.32 -6.67 145.12 -0.77 -9.13 77.12 19/05 00 MEZT 12 MEZT 32’31.1” 73.7% 20.2 Sgr 300°01’18” +5°12’24” 20:04:15 -15°03’01” 367482.79 1.23 118°13’ 61.67 0.34 -6.69 151.22 -0.79 -11.97 75.31 12 MEZT 20/05 00 MEZT 01:38 06:37 11:46 112.1 25.4 250.4 32’28.5” 68.4% 20.7 Cap 307°13’38” +5°08’35” 20:33:09 -13°28’57” 367981.00 1.23 111°31’ 68.35 0.98 -6.61 157.32 -0.81 -14.60 73.64 20/05 00 MEZT 12 MEZT 32’24.9” 62.9% 21.2 Aqr 314°24’12” +4°59’57” 21:01:33 -11°43’06” 368655.33 1.23 104°52’ 75.00 1.59 -6.42 163.42 -0.82 -16.97 72.16 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/05 00 MEZT 02:10 07:31 13:03 105.7 29.4 257.5 32’20.5” 57.3% 21.7 Cap 321°32’36” +4°46’42” 21:29:27 -09°47’27” 369483.39 1.23 98°14’ 81.63 2.16 -6.13 169.52 -0.84 -19.07 70.88 21/05 00 MEZT 12 MEZT 32’15.5” 51.6% 22.2 Aqr 328°38’30” +4°29’08” 21:56:53 -07°44’02” 370444.23 1.24 91°38’ 88.22 2.68 -5.74 175.62 -0.86 -20.85 69.83 12 MEZT 22/05 00 MEZT 02:38 08:23 14:19 98.5 33.9 265.0 32’09.9” 45.8% 22.7 Aqr 335°41’39” +4°07’35” 22:23:53 -05°34’52” 371519.08 1.24 85°05’ 94.78 3.15 -5.27 181.73 -0.87 -22.32 69.00 22/05 00 MEZT 12 MEZT 32’03.8” 40.2% 23.2 Aqr 342°41’54” +3°42’28” 22:50:31 -03°21’54” 372691.92 1.24 78°34’ 101.29 3.57 -4.73 187.84 -0.89 -23.46 68.39 12 MEZT 23/05 00 MEZT 03:05 09:13 15:34 91.1 38.5 272.7 31’57.4” 34.7% 23.7 Psc 349°39’09” +3°14’14” 23:16:53 -01°07’04” 373949.66 1.25 72°06’ 107.76 3.93 -4.11 193.95 -0.90 -24.26 68.01 23/05 00 MEZT 12 MEZT 31’50.6” 29.5% 24.2 Psc 356°33’19” +2°43’22” 23:43:02 +01°07’47” 375282.08 1.25 65°41’ 114.19 4.24 -3.44 200.06 -0.92 -24.72 67.84 12 MEZT 24/05 00 MEZT 03:30 10:03 16:48 83.7 43.1 280.2 31’43.5” 24.6% 24.7 Psc 003°24’24” +2°10’23” 00:09:03 +03°20’54” 376681.56 1.26 59°18’ 120.57 4.49 -2.73 206.18 -0.93 -24.84 67.86 24/05 00 MEZT 12 MEZT 31’36.1” 20.0% 25.2 Psc 010°12’23” +1°35’48” 00:35:00 +05°30’34” 378142.52 1.26 52°59’ 126.91 4.69 -1.98 212.29 -0.95 -24.62 68.05 12 MEZT 25/05 00 MEZT 03:57 10:53 18:01 76.7 47.3 287.1 31’28.5” 15.8% 25.7 Psc 016°57’18” +1°00’09” 01:00:58 +07°35’10” 379660.82 1.27 46°42’ 133.19 4.83 -1.21 218.41 -0.96 -24.08 68.38 25/05 00 MEZT 12 MEZT 31’20.7” 12.0% 26.2 Psc 023°39’08” +0°23’57” 01:26:58 +09°33’07” 381232.98 1.27 40°29’ 139.43 4.93 -0.42 224.53 -0.98 -23.21 68.79 12 MEZT 26/05 00 MEZT 04:25 11:43 19:11 70.4 50.9 293.0 31’12.8” 8.7% 26.7 Ari 030°17’55” -0°12’16” 01:53:05 +11°23’00” 382855.39 1.28 34°19’ 145.60 4.97 0.36 230.65 -0.99 -22.03 69.20 26/05 00 MEZT 12 MEZT 31’04.6” 6.0% 27.2 Ari 036°53’40” -0°48’01” 02:19:18 +13°03’26” 384523.51 1.28 28°12’ 151.72 4.96 1.13 236.77 -1.00 -20.56 69.45 12 MEZT 27/05 00 MEZT 04:57 12:33 20:18 65.1 53.8 297.6 30’56.4” 3.7% 27.7 Ari 043°26’22” -1°22’48” 02:45:39 +14°33’12” 386231.21 1.29 22°10’ 157.77 4.90 1.88 242.89 -1.02 -18.82 69.25 27/05 00 MEZT 12 MEZT 30’48.1” 2.0% 28.2 Ari 049°56’01” -1°56’13” 03:12:07 +15°51’13” 387970.12 1.29 16°14’ 163.73 4.79 2.61 249.01 -1.03 -16.84 67.89 12 MEZT 28/05 00 MEZT 05:34 13:24 21:20 61.1 55.8 300.6 30’39.7” 0.8% 28.7 Tau 056°22’37” -2°27’50” 03:38:40 +16°56’35” 389729.23 1.30 10°27’ 169.53 4.63 3.29 255.13 -1.04 -14.64 63.19 28/05 00 MEZT 12 MEZT 30’31.4” 0.2% 29.2 Tau 062°46’08” -2°57’17” 04:05:16 +17°48’36” 391494.58 1.31 5°10’ 174.82 4.43 3.92 261.26 -1.05 -12.25 44.17 12 MEZT 29/05 00 MEZT 06:17 14:15 22:15 58.7 56.8 301.8 30’23.3” 0.1% 0.1 Tau 069°06’36” -3°24’16” 04:31:51 +18°26’48” 393249.20 1.31 3°46’ 176.22 4.18 4.51 267.38 -1.06 -9.72 -34.08 29/05 00 MEZT 12 MEZT 30’15.3” 0.5% 0.6 Tau 075°24’02” -3°48’31” 04:58:21 +18°50’56” 394973.16 1.32 8°21’ 171.64 3.88 5.03 273.50 -1.07 -7.08 -69.09 12 MEZT 30/05 00 MEZT 07:05 15:05 23:03 58.2 56.8 301.3 30’07.7” 1.5% 1.1 Tau 081°38’28” -4°09’48” 05:24:43 +19°00’58” 396643.84 1.32 13°49’ 166.14 3.54 5.49 279.63 -1.08 -4.38 -76.30 30/05 00 MEZT 12 MEZT 30’00.4” 2.9% 1.6 Ori 087°49’58” -4°27’56” 05:50:52 +18°57’08” 398236.35 1.33 19°24’ 160.55 3.15 5.88 285.75 -1.09 -1.64 -78.10 12 MEZT 31/05 00 MEZT 07:59 15:54 23:44 59.3 55.9 299.1 29’53.7” 4.7% 2.1 Ori 093°58’39” -4°42’48” 06:16:44 +18°39’50” 399724.07 1.33 24°59’ 154.95 2.71 6.20 291.87 -1.10 1.09 -78.14 31/05 00 MEZT 12 MEZT 29’47.7” 7.0% 2.6 Gem 100°04’41” -4°54’19” 06:42:18 +18°09’38” 401079.28 1.34 30°33’ 149.38 2.24 6.44 298.00 -1.10 3.78 -77.44 12 MEZT

Juni 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/06 00 MEZT 08:56 16:41 --:-- 62.1 54.1 --.- 29’42.4” 9.6% 3.1 Gem 106°08’15” -5°02’26” 07:07:29 +17°27’16” 402273.84 1.34 36°04’ 143.84 1.73 6.62 304.12 -1.11 6.39 -76.39 1/06 00 MEZT 12 MEZT 29’37.9” 12.7% 3.6 Gem 112°09’36” -5°07’07” 07:32:18 +16°33’32” 403280.04 1.35 41°34’ 138.33 1.18 6.72 310.24 -1.12 8.90 -75.20 12 MEZT 2/06 00 MEZT 09:57 17:27 00:18 66.1 51.6 295.6 29’34.4” 16.0% 4.1 Cnc 118°09’01” -5°08’24” 07:56:44 +15°29’20” 404071.26 1.35 47°02’ 132.85 0.59 6.74 316.36 -1.12 11.29 -73.97 2/06 00 MEZT 12 MEZT 29’32.0” 19.6% 4.6 Cnc 124°06’53” -5°06’20” 08:20:47 +14°15’34” 404622.82 1.35 52°29’ 127.40 -0.01 6.69 322.48 -1.13 13.52 -72.76 12 MEZT 3/06 00 MEZT 10:58 18:11 00:47 71.2 48.5 291.0 29’30.8” 23.5% 5.1 Cnc 130°03’35” -5°00’57” 08:44:30 +12°53’10” 404912.72 1.35 57°55’ 121.96 -0.64 6.57 328.60 -1.13 15.60 -71.62 3/06 00 MEZT 12 MEZT 29’30.7” 27.7% 5.6 Cnc 135°59’33” -4°52’20” 09:07:53 +11°23’02” 404922.31 1.35 63°20’ 116.53 -1.28 6.38 334.71 -1.13 17.50 -70.58 12 MEZT 4/06 00 MEZT 12:01 18:54 01:13 76.9 44.9 285.6 29’32.0” 32.0% 6.1 Leo 141°55’17” -4°40’36” 09:31:02 +09°46’05” 404637.05 1.35 68°45’ 111.11 -1.93 6.12 340.83 -1.14 19.20 -69.66 4/06 00 MEZT 12 MEZT 29’34.5” 36.5% 6.6 Leo 147°51’19” -4°25’50” 09:53:59 +08°03’12” 404047.02 1.35 74°11’ 105.67 -2.58 5.80 346.94 -1.14 20.70 -68.86 12 MEZT 5/06 00 MEZT 13:05 19:37 01:36 83.3 41.1 279.7 29’38.5” 41.1% 7.1 Sex 153°48’13” -4°08’09” 10:16:48 +06°15’15” 403147.54 1.34 79°38’ 100.22 -3.21 5.41 353.05 -1.15 21.99 -68.20 5/06 00 MEZT 12 MEZT 29’43.9” 45.9% 7.6 Sex 159°46’34” -3°47’42” 10:39:34 +04°23’06” 401939.64 1.34 85°06’ 94.74 -3.82 4.97 359.17 -1.15 23.05 -67.69 12 MEZT 6/06 00 MEZT 14:10 20:21 01:59 89.9 37.0 273.4 29’50.6” 50.7% 8.1 Leo 165°47’00” -3°24’37” 11:02:22 +02°27’36” 400430.42 1.34 90°37’ 89.23 -4.41 4.46 5.27 -1.15 23.88 -67.34 6/06 00 MEZT 12 MEZT 29’58.6” 55.5% 8.6 Leo 171°50’07” -2°59’05” 11:25:18 +00°29’41” 398633.37 1.33 96°11’ 83.66 -4.95 3.91 11.38 -1.16 24.46 -67.14 12 MEZT 7/06 00 MEZT 15:16 21:05 02:21 96.7 32.9 266.8 30’08.0” 60.4% 9.1 Vir 177°56’33” -2°31’16” 11:48:26 -01°29’43” 396568.55 1.32 101°49’ 78.04 -5.44 3.30 17.49 -1.16 24.79 -67.10 7/06 00 MEZT 12 MEZT 30’18.6” 65.2% 9.6 Vir 184°06’56” -2°01’25” 12:11:53 -03°29’34” 394262.64 1.32 107°30’ 72.35 -5.86 2.65 23.60 -1.17 24.85 -67.22 12 MEZT 8/06 00 MEZT 16:24 21:52 02:44 103.5 28.9 260.2 30’30.3” 69.9% 10.1 Vir 190°21’51” -1°29’45” 12:35:45 -05°28’43” 391748.82 1.31 113°17’ 66.58 -6.21 1.96 29.70 -1.17 24.62 -67.50 8/06 00 MEZT 12 MEZT 30’42.9” 74.4% 10.6 Vir 196°41’52” -0°56’35” 13:00:06 -07°25’56” 389066.50 1.30 119°08’ 60.73 -6.49 1.24 35.80 -1.18 24.11 -67.93 12 MEZT 9/06 00 MEZT 17:35 22:41 03:10 109.9 25.2 253.7 30’56.3” 78.8% 11.1 Vir 203°07’29” -0°22’14” 13:25:02 -09°19’48” 386260.82 1.29 125°06’ 54.79 -6.66 0.50 41.90 -1.18 23.29 -68.50 9/06 00 MEZT 12 MEZT 31’10.2” 83.0% 11.6 Vir 209°39’06” +0°12’55” 13:50:37 -11°08’45” 383381.88 1.28 131°09’ 48.75 -6.74 -0.26 48.00 -1.19 22.16 -69.19 12 MEZT 10/06 00 MEZT 18:46 23:34 03:39 115.5 22.2 247.8 31’24.4” 86.8% 12.1 Vir 216°17’05” +0°48’26” 14:16:57 -12°51’03” 380483.80 1.27 137°17’ 42.61 -6.72 -1.03 54.10 -1.19 20.71 -69.93 10/06 00 MEZT 12 MEZT 31’38.7” 90.3% 12.6 Lib 223°01’37” +1°23’48” 14:44:03 -14°24’51” 377623.42 1.26 143°32’ 36.38 -6.58 -1.80 60.20 -1.20 18.94 -70.64 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/06 00 MEZT 19:57 --:-- 04:15 119.7 --.- 242.7 31’52.7” 93.3% 13.1 Lib 229°52’47” +1°58’30” 15:11:57 -15°48’09” 374858.78 1.25 149°53’ 30.05 -6.33 -2.55 66.29 -1.21 16.85 -71.14 11/06 00 MEZT 12 MEZT 32’06.1” 95.8% 13.6 Lib 236°50’31” +2°31’58” 15:40:38 -16°58’56” 372247.42 1.24 156°18’ 23.65 -5.96 -3.28 72.39 -1.21 14.47 -71.07 12 MEZT 12/06 00 MEZT 21:04 00:30 04:59 122.0 20.0 239.2 32’18.6” 97.8% 14.1 Sco 243°54’31” +3°03’33” 16:10:03 -17°55’15” 369844.42 1.23 162°45’ 17.21 -5.49 -3.96 78.48 -1.22 11.80 -69.50 12/06 00 MEZT 12 MEZT 32’30.0” 99.1% 14.6 Oph 251°04’24” +3°32’40” 16:40:07 -18°35’17” 367700.42 1.23 169°07’ 10.86 -4.92 -4.59 84.58 -1.23 8.91 -63.39 12 MEZT 13/06 00 MEZT 22:04 01:29 05:53 121.9 18.9 237.7 32’39.8” 99.8% 15.1 Oph 258°19’32” +3°58’40” 17:10:42 -18°57’33” 365859.71 1.22 174°41’ 5.30 -4.25 -5.15 90.67 -1.24 5.82 -36.72 13/06 00 MEZT 12 MEZT 32’47.8” 99.8% 15.6 Oph 265°39’07” +4°21’00” 17:41:39 -19°00’56” 364358.46 1.22 174°32’ 5.46 -3.50 -5.63 96.76 -1.25 2.60 39.27 12 MEZT 14/06 00 MEZT 22:55 02:30 06:58 119.3 19.3 238.8 32’54.0” 99.0% 16.1 Sgr 273°02’16” +4°39’09” 18:12:47 -18°44’55” 363223.25 1.21 168°46’ 11.20 -2.69 -6.02 102.86 -1.26 -0.68 64.53 14/06 00 MEZT 12 MEZT 32’58.1” 97.6% 16.6 Sgr 280°27’56” +4°52’41” 18:43:55 -18°09’32” 362470.13 1.21 162°10’ 17.80 -1.84 -6.31 108.95 -1.27 -3.95 70.26 12 MEZT 15/06 00 MEZT 23:38 03:30 08:11 114.5 21.0 242.3 33’00.1” 95.5% 17.1 Sgr 287°55’01” +5°01’17” 19:14:52 -17°15’25” 362104.17 1.21 155°22’ 24.58 -0.96 -6.50 115.04 -1.27 -7.15 71.60 15/06 00 MEZT 12 MEZT 33’00.0” 92.7% 17.6 Sgr 295°22’24” +5°04’47” 19:45:29 -16°03’47” 362119.58 1.21 148°30’ 31.43 -0.07 -6.57 121.14 -1.28 -10.21 71.45 12 MEZT 16/06 00 MEZT --:-- 04:29 09:29 --.- 23.9 247.8 32’57.9” 89.2% 18.1 Cap 302°48’59” +5°03’06” 20:15:38 -14°36’16” 362500.54 1.21 141°37’ 38.30 0.81 -6.53 127.24 -1.29 -13.06 70.72 16/06 00 MEZT 12 MEZT 32’54.0” 85.3% 18.6 Aqr 310°13’46” +4°56’21” 20:45:15 -12°54’56” 363222.35 1.21 134°45’ 45.15 1.65 -6.38 133.33 -1.30 -15.67 69.81 12 MEZT 17/06 00 MEZT 00:13 05:25 10:48 108.3 27.8 254.7 32’48.4” 80.8% 19.1 Aqr 317°35’50” +4°44’42” 21:14:16 -11°01’58” 364253.19 1.22 127°55’ 51.97 2.45 -6.12 139.43 -1.31 -17.99 68.88 17/06 00 MEZT 12 MEZT 32’41.4” 75.9% 19.6 Cap 324°54’26” +4°28’28” 21:42:43 -08°59’45” 365555.96 1.22 121°08’ 58.74 3.19 -5.76 145.53 -1.32 -19.99 68.05 12 MEZT 18/06 00 MEZT 00:43 06:19 12:07 101.2 32.2 262.3 32’33.2” 70.8% 20.1 Aqr 332°08’57” +4°08’04” 22:10:35 -06°50’38” 367090.32 1.22 114°25’ 65.46 3.85 -5.32 151.63 -1.33 -21.66 67.38 18/06 00 MEZT 12 MEZT 32’24.1” 65.4% 20.6 Aqr 339°18’56” +3°43’57” 22:37:57 -04°36’52” 368814.60 1.23 107°45’ 72.12 4.43 -4.79 157.74 -1.34 -22.98 66.89 12 MEZT 19/06 00 MEZT 01:10 07:11 13:24 93.6 36.9 270.1 32’14.2” 59.8% 21.1 Psc 346°24’08” +3°16’37” 23:04:51 -02°20’39” 370687.64 1.24 101°10’ 78.70 4.93 -4.19 163.84 -1.35 -23.95 66.59 19/06 00 MEZT 12 MEZT 32’03.9” 54.2% 21.6 Psc 353°24’22” +2°46’38” 23:31:23 -00°03’59” 372670.21 1.24 94°39’ 85.21 5.34 -3.54 169.95 -1.36 -24.57 66.50 12 MEZT 20/06 00 MEZT 01:36 08:01 14:38 86.1 41.6 277.7 31’53.4” 48.6% 22.1 Psc 000°19’39” +2°14’31” 23:57:38 +02°11’14” 374726.25 1.25 88°13’ 91.65 5.66 -2.84 176.06 -1.37 -24.84 66.62 20/06 00 MEZT 12 MEZT 31’42.7” 43.0% 22.6 Psc 007°10’04” +1°40’50” 00:23:40 +04°23’17” 376823.65 1.26 81°51’ 98.01 5.90 -2.10 182.17 -1.38 -24.77 66.93 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/06 00 MEZT 02:02 08:51 15:51 79.0 45.9 284.8 31’32.1” 37.7% 23.1 Psc 013°55’47” +1°06’07” 00:49:34 +06°30’34” 378934.73 1.26 75°34’ 104.30 6.06 -1.35 188.28 -1.39 -24.36 67.42 21/06 00 MEZT 12 MEZT 31’21.7” 32.5% 23.6 Psc 020°37’02” +0°30’52” 01:15:24 +08°31’37” 381036.40 1.27 69°21’ 110.51 6.14 -0.58 194.40 -1.41 -23.63 68.08 12 MEZT 22/06 00 MEZT 02:30 09:40 17:02 72.4 49.8 291.0 31’11.5” 27.6% 24.1 Psc 027°14’04” -0°04’24” 01:41:13 +10°25’05” 383110.03 1.28 63°13’ 116.66 6.15 0.19 200.51 -1.42 -22.60 68.89 22/06 00 MEZT 12 MEZT 31’01.7” 23.0% 24.6 Ari 033°47’10” -0°39’15” 02:07:05 +12°09’43” 385141.07 1.28 57°08’ 122.74 6.10 0.94 206.63 -1.43 -21.27 69.81 12 MEZT 23/06 00 MEZT 03:00 10:30 18:09 66.8 52.9 296.1 30’52.1” 18.7% 25.1 Ari 040°16’36” -1°13’13” 02:33:02 +13°44’23” 387118.53 1.29 51°08’ 128.75 5.99 1.68 212.75 -1.43 -19.68 70.81 23/06 00 MEZT 12 MEZT 30’43.0” 14.8% 25.6 Ari 046°42’40” -1°45’56” 02:59:04 +15°08’05” 389034.28 1.30 45°12’ 134.70 5.82 2.39 218.87 -1.44 -17.83 71.84 12 MEZT 24/06 00 MEZT 03:34 11:20 19:12 62.4 55.2 299.7 30’34.3” 11.4% 26.1 Tau 053°05’35” -2°16’59” 03:25:11 +16°19’56” 390882.33 1.30 39°19’ 140.59 5.60 3.06 224.99 -1.45 -15.76 72.80 24/06 00 MEZT 12 MEZT 30’26.0” 8.3% 26.6 Tau 059°25’35” -2°46’05” 03:51:23 +17°19’12” 392658.00 1.31 33°30’ 146.41 5.34 3.70 231.11 -1.46 -13.49 73.58 12 MEZT 25/06 00 MEZT 04:14 12:10 20:09 59.4 56.6 301.6 30’18.1” 5.8% 27.1 Tau 065°42’52” -3°12’53” 04:17:37 +18°05’20” 394357.25 1.32 27°46’ 152.16 5.03 4.28 237.24 -1.47 -11.07 73.97 25/06 00 MEZT 12 MEZT 30’10.7” 3.7% 27.6 Tau 071°57’36” -3°37’08” 04:43:51 +18°37’55” 395975.89 1.32 22°07’ 157.83 4.69 4.80 243.36 -1.48 -8.51 73.57 12 MEZT 26/06 00 MEZT 05:00 13:00 21:00 58.1 56.9 301.7 30’03.7” 2.1% 28.1 Tau 078°09’55” -3°58’37” 05:10:02 +18°56’46” 397508.98 1.33 16°34’ 163.39 4.31 5.27 249.49 -1.49 -5.86 71.54 26/06 00 MEZT 12 MEZT 29’57.2” 1.0% 28.6 Tau 084°19’57” -4°17’08” 05:36:05 +19°01’54” 398950.37 1.33 11°15’ 168.72 3.89 5.67 255.61 -1.49 -3.16 65.47 12 MEZT 27/06 00 MEZT 05:51 13:49 21:43 58.6 56.4 300.2 29’51.2” 0.3% 29.1 Ori 090°27’49” -4°32’32” 06:01:57 +18°53’31” 400292.27 1.34 6°34’ 173.41 3.45 6.00 261.74 -1.50 -0.43 46.58 27/06 00 MEZT 12 MEZT 29’45.7” 0.2% 0.1 Gem 096°33’36” -4°44’42” 06:27:35 +18°31’59” 401525.03 1.34 4°49’ 175.16 2.97 6.27 267.87 -1.50 2.27 -7.64 12 MEZT 28/06 00 MEZT 06:47 14:37 22:19 60.7 54.9 297.2 29’40.8” 0.5% 0.6 Gem 102°37’26” -4°53’34” 06:52:56 +17°57’51” 402637.08 1.34 8°05’ 171.89 2.46 6.46 273.99 -1.51 4.92 -47.75 28/06 00 MEZT 12 MEZT 29’36.4” 1.3% 1.1 Gem 108°39’26” -4°59’04” 07:17:57 +17°11’51” 403614.94 1.35 12°59’ 166.98 1.92 6.58 280.12 -1.51 7.50 -60.13 12 MEZT 29/06 00 MEZT 07:46 15:23 22:51 64.3 52.7 293.0 29’32.8” 2.5% 1.6 Gem 114°39’44” -5°01’13” 07:42:37 +16°14’44” 404443.47 1.35 18°13’ 161.73 1.35 6.62 286.24 -1.51 9.96 -64.57 29/06 00 MEZT 12 MEZT 29’29.9” 4.2% 2.1 Cnc 120°38’30” -5°00’01” 08:06:56 +15°07’25” 405106.17 1.35 23°33’ 156.39 0.76 6.59 292.37 -1.52 12.29 -66.30 12 MEZT 30/06 00 MEZT 08:47 16:08 23:18 69.0 49.8 287.9 29’27.8” 6.3% 2.6 Cnc 126°35’57” -4°55’33” 08:30:53 +13°50’48” 405585.61 1.35 28°54’ 151.02 0.14 6.49 298.49 -1.52 14.46 -66.89 30/06 00 MEZT 12 MEZT 29’26.6” 8.7% 3.1 Cnc 132°32’18” -4°47’53” 08:54:29 +12°25’53” 405863.99 1.35 34°17’ 145.64 -0.50 6.32 304.62 -1.52 16.46 -66.95 12 MEZT

Juli 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/07 00 MEZT 09:50 16:51 23:42 74.5 46.5 282.2 29’26.3” 11.6% 3.6 Cnc 138°27’52” -4°37’06” 09:17:47 +10°53’36” 405923.72 1.35 39°39’ 140.25 -1.15 6.09 310.74 -1.52 18.28 -66.76 1/07 00 MEZT 12 MEZT 29’27.1” 14.7% 4.1 Leo 144°22’58” -4°23’20” 09:40:50 +09°14’55” 405748.11 1.35 45°02’ 134.85 -1.81 5.79 316.86 -1.52 19.89 -66.48 12 MEZT 2/07 00 MEZT 10:53 17:34 --:-- 80.5 42.8 --.- 29’29.0” 18.2% 4.6 Leo 150°18’00” -4°06’44” 10:03:40 +07°30’46” 405322.05 1.35 50°26’ 129.45 -2.47 5.42 322.98 -1.52 21.30 -66.20 2/07 00 MEZT 12 MEZT 29’32.0” 22.0% 5.1 Sex 156°13’22” -3°47’26” 10:26:21 +05°42’04” 404632.80 1.35 55°51’ 124.03 -3.13 5.00 329.10 -1.52 22.48 -65.97 12 MEZT 3/07 00 MEZT 11:56 18:17 00:04 87.0 38.8 276.1 29’36.2” 26.1% 5.6 Sex 162°09’35” -3°25’37” 10:48:57 +03°49’45” 403670.63 1.35 61°16’ 118.59 -3.78 4.52 335.22 -1.52 23.44 -65.82 3/07 00 MEZT 12 MEZT 29’41.7” 30.4% 6.1 Leo 168°07’09” -3°01’26” 11:11:34 +01°54’43” 402429.62 1.34 66°44’ 113.13 -4.42 4.00 341.34 -1.52 24.16 -65.78 12 MEZT 4/07 00 MEZT 13:01 19:00 00:26 93.7 34.8 269.7 29’48.4” 34.9% 6.6 Leo 174°06’38” -2°35’07” 11:34:17 -00°02’08” 400908.35 1.34 72°14’ 107.62 -5.02 3.42 347.46 -1.51 24.64 -65.87 4/07 00 MEZT 12 MEZT 29’56.5” 39.5% 7.1 Vir 180°08’39” -2°06’52” 11:57:10 -01°59’50” 399110.53 1.33 77°47’ 102.07 -5.58 2.81 353.57 -1.51 24.86 -66.09 12 MEZT 5/07 00 MEZT 14:07 19:44 00:48 100.3 30.8 263.2 30’05.8” 44.4% 7.6 Vir 186°13’48” -1°36’56” 12:20:19 -03°57’25” 397045.60 1.32 83°23’ 96.47 -6.10 2.15 359.69 -1.51 24.81 -66.47 5/07 00 MEZT 12 MEZT 30’16.4” 49.3% 8.1 Vir 192°22’44” -1°05’32” 12:43:50 -05°53’48” 394729.24 1.32 89°03’ 90.80 -6.55 1.47 5.80 -1.51 24.49 -66.99 12 MEZT 6/07 00 MEZT 15:15 20:31 01:12 106.8 27.0 256.8 30’28.2” 54.3% 8.6 Vir 198°36’07” -0°33’00” 13:07:48 -07°47’49” 392183.80 1.31 94°48’ 85.05 -6.93 0.76 11.91 -1.51 23.89 -67.68 6/07 00 MEZT 12 MEZT 30’41.1” 59.3% 9.1 Vir 204°54’34” +0°00’23” 13:32:19 -09°38’13” 389438.49 1.30 100°38’ 79.23 -7.23 0.04 18.01 -1.51 23.00 -68.54 12 MEZT 7/07 00 MEZT 16:24 21:21 01:39 112.7 23.7 250.7 30’55.0” 64.4% 9.6 Vir 211°18’41” +0°34’15” 13:57:28 -11°23’34” 386529.50 1.29 106°33’ 73.31 -7.44 -0.70 24.12 -1.50 21.81 -69.55 7/07 00 MEZT 12 MEZT 31’09.6” 69.3% 10.1 Lib 217°49’02” +1°08’12” 14:23:20 -13°02’18” 383499.84 1.28 112°35’ 67.29 -7.53 -1.44 30.23 -1.50 20.31 -70.71 12 MEZT 8/07 00 MEZT 17:34 22:14 02:11 117.6 21.0 245.2 31’24.9” 74.1% 10.6 Lib 224°26’07” +1°41’48” 14:49:58 -14°32’44” 380398.93 1.27 118°43’ 61.16 -7.52 -2.17 36.33 -1.50 18.51 -72.01 8/07 00 MEZT 12 MEZT 31’40.4” 78.7% 11.1 Lib 231°10’16” +2°14’32” 15:17:25 -15°53’02” 377281.84 1.26 124°57’ 54.93 -7.38 -2.88 42.43 -1.50 16.40 -73.41 12 MEZT 9/07 00 MEZT 18:42 23:11 02:49 121.0 19.4 240.9 31’56.0” 83.1% 11.6 Lib 238°01’46” +2°45’55” 15:45:41 -17°01’17” 374208.27 1.25 131°19’ 48.59 -7.12 -3.57 48.53 -1.50 14.01 -74.84 9/07 00 MEZT 12 MEZT 32’11.4” 87.1% 12.1 Sco 245°00’42” +3°15’21” 16:14:45 -17°55’34” 371241.06 1.24 137°46’ 42.14 -6.73 -4.21 54.63 -1.50 11.34 -76.24 12 MEZT 10/07 00 MEZT 19:46 --:-- 03:37 122.2 --.- 238.3 32’26.0” 90.7% 12.6 Oph 252°06’57” +3°42’15” 16:44:33 -18°34’03” 368444.39 1.23 144°20’ 35.59 -6.22 -4.79 60.73 -1.50 8.44 -77.42 10/07 00 MEZT 12 MEZT 32’39.6” 93.8% 13.1 Oph 259°20’13” +4°06’02” 17:15:00 -18°55’08” 365881.66 1.22 150°59’ 28.95 -5.58 -5.31 66.82 -1.50 5.35 -78.11 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/07 00 MEZT 20:43 00:11 04:36 120.9 19.0 238.0 32’51.9” 96.3% 13.6 Sgr 266°39’57” +4°26’07” 17:45:56 -18°57’32” 363613.10 1.21 157°40’ 22.27 -4.83 -5.75 72.92 -1.50 2.12 -77.71 11/07 00 MEZT 12 MEZT 33’02.3” 98.2% 14.1 Sgr 274°05’25” +4°41’58” 18:17:13 -18°40’28” 361693.26 1.21 164°20’ 15.62 -3.98 -6.10 79.01 -1.50 -1.18 -74.66 12 MEZT 12/07 00 MEZT 21:30 01:12 05:46 117.2 19.9 240.2 33’10.7” 99.3% 14.6 Sgr 281°35’36” +4°53’08” 18:48:38 -18°03’41” 360168.55 1.20 170°42’ 9.28 -3.05 -6.34 85.11 -1.50 -4.48 -63.36 12/07 00 MEZT 12 MEZT 33’16.8” 99.8% 15.1 Sgr 289°09’23” +4°59’16” 19:20:01 -17°07’37” 359075.02 1.20 174°57’ 5.05 -2.05 -6.47 91.20 -1.50 -7.71 -17.40 12 MEZT 13/07 00 MEZT 22:10 02:13 07:03 111.5 22.3 244.8 33’20.3” 99.5% 15.6 Sgr 296°45’26” +5°00’10” 19:51:11 -15°53’17” 358436.62 1.20 171°59’ 8.01 -1.02 -6.49 97.30 -1.50 -10.80 40.90 13/07 00 MEZT 12 MEZT 33’21.3” 98.5% 16.1 Cap 304°22’25” +4°55’43” 20:21:59 -14°22’19” 358264.01 1.20 165°43’ 14.25 0.03 -6.39 103.39 -1.50 -13.67 56.80 12 MEZT 14/07 00 MEZT 22:44 03:13 08:24 104.6 25.8 251.2 33’19.7” 96.7% 16.6 Aqr 311°58’55” +4°46’02” 20:52:20 -12°36’46” 358554.20 1.20 158°55’ 21.03 1.07 -6.18 109.48 -1.50 -16.29 61.68 14/07 00 MEZT 12 MEZT 33’15.6” 94.2% 17.1 Aqr 319°33’36” +4°31’20” 21:22:08 -10°39’04” 359290.92 1.20 152°00’ 27.93 2.08 -5.86 115.58 -1.50 -18.60 63.51 12 MEZT 15/07 00 MEZT 23:14 04:09 09:46 97.0 30.2 258.8 33’09.2” 91.0% 17.6 Cap 327°05’15” +4°12’00” 21:51:23 -08°31’46” 360445.76 1.20 145°04’ 34.85 3.03 -5.44 121.67 -1.50 -20.57 64.23 15/07 00 MEZT 12 MEZT 33’00.8” 87.3% 18.1 Aqr 334°32’47” +3°48’30” 22:20:03 -06°17’34” 361979.97 1.21 138°10’ 41.74 3.91 -4.93 127.77 -1.50 -22.17 64.56 12 MEZT 16/07 00 MEZT 23:41 05:04 11:06 89.2 34.9 266.8 32’50.6” 83.1% 18.6 Aqr 341°55’20” +3°21’24” 22:48:11 -03°59’03” 363846.66 1.21 131°20’ 48.57 4.69 -4.33 133.87 -1.51 -23.41 64.77 16/07 00 MEZT 12 MEZT 32’39.0” 78.4% 19.1 Psc 349°12’14” +2°51’18” 23:15:50 -01°38’41” 365993.32 1.22 124°34’ 55.33 5.38 -3.68 139.97 -1.51 -24.26 65.03 12 MEZT 17/07 00 MEZT --:-- 05:56 12:24 --.- 39.7 274.8 32’26.4” 73.5% 19.6 Psc 356°23’03” +2°18’51” 23:43:03 +00°41’13” 368364.29 1.23 117°53’ 62.00 5.97 -2.97 146.07 -1.51 -24.74 65.39 17/07 00 MEZT 12 MEZT 32’13.1” 68.3% 20.1 Psc 003°27’31” +1°44’42” 00:09:55 +02°58’35” 370903.22 1.24 111°18’ 68.57 6.44 -2.23 152.17 -1.51 -24.85 65.90 12 MEZT 18/07 00 MEZT 00:08 06:47 13:40 81.7 44.3 282.2 31’59.4” 62.9% 20.6 Psc 010°25’34” +1°09’28” 00:36:30 +05°11’32” 373555.12 1.25 104°49’ 75.05 6.81 -1.46 158.28 -1.52 -24.61 66.57 18/07 00 MEZT 12 MEZT 31’45.6” 57.5% 21.1 Psc 017°17’19” +0°33’44” 01:02:53 +07°18’26” 376268.10 1.26 98°26’ 81.43 7.06 -0.68 164.38 -1.52 -24.03 67.41 12 MEZT 19/07 00 MEZT 00:35 07:37 14:52 74.8 48.4 288.8 31’31.8” 52.0% 21.6 Psc 024°02’57” -0°01’58” 01:29:07 +09°17’48” 378994.77 1.26 92°09’ 87.71 7.22 0.10 170.49 -1.52 -23.12 68.41 19/07 00 MEZT 12 MEZT 31’18.5” 46.6% 22.1 Ari 030°42’47” -0°37’09” 01:55:15 +11°08’22” 381693.08 1.27 85°58’ 93.90 7.28 0.86 176.60 -1.53 -21.91 69.56 12 MEZT 20/07 00 MEZT 01:05 08:27 16:01 68.8 51.8 294.3 31’05.6” 41.3% 22.6 Ari 037°17’12” -1°11’20” 02:21:21 +12°49’02” 384326.90 1.28 79°52’ 99.99 7.25 1.61 182.71 -1.53 -20.42 70.85 20/07 00 MEZT 12 MEZT 30’53.4” 36.2% 23.1 Ari 043°46’37” -1°44’09” 02:47:25 +14°18’50” 386866.21 1.29 73°52’ 106.00 7.13 2.32 188.83 -1.53 -18.67 72.26 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/07 00 MEZT 01:38 09:17 17:05 63.9 54.4 298.4 30’41.8” 31.3% 23.6 Ari 050°11’29” -2°15’14” 03:13:30 +15°36’58” 389286.94 1.30 67°56’ 111.93 6.95 3.00 194.94 -1.54 -16.69 73.76 21/07 00 MEZT 12 MEZT 30’31.1” 26.7% 24.1 Tau 056°32’14” -2°44’17” 03:39:35 +16°42’46” 391570.69 1.31 62°05’ 117.79 6.70 3.63 201.06 -1.54 -14.52 75.31 12 MEZT 22/07 00 MEZT 02:15 10:07 18:04 60.4 56.1 300.9 30’21.2” 22.3% 24.6 Tau 062°49’18” -3°11’02” 04:05:40 +17°35’43” 393704.16 1.31 56°18’ 123.58 6.39 4.21 207.17 -1.54 -12.17 76.89 22/07 00 MEZT 12 MEZT 30’12.1” 18.3% 25.1 Tau 069°03’06” -3°35’13” 04:31:43 +18°15’28” 395678.48 1.32 50°35’ 129.31 6.03 4.74 213.29 -1.55 -9.68 78.43 12 MEZT 23/07 00 MEZT 02:58 10:57 18:56 58.6 56.8 301.7 30’03.8” 14.7% 25.6 Tau 075°13’59” -3°56’39” 04:57:43 +18°41’46” 397488.52 1.33 44°55’ 134.97 5.62 5.21 219.41 -1.55 -7.09 79.89 23/07 00 MEZT 12 MEZT 29’56.4” 11.4% 26.1 Tau 081°22’20” -4°15’10” 05:23:36 +18°54’37” 399132.02 1.33 39°19’ 140.59 5.18 5.62 225.54 -1.55 -4.42 81.17 12 MEZT 24/07 00 MEZT 03:47 11:46 19:42 58.4 56.6 300.8 29’49.8” 8.5% 26.6 Tau 087°28’26” -4°30’37” 05:49:21 +18°54’05” 400608.85 1.34 33°46’ 146.15 4.70 5.95 231.66 -1.56 -1.73 82.16 24/07 00 MEZT 12 MEZT 29’43.9” 6.0% 27.1 Ori 093°32’33” -4°42’53” 06:14:54 +18°40’28” 401920.19 1.34 28°16’ 151.66 4.19 6.22 237.78 -1.56 0.97 82.66 12 MEZT 25/07 00 MEZT 04:41 12:34 20:20 59.9 55.5 298.3 29’38.9” 3.9% 27.6 Gem 099°34’56” -4°51’55” 06:40:14 +18°14’09” 403067.83 1.34 22°50’ 157.10 3.66 6.42 243.91 -1.56 3.64 82.34 25/07 00 MEZT 12 MEZT 29’34.5” 2.3% 28.1 Gem 105°35’48” -4°57’38” 07:05:17 +17°35’43” 404053.50 1.35 17°30’ 162.45 3.10 6.55 250.03 -1.56 6.24 80.46 12 MEZT 26/07 00 MEZT 05:38 13:20 20:54 62.9 53.5 294.6 29’30.9” 1.2% 28.6 Gem 111°35’19” -5°00’02” 07:30:02 +16°45’50” 404878.33 1.35 12°20’ 167.63 2.52 6.60 256.15 -1.56 8.75 75.20 26/07 00 MEZT 12 MEZT 29’28.0” 0.4% 29.1 Gem 117°33’40” -4°59’07” 07:54:28 +15°45’15” 405542.35 1.35 7°38’ 172.34 1.92 6.58 262.28 -1.56 11.15 60.45 12 MEZT 27/07 00 MEZT 06:39 14:06 21:22 67.2 50.9 289.9 29’25.8” 0.2% 29.6 Cnc 123°31’01” -4°54’55” 08:18:34 +14°34’51” 406044.26 1.35 4°56’ 175.06 1.30 6.49 268.40 -1.56 13.40 16.81 27/07 00 MEZT 12 MEZT 29’24.4” 0.4% 0.5 Cnc 129°27’32” -4°47’31” 08:42:22 +13°15’30” 406381.14 1.36 7°02’ 172.96 0.67 6.33 274.53 -1.56 15.49 -32.11 12 MEZT 28/07 00 MEZT 07:41 14:50 21:47 72.4 47.8 284.4 29’23.6” 1.0% 1.0 Cnc 135°23’23” -4°36’59” 09:05:51 +11°48’12” 406548.46 1.36 11°33’ 168.42 0.02 6.10 280.66 -1.56 17.40 -49.92 28/07 00 MEZT 12 MEZT 29’23.7” 2.1% 1.5 Leo 141°18’46” -4°23’27” 09:29:04 +10°13’52” 406540.11 1.36 16°37’ 163.34 -0.63 5.81 286.78 -1.55 19.12 -56.70 12 MEZT 29/07 00 MEZT 08:44 15:33 22:11 78.2 44.2 278.5 29’24.5” 3.6% 2.0 Leo 147°13’53” -4°07’04” 09:52:02 +08°33’30” 406348.67 1.36 21°51’ 158.09 -1.29 5.45 292.90 -1.55 20.64 -59.89 29/07 00 MEZT 12 MEZT 29’26.2” 5.5% 2.5 Leo 153°09’00” -3°48’00” 10:14:50 +06°48’05” 405965.68 1.35 27°10’ 152.76 -1.96 5.04 299.03 -1.55 21.94 -61.63 12 MEZT 30/07 00 MEZT 09:47 16:15 22:33 84.5 40.3 272.2 29’28.7” 7.9% 3.0 Sex 159°04’23” -3°26’24” 10:37:29 +04°58’35” 405382.13 1.35 32°32’ 147.39 -2.63 4.57 305.15 -1.54 23.01 -62.70 30/07 00 MEZT 12 MEZT 29’32.2” 10.6% 3.5 Leo 165°00’21” -3°02’30” 11:00:04 +03°05’57” 404589.02 1.35 37°56’ 141.98 -3.28 4.05 311.27 -1.54 23.85 -63.46 12 MEZT 31/07 00 MEZT 10:51 16:58 22:54 91.0 36.4 265.8 29’36.6” 13.7% 4.0 Leo 170°57’18” -2°36’30” 11:22:39 +01°11’11” 403577.93 1.35 43°21’ 136.54 -3.93 3.48 317.39 -1.53 24.44 -64.10 31/07 00 MEZT 12 MEZT 29’42.1” 17.2% 4.5 Vir 176°55’36” -2°08’39” 11:45:19 -00°44’46” 402341.81 1.34 48°49’ 131.06 -4.55 2.88 323.51 -1.52 24.79 -64.72 12 MEZT

Augustus 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/08 00 MEZT 11:55 17:41 23:17 97.6 32.4 259.4 29’48.6” 20.9% 5.0 Vir 182°55’44” -1°39’12” 12:08:07 -02°40’53” 400875.64 1.34 54°20’ 125.55 -5.15 2.24 329.63 -1.52 24.88 -65.38 1/08 00 MEZT 12 MEZT 29’56.2” 25.0% 5.5 Vir 188°58’12” -1°08’24” 12:31:10 -04°36’11” 399177.29 1.33 59°53’ 119.99 -5.71 1.57 335.75 -1.51 24.71 -66.13 12 MEZT 2/08 00 MEZT 13:01 18:26 23:42 104.0 28.6 253.3 30’04.9” 29.4% 6.0 Vir 195°03’31” -0°36’33” 12:54:31 -06°29’34” 397248.24 1.33 65°29’ 114.38 -6.23 0.88 341.87 -1.50 24.27 -66.98 2/08 00 MEZT 12 MEZT 30’14.8” 34.0% 6.5 Vir 201°12’16” -0°03’57” 13:18:17 -08°19’54” 395094.39 1.32 71°09’ 108.71 -6.69 0.17 347.98 -1.49 23.55 -67.97 12 MEZT 3/08 00 MEZT 14:08 19:13 --:-- 110.0 25.2 --.- 30’25.7” 38.8% 7.0 Vir 207°25’02” +0°29’04” 13:42:31 -10°06’00” 392726.78 1.31 76°53’ 102.97 -7.08 -0.55 354.09 -1.49 22.55 -69.10 3/08 00 MEZT 12 MEZT 30’37.7” 43.8% 7.5 Vir 213°42’25” +1°02’09” 14:07:19 -11°46’33” 390162.24 1.30 82°42’ 97.16 -7.40 -1.27 0.20 -1.48 21.27 -70.38 12 MEZT 4/08 00 MEZT 15:16 20:03 00:11 115.3 22.3 247.7 30’50.7” 48.9% 8.0 Lib 220°05’00” +1°34’55” 14:32:45 -13°20’09” 387423.90 1.29 88°36’ 91.26 -7.62 -1.98 6.31 -1.47 19.70 -71.82 4/08 00 MEZT 12 MEZT 31’04.6” 54.1% 8.5 Lib 226°33’23” +2°06’58” 14:58:52 -14°45’16” 384541.63 1.28 94°35’ 85.27 -7.75 -2.68 12.42 -1.46 17.84 -73.40 12 MEZT 5/08 00 MEZT 16:23 20:57 00:45 119.3 20.2 243.0 31’19.2” 59.4% 9.0 Lib 233°08’04” +2°37’52” 15:25:43 -16°00’20” 381552.19 1.27 100°41’ 79.18 -7.77 -3.35 18.53 -1.45 15.71 -75.13 5/08 00 MEZT 12 MEZT 31’34.3” 64.6% 9.5 Lib 239°49’31” +3°07’06” 15:53:20 -17°03’41” 378499.12 1.26 106°52’ 72.99 -7.68 -3.99 24.63 -1.44 13.30 -76.98 12 MEZT 6/08 00 MEZT 17:27 21:54 01:27 121.6 19.2 239.6 31’49.8” 69.8% 10.0 Sco 246°38’05” +3°34’13” 16:21:41 -17°53’37” 375432.44 1.25 113°11’ 66.69 -7.46 -4.58 30.73 -1.43 10.66 -78.93 6/08 00 MEZT 12 MEZT 32’05.3” 74.8% 10.5 Oph 253°34’00” +3°58’40” 16:50:45 -18°28’31” 372407.83 1.24 119°36’ 60.27 -7.11 -5.12 36.83 -1.43 7.79 -80.92 12 MEZT 7/08 00 MEZT 18:26 22:53 02:19 121.6 19.4 238.1 32’20.5” 79.6% 11.0 Oph 260°37’20” +4°19’56” 17:20:28 -18°46’54” 369485.48 1.23 126°08’ 53.75 -6.64 -5.59 42.93 -1.42 4.75 -82.90 7/08 00 MEZT 12 MEZT 32’35.1” 84.0% 11.5 Sgr 267°47’57” +4°37’29” 17:50:44 -18°47’34” 366728.54 1.22 132°47’ 47.11 -6.04 -5.97 49.03 -1.41 1.58 -84.78 12 MEZT 8/08 00 MEZT 19:18 23:53 03:22 119.3 21.0 238.9 32’48.7” 88.1% 12.0 Sgr 275°05’31” +4°50’49” 18:21:24 -18°29’36” 364201.08 1.21 139°32’ 40.38 -5.32 -6.27 55.13 -1.40 -1.66 -86.43 8/08 00 MEZT 12 MEZT 33’00.8” 91.7% 12.5 Sgr 282°29’27” +4°59’32” 18:52:20 -17°52’39” 361965.71 1.21 146°22’ 33.56 -4.49 -6.46 61.22 -1.39 -4.91 -87.64 12 MEZT 9/08 00 MEZT 20:02 --:-- 04:34 114.7 --.- 242.2 33’11.2” 94.7% 13.0 Sgr 289°58’57” +5°03’14” 19:23:23 -16°56’49” 360080.98 1.20 153°15’ 26.68 -3.56 -6.54 67.31 -1.38 -8.09 -88.06 9/08 00 MEZT 12 MEZT 33’19.4” 97.0% 13.5 Sgr 297°33’00” +5°01’41” 19:54:23 -15°42’51” 358598.58 1.20 160°10’ 19.79 -2.56 -6.51 73.41 -1.37 -11.14 -86.89 12 MEZT 10/08 00 MEZT 20:40 00:54 05:53 108.4 23.8 247.7 33’25.2” 98.7% 14.0 Cap 305°10’23” +4°54’48” 20:25:12 -14°12’02” 357560.78 1.19 166°59’ 12.98 -1.51 -6.37 79.50 -1.37 -14.00 -81.83 10/08 00 MEZT 12 MEZT 33’28.4” 99.7% 14.5 Aqr 312°49’45” +4°42’36” 20:55:44 -12°26’10” 356998.03 1.19 173°13’ 6.77 -0.42 -6.11 85.59 -1.36 -16.60 -62.22 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/08 00 MEZT 21:12 01:53 07:16 101.0 27.8 254.7 33’28.8” 99.8% 15.0 Aqr 320°29’40” +4°25’17” 21:25:52 -10°27’29” 356927.30 1.19 175°01’ 4.97 0.67 -5.73 91.68 -1.35 -18.90 9.35 11/08 00 MEZT 12 MEZT 33’26.4” 99.2% 15.5 Aqr 328°08’42” +4°03’14” 21:55:36 -08°18’33” 357351.00 1.19 169°42’ 10.27 1.74 -5.26 97.77 -1.34 -20.85 47.08 12 MEZT 12/08 00 MEZT 21:42 02:50 08:39 93.1 32.4 262.7 33’21.3” 97.8% 16.0 Aqr 335°45’27” +3°36’55” 22:24:52 -06°02’03” 358256.88 1.20 163°01’ 16.94 2.77 -4.69 103.86 -1.33 -22.43 56.67 12/08 00 MEZT 12 MEZT 33’13.8” 95.7% 16.5 Aqr 343°18’39” +3°06’57” 22:53:41 -03°40’46” 359618.71 1.20 156°08’ 23.81 3.74 -4.04 109.95 -1.33 -23.63 60.49 12 MEZT 13/08 00 MEZT 22:10 03:45 10:01 85.2 37.4 270.9 33’04.0” 93.0% 17.0 Psc 350°47’11” +2°34’01” 23:22:06 -01°17’26” 361397.80 1.21 149°14’ 30.70 4.62 -3.32 116.05 -1.32 -24.42 62.56 13/08 00 MEZT 12 MEZT 32’52.2” 89.6% 17.5 Psc 358°10’10” +1°58’51” 23:50:08 +01°05’23” 363545.12 1.21 142°23’ 37.54 5.40 -2.56 122.14 -1.31 -24.82 64.00 12 MEZT 14/08 00 MEZT 22:38 04:38 11:20 77.8 42.2 278.8 32’39.0” 85.8% 18.0 Psc 005°26’53” +1°22’11” 00:17:50 +03°25’17” 366003.87 1.22 135°37’ 44.29 6.08 -1.77 128.23 -1.31 -24.83 65.23 14/08 00 MEZT 12 MEZT 32’24.6” 81.5% 18.5 Psc 012°36’53” +0°44’43” 00:45:15 +05°40’09” 368712.20 1.23 128°56’ 50.96 6.64 -0.95 134.33 -1.30 -24.46 66.44 12 MEZT 15/08 00 MEZT 23:08 05:30 12:36 71.3 46.7 286.0 32’09.5” 76.9% 19.0 Psc 019°39’55” +0°07’08” 01:12:26 +07°48’06” 371605.90 1.24 122°22’ 57.51 7.08 -0.14 140.43 -1.29 -23.73 67.71 15/08 00 MEZT 12 MEZT 31’53.9” 72.0% 19.5 Psc 026°35’55” -0°29’58” 01:39:26 +09°47’30” 374620.91 1.25 115°55’ 63.96 7.41 0.67 146.52 -1.29 -22.67 69.09 12 MEZT 16/08 00 MEZT 23:40 06:22 13:48 65.9 50.4 292.1 31’38.4” 66.9% 20.0 Ari 033°25’00” -1°06’02” 02:06:17 +11°37’00” 377695.44 1.26 109°35’ 70.29 7.62 1.45 152.62 -1.29 -21.30 70.58 16/08 00 MEZT 12 MEZT 31’23.0” 61.7% 20.5 Ari 040°07’23” -1°40’37” 02:33:01 +13°15’29” 380771.74 1.27 103°21’ 76.51 7.73 2.20 158.73 -1.28 -19.66 72.19 12 MEZT 17/08 00 MEZT --:-- 07:13 14:56 --.- 53.4 296.8 31’08.2” 56.4% 21.0 Ari 046°43’26” -2°13’18” 02:59:39 +14°42’02” 383797.39 1.28 97°14’ 82.63 7.72 2.91 164.83 -1.28 -17.76 73.91 17/08 00 MEZT 12 MEZT 30’54.0” 51.2% 21.5 Tau 053°13’33” -2°43’46” 03:26:11 +15°55’59” 386726.24 1.29 91°13’ 88.64 7.63 3.58 170.94 -1.28 -15.64 75.72 12 MEZT 18/08 00 MEZT 00:17 08:04 15:57 61.8 55.4 299.9 30’40.7” 46.0% 22.0 Tau 059°38’14” -3°11’44” 03:52:38 +16°56’48” 389518.90 1.30 85°17’ 94.57 7.45 4.19 177.04 -1.27 -13.34 77.60 18/08 00 MEZT 12 MEZT 30’28.4” 41.0% 22.5 Tau 065°57’59” -3°36’57” 04:18:57 +17°44’12” 392142.93 1.31 79°27’ 100.40 7.19 4.74 183.15 -1.27 -10.89 79.53 12 MEZT 19/08 00 MEZT 00:58 08:54 16:52 59.4 56.5 301.3 30’17.2” 36.1% 23.0 Tau 072°13’19” -3°59’16” 04:45:09 +18°18’01” 394572.78 1.32 73°42’ 106.16 6.85 5.22 189.26 -1.27 -8.32 81.48 19/08 00 MEZT 12 MEZT 30’07.0” 31.4% 23.5 Tau 078°24’46” -4°18’31” 05:11:11 +18°38’14” 396789.45 1.32 68°01’ 111.85 6.46 5.65 195.37 -1.27 -5.68 83.42 12 MEZT 20/08 00 MEZT 01:45 09:43 17:40 58.6 56.6 301.0 29’58.0” 26.9% 24.0 Tau 084°32’50” -4°34’36” 05:37:02 +18°45’00” 398780.02 1.33 62°23’ 117.48 6.02 6.00 201.48 -1.26 -2.99 85.31 20/08 00 MEZT 12 MEZT 29’50.1” 22.7% 24.5 Ori 090°38’00” -4°47’25” 06:02:40 +18°38’36” 400537.06 1.34 56°49’ 123.05 5.53 6.28 207.60 -1.26 -0.28 87.12 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/08 00 MEZT 02:37 10:31 18:21 59.5 55.8 299.1 29’43.3” 18.8% 25.0 Gem 096°40’44” -4°56’56” 06:28:03 +18°19’26” 402057.90 1.34 51°18’ 128.58 5.00 6.49 213.71 -1.26 2.40 88.81 21/08 00 MEZT 12 MEZT 29’37.6” 15.2% 25.5 Gem 102°41’26” -5°03’06” 06:53:09 +17°48’00” 403343.89 1.35 45°49’ 134.08 4.43 6.63 219.83 -1.26 5.03 90.34 12 MEZT 22/08 00 MEZT 03:33 11:18 18:56 62.0 54.2 295.8 29’33.0” 12.0% 26.0 Gem 108°40’30” -5°05’54” 07:17:58 +17°04’56” 404399.63 1.35 40°22’ 139.54 3.85 6.69 225.95 -1.25 7.58 91.63 22/08 00 MEZT 12 MEZT 29’29.4” 9.1% 26.5 Gem 114°38’16” -5°05’22” 07:42:28 +16°10’55” 405232.14 1.35 34°56’ 144.97 3.24 6.69 232.07 -1.25 10.03 92.62 12 MEZT 23/08 00 MEZT 04:32 12:04 19:26 65.8 51.8 291.4 29’26.7” 6.5% 27.0 Cnc 120°35’04” -5°01’30” 08:06:41 +15°06’41” 405850.14 1.35 29°32’ 150.38 2.61 6.61 238.18 -1.25 12.35 93.17 23/08 00 MEZT 12 MEZT 29’24.9” 4.4% 27.5 Cnc 126°31’11” -4°54’23” 08:30:35 +13°53’06” 406263.26 1.36 24°10’ 155.77 1.97 6.45 244.30 -1.24 14.51 93.08 12 MEZT 24/08 00 MEZT 05:33 12:48 19:52 70.6 48.8 286.3 29’23.9” 2.7% 28.0 Cnc 132°26’51” -4°44’06” 08:54:12 +12°31’01” 406481.39 1.36 18°50’ 161.12 1.32 6.23 250.42 -1.24 16.52 91.90 24/08 00 MEZT 12 MEZT 29’23.8” 1.4% 28.5 Cnc 138°22’20” -4°30’44” 09:17:34 +11°01’21” 406514.09 1.36 13°34’ 166.40 0.67 5.95 256.55 -1.23 18.33 88.53 12 MEZT 25/08 00 MEZT 06:36 13:31 20:16 76.2 45.4 280.5 29’24.4” 0.6% 29.0 Leo 144°17’50” -4°14’26” 09:40:42 +09°25’01” 406370.05 1.36 8°29’ 171.49 0.02 5.60 262.67 -1.23 19.95 79.32 25/08 00 MEZT 12 MEZT 29’25.8” 0.1% 29.5 Leo 150°13’33” -3°55’21” 10:03:39 +07°42’59” 406056.71 1.35 4°22’ 175.62 -0.64 5.18 268.79 -1.22 21.36 46.42 12 MEZT 26/08 00 MEZT 07:39 14:14 20:39 82.3 41.7 274.3 29’27.8” 0.2% 0.3 Sex 156°09’41” -3°33’40” 10:26:27 +05°56’14” 405579.97 1.35 5°01’ 174.97 -1.29 4.72 274.91 -1.21 22.54 -23.43 26/08 00 MEZT 12 MEZT 29’30.6” 0.7% 0.8 Sex 162°06’29” -3°09’35” 10:49:10 +04°05’46” 404944.03 1.35 9°32’ 170.44 -1.93 4.20 281.03 -1.20 23.50 -48.52 12 MEZT 27/08 00 MEZT 08:43 14:57 21:01 88.8 37.7 268.0 29’34.1” 1.7% 1.3 Leo 168°04’07” -2°43’19” 11:11:52 +02°12’35” 404151.38 1.35 14°44’ 165.23 -2.57 3.63 287.15 -1.20 24.21 -56.66 27/08 00 MEZT 12 MEZT 29’38.3” 3.1% 1.8 Leo 174°02’51” -2°15’09” 11:34:35 +00°17’43” 403202.94 1.34 20°06’ 159.85 -3.19 3.02 293.27 -1.19 24.67 -60.53 12 MEZT 28/08 00 MEZT 09:47 15:40 21:24 95.3 33.8 261.7 29’43.1” 4.9% 2.3 Vir 180°02’57” -1°45’20” 11:57:23 -01°37’48” 402098.29 1.34 25°33’ 154.38 -3.78 2.38 299.39 -1.18 24.88 -62.88 28/08 00 MEZT 12 MEZT 29’48.8” 7.2% 2.8 Vir 186°04’41” -1°14’09” 12:20:22 -03°32’54” 400836.08 1.34 31°04’ 148.86 -4.36 1.70 305.51 -1.17 24.83 -64.60 12 MEZT 29/08 00 MEZT 10:52 16:24 21:48 101.8 30.0 255.5 29’55.1” 9.9% 3.3 Vir 192°08’22” -0°41’55” 12:43:34 -05°26’27” 399414.56 1.33 36°37’ 143.29 -4.90 1.01 311.62 -1.16 24.51 -66.07 29/08 00 MEZT 12 MEZT 30’02.3” 13.0% 3.8 Vir 198°14’22” -0°08’58” 13:07:04 -07°17’20” 397832.14 1.33 42°14’ 137.66 -5.41 0.29 317.74 -1.14 23.92 -67.45 12 MEZT 30/08 00 MEZT 11:58 17:10 22:15 107.8 26.4 249.8 30’10.2” 16.5% 4.3 Vir 204°23’03” +0°24’21” 13:30:56 -09°04’23” 396088.19 1.32 47°54’ 131.99 -5.87 -0.43 323.86 -1.13 23.06 -68.85 30/08 00 MEZT 12 MEZT 30’18.9” 20.4% 4.8 Vir 210°34’49” +0°57’42” 13:55:14 -10°46’20” 394183.73 1.31 53°37’ 126.27 -6.28 -1.15 329.97 -1.12 21.92 -70.31 12 MEZT 31/08 00 MEZT 13:04 17:59 22:47 113.3 23.4 244.9 30’28.5” 24.6% 5.3 Vir 216°50’07” +1°30’42” 14:20:02 -12°21’56” 392122.30 1.31 59°23’ 120.48 -6.62 -1.87 336.08 -1.11 20.51 -71.88 31/08 00 MEZT 12 MEZT 30’38.9” 29.2% 5.8 Lib 223°09’24” +2°02’57” 14:45:22 -13°49’50” 389910.74 1.30 65°14’ 114.63 -6.91 -2.57 342.19 -1.09 18.82 -73.56 12 MEZT

September 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/09 00 MEZT 14:10 18:50 23:25 117.6 21.1 241.1 30’50.0” 34.0% 6.3 Lib 229°33’07” +2°34’04” 15:11:18 -15°08’39” 387560.00 1.29 71°09’ 108.71 -7.11 -3.24 348.30 -1.08 16.87 -75.37 1/09 00 MEZT 12 MEZT 31’01.9” 39.0% 6.8 Lib 236°01’44” +3°03’36” 15:37:50 -16°16’58” 385085.86 1.28 77°08’ 102.72 -7.23 -3.88 354.41 -1.07 14.66 -77.31 12 MEZT 2/09 00 MEZT 15:14 19:43 --:-- 120.6 19.6 --.- 31’14.5” 44.2% 7.3 Sco 242°35’40” +3°31’09” 16:05:00 -17°13’23” 382509.56 1.28 83°13’ 96.64 -7.26 -4.48 0.52 -1.05 12.21 -79.37 2/09 00 MEZT 12 MEZT 31’27.5” 49.6% 7.8 Oph 249°15’18” +3°56’15” 16:32:47 -17°56’29” 379858.20 1.27 89°23’ 90.47 -7.18 -5.03 6.62 -1.04 9.56 -81.53 12 MEZT 3/09 00 MEZT 16:13 20:39 00:11 121.5 19.3 238.8 31’41.0” 55.0% 8.3 Oph 256°01’00” +4°18’27” 17:01:09 -18°24’59” 377165.03 1.26 95°39’ 84.22 -7.01 -5.51 12.72 -1.02 6.71 -83.76 3/09 00 MEZT 12 MEZT 31’54.7” 60.5% 8.8 Oph 262°52’59” +4°37’18” 17:30:03 -18°37’43” 374469.34 1.25 102°00’ 77.86 -6.72 -5.93 18.82 -1.01 3.72 -86.03 12 MEZT 4/09 00 MEZT 17:06 21:37 01:06 120.3 20.2 238.6 32’08.4” 65.9% 9.3 Sgr 269°51’23” +4°52’23” 17:59:24 -18°33’43” 371816.15 1.24 108°28’ 71.41 -6.32 -6.26 24.92 -0.99 0.63 -88.31 4/09 00 MEZT 12 MEZT 32’21.7” 71.2% 9.8 Sgr 276°56’12” +5°03’15” 18:29:06 -18°12’21” 369255.42 1.23 115°01’ 64.85 -5.81 -6.50 31.02 -0.98 -2.51 -90.53 12 MEZT 5/09 00 MEZT 17:53 22:36 02:12 117.0 22.4 240.6 32’34.5” 76.3% 10.3 Sgr 284°07’16” +5°09’34” 18:59:04 -17°33’17” 366840.89 1.22 121°41’ 58.20 -5.19 -6.64 37.11 -0.96 -5.64 -92.65 5/09 00 MEZT 12 MEZT 32’46.4” 81.2% 10.8 Sgr 291°24’15” +5°11’01” 19:29:09 -16°36’40” 364628.48 1.22 128°26’ 51.46 -4.48 -6.68 43.20 -0.95 -8.71 -94.58 12 MEZT 6/09 00 MEZT 18:32 23:34 03:26 111.7 25.7 244.9 32’57.0” 85.6% 11.3 Sgr 298°46’35” +5°07’22” 19:59:17 -15°23’01” 362674.36 1.21 135°17’ 44.62 -3.67 -6.60 49.30 -0.93 -11.65 -96.26 6/09 00 MEZT 12 MEZT 33’06.0” 89.6% 11.8 Cap 306°13’34” +4°58’30” 20:29:21 -13°53’22” 361032.57 1.20 142°12’ 37.72 -2.79 -6.41 55.39 -0.92 -14.41 -97.57 12 MEZT 7/09 00 MEZT 19:07 --:-- 04:45 104.9 --.- 251.0 33’13.0” 93.0% 12.3 Aqr 313°44’18” +4°44’28” 20:59:15 -12°09’12” 359752.57 1.20 149°10’ 30.76 -1.85 -6.11 61.47 -0.90 -16.92 -98.35 7/09 00 MEZT 12 MEZT 33’17.9” 95.8% 12.8 Cap 321°17’42” +4°25’23” 21:28:57 -10°12’22” 358876.67 1.20 156°11’ 23.76 -0.87 -5.71 67.56 -0.88 -19.15 -98.29 12 MEZT 8/09 00 MEZT 19:38 00:32 06:07 97.3 29.9 258.4 33’20.3” 97.9% 13.3 Aqr 328°52’36” +4°01’35” 21:58:24 -08°05’05” 358437.61 1.20 163°12’ 16.76 0.13 -5.19 73.65 -0.87 -21.05 -96.63 8/09 00 MEZT 12 MEZT 33’20.2” 99.3% 13.8 Aqr 336°27’45” +3°33’29” 22:27:35 -05°49’48” 358456.63 1.20 170°07’ 9.86 1.13 -4.59 79.73 -0.85 -22.59 -90.59 12 MEZT 9/09 00 MEZT 20:08 01:28 07:30 89.4 34.7 266.5 33’17.5” 99.9% 14.3 Aqr 344°01’54” +3°01’40” 22:56:30 -03°29’08” 358941.95 1.20 176°17’ 3.70 2.11 -3.90 85.82 -0.84 -23.74 -57.80 9/09 00 MEZT 12 MEZT 33’12.3” 99.8% 14.8 Psc 351°33’48” +2°26’47” 23:25:09 -01°05’47” 359888.10 1.20 174°31’ 5.46 3.05 -3.15 91.90 -0.82 -24.50 40.39 12 MEZT 10/09 00 MEZT 20:36 02:23 08:52 81.6 39.7 274.7 33’04.6” 98.9% 15.3 Psc 359°02’18” +1°49’36” 23:53:34 +01°17’37” 361276.01 1.21 167°58’ 12.00 3.92 -2.35 97.99 -0.81 -24.85 57.96 10/09 00 MEZT 12 MEZT 32’54.8” 97.3% 15.8 Psc 006°26’24” +1°10’53” 00:21:47 +03°38’31” 363073.83 1.21 161°09’ 18.80 4.72 -1.52 104.08 -0.79 -24.80 63.21 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/09 00 MEZT 21:06 03:17 10:11 74.5 44.4 282.5 32’43.1” 95.1% 16.3 Psc 013°45’15” +0°31’25” 00:49:49 +05°54’31” 365238.52 1.22 154°22’ 25.58 5.42 -0.66 110.16 -0.78 -24.36 66.06 11/09 00 MEZT 12 MEZT 32’29.9” 92.3% 16.8 Psc 020°58’10” -0°08’04” 01:17:42 +08°03’29” 367717.90 1.23 147°38’ 32.29 6.03 0.19 116.25 -0.77 -23.55 68.18 12 MEZT 12/09 00 MEZT 21:39 04:11 11:27 68.4 48.6 289.2 32’15.5” 88.9% 17.3 Psc 028°04’40” -0°46’52” 01:45:27 +10°03’33” 370453.07 1.24 141°00’ 38.91 6.53 1.03 122.34 -0.76 -22.39 70.09 12/09 00 MEZT 12 MEZT 32’00.3” 85.1% 17.8 Ari 035°04’27” -1°24’22” 02:13:05 +11°53’07” 373380.93 1.25 134°29’ 45.41 6.92 1.84 128.43 -0.74 -20.90 71.95 12 MEZT 13/09 00 MEZT 22:15 05:04 12:39 63.6 52.1 294.7 31’44.7” 80.9% 18.3 Ari 041°57’23” -2°00’03” 02:40:36 +13°30’54” 376436.67 1.26 128°05’ 51.81 7.20 2.61 134.52 -0.73 -19.13 73.86 13/09 00 MEZT 12 MEZT 31’29.0” 76.4% 18.8 Ari 048°43’32” -2°33’27” 03:07:59 +14°55’54” 379556.03 1.27 121°47’ 58.09 7.37 3.33 140.61 -0.72 -17.10 75.83 12 MEZT 14/09 00 MEZT 22:55 05:56 13:45 60.4 54.5 298.6 31’13.6” 71.7% 19.3 Tau 055°23’02” -3°04’13” 03:35:14 +16°07’22” 382677.28 1.28 115°37’ 64.26 7.43 4.00 146.70 -0.71 -14.85 77.87 14/09 00 MEZT 12 MEZT 30’58.8” 66.8% 19.8 Tau 061°56’12” -3°32’03” 04:02:19 +17°04’51” 385742.83 1.29 109°33’ 70.31 7.40 4.60 152.79 -0.70 -12.43 79.97 12 MEZT 15/09 00 MEZT 23:41 06:48 14:44 59.0 56.0 300.7 30’44.6” 61.9% 20.3 Tau 068°23’23” -3°56’46” 04:29:12 +17°48’09” 388700.46 1.30 103°35’ 76.27 7.26 5.14 158.89 -0.69 -9.87 82.11 15/09 00 MEZT 12 MEZT 30’31.4” 56.8% 20.8 Tau 074°45’03” -4°18’11” 04:55:52 +18°17’15” 391504.22 1.31 97°43’ 82.13 7.04 5.60 164.99 -0.69 -7.21 84.26 12 MEZT 16/09 00 MEZT --:-- 07:38 15:35 --.- 56.5 301.0 30’19.3” 51.8% 21.3 Tau 081°01’41” -4°36’12” 05:22:15 +18°32’18” 394114.96 1.31 91°57’ 87.90 6.73 6.00 171.09 -0.68 -4.50 86.41 16/09 00 MEZT 12 MEZT 30’08.3” 46.9% 21.8 Tau 087°13’50” -4°50’45” 05:48:21 +18°33’41” 396500.60 1.32 86°15’ 93.60 6.36 6.31 177.19 -0.67 -1.76 88.52 12 MEZT 17/09 00 MEZT 00:32 08:27 16:19 59.3 56.0 299.6 29’58.6” 42.0% 22.3 Ori 093°22’02” -5°01’49” 06:14:08 +18°21’49” 398636.16 1.33 80°38’ 99.22 5.92 6.56 183.29 -0.66 0.97 90.58 17/09 00 MEZT 12 MEZT 29’50.2” 37.2% 22.8 Gem 099°26’51” -5°09’22” 06:39:35 +17°57’19” 400503.59 1.34 75°04’ 104.79 5.43 6.72 189.39 -0.66 3.65 92.56 12 MEZT 18/09 00 MEZT 01:27 09:15 16:56 61.3 54.7 296.8 29’43.2” 32.6% 23.3 Gem 105°28’49” -5°13’25” 07:04:40 +17°20’49” 402091.40 1.34 69°33’ 110.31 4.89 6.81 195.50 -0.65 6.27 94.43 18/09 00 MEZT 12 MEZT 29’37.4” 28.2% 23.8 Gem 111°28’30” -5°14’02” 07:29:25 +16°33’02” 403394.24 1.35 64°04’ 115.80 4.31 6.83 201.60 -0.65 8.78 96.18 12 MEZT 19/09 00 MEZT 02:25 10:01 17:28 64.6 52.6 292.8 29’32.9” 24.1% 24.3 Gem 117°26’22” -5°11’14” 07:53:49 +15°34’45” 404412.30 1.35 58°37’ 121.25 3.70 6.77 207.71 -0.64 11.17 97.79 19/09 00 MEZT 12 MEZT 29’29.7” 20.1% 24.8 Cnc 123°22’57” -5°05’06” 08:17:52 +14°26’46” 405150.70 1.35 53°11’ 126.69 3.07 6.64 213.82 -0.63 13.42 99.24 12 MEZT 20/09 00 MEZT 03:25 10:46 17:56 69.0 49.8 288.0 29’27.7” 16.5% 25.3 Cnc 129°18’41” -4°55’42” 08:41:38 +13°09’53” 405618.77 1.35 47°46’ 132.12 2.43 6.44 219.93 -0.63 15.51 100.51 20/09 00 MEZT 12 MEZT 29’26.8” 13.1% 25.8 Cnc 135°14’01” -4°43’09” 09:05:07 +11°45’00” 405829.34 1.35 42°21’ 137.54 1.77 6.17 226.04 -0.62 17.43 101.57 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/09 00 MEZT 04:27 11:29 18:20 74.3 46.6 282.4 29’26.9” 10.1% 26.3 Leo 141°09’19” -4°27’34” 09:28:22 +10°12’56” 405797.98 1.35 36°56’ 142.97 1.12 5.84 232.15 -0.61 19.15 102.39 21/09 00 MEZT 12 MEZT 29’28.0” 7.4% 26.8 Leo 147°04’58” -4°09’05” 09:51:26 +08°34’37” 405542.24 1.35 31°31’ 148.40 0.46 5.44 238.26 -0.60 20.67 102.93 12 MEZT 22/09 00 MEZT 05:30 12:12 18:44 80.3 42.9 276.4 29’30.0” 5.1% 27.3 Leo 153°01’17” -3°47’52” 10:14:21 +06°50’57” 405080.89 1.35 26°05’ 153.85 -0.19 4.98 244.38 -0.60 21.97 103.12 22/09 00 MEZT 12 MEZT 29’32.9” 3.2% 27.8 Sex 158°58’33” -3°24’06” 10:37:11 +05°02’52” 404433.19 1.35 20°38’ 159.32 -0.82 4.47 250.49 -0.59 23.05 102.79 12 MEZT 23/09 00 MEZT 06:34 12:55 19:06 86.6 39.1 270.1 29’36.4” 1.7% 28.3 Leo 164°57’04” -2°58’01” 10:59:59 +03°11’21” 403618.24 1.35 15°09’ 164.80 -1.44 3.91 256.60 -0.58 23.89 101.59 23/09 00 MEZT 12 MEZT 29’40.7” 0.7% 28.8 Leo 170°57’04” -2°29’49” 11:22:49 +01°17’25” 402654.34 1.34 9°41’ 170.29 -2.04 3.30 262.72 -0.57 24.49 98.32 12 MEZT 24/09 00 MEZT 07:38 13:39 19:29 93.2 35.1 263.8 29’45.5” 0.1% 29.3 Vir 176°58’46” -1°59’48” 11:45:44 -00°37’54” 401558.47 1.34 4°19’ 175.68 -2.61 2.66 268.83 -0.56 24.83 85.83 24/09 00 MEZT 12 MEZT 29’51.0” 0.0% 0.2 Vir 183°02’23” -1°28’15” 12:08:49 -02°33’29” 400345.89 1.34 2°17’ 177.71 -3.15 1.98 274.94 -0.55 24.90 -26.61 12 MEZT 25/09 00 MEZT 08:44 14:23 19:53 99.7 31.2 257.5 29’56.9” 0.4% 0.7 Vir 189°08’07” -0°55’29” 12:32:07 -04°28’13” 399029.82 1.33 7°25’ 172.57 -3.66 1.27 281.06 -0.54 24.71 -59.68 25/09 00 MEZT 12 MEZT 30’03.2” 1.3% 1.2 Vir 195°16’08” -0°21’51” 12:55:41 -06°20’52” 397621.29 1.33 13°00’ 166.96 -4.13 0.55 287.17 -0.52 24.25 -65.72 12 MEZT 26/09 00 MEZT 09:50 15:09 20:20 105.9 27.6 251.6 30’10.0” 2.6% 1.7 Vir 201°26’38” +0°12’18” 13:19:35 -08°10’13” 396129.15 1.32 18°41’ 161.27 -4.56 -0.19 293.28 -0.51 23.51 -68.64 26/09 00 MEZT 12 MEZT 30’17.2” 4.5% 2.2 Vir 207°39’48” +0°46’33” 13:43:52 -09°54’58” 394560.20 1.32 24°25’ 155.51 -4.95 -0.93 299.40 -0.50 22.48 -70.76 12 MEZT 27/09 00 MEZT 10:56 15:57 20:50 111.6 24.4 246.5 30’24.8” 6.8% 2.7 Vir 213°55’50” +1°20’31” 14:08:36 -11°33’47” 392919.54 1.31 30°13’ 149.71 -5.28 -1.66 305.51 -0.48 21.18 -72.62 27/09 00 MEZT 12 MEZT 30’32.8” 9.6% 3.2 Lib 220°14’56” +1°53’48” 14:33:48 -13°05’19” 391210.98 1.30 36°04’ 143.85 -5.57 -2.38 311.62 -0.47 19.61 -74.45 12 MEZT 28/09 00 MEZT 12:02 16:47 21:26 116.3 21.8 242.3 30’41.1” 12.9% 3.7 Lib 226°37’18” +2°25’57” 14:59:30 -14°28’11” 389437.66 1.30 41°57’ 137.94 -5.80 -3.07 317.73 -0.46 17.77 -76.32 28/09 00 MEZT 12 MEZT 30’49.8” 16.6% 4.2 Lib 233°03’09” +2°56’34” 15:25:43 -15°41’01” 387602.76 1.29 47°54’ 131.98 -5.96 -3.73 323.84 -0.44 15.68 -78.28 12 MEZT 29/09 00 MEZT 13:06 17:39 22:09 119.6 20.1 239.6 30’58.9” 20.6% 4.7 Lib 239°32’42” +3°25’12” 15:52:27 -16°42’28” 385710.21 1.29 53°55’ 125.96 -6.06 -4.35 329.94 -0.42 13.35 -80.35 29/09 00 MEZT 12 MEZT 31’08.3” 25.1% 5.2 Sco 246°06’09” +3°51’26” 16:19:41 -17°31’18” 383765.61 1.28 59°59’ 119.89 -6.10 -4.92 336.05 -0.41 10.80 -82.51 12 MEZT 30/09 00 MEZT 14:06 18:33 23:00 121.2 19.4 238.7 31’18.1” 29.9% 5.7 Oph 252°43’43” +4°14’52” 16:47:24 -18°06’21” 381776.96 1.27 66°07’ 113.75 -6.06 -5.43 342.15 -0.39 8.08 -84.75 30/09 00 MEZT 12 MEZT 31’28.1” 34.9% 6.2 Oph 259°25’34” +4°35’06” 17:15:32 -18°26’35” 379755.46 1.27 72°18’ 107.55 -5.94 -5.86 348.25 -0.37 5.20 -87.05 12 MEZT

Oktober 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/10 00 MEZT 15:00 19:29 --:-- 120.8 19.8 --.- 31’38.2” 40.2% 6.7 Oph 266°11’53” +4°51’43” 17:44:01 -18°31’13” 377716.17 1.26 78°34’ 101.29 -5.74 -6.23 354.35 -0.36 2.22 -89.39 1/10 00 MEZT 12 MEZT 31’48.5” 45.7% 7.2 Sgr 273°02’46” +5°04’25” 18:12:47 -18°19’40” 375678.52 1.25 84°54’ 94.95 -5.47 -6.50 0.45 -0.34 -0.82 -91.73 12 MEZT 2/10 00 MEZT 15:47 20:25 00:00 118.3 21.5 239.8 31’58.8” 51.3% 7.7 Sgr 279°58’16” +5°12’51” 18:41:45 -17°51’38” 373666.61 1.25 91°19’ 88.54 -5.11 -6.68 6.55 -0.32 -3.88 -94.03 2/10 00 MEZT 12 MEZT 32’08.9” 56.9% 8.2 Sgr 286°58’21” +5°16’45” 19:10:50 -17°07’07” 371709.22 1.24 97°48’ 82.06 -4.68 -6.77 12.64 -0.30 -6.89 -96.25 12 MEZT 3/10 00 MEZT 16:28 21:21 01:08 113.9 24.2 243.1 32’18.7” 62.5% 8.7 Sgr 294°02’56” +5°15’56” 19:39:56 -16°06’30” 369839.54 1.23 104°21’ 75.51 -4.17 -6.75 18.73 -0.28 -9.82 -98.36 3/10 00 MEZT 12 MEZT 32’27.9” 68.0% 9.2 Cap 301°11’48” +5°10’14” 20:09:01 -14°50’25” 368094.56 1.23 110°59’ 68.89 -3.59 -6.63 24.82 -0.26 -12.60 -100.32 12 MEZT 4/10 00 MEZT 17:03 22:17 02:23 108.0 27.9 248.3 32’36.3” 73.3% 9.7 Cap 308°24’39” +4°59’37” 20:38:00 -13°19’54” 366514.09 1.22 117°41’ 62.20 -2.95 -6.41 30.91 -0.24 -15.20 -102.08 4/10 00 MEZT 12 MEZT 32’43.6” 78.4% 10.2 Aqr 315°41’02” +4°44’08” 21:06:51 -11°36’16” 365139.37 1.22 124°26’ 55.45 -2.25 -6.07 37.00 -0.22 -17.56 -103.63 12 MEZT 5/10 00 MEZT 17:35 23:12 03:41 101.0 32.4 254.9 32’49.7” 83.0% 10.7 Cap 323°00’24” +4°23’54” 21:35:33 -09°41’08” 364011.49 1.21 131°15’ 48.64 -1.50 -5.64 43.08 -0.21 -19.64 -104.93 5/10 00 MEZT 12 MEZT 32’54.3” 87.3% 11.2 Aqr 330°22’05” +3°59’14” 22:04:05 -07°36’23” 363169.46 1.21 138°07’ 41.79 -0.72 -5.11 49.17 -0.19 -21.41 -105.95 12 MEZT 6/10 00 MEZT 18:05 --:-- 05:01 93.3 --.- 262.5 32’57.1” 91.0% 11.7 Aqr 337°45’20” +3°30’29” 22:32:29 -05°24’05” 362648.19 1.21 145°01’ 34.91 0.08 -4.49 55.25 -0.17 -22.84 -106.67 6/10 00 MEZT 12 MEZT 32’58.1” 94.1% 12.2 Psc 345°09’19” +2°58’09” 23:00:44 -03°06’32” 362476.50 1.21 151°56’ 28.01 0.88 -3.79 61.33 -0.15 -23.90 -107.06 12 MEZT 7/10 00 MEZT 18:33 00:07 06:22 85.6 37.2 270.6 32’57.0” 96.6% 12.7 Psc 352°33’08” +2°22’50” 23:28:53 -00°46’04” 362675.24 1.21 158°51’ 21.10 1.68 -3.03 67.41 -0.13 -24.59 -107.06 7/10 00 MEZT 12 MEZT 32’53.8” 98.5% 13.2 Psc 359°55’51” +1°45’11” 23:56:57 +01°34’52” 363255.82 1.21 165°45’ 14.21 2.46 -2.22 73.49 -0.11 -24.88 -106.52 12 MEZT 8/10 00 MEZT 19:03 01:01 07:42 78.1 42.0 278.5 32’48.6” 99.6% 13.7 Psc 007°16’34” +1°05’57” 00:24:59 +03°53’49” 364219.08 1.21 172°38’ 7.35 3.20 -1.37 79.57 -0.09 -24.78 -104.75 8/10 00 MEZT 12 MEZT 32’41.4” 100.0% 14.2 Psc 014°34’25” +0°25’53” 00:53:00 +06°08’28” 365554.86 1.22 179°21’ 0.64 3.89 -0.51 85.65 -0.07 -24.29 -70.59 12 MEZT 9/10 00 MEZT 19:34 01:55 09:00 71.4 46.5 285.9 32’32.4” 99.7% 14.7 Psc 021°48’36” -0°14’17” 01:21:00 +08°16’35” 367242.05 1.22 173°44’ 6.25 4.52 0.35 91.72 -0.05 -23.43 70.26 9/10 00 MEZT 12 MEZT 32’21.8” 98.7% 15.2 Psc 028°58’22” -0°53’49” 01:49:01 +10°16’07” 369249.29 1.23 167°02’ 12.93 5.07 1.20 97.80 -0.03 -22.21 73.19 12 MEZT 10/10 00 MEZT 20:09 02:49 10:16 65.8 50.4 292.1 32’09.8” 97.1% 15.7 Ari 036°03’09” -1°32’03” 02:17:02 +12°05’17” 371536.21 1.24 160°25’ 19.53 5.55 2.03 103.88 -0.02 -20.65 75.12 10/10 00 MEZT 12 MEZT 31’56.8” 94.9% 16.2 Ari 043°02’29” -2°08’25” 02:45:01 +13°42’33” 374054.99 1.25 153°54’ 26.03 5.93 2.81 109.96 -0.00 -18.80 76.97 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/10 00 MEZT 20:48 03:43 11:26 61.8 53.4 296.9 31’43.1” 92.2% 16.7 Ari 049°56’01” -2°42’23” 03:12:58 +15°06’43” 376752.27 1.26 147°29’ 32.43 6.23 3.54 116.04 0.01 -16.68 78.88 11/10 00 MEZT 12 MEZT 31’29.0” 89.0% 17.2 Tau 056°43’32” -3°13’32” 03:40:49 +16°16’52” 379571.11 1.27 141°11’ 38.73 6.42 4.21 122.12 0.03 -14.34 80.88 12 MEZT 12/10 00 MEZT 21:33 04:36 12:30 59.6 55.4 299.8 31’14.7” 85.4% 17.7 Tau 063°25’00” -3°41’34” 04:08:31 +17°12’27” 382453.03 1.28 134°59’ 44.92 6.52 4.82 128.20 0.04 -11.83 82.96 12/10 00 MEZT 12 MEZT 31’00.7” 81.5% 18.2 Tau 070°00’28” -4°06’12” 04:36:00 +17°53’12” 385339.81 1.29 128°53’ 51.01 6.53 5.35 134.28 0.06 -9.17 85.10 12 MEZT 13/10 00 MEZT 22:23 05:29 13:26 59.1 56.3 300.9 30’47.1” 77.2% 18.7 Tau 076°30’05” -4°27’16” 05:03:14 +18°19’05” 388175.21 1.29 122°53’ 56.99 6.44 5.80 140.37 0.07 -6.43 87.28 13/10 00 MEZT 12 MEZT 30’34.2” 72.8% 19.2 Tau 082°54’07” -4°44’41” 05:30:09 +18°30’24” 390906.38 1.30 117°00’ 62.87 6.26 6.18 146.45 0.08 -3.64 89.45 12 MEZT 14/10 00 MEZT 23:17 06:19 14:14 60.4 56.3 300.2 30’22.2” 68.2% 19.7 Ori 089°12’57” -4°58’24” 05:56:42 +18°27’34” 393485.01 1.31 111°11’ 68.67 6.00 6.47 152.54 0.09 -0.84 91.60 14/10 00 MEZT 12 MEZT 30’11.2” 63.5% 20.2 Gem 095°27’00” -5°08’24” 06:22:51 +18°11’14” 395868.26 1.32 105°28’ 74.38 5.66 6.69 158.63 0.10 1.93 93.71 12 MEZT 15/10 00 MEZT --:-- 07:09 14:54 --.- 55.2 297.9 30’01.4” 58.7% 20.7 Gem 101°36’45” -5°14’42” 06:48:35 +17°42’06” 398019.37 1.33 99°50’ 80.02 5.25 6.82 164.72 0.11 4.64 95.73 15/10 00 MEZT 12 MEZT 29’52.9” 53.8% 21.2 Gem 107°42’42” -5°17’23” 07:13:53 +17°01’01” 399908.10 1.33 94°15’ 85.60 4.78 6.88 170.81 0.12 7.25 97.66 12 MEZT 16/10 00 MEZT 00:15 07:56 15:28 63.3 53.4 294.4 29’45.8” 49.0% 21.7 Gem 113°45’26” -5°16’31” 07:38:44 +16°08’50” 401510.95 1.34 88°43’ 91.13 4.25 6.86 176.90 0.13 9.75 99.48 16/10 00 MEZT 12 MEZT 29’40.0” 44.2% 22.2 Cnc 119°45’31” -5°12’12” 08:03:11 +15°06’27” 402811.22 1.34 83°14’ 96.61 3.68 6.77 182.99 0.13 12.10 101.18 12 MEZT 17/10 00 MEZT 01:15 08:41 15:58 67.3 50.9 289.8 29’35.6” 39.6% 22.7 Cnc 125°43’32” -5°04’31” 08:27:15 +13°54’44” 403798.89 1.35 77°47’ 102.06 3.08 6.60 189.09 0.14 14.30 102.74 17/10 00 MEZT 12 MEZT 29’32.7” 35.0% 23.2 Cnc 131°40’04” -4°53’37” 08:50:58 +12°34’35” 404470.41 1.35 72°21’ 107.49 2.44 6.37 195.19 0.15 16.33 104.16 12 MEZT 18/10 00 MEZT 02:16 09:25 16:23 72.3 47.8 284.5 29’31.1” 30.5% 23.7 Cnc 137°35’42” -4°39’36” 09:14:22 +11°06’53” 404828.37 1.35 66°56’ 112.92 1.79 6.06 201.28 0.16 18.17 105.43 18/10 00 MEZT 12 MEZT 29’30.9” 26.3% 24.2 Leo 143°30’59” -4°22’37” 09:37:32 +09°32’29” 404881.07 1.35 61°32’ 118.34 1.13 5.70 207.38 0.17 19.81 106.54 12 MEZT 19/10 00 MEZT 03:19 10:08 16:47 78.0 44.3 278.7 29’31.9” 22.2% 24.7 Leo 149°26’28” -4°02’49” 10:00:30 +07°52’16” 404641.99 1.35 56°06’ 123.77 0.47 5.27 213.48 0.17 21.24 107.50 19/10 00 MEZT 12 MEZT 29’34.2” 18.4% 25.2 Sex 155°22’40” -3°40’23” 10:23:22 +06°07’06” 404129.23 1.35 50°40’ 129.22 -0.18 4.78 219.58 0.18 22.46 108.31 12 MEZT 20/10 00 MEZT 04:22 10:51 17:10 84.2 40.5 272.5 29’37.6” 14.8% 25.7 Sex 161°20’04” -3°15’28” 10:46:09 +04°17’51” 403364.82 1.35 45°12’ 134.69 -0.81 4.25 225.69 0.19 23.44 108.96 20/10 00 MEZT 12 MEZT 29’41.9” 11.6% 26.2 Leo 167°19’06” -2°48’19” 11:08:58 +02°25’28” 402374.03 1.34 39°42’ 140.20 -1.42 3.66 231.79 0.20 24.18 109.47 12 MEZT Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/10 00 MEZT 05:26 11:35 17:33 90.7 36.6 266.1 29’47.2” 8.7% 26.7 Leo 173°20’11” -2°19’09” 11:31:52 +00°30’53” 401184.59 1.34 34°10’ 145.74 -2.00 3.03 237.89 0.20 24.67 109.85 21/10 00 MEZT 12 MEZT 29’53.3” 6.1% 27.2 Vir 179°23’41” -1°48’13” 11:54:55 -01°24’51” 399825.83 1.33 28°35’ 151.34 -2.55 2.36 244.00 0.21 24.90 110.13 12 MEZT 22/10 00 MEZT 06:32 12:19 17:56 97.3 32.6 259.8 30’00.0” 4.0% 27.7 Vir 185°29’54” -1°15’50” 12:18:11 -03°20’39” 398327.94 1.33 22°58’ 156.97 -3.05 1.67 250.10 0.22 24.87 110.38 22/10 00 MEZT 12 MEZT 30’07.3” 2.3% 28.2 Vir 191°39’06” -0°42’19” 12:41:45 -05°15’22” 396721.04 1.32 17°17’ 162.66 -3.50 0.94 256.21 0.23 24.56 110.76 12 MEZT 23/10 00 MEZT 07:38 13:05 18:22 103.7 28.8 253.7 30’15.0” 1.0% 28.7 Vir 197°51’32” -0°08’00” 13:05:40 -07°07’44” 395034.43 1.32 11°34’ 168.40 -3.90 0.20 262.31 0.24 23.97 111.77 23/10 00 MEZT 12 MEZT 30’23.1” 0.3% 29.2 Vir 204°07’20” +0°26’42” 13:30:00 -08°56’26” 393295.80 1.31 5°49’ 174.17 -4.24 -0.54 268.42 0.25 23.10 115.93 12 MEZT 24/10 00 MEZT 08:46 13:52 18:52 109.7 25.4 248.1 30’31.3” 0.0% 0.0 Vir 210°26’39” +1°01’23” 13:54:48 -10°40’02” 391530.55 1.31 1°01’ 178.97 -4.52 -1.29 274.52 0.26 21.93 -158.06 24/10 00 MEZT 12 MEZT 30’39.6” 0.3% 0.5 Vir 216°49’33” +1°35’36” 14:20:06 -12°17’06” 389761.27 1.30 6°07’ 173.87 -4.75 -2.03 280.63 0.28 20.49 -86.02 12 MEZT 25/10 00 MEZT 09:53 14:43 19:26 114.9 22.5 243.5 30’47.9” 1.1% 1.0 Lib 223°16’03” +2°08’55” 14:45:55 -13°46’07” 388007.31 1.29 12°02’ 167.93 -4.91 -2.74 286.74 0.29 18.75 -82.78 25/10 00 MEZT 12 MEZT 30’56.1” 2.5% 1.5 Lib 229°46’10” +2°40’51” 15:12:17 -15°05’35” 386284.53 1.29 18°03’ 161.91 -5.00 -3.43 292.84 0.30 16.75 -82.83 12 MEZT 26/10 00 MEZT 09:59 14:35 19:07 118.8 20.5 240.2 31’04.2” 4.4% 2.0 Lib 236°19’49” +3°10’56” 15:39:10 -16°14’00” 384605.31 1.28 24°07’ 155.83 -5.04 -4.08 298.95 0.31 14.50 -83.86 26/10 00 MEZT 12 MET 31’12.8” 7.1% 2.5 Sco 243°30’13” +3°40’55” 16:08:52 -17°14’04” 382845.71 1.28 30°45’ 149.18 -5.01 -4.72 305.56 0.33 11.81 -85.50 12 MET 27/10 00 MET 11:01 15:29 19:56 121.0 19.5 238.7 31’20.5” 10.1% 3.0 Oph 250°11’01” +4°05’41” 16:36:44 -17°55’11” 381282.80 1.27 36°56’ 142.99 -4.91 -5.26 311.66 0.34 9.11 -87.32 27/10 00 MET 12 MET 31’27.9” 13.6% 3.5 Oph 256°55’04” +4°27’16” 17:04:59 -18°21’29” 379782.39 1.27 43°09’ 136.75 -4.76 -5.72 317.76 0.36 6.26 -89.32 12 MET 28/10 00 MET 11:57 16:25 20:54 121.2 19.6 239.2 31’35.1” 17.5% 4.0 Oph 263°42’14” +4°45’16” 17:33:31 -18°32’09” 378346.30 1.26 49°25’ 130.47 -4.55 -6.11 323.86 0.37 3.29 -91.45 28/10 00 MET 12 MET 31’42.0” 21.9% 4.5 Sgr 270°32’22” +4°59’21” 18:02:16 -18°26’41” 376975.49 1.26 55°44’ 124.14 -4.29 -6.41 329.96 0.39 0.26 -93.63 12 MET 29/10 00 MET 12:46 17:21 21:59 119.3 20.8 241.9 31’48.6” 26.7% 5.0 Sgr 277°25’18” +5°09’14” 18:31:07 -18°04’51” 375670.99 1.25 62°06’ 117.78 -3.98 -6.62 336.06 0.41 -2.80 -95.84 29/10 00 MET 12 MET 31’54.9” 31.8% 5.5 Sgr 284°20’53” +5°14’42” 18:59:58 -17°26’47” 374434.72 1.25 68°30’ 111.37 -3.62 -6.74 342.15 0.42 -5.81 -98.00 12 MET 30/10 00 MET 13:28 18:16 23:10 115.5 23.2 246.4 32’00.9” 37.1% 6.0 Sgr 291°18’57” +5°15’34” 19:28:45 -16°32’56” 373270.32 1.25 74°56’ 104.93 -3.22 -6.75 348.24 0.44 -8.75 -100.09 30/10 00 MET 12 MET 32’06.5” 42.7% 6.5 Sgr 298°19’19” +5°11’46” 19:57:23 -15°24’02” 372183.83 1.24 81°25’ 98.45 -2.78 -6.67 354.34 0.46 -11.55 -102.07 12 MET 31/10 00 MET 14:04 19:10 --:-- 110.2 26.5 --.- 32’11.7” 48.3% 7.0 Cap 305°21’47” +5°03’17” 20:25:49 -14°01’06” 371184.17 1.24 87°55’ 91.93 -2.31 -6.48 0.42 0.48 -14.17 -103.91 31/10 00 MET 12 MET 32’16.3” 54.0% 7.5 Aqr 312°26’11” +4°50’10” 20:54:03 -12°25’22” 370283.41 1.24 94°28’ 85.39 -1.81 -6.20 6.51 0.50 -16.57 -105.57 12 MET

November 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/11 00 MET 14:36 20:04 00:25 103.7 30.6 252.4 32’20.5” 59.7% 8.0 Aqr 319°32’15” +4°32’34” 21:22:02 -10°38’19” 369496.76 1.23 101°03’ 78.81 -1.29 -5.81 12.60 0.52 -18.73 -107.04 1/11 00 MET 12 MET 32’23.9” 65.3% 8.5 Cap 326°39’44” +4°10’43” 21:49:48 -08°41’34” 368842.26 1.23 107°40’ 72.20 -0.74 -5.34 18.68 0.54 -20.59 -108.31 12 MET 2/11 00 MET 15:05 20:57 01:42 96.5 35.2 259.5 32’26.6” 70.7% 9.0 Aqr 333°48’22” +3°44’54” 22:17:22 -06°36’53” 368340.19 1.23 114°18’ 65.57 -0.18 -4.78 24.76 0.56 -22.15 -109.36 2/11 00 MET 12 MET 32’28.3” 75.8% 9.5 Aqr 340°57’49” +3°15’32” 22:44:47 -04°26’11” 368012.22 1.23 120°58’ 58.92 0.38 -4.14 30.84 0.57 -23.37 -110.20 12 MET 3/11 00 MET 15:33 21:49 03:00 88.9 39.9 267.2 32’29.0” 80.6% 10.0 Psc 348°07’42” +2°43’05” 23:12:05 -02°11’24” 367880.22 1.23 127°38’ 52.26 0.95 -3.44 36.92 0.59 -24.24 -110.82 3/11 00 MET 12 MET 32’28.5” 85.0% 10.5 Psc 355°17’38” +2°08’04” 23:39:20 +00°05’22” 367965.01 1.23 134°18’ 45.59 1.52 -2.68 43.00 0.61 -24.76 -111.27 12 MET 4/11 00 MET 16:01 22:42 04:18 81.5 44.5 275.0 32’26.9” 88.9% 11.0 Psc 002°27’09” +1°31’04” 00:06:35 +02°22’04” 368284.98 1.23 140°59’ 38.93 2.07 -1.88 49.07 0.63 -24.90 -111.56 4/11 00 MET 12 MET 32’23.8” 92.3% 11.5 Psc 009°35’45” +0°52’44” 00:33:53 +04°36’34” 368854.63 1.23 147°38’ 32.29 2.61 -1.05 55.15 0.65 -24.67 -111.78 12 MET 5/11 00 MET 16:30 23:35 05:36 74.5 48.6 282.5 32’19.5” 95.1% 12.0 Psc 016°42’56” +0°13’44” 01:01:16 +06°46’47” 369683.34 1.23 154°16’ 25.68 3.12 -0.21 61.22 0.67 -24.08 -112.08 5/11 00 MET 12 MET 32’13.8” 97.2% 12.5 Psc 023°48’11” -0°25’17” 01:28:46 +08°50’41” 370774.22 1.24 160°51’ 19.11 3.60 0.63 67.29 0.69 -23.12 -112.82 12 MET 6/11 00 MET 17:03 --:-- 06:52 68.4 --.- 289.2 32’06.8” 98.8% 13.0 Ari 030°50’57” -1°03’40” 01:56:24 +10°46’21” 372123.35 1.24 167°21’ 12.62 4.04 1.46 73.36 0.71 -21.82 -115.07 6/11 00 MET 12 MET 31’58.5” 99.7% 13.5 Ari 037°50’42” -1°40’46” 02:24:10 +12°32’00” 373719.31 1.25 173°40’ 6.32 4.43 2.25 79.44 0.73 -20.20 -124.09 12 MET 7/11 00 MET 17:40 00:28 08:04 63.5 52.1 294.8 31’49.2” 100.0% 14.0 Ari 044°46’59” -2°16’03” 02:52:02 +14°06’04” 375543.12 1.25 177°43’ 2.28 4.77 3.01 85.51 0.75 -18.28 154.78 7/11 00 MET 12 MET 31’39.0” 99.6% 14.5 Ari 051°39’19” -2°48’58” 03:19:58 +15°27’14” 377568.54 1.26 172°44’ 7.24 5.04 3.72 91.58 0.76 -16.09 97.86 12 MET 8/11 00 MET 18:22 01:22 09:12 60.3 54.6 298.7 31’28.0” 98.6% 15.0 Tau 058°27’21” -3°19’06” 03:47:55 +16°34’29” 379762.79 1.27 166°36’ 13.37 5.25 4.37 97.65 0.78 -13.69 91.54 8/11 00 MET 12 MET 31’16.5” 97.1% 15.5 Tau 065°10’46” -3°46’05” 04:15:49 +17°27’04” 382087.45 1.27 160°26’ 19.52 5.39 4.95 103.72 0.79 -11.10 90.60 12 MET 9/11 00 MET 19:10 02:16 10:13 59.0 56.1 300.7 31’04.8” 95.1% 16.0 Tau 071°49’21” -4°09’39” 04:43:35 +18°04’36” 384499.72 1.28 154°19’ 25.61 5.44 5.46 109.79 0.81 -8.39 91.20 9/11 00 MET 12 MET 30’52.9” 92.6% 16.5 Tau 078°22’58” -4°29’36” 05:11:08 +18°27’01” 386953.71 1.29 148°18’ 31.63 5.42 5.89 115.86 0.82 -5.58 92.46 12 MET 10/11 00 MET 20:04 03:08 11:06 59.5 56.5 300.9 30’41.3” 89.6% 17.0 Tau 084°51’37” -4°45’48” 05:38:23 +18°34’31” 389401.84 1.30 142°21’ 37.56 5.32 6.23 121.94 0.83 -2.74 94.05 10/11 00 MET 12 MET 30’30.0” 86.3% 17.5 Ori 091°15’20” -4°58’12” 06:05:16 +18°27’33” 391796.21 1.31 136°29’ 43.41 5.14 6.50 128.01 0.84 0.11 95.78 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/11 00 MET 21:01 03:59 11:50 61.8 55.9 299.2 30’19.4” 82.7% 18.0 Gem 097°34’17” -5°06’47” 06:31:45 +18°06’48” 394089.92 1.31 130°42’ 49.18 4.89 6.68 134.09 0.85 2.91 97.57 11/11 00 MET 12 MET 30’09.5” 78.8% 18.5 Gem 103°48’44” -5°11’37” 06:57:46 +17°33’06” 396238.26 1.32 125°00’ 54.88 4.56 6.78 140.16 0.86 5.63 99.36 12 MET 12/11 00 MET 22:01 04:48 12:27 65.4 54.3 296.2 30’00.6” 74.6% 19.0 Gem 109°59’00” -5°12’45” 07:23:18 +16°47’23” 398199.76 1.33 119°22’ 60.51 4.16 6.80 146.24 0.87 8.24 101.10 12/11 00 MET 12 MET 29’52.8” 70.3% 19.5 Gem 116°05’30” -5°10’19” 07:48:20 +15°50’38” 399937.11 1.33 113°47’ 66.07 3.69 6.75 152.32 0.88 10.72 102.76 12 MET 13/11 00 MET 23:03 05:35 12:59 70.0 52.1 292.0 29’46.2” 65.8% 20.0 Cnc 122°08’41” -5°04’25” 08:12:55 +14°43’52” 401417.85 1.34 108°16’ 71.59 3.17 6.62 158.40 0.89 13.05 104.32 13/11 00 MET 12 MET 29’40.9” 61.2% 20.5 Cnc 128°09’04” -4°55’13” 08:37:03 +13°28’05” 402615.05 1.34 102°47’ 77.06 2.61 6.41 164.48 0.89 15.20 105.75 12 MET 14/11 00 MET --:-- 06:20 13:26 --.- 49.2 286.9 29’36.9” 56.5% 21.0 Cnc 134°07’13” -4°42’52” 09:00:47 +12°04’17” 403507.68 1.35 97°21’ 82.50 2.00 6.14 170.56 0.90 17.16 107.06 14/11 00 MET 12 MET 29’34.4” 51.8% 21.5 Leo 140°03’44” -4°27’31” 09:24:10 +10°33’24” 404080.95 1.35 91°55’ 87.92 1.36 5.81 176.65 0.91 18.92 108.22 12 MET 15/11 00 MET 00:05 07:03 13:51 75.5 45.9 281.3 29’33.3” 47.1% 22.0 Leo 145°59’14” -4°09’21” 09:47:15 +08°56’22” 404326.51 1.35 86°31’ 93.33 0.70 5.41 182.73 0.91 20.47 109.24 15/11 00 MET 12 MET 29’33.7” 42.4% 22.5 Leo 151°54’21” -3°48’33” 10:10:08 +07°14’03” 404242.51 1.35 81°07’ 98.73 0.03 4.96 188.82 0.92 21.81 110.11 12 MET 16/11 00 MET 01:08 07:46 14:13 81.5 42.2 275.2 29’35.5” 37.8% 23.0 Sex 157°49’42” -3°25’17” 10:32:53 +05°27’18” 403833.55 1.35 75°42’ 104.15 -0.63 4.45 194.91 0.92 22.92 110.84 16/11 00 MET 12 MET 29’38.7” 33.2% 23.5 Leo 163°45’57” -2°59’45” 10:55:33 +03°37’00” 403110.57 1.34 70°16’ 109.58 -1.29 3.90 201.00 0.93 23.79 111.42 12 MET 17/11 00 MET 02:11 08:29 14:36 87.9 38.3 268.9 29’43.2” 28.8% 24.0 Leo 169°43’42” -2°32’10” 11:18:16 +01°44’00” 402090.56 1.34 64°49’ 115.05 -1.92 3.30 207.09 0.93 24.43 111.85 17/11 00 MET 12 MET 29’48.9” 24.6% 24.5 Vir 175°43’34” -2°02’45” 11:41:04 -00°10’47” 400796.22 1.34 59°19’ 120.56 -2.53 2.66 213.18 0.94 24.81 112.15 12 MET 18/11 00 MET 03:16 09:12 14:59 94.4 34.3 262.5 29’55.8” 20.5% 25.0 Vir 181°46’07” -1°31’46” 12:04:03 -02°06’24” 399255.48 1.33 53°46’ 126.11 -3.09 1.99 219.27 0.94 24.93 112.32 18/11 00 MET 12 MET 30’03.8” 16.7% 25.5 Vir 187°51’52” -0°59’30” 12:27:19 -04°01’50” 397500.88 1.33 48°10’ 131.72 -3.59 1.29 225.37 0.95 24.79 112.37 12 MET 19/11 00 MET 04:22 09:57 15:23 100.9 30.4 256.3 30’12.6” 13.2% 26.0 Vir 194°01’19” -0°26’14” 12:50:56 -05°55’57” 395568.85 1.32 42°30’ 137.39 -4.04 0.57 231.46 0.95 24.37 112.35 19/11 00 MET 12 MET 30’22.1” 10.0% 26.5 Vir 200°14’51” +0°07’41” 13:14:59 -07°47’33” 393498.90 1.31 36°47’ 143.12 -4.42 -0.16 237.56 0.96 23.67 112.30 12 MET 20/11 00 MET 05:29 10:44 15:51 107.2 26.8 250.4 30’32.2” 7.2% 27.0 Vir 206°32’51” +0°41’52” 13:39:32 -09°35’17” 391332.63 1.31 31°00’ 148.93 -4.73 -0.90 243.65 0.96 22.68 112.31 20/11 00 MET 12 MET 30’42.7” 4.8% 27.5 Vir 212°55’33” +1°15’55” 14:04:38 -11°17’42” 389112.66 1.30 25°09’ 154.79 -4.95 -1.64 249.75 0.97 21.39 112.60 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/11 00 MET 06:38 11:34 16:23 112.9 23.6 245.2 30’53.3” 2.8% 28.0 Lib 219°23’09” +1°49’23” 14:30:20 -12°53’16” 386881.51 1.29 19°15’ 160.71 -5.10 -2.36 255.85 0.98 19.82 113.61 21/11 00 MET 12 MET 31’03.9” 1.4% 28.5 Lib 225°55’42” +2°21’48” 14:56:40 -14°20’21” 384680.43 1.28 13°20’ 166.63 -5.16 -3.06 261.95 0.98 17.95 116.62 12 MET 22/11 00 MET 07:46 12:26 17:02 117.4 21.2 241.2 31’14.3” 0.4% 29.0 Lib 232°33’10” +2°52’40” 15:23:38 -15°37’17” 382548.19 1.28 7°34’ 172.41 -5.13 -3.73 268.05 0.99 15.81 126.78 22/11 00 MET 12 MET 31’24.3” 0.1% 29.5 Lib 239°15’27” +3°21’30” 15:51:13 -16°42’26” 380520.01 1.27 3°27’ 176.54 -5.02 -4.35 274.15 1.00 13.41 178.85 12 MET 23/11 00 MET 08:51 13:21 17:49 120.5 19.7 238.9 31’33.7” 0.3% 0.4 Sco 246°02’18” +3°47’47” 16:19:23 -17°34’15” 378626.56 1.26 6°39’ 173.33 -4.82 -4.91 280.25 1.01 10.78 -114.88 23/11 00 MET 12 MET 31’42.4” 1.2% 0.9 Oph 252°53’22” +4°11’02” 16:48:02 -18°11’20” 376893.14 1.26 12°32’ 167.44 -4.56 -5.42 286.34 1.02 7.95 -102.14 12 MET 24/11 00 MET 09:51 14:18 18:45 121.5 19.3 238.6 31’50.3” 2.7% 1.4 Oph 259°48’16” +4°30’49” 17:17:06 -18°32’33” 375339.20 1.25 18°45’ 161.19 -4.22 -5.84 292.44 1.03 4.97 -99.18 24/11 00 MET 12 MET 31’57.2” 4.8% 1.9 Sgr 266°46’31” +4°46’44” 17:46:26 -18°37’05” 373977.98 1.25 25°07’ 154.82 -3.83 -6.18 298.54 1.04 1.90 -98.92 12 MET 25/11 00 MET 10:44 15:15 19:49 120.4 20.2 240.6 32’03.2” 7.4% 2.4 Sgr 273°47’34” +4°58’25” 18:15:56 -18°24’31” 372816.66 1.24 31°33’ 148.37 -3.38 -6.43 304.64 1.05 -1.23 -99.73 25/11 00 MET 12 MET 32’08.2” 10.7% 2.9 Sgr 280°50’53” +5°05’39” 18:45:27 -17°54’50” 371856.65 1.24 38°03’ 141.87 -2.89 -6.58 310.73 1.06 -4.34 -101.05 12 MET 26/11 00 MET 11:30 16:12 21:00 117.1 22.2 244.6 32’12.1” 14.4% 3.4 Sgr 287°55’52” +5°08’14” 19:14:52 -17°08’25” 371094.34 1.24 44°34’ 135.33 -2.38 -6.63 316.83 1.07 -7.38 -102.60 26/11 00 MET 12 MET 32’15.1” 18.7% 3.9 Sgr 295°02’00” +5°06’06” 19:44:05 -16°06’03” 370521.91 1.24 51°07’ 128.78 -1.85 -6.58 322.92 1.08 -10.30 -104.22 12 MET 27/11 00 MET 12:08 17:07 22:15 112.2 25.3 250.3 32’17.2” 23.4% 4.4 Cap 302°08’46” +4°59’14” 20:13:00 -14°48’53” 370128.51 1.23 57°40’ 122.21 -1.30 -6.43 329.01 1.09 -13.04 -105.81 27/11 00 MET 12 MET 32’18.3” 28.4% 4.9 Aqr 309°15’40” +4°47’45” 20:41:34 -13°18’20” 369901.37 1.23 64°14’ 115.63 -0.76 -6.18 335.10 1.11 -15.57 -107.31 12 MET 28/11 00 MET 12:41 18:01 23:31 106.0 29.2 257.0 32’18.7” 33.7% 5.4 Aqr 316°22’20” +4°31’51” 21:09:47 -11°35’58” 369827.04 1.23 70°49’ 109.06 -0.22 -5.83 341.19 1.12 -17.84 -108.67 28/11 00 MET 12 MET 32’18.4” 39.2% 5.9 Cap 323°28’24” +4°11’46” 21:37:36 -09°43’35” 369892.48 1.23 77°23’ 102.48 0.30 -5.39 347.27 1.13 -19.83 -109.86 12 MET 29/11 00 MET 13:10 18:53 --:-- 99.0 33.6 --.- 32’17.4” 44.8% 6.4 Aqr 330°33’36” +3°47’51” 22:05:05 -07°43’01” 370086.01 1.23 83°56’ 95.92 0.80 -4.86 353.36 1.15 -21.51 -110.86 29/11 00 MET 12 MET 32’15.7” 50.5% 6.9 Aqr 337°37’43” +3°20’31” 22:32:15 -05°36’09” 370398.10 1.24 90°29’ 89.37 1.28 -4.27 359.44 1.16 -22.87 -111.66 12 MET 30/11 00 MET 13:37 19:44 00:48 91.6 38.2 264.5 32’13.5” 56.2% 7.4 Aqr 344°40’36” +2°50’13” 22:59:10 -03°24’53” 370821.83 1.24 97°01’ 82.84 1.73 -3.61 5.52 1.18 -23.89 -112.25 30/11 00 MET 12 MET 32’10.8” 61.8% 7.9 Psc 351°42’05” +2°17’25” 23:25:54 -01°11’08” 371353.13 1.24 103°32’ 76.33 2.16 -2.89 11.60 1.19 -24.56 -112.63 12 MET

December 2014 Naar boven Naar de hoofdpagina HemelApps Facebook Twitter

Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 1/12 00 MET 14:04 20:35 02:04 84.2 42.7 272.2 32’07.5” 67.2% 8.4 Psc 358°42’07” +1°42’41” 23:52:31 +01°03’14” 371990.68 1.24 110°02’ 69.84 2.56 -2.14 17.68 1.21 -24.88 -112.81 1/12 00 MET 12 MET 32’03.6” 72.4% 8.9 Psc 005°40’35” +1°06’33” 00:19:05 +03°16’22” 372735.59 1.24 116°30’ 63.37 2.93 -1.35 23.75 1.23 -24.85 -112.80 12 MET 2/12 00 MET 14:32 21:27 03:19 77.2 47.0 279.7 31’59.2” 77.3% 9.4 Psc 012°37’24” +0°29’35” 00:45:40 +05°26’25” 373590.82 1.25 122°57’ 56.93 3.27 -0.55 29.83 1.24 -24.46 -112.63 2/12 00 MET 12 MET 31’54.2” 81.8% 9.9 Psc 019°32’28” -0°07’38” 01:12:21 +07°31’36” 374560.40 1.25 129°21’ 50.53 3.58 0.26 35.90 1.26 -23.73 -112.32 12 MET 3/12 00 MET 15:02 22:18 04:34 70.8 50.7 286.6 31’48.7” 85.9% 10.4 Psc 026°25’40” -0°44’32” 01:39:09 +09°30’12” 375648.54 1.25 135°44’ 44.17 3.86 1.06 41.97 1.27 -22.67 -111.93 3/12 00 MET 12 MET 31’42.6” 89.5% 10.9 Ari 033°16’52” -1°20’34” 02:06:06 +11°20’33” 376858.62 1.26 142°04’ 37.85 4.11 1.84 48.04 1.29 -21.28 -111.55 12 MET 4/12 00 MET 15:36 23:11 05:47 65.4 53.6 292.6 31’35.9” 92.6% 11.4 Ari 040°05’52” -1°55’13” 02:33:14 +13°01’08” 378192.28 1.26 148°20’ 31.58 4.32 2.59 54.11 1.30 -19.59 -111.31 4/12 00 MET 12 MET 31’28.6” 95.2% 11.9 Ari 046°52’29” -2°27’58” 03:00:32 +14°30’30” 379648.49 1.27 154°33’ 25.39 4.50 3.30 60.17 1.32 -17.62 -111.50 12 MET 5/12 00 MET 16:15 --:-- 06:56 61.5 --.- 297.2 31’20.8” 97.2% 12.4 Tau 053°36’29” -2°58’24” 03:27:59 +15°47’26” 381222.74 1.27 160°40’ 19.28 4.64 3.95 66.24 1.33 -15.40 -112.71 5/12 00 MET 12 MET 31’12.5” 98.7% 12.9 Tau 060°17’39” -3°26’06” 03:55:31 +16°50’55” 382906.55 1.28 166°38’ 13.34 4.73 4.55 72.31 1.34 -12.98 -116.51 12 MET 6/12 00 MET 17:00 00:04 07:59 59.3 55.6 300.2 31’03.9” 99.5% 13.4 Tau 066°55’44” -3°50’45” 04:23:06 +17°40’12” 384687.00 1.28 172°11’ 7.79 4.78 5.09 78.37 1.36 -10.38 -128.77 6/12 00 MET 12 MET 30’54.9” 99.9% 13.9 Tau 073°30’30” -4°12’04” 04:50:38 +18°14’47” 386546.67 1.29 175°44’ 4.25 4.78 5.55 84.44 1.37 -7.64 -176.99 12 MET 7/12 00 MET 17:51 00:57 08:56 58.9 56.5 301.2 30’45.7” 99.6% 14.4 Tau 080°01’46” -4°29’52” 05:18:02 +18°34’29” 388463.70 1.30 173°04’ 6.91 4.72 5.93 90.50 1.38 -4.83 126.12 7/12 00 MET 12 MET 30’36.5” 98.9% 14.9 Tau 086°29’22” -4°43’59” 05:45:14 +18°39’24” 390412.17 1.30 167°49’ 12.15 4.60 6.23 96.57 1.39 -1.98 111.08 12 MET 8/12 00 MET 18:47 01:49 09:44 60.3 56.4 300.4 30’27.4” 97.6% 15.4 Ori 092°53’11” -4°54’23” 06:12:08 +18°29’53” 392362.59 1.31 162°12’ 17.75 4.43 6.46 102.63 1.40 0.87 106.72 8/12 00 MET 12 MET 30’18.5” 95.9% 15.9 Gem 099°13’10” -5°01’01” 06:38:40 +18°06’33” 394282.62 1.32 156°32’ 23.40 4.19 6.60 108.70 1.40 3.68 105.51 12 MET 9/12 00 MET 19:47 02:39 10:25 63.4 55.3 297.9 30’10.0” 93.7% 16.4 Gem 105°29’20” -5°03’55” 07:04:47 +17°30’10” 396137.91 1.32 150°53’ 29.04 3.88 6.66 114.77 1.41 6.39 105.55 9/12 00 MET 12 MET 30’02.0” 91.1% 16.9 Gem 111°41’46” -5°03’11” 07:30:26 +16°41’43” 397892.96 1.33 145°16’ 34.65 3.52 6.64 120.83 1.42 9.00 106.16 12 MET 10/12 00 MET 20:48 03:27 10:59 67.6 53.3 294.2 29’54.7” 88.2% 17.4 Gem 117°50’38” -4°58’55” 07:55:37 +15°42’11” 399512.09 1.33 139°42’ 40.21 3.09 6.54 126.90 1.42 11.46 107.02 10/12 00 MET 12 MET 29’48.2” 84.9% 17.9 Cnc 123°56’11” -4°51’16” 08:20:19 +14°32’39” 400960.38 1.34 134°10’ 45.72 2.61 6.37 132.97 1.43 13.75 107.99 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 11/12 00 MET 21:51 04:13 11:29 72.8 50.7 289.4 29’42.7” 81.3% 18.4 Cnc 129°58’43” -4°40’24” 08:44:33 +13°14’15” 402204.57 1.34 128°41’ 51.20 2.08 6.13 139.04 1.43 15.86 108.97 11/12 00 MET 12 MET 29’38.2” 77.5% 18.9 Cnc 135°58’37” -4°26’30” 09:08:21 +11°48’00” 403213.97 1.34 123°14’ 56.64 1.50 5.83 145.11 1.43 17.78 109.90 12 MET 12/12 00 MET 22:53 04:58 11:54 78.6 47.5 284.0 29’34.9” 73.4% 19.4 Leo 141°56’20” -4°09’46” 09:31:46 +10°14’59” 403961.23 1.35 117°48’ 62.05 0.88 5.46 151.19 1.43 19.48 110.75 12/12 00 MET 12 MET 29’32.9” 69.2% 19.9 Leo 147°52’22” -3°50’23” 09:54:51 +08°36’10” 404423.10 1.35 112°24’ 67.45 0.23 5.03 157.26 1.43 20.96 111.50 12 MET 13/12 00 MET 23:56 05:41 12:18 84.8 43.9 278.1 29’32.2” 64.8% 20.4 Leo 153°47’18” -3°28’34” 10:17:41 +06°52’31” 404581.07 1.35 107°01’ 72.83 -0.45 4.56 163.34 1.43 22.22 112.13 13/12 00 MET 12 MET 29’32.9” 60.2% 20.9 Sex 159°41’43” -3°04’32” 10:40:21 +05°04’55” 404421.93 1.35 101°38’ 78.21 -1.13 4.03 169.41 1.43 23.25 112.63 12 MET 14/12 00 MET --:-- 06:23 12:40 --.- 40.2 271.9 29’35.0” 55.6% 21.4 Leo 165°36’16” -2°38’30” 11:02:54 +03°14’16” 403938.29 1.35 96°15’ 83.60 -1.82 3.47 175.49 1.43 24.04 112.98 14/12 00 MET 12 MET 29’38.6” 50.9% 21.9 Leo 171°31’36” -2°10’42” 11:25:26 +01°21’25” 403128.89 1.34 90°50’ 89.00 -2.49 2.86 181.57 1.43 24.59 113.20 12 MET 15/12 00 MET 00:59 07:06 13:02 91.3 36.2 265.6 29’43.6” 46.1% 22.4 Vir 177°28’25” -1°41’22” 11:48:03 -00°32’46” 401998.99 1.34 85°24’ 94.44 -3.15 2.22 187.65 1.43 24.89 113.28 15/12 00 MET 12 MET 29’50.0” 41.4% 22.9 Vir 183°27’25” -1°10’45” 12:10:49 -02°27’22” 400560.47 1.34 79°56’ 99.92 -3.77 1.56 193.73 1.43 24.93 113.20 12 MET 16/12 00 MET 02:04 07:49 13:25 97.8 32.3 259.3 29’57.8” 36.7% 23.4 Vir 189°29’15” -0°39’06” 12:33:51 -04°21’28” 398831.94 1.33 74°24’ 105.44 -4.34 0.87 199.82 1.43 24.71 112.98 16/12 00 MET 12 MET 30’06.8” 32.1% 23.9 Vir 195°34’37” -0°06’43” 12:57:13 -06°14’02” 396838.68 1.32 68°50’ 111.03 -4.86 0.16 205.90 1.43 24.22 112.62 12 MET 17/12 00 MET 03:10 08:34 13:51 104.1 28.6 253.3 30’17.0” 27.5% 24.4 Vir 201°44’09” +0°26’05” 13:21:01 -08°03’58” 394612.42 1.32 63°11’ 116.69 -5.30 -0.55 211.99 1.43 23.45 112.13 17/12 00 MET 12 MET 30’28.2” 23.2% 24.9 Vir 207°58’27” +0°58’59” 13:45:21 -09°50’01” 392190.96 1.31 57°27’ 122.42 -5.67 -1.26 218.08 1.43 22.40 111.51 12 MET 18/12 00 MET 04:17 09:22 14:20 110.1 25.2 247.7 30’40.3” 19.1% 25.4 Vir 214°18’03” +1°31’34” 14:10:16 -11°30’50” 389617.61 1.30 51°39’ 128.24 -5.95 -1.97 224.17 1.43 21.06 110.80 18/12 00 MET 12 MET 30’53.0” 15.2% 25.9 Lib 220°43’24” +2°03’27” 14:35:51 -13°04’58” 386940.40 1.29 45°45’ 134.14 -6.13 -2.66 230.26 1.43 19.43 110.03 12 MET 19/12 00 MET 05:25 10:13 14:55 115.3 22.3 243.1 31’06.2” 11.6% 26.4 Lib 227°14’49” +2°34’11” 15:02:08 -14°30’47” 384211.04 1.28 39°46’ 140.13 -6.20 -3.33 236.35 1.43 17.52 109.28 19/12 00 MET 12 MET 31’19.5” 8.4% 26.9 Lib 233°52’34” +3°03’17” 15:29:08 -15°46’37” 381483.75 1.27 33°42’ 146.22 -6.17 -3.96 242.44 1.43 15.32 108.69 12 MET 20/12 00 MET 06:32 11:07 15:38 119.2 20.3 239.8 31’32.7” 5.7% 27.4 Lib 240°36’42” +3°30’16” 15:56:52 -16°50’44” 378813.75 1.26 27°34’ 152.37 -6.02 -4.55 248.53 1.43 12.87 108.51 20/12 00 MET 12 MET 31’45.6” 3.5% 27.9 Oph 247°27’11” +3°54’38” 16:25:18 -17°41’26” 376255.67 1.26 21°22’ 158.58 -5.77 -5.08 254.63 1.43 10.17 109.28 12 MET Datum Tijd Op Trans Onder Op Tran Onder Geocent. Verl. Oud. Ster- Geocen. ecliptische Sch. geocentrische Geocentr. Licht Elon- Fase- Libraties: Colen. Seln- Positiehoek Datum Tijd tijd tijd tijd az hgt az diameter deel dom beeld lengte breedte R.K. decl. afstand tijd gatie hoek len. br. Zon gr.br as verl.dl u m u m u m ° ° ° ’ ” % dag ° ’ ” ° ’ ” u m s ° ’ ” km s ° ’ ° ° ° ° ° ° ° 21/12 00 MET 07:37 12:04 16:30 121.3 19.3 238.4 31’57.8” 1.8% 28.4 Oph 254°23’45” +4°15’52” 16:54:22 -18°17’09” 373861.76 1.25 15°11’ 164.78 -5.41 -5.54 260.72 1.43 7.28 112.42 21/12 00 MET 12 MET 32’09.1” 0.7% 28.9 Oph 261°26’00” +4°33’29” 17:23:57 -18°36’32” 371680.13 1.24 9°15’ 170.72 -4.95 -5.92 266.82 1.43 4.23 122.90 12 MET 22/12 00 MET 08:35 13:02 17:32 121.3 19.6 239.3 32’19.1” 0.2% 29.4 Sgr 268°33’22” +4°47’04” 17:53:56 -18°38’33” 369752.98 1.23 5°00’ 174.99 -4.40 -6.22 272.91 1.43 1.07 163.82 22/12 00 MET 12 MET 32’27.8” 0.4% 0.4 Sgr 275°45’09” +4°56’14” 18:24:10 -18°22’37” 368115.08 1.23 7°12’ 172.79 -3.77 -6.41 279.01 1.43 -2.13 -135.56 12 MET 23/12 00 MET 09:25 14:01 18:43 118.9 21.1 242.5 32’34.8” 1.3% 0.9 Sgr 283°00’30” +5°00’42” 18:54:29 -17°48’36” 366792.52 1.22 12°59’ 166.99 -3.08 -6.51 285.10 1.44 -5.32 -117.75 23/12 00 MET 12 MET 32’40.1” 2.9% 1.4 Sgr 290°18’29” +5°00’18” 19:24:45 -16°56’55” 365801.84 1.22 19°25’ 160.54 -2.35 -6.50 291.20 1.44 -8.42 -112.68 12 MET 24/12 00 MET 10:08 14:59 19:59 114.5 23.9 247.7 32’43.6” 5.1% 1.9 Sgr 297°38’07” +4°54’58” 19:54:49 -15°48’28” 365149.75 1.22 26°02’ 153.91 -1.59 -6.38 297.29 1.44 -11.37 -111.19 24/12 00 MET 12 MET 32’45.3” 8.0% 2.4 Cap 304°58’27” +4°44’45” 20:24:34 -14°24’35” 364833.25 1.22 32°44’ 147.19 -0.83 -6.16 303.38 1.45 -14.12 -111.03 12 MET 25/12 00 MET 10:44 15:56 21:17 108.6 27.6 254.3 32’45.2” 11.4% 2.9 Aqr 312°18’31” +4°29’49” 20:53:55 -12°47’01” 364840.38 1.22 39°28’ 140.44 -0.07 -5.83 309.47 1.45 -16.62 -111.41 25/12 00 MET 12 MET 32’43.6” 15.5% 3.4 Aqr 319°37’27” +4°10’30” 21:22:50 -10°57’42” 365151.34 1.22 46°12’ 133.70 0.67 -5.41 315.57 1.46 -18.83 -111.99 12 MET 26/12 00 MET 11:15 16:50 22:35 101.7 31.9 261.7 32’40.4” 19.9% 3.9 Cap 326°54’31” +3°47’09” 21:51:16 -08°58’46” 365740.07 1.22 52°56’ 126.96 1.37 -4.89 321.65 1.46 -20.73 -112.58 26/12 00 MET 12 MET 32’35.9” 24.8% 4.4 Aqr 334°09’04” +3°20’14” 22:19:15 -06°52’27” 366575.89 1.22 59°37’ 120.26 2.03 -4.31 327.74 1.47 -22.28 -113.09 12 MET 27/12 00 MET 11:43 17:42 23:53 94.3 36.6 269.5 32’30.3” 30.0% 4.9 Aqr 341°20’38” +2°50’18” 22:46:50 -04°40’56” 367625.42 1.23 66°17’ 113.59 2.63 -3.65 333.83 1.48 -23.48 -113.46 27/12 00 MET 12 MET 32’23.9” 35.4% 5.4 Psc 348°28’50” +2°17’54” 23:14:02 -02°26’22” 368854.32 1.23 72°53’ 106.97 3.17 -2.95 339.91 1.48 -24.32 -113.67 12 MET 28/12 00 MET 12:10 18:33 --:-- 86.8 41.2 --.- 32’16.6” 41.0% 5.9 Psc 355°33’28” +1°43’36” 23:40:57 -00°10’48” 370228.89 1.23 79°27’ 100.41 3.64 -2.20 346.00 1.49 -24.79 -113.68 28/12 00 MET 12 MET 32’08.9” 46.6% 6.4 Psc 002°34’25” +1°08’01” 00:07:39 +02°03’48” 371717.45 1.24 85°57’ 93.91 4.06 -1.42 352.08 1.50 -24.91 -113.51 12 MET 29/12 00 MET 12:37 19:24 01:09 79.6 45.6 277.1 32’00.7” 52.2% 6.9 Psc 009°31’41” +0°31’42” 00:34:11 +04°15’38” 373291.39 1.25 92°24’ 87.46 4.41 -0.63 358.16 1.51 -24.67 -113.14 29/12 00 MET 12 MET 31’52.4” 57.8% 7.4 Psc 016°25’20” -0°04’45” 01:00:39 +06°22’58” 374925.89 1.25 98°47’ 81.08 4.69 0.16 4.23 1.52 -24.09 -112.59 12 MET 30/12 00 MET 13:06 20:15 02:23 73.0 49.4 284.2 31’43.9” 63.1% 7.9 Psc 023°15’29” -0°40’49” 01:27:06 +08°24’12” 376600.28 1.26 105°06’ 74.76 4.92 0.95 10.31 1.52 -23.18 -111.86 30/12 00 MET 12 MET 31’35.3” 68.3% 8.4 Psc 030°02’16” -1°15’59” 01:53:36 +10°17’49” 378298.09 1.26 111°22’ 68.49 5.10 1.71 16.38 1.53 -21.95 -110.98 12 MET 31/12 00 MET 13:38 21:06 03:35 67.3 52.6 290.5 31’26.8” 73.2% 8.9 Ari 036°45’51” -1°49’48” 02:20:11 +12°02’28” 380006.84 1.27 117°35’ 62.29 5.22 2.45 22.45 1.54 -20.42 -109.97 31/12 00 MET 12 MET 31’18.3” 77.8% 9.4 Ari 043°26’23” -2°21’48” 02:46:52 +13°36’53” 381717.55 1.27 123°43’ 56.15 5.30 3.14 28.53 1.55 -18.62 -108.86 12 MET


Locatie: Utrecht, NL: L: +005°07’45”, B: +052°05’08”, hoogte: 14.0m, tijdzone: 1, Δt: 67.5s

Spring naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecApp Store       Google Play                

Geminiden 2017   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   De Maan   –   Interactief   –   Maanfasen   –   Maanfasekalender   –   Eclipsen   –   Zon en Maan   –   Vragen   –   Op / onder   –   Astrokalender   –   Hemelkaart     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter

Copyright © 2004–2017   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 11/12/2017  —  bronvermelding