Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Verschijnselen van de manen van Jupiter in 2024

Ga naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecJanuari 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 jan     17:30 MET     38.8°     -7.6°     Europa verschijnt van achter Jupiter
1 jan     17:38 MET     39.8°     -8.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
1 jan     19:46 MET     49.9°     -27.5°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
1 jan     19:59 MET     50.1°     -29.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
2 jan     22:43 MET     39.3°     -52.8°     Io staat 18.7” Z van Ganymedes
4 jan     20:16 MET     50.1°     -31.7°     Io staat 9.6” Z van Europa

6 jan     2:33 MET     4.0°     -53.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
6 jan     22:06 MET     41.9°     -47.5°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
6 jan     23:07 MET     34.2°     -54.9°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
6 jan     23:48 MET     28.3°     -58.4°     Io verdwijnt achter Jupiter
6 jan     23:56 MET     27.1°     -58.9°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
7 jan     1:27 MET     13.3°     -59.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
7 jan     1:37 MET     11.8°     -58.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     21:01 MET     47.6°     -38.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     22:18 MET     40.0°     -49.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     23:12 MET     33.0°     -55.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 jan     0:28 MET     21.8°     -60.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 jan     17:40 MET     43.1°     -7.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter
8 jan     18:16 MET     46.5°     -13.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
8 jan     20:02 MET     50.1°     -28.9°     Europa verschijnt van achter Jupiter
8 jan     20:17 MET     49.7°     -31.2°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
8 jan     21:42 MET     43.6°     -43.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
8 jan     22:38 MET     37.0°     -51.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
9 jan     17:40 MET     43.6°     -7.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 jan     18:57 MET     49.4°     -18.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 jan     1:52 MET     7.7°     -57.4°     Io staat 16.7” Z van Ganymedes

10 jan     18:46 MET     49.0°     -17.0°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
10 jan     23:44 MET     26.6°     -57.6°     Io staat 15.4” Z van Ganymedes
11 jan     22:43 MET     34.8°     -51.4°     Callisto is in bovenconjunctie, 7.3” N van Jupiter
11 jan     23:00 MET     32.6°     -53.3°     Io staat 8.6” Z van Europa
14 jan     1:37 MET     7.8°     -57.9°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 jan     1:40 MET     7.4°     -57.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
14 jan     1:56 MET     5.0°     -56.6°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
14 jan     20:49 MET     46.5°     -35.2°     Europa staat 12.3” N van Ganymedes
14 jan     22:54 MET     31.9°     -52.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter

15 jan     0:14 MET     19.9°     -58.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 jan     1:05 MET     12.1°     -59.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 jan     20:09 MET     49.0°     -28.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
15 jan     20:13 MET     48.8°     -29.3°     Europa verdwijnt achter Jupiter
15 jan     22:36 MET     33.9°     -49.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
15 jan     22:56 MET     31.0°     -52.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
15 jan     23:37 MET     25.0°     -56.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
16 jan     1:17 MET     9.8°     -58.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
16 jan     18:43 MET     50.0°     -15.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 jan     19:34 MET     50.2°     -23.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
16 jan     20:53 MET     45.6°     -35.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 jan     18:06 MET     48.4°     -9.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
17 jan     19:50 MET     49.6°     -25.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 jan     21:09 MET     43.7°     -37.4°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
17 jan     22:47 MET     31.3°     -50.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
18 jan     22:24 MET     33.9°     -47.8°     Ganymedes staat 32.1” N van Callisto
19 jan     18:35 MET     50.1°     -13.7°     Io staat 28.2” N van Callisto
19 jan     19:05 MET     50.5°     -18.1°     Europa staat 34.9” N van Callisto
19 jan     19:55 MET     49.0°     -25.9°     Io staat 7.4” Z van Europa
20 jan     21:13 MET     42.0°     -37.5°     Io staat 28.4” N van Callisto

20 jan     23:27 MET     23.7°     -54.2°     Europa staat 5.2” N van Ganymedes
22 jan     0:49 MET     10.8°     -57.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 jan     1:15 MET     6.7°     -57.4°     Europa staat 13.3” N van Ganymedes
22 jan     19:25 MET     50.0°     -20.7°     Io staat 5.5” Z van Europa
22 jan     22:03 MET     35.0°     -44.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
22 jan     22:49 MET     28.5°     -49.8°     Europa verdwijnt achter Jupiter
23 jan     1:13 MET     6.6°     -57.2°     Europa verschijnt van achter Jupiter
23 jan     1:32 MET     3.9°     -56.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
23 jan     1:35 MET     3.4°     -56.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
23 jan     19:18 MET     50.1°     -19.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
23 jan     20:39 MET     44.7°     -31.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 jan     21:29 MET     39.0°     -39.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 jan     22:49 MET     27.9°     -49.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 jan     19:28 MET     49.6°     -20.7°     Europa staat 26.6” Z van Ganymedes
24 jan     19:36 MET     49.3°     -21.8°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
24 jan     19:48 MET     48.6°     -23.6°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
24 jan     20:01 MET     47.7°     -25.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
24 jan     20:06 MET     47.3°     -26.4°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 jan     21:34 MET     37.9°     -39.6°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
24 jan     22:26 MET     30.8°     -46.6°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

25 jan     1:11 MET     5.9°     -56.8°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
26 jan     22:38 MET     27.9°     -47.7°     Io staat 7.8” Z van Europa
29 jan     0:04 MET     13.9°     -54.7°     Io staat 29.9” Z van Callisto
29 jan     23:58 MET     14.3°     -54.1°     Io verdwijnt achter Jupiter

30 jan     21:13 MET     38.0°     -35.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
30 jan     22:35 MET     26.5°     -46.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
30 jan     23:25 MET     18.9°     -51.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
31 jan     0:45 MET     6.7°     -55.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
31 jan     18:27 MET     50.8°     -9.8°     Io verdwijnt achter Jupiter
31 jan     20:02 MET     45.7°     -24.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
31 jan     21:57 MET     31.6°     -41.1°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
31 jan     22:25 MET     27.5°     -44.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
31 jan     22:42 MET     24.9°     -46.8°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 jan     22:42 MET     24.8°     -46.9°     Europa staat 25.7” Z van Ganymedes
31 jan     23:37 MET     16.5°     -52.1°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter


Februari 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 feb     1:02 MET     3.8°     -55.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 feb     19:14 MET     49.2°     -16.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 feb     19:54 MET     45.9°     -22.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
4 feb     19:29 MET     47.5°     -18.2°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 feb     21:06 MET     36.8°     -32.9°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter

6 feb     23:10 MET     17.6°     -48.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
7 feb     0:31 MET     5.4°     -53.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 feb     20:23 MET     41.1°     -25.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
7 feb     22:40 MET     21.7°     -44.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
7 feb     23:52 MET     10.7°     -51.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
8 feb     19:00 MET     48.8°     -12.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 feb     19:51 MET     44.3°     -20.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 feb     21:10 MET     34.5°     -32.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 feb     18:21 MET     50.7°     -6.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
9 feb     19:53 MET     43.8°     -20.6°     Europa verschijnt van achter Jupiter
9 feb     20:11 MET     41.7°     -23.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
9 feb     22:33 MET     21.8°     -43.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw

11 feb     20:02 MET     42.1°     -21.5°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
11 feb     23:32 MET     11.8°     -48.5°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 feb     20:45 MET     35.4°     -27.2°     Europa staat 32.3” Z van Callisto
14 feb     22:20 MET     21.4°     -40.3°     Io verdwijnt achter Jupiter

15 feb     19:38 MET     43.4°     -16.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
15 feb     20:56 MET     33.4°     -28.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 feb     21:49 MET     25.6°     -36.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 feb     23:06 MET     13.8°     -45.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 feb     20:12 MET     38.9°     -21.7°     Europa verdwijnt achter Jupiter
16 feb     20:16 MET     38.4°     -22.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
16 feb     22:37 MET     17.8°     -41.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
16 feb     22:50 MET     15.8°     -43.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
18 feb     19:33 MET     43.0°     -15.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 feb     22:14 MET     20.4°     -38.4°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
20 feb     19:36 MET     41.8°     -15.3°     Io staat 8.9” Z van Europa

22 feb     18:57 MET     45.6°     -8.6°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
22 feb     21:37 MET     24.1°     -32.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 feb     21:50 MET     22.0°     -34.2°     Callisto is in benedenconjunctie, 5.8” Z van Jupiter
22 feb     22:52 MET     12.6°     -41.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
22 feb     23:28 MET     7.1°     -44.7°     Io staat 17.6” N van Callisto
22 feb     23:48 MET     4.3°     -46.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 feb     18:48 MET     46.2°     -7.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
23 feb     22:12 MET     18.3°     -36.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
23 feb     22:57 MET     11.4°     -41.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter
24 feb     19:31 MET     41.1°     -13.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 feb     19:43 MET     39.2°     -14.9°     Io staat 17.4” N van Ganymedes

25 feb     19:47 MET     38.7°     -15.5°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
25 feb     19:48 MET     38.5°     -15.6°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 feb     22:09 MET     17.8°     -35.6°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 feb     20:49 MET     29.4°     -24.7°     Europa staat 16.3” N van Ganymedes
27 feb     22:06 MET     17.4°     -34.7°     Io staat 9.2” Z van Europa
29 feb     21:20 MET     23.5°     -28.1°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
29 feb     22:58 MET     8.6°     -39.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw


Maart 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 mrt     20:47 MET     28.0°     -23.1°     Io verdwijnt achter Jupiter
1 mrt     20:46 MET     28.0°     -23.1°     Europa staat 13.0” Z van Callisto
2 mrt     19:17 MET     40.3°     -9.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 mrt     20:18 MET     31.9°     -18.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 mrt     21:27 MET     21.5°     -28.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 mrt     20:07 MET     33.1°     -16.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
3 mrt     22:25 MET     12.2°     -35.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 mrt     22:31 MET     11.3°     -36.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
3 mrt     22:49 MET     8.4°     -37.9°     Io staat 16.1” N van Ganymedes

5 mrt     19:48 MET     34.9°     -13.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
7 mrt     20:42 MET     26.1°     -20.7°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
7 mrt     22:45 MET     7.4°     -36.1°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
8 mrt     22:47 MET     6.7°     -36.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
9 mrt     20:07 MET     30.5°     -15.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 mrt     20:48 MET     24.2°     -21.1°     Europa staat 24.4” N van Callisto
9 mrt     21:13 MET     20.5°     -24.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 mrt     22:18 MET     10.6°     -32.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter

10 mrt     20:31 MET     26.5°     -18.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
10 mrt     20:54 MET     22.8°     -21.7°     Io staat 14.0” N van Europa
10 mrt     22:52 MET     5.2°     -35.8°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
12 mrt     22:26 MET     8.1°     -32.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw

16 mrt     22:08 MET     9.1°     -29.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 mrt     22:27 MET     5.9°     -31.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
18 mrt     19:42 MET     30.4°     -8.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 mrt     19:45 MET     29.8°     -9.4°     Io staat 8.6” N van Ganymedes
18 mrt     19:47 MET     29.6°     -9.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 mrt     20:40 MET     21.4°     -17.4°     Io staat 25.9” Z van Callisto
18 mrt     20:56 MET     19.1°     -19.5°     Ganymedes staat 34.7” Z van Callisto
18 mrt     21:19 MET     15.6°     -22.6°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 mrt     20:44 MET     20.5°     -17.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter

24 mrt     21:18 MET     13.2°     -20.7°     Io verdwijnt achter Jupiter

25 mrt     19:57 MET     25.2°     -9.1°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
25 mrt     20:51 MET     16.9°     -16.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 mrt     21:43 MET     9.0°     -23.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 mrt     21:59 MET     6.7°     -25.4°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
28 mrt     20:15 MET     21.1°     -10.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
28 mrt     21:53 MET     6.4°     -23.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
30 mrt     21:11 MET     11.6°     -18.2°     Io staat 10.2” Z van EuropaApril 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 apr     21:41 MEZT     15.4°     -13.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 apr     22:28 MEZT     8.4°     -19.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 apr     21:46 MEZT     14.3°     -13.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
4 apr     21:39 MEZT     14.5°     -12.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter

12 apr     21:52 MEZT     9.3°     -11.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
12 apr     22:29 MEZT     4.0°     -16.4°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
23 apr     21:59 MEZT     4.0°     -9.9°     Io staat 16.8” N van GanymedesMei 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel


Juni 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

30 jun     4:05 MEZT     4.4°     -8.6°     Europa staat 10.6” Z van GanymedesJuli 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
4 jul     4:21 MEZT     8.3°     -7.6°     Io staat 15.8” N van Ganymedes

8 jul     3:49 MEZT     5.7°     -10.7°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
8 jul     3:57 MEZT     6.8°     -10.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
9 jul     3:55 MEZT     6.9°     -10.3°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

10 jul     4:13 MEZT     9.9°     -9.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter

15 jul     4:25 MEZT     13.9°     -8.6°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
15 jul     4:45 MEZT     16.9°     -6.7°     Callisto is in bovenconjunctie, 4.7” N van Jupiter
16 jul     3:24 MEZT     5.8°     -13.5°     Europa staat 18.8” Z van Callisto
17 jul     3:06 MEZT     3.9°     -14.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 jul     3:30 MEZT     7.0°     -13.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 jul     4:02 MEZT     11.5°     -11.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
18 jul     3:27 MEZT     7.1°     -13.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
19 jul     3:15 MEZT     6.0°     -14.5°     Io staat 9.1” N van Ganymedes

24 jul     3:40 MEZT     11.6°     -14.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 jul     5:00 MEZT     23.5°     -6.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

26 jul     2:41 MEZT     4.4°     -17.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 jul     2:55 MEZT     6.3°     -17.0°     Europa verschijnt van achter Jupiter
26 jul     2:59 MEZT     6.8°     -16.8°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter


Augustus 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 aug     4:07 MEZT     19.4°     -13.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 aug     2:29 MEZT     5.9°     -19.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 aug     2:40 MEZT     7.4°     -19.2°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 aug     3:32 MEZT     14.7°     -16.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 aug     4:39 MEZT     24.8°     -10.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter

9 aug     3:15 MEZT     15.6°     -19.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 aug     3:31 MEZT     18.0°     -18.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
9 aug     4:27 MEZT     26.5°     -13.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 aug     4:49 MEZT     29.9°     -11.4°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 aug     5:16 MEZT     34.2°     -8.2°     Ganymedes staat 7.9” N van Callisto
9 aug     5:25 MEZT     35.4°     -7.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

10 aug     3:54 MEZT     22.0°     -16.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
11 aug     2:58 MEZT     14.2°     -20.8°     Ganymedes staat 16.5” N van Callisto
11 aug     3:11 MEZT     16.0°     -20.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter

16 aug     5:09 MEZT     36.5°     -10.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 aug     2:24 MEZT     12.1°     -24.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
17 aug     3:40 MEZT     23.6°     -19.9°     Ganymedes staat 34.4” Z van Callisto
18 aug     1:32 MEZT     5.4°     -24.9°     Europa staat 30.9” Z van Callisto
18 aug     1:47 MEZT     7.4°     -24.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 aug     3:03 MEZT     18.3°     -22.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 aug     3:18 MEZT     20.6°     -21.8°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 aug     3:24 MEZT     21.5°     -21.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter

20 aug     3:46 MEZT     25.9°     -20.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
20 aug     5:44 MEZT     43.7°     -7.4°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
22 aug     3:03 MEZT     20.5°     -23.9°     Io staat 7.3” N van Europa
24 aug     1:59 MEZT     11.9°     -26.8°     Io staat 18.6” N van Ganymedes
24 aug     4:18 MEZT     32.9°     -18.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

25 aug     1:31 MEZT     8.5°     -27.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 aug     2:49 MEZT     19.8°     -25.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 aug     3:26 MEZT     25.4°     -23.4°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 aug     3:41 MEZT     27.7°     -22.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 aug     4:59 MEZT     39.6°     -14.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 aug     5:55 MEZT     47.6°     -7.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 aug     2:18 MEZT     15.7°     -27.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
26 aug     3:17 MEZT     24.6°     -24.3°     Io staat 28.1” N van Callisto
27 aug     2:33 MEZT     18.6°     -26.9°     Io staat 19.0” Z van Ganymedes
27 aug     2:35 MEZT     18.7°     -26.9°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
27 aug     3:01 MEZT     22.6°     -25.6°     Europa verschijnt van achter Jupiter
27 aug     4:30 MEZT     36.3°     -18.2°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
28 aug     2:49 MEZT     21.5°     -26.5°     Europa staat 15.8” Z van Ganymedes
29 aug     5:31 MEZT     46.3°     -11.3°     Io staat 7.9” N van Europa
31 aug     4:51 MEZT     41.6°     -16.8°     Io staat 19.6” N van Ganymedes

31 aug     6:12 MEZT     52.3°     -6.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw


September 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 sep     3:24 MEZT     28.8°     -25.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 sep     4:44 MEZT     40.9°     -18.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 sep     5:34 MEZT     48.0°     -11.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 sep     6:03 MEZT     51.7°     -7.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 sep     0:40 MEZT     5.4°     -28.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 sep     2:52 MEZT     24.4°     -28.1°     Ganymedes staat 14.7” Z van Callisto
2 sep     4:13 MEZT     36.8°     -21.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
3 sep     0:29 MEZT     4.4°     -28.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
3 sep     1:23 MEZT     11.7°     -30.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
3 sep     2:57 MEZT     25.7°     -28.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
3 sep     3:08 MEZT     27.4°     -27.5°     Europa verdwijnt achter Jupiter
3 sep     5:23 MEZT     47.6°     -13.7°     Io staat 27.0” Z van Callisto
3 sep     5:26 MEZT     47.9°     -13.4°     Io staat 18.7” Z van Ganymedes
3 sep     5:38 MEZT     49.4°     -11.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
3 sep     5:49 MEZT     50.9°     -10.2°     Ganymedes staat 8.2” Z van Callisto

5 sep     0:38 MEZT     6.5°     -29.8°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
5 sep     5:55 MEZT     52.4°     -10.0°     Ganymedes staat 17.9” Z van Callisto
7 sep     2:13 MEZT     21.2°     -31.5°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
7 sep     4:12 MEZT     39.3°     -23.3°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
8 sep     5:17 MEZT     49.0°     -16.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 sep     2:34 MEZT     25.5°     -31.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 sep     6:08 MEZT     55.3°     -9.2°     Io verschijnt van achter Jupiter

10 sep     1:07 MEZT     13.0°     -32.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
10 sep     1:56 MEZT     20.2°     -32.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 sep     3:03 MEZT     30.5°     -30.2°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
10 sep     3:17 MEZT     32.6°     -29.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 sep     5:32 MEZT     51.8°     -14.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
10 sep     5:43 MEZT     53.1°     -13.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter
11 sep     0:36 MEZT     9.1°     -32.0°     Io verschijnt van achter Jupiter
11 sep     2:50 MEZT     29.0°     -31.3°     Europa staat 21.9” N van Callisto
12 sep     0:28 MEZT     8.5°     -32.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
12 sep     0:43 MEZT     10.6°     -32.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
12 sep     1:42 MEZT     19.3°     -33.8°     Europa staat 14.8” N van Callisto
12 sep     2:09 MEZT     23.5°     -33.4°     Callisto is in benedenconjunctie, 5.4” Z van Jupiter
12 sep     3:15 MEZT     33.4°     -30.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
13 sep     1:04 MEZT     14.2°     -33.8°     Europa staat 25.2” N van Callisto
14 sep     0:45 MEZT     11.9°     -33.6°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 sep     1:07 MEZT     15.1°     -34.3°     Europa staat 23.3” N van Ganymedes
14 sep     2:41 MEZT     29.3°     -32.9°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 sep     6:13 MEZT     57.4°     -9.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter

16 sep     4:28 MEZT     46.3°     -24.3°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
17 sep     1:39 MEZT     21.5°     -35.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 sep     3:00 MEZT     33.9°     -32.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 sep     3:50 MEZT     41.4°     -28.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 sep     5:11 MEZT     52.3°     -19.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 sep     5:37 MEZT     55.1°     -15.7°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
18 sep     2:30 MEZT     29.8°     -34.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
18 sep     23:39 MEZT     5.3°     -31.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
19 sep     0:35 MEZT     13.1°     -35.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 sep     3:05 MEZT     35.8°     -33.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 sep     3:19 MEZT     37.9°     -32.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
19 sep     5:51 MEZT     57.1°     -14.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
20 sep     23:57 MEZT     8.9°     -33.7°     Ganymedes staat 38.5” Z van Callisto

21 sep     0:04 MEZT     9.7°     -34.1°     Europa verschijnt van achter Jupiter
21 sep     4:17 MEZT     47.4°     -27.0°     Europa staat 23.5” N van Ganymedes
21 sep     4:44 MEZT     50.8°     -23.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 sep     6:41 MEZT     60.2°     -7.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 sep     1:42 MEZT     25.3°     -38.1°     Io staat 10.1” N van Europa
23 sep     6:22 MEZT     59.9°     -10.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 sep     3:33 MEZT     42.7°     -32.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 sep     4:52 MEZT     53.1°     -23.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 sep     5:43 MEZT     57.9°     -16.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 sep     23:55 MEZT     10.5°     -35.0°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter

25 sep     0:51 MEZT     18.7°     -38.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
25 sep     1:54 MEZT     28.3°     -38.7°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
25 sep     4:22 MEZT     49.9°     -27.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
25 sep     23:20 MEZT     6.3°     -32.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
26 sep     0:12 MEZT     13.5°     -36.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 sep     1:31 MEZT     25.3°     -39.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 sep     3:12 MEZT     40.7°     -35.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 sep     5:42 MEZT     58.4°     -17.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 sep     5:52 MEZT     59.0°     -16.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
27 sep     23:58 MEZT     12.6°     -36.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
28 sep     0:03 MEZT     13.3°     -36.8°     Europa verdwijnt achter Jupiter
28 sep     2:34 MEZT     36.1°     -38.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
30 sep     3:56 MEZT     49.0°     -32.2°     Io staat 10.7” N van EuropaOktober 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 okt     5:26 MEZT     58.6°     -21.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 okt     6:43 MEZT     60.0°     -9.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 okt     0:32 MEZT     19.8°     -40.2°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
2 okt     2:45 MEZT     40.1°     -39.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 okt     3:45 MEZT     48.6°     -34.0°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
2 okt     5:43 MEZT     59.7°     -18.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
2 okt     6:14 MEZT     60.4°     -14.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
2 okt     23:55 MEZT     14.9°     -38.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 okt     1:11 MEZT     26.3°     -41.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
3 okt     2:05 MEZT     34.6°     -41.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 okt     3:21 MEZT     45.8°     -36.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
3 okt     5:48 MEZT     60.0°     -18.5°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 okt     0:41 MEZT     22.3°     -41.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
4 okt     23:53 MEZT     15.7°     -38.8°     Io staat 15.3” Z van Europa

5 okt     0:02 MEZT     17.1°     -39.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
5 okt     2:32 MEZT     39.9°     -40.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter en Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
5 okt     5:03 MEZT     58.1°     -25.4°     Europa verschijnt van achter Jupiter
7 okt     0:08 MEZT     19.1°     -40.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
7 okt     0:14 MEZT     20.0°     -41.1°     Europa staat 35.3” Z van Callisto
7 okt     2:31 MEZT     40.9°     -41.7°     Callisto is in bovenconjunctie, 5.6” N van Jupiter
7 okt     6:07 MEZT     60.3°     -16.6°     Io staat 11.4” N van Europa
9 okt     2:31 MEZT     42.0°     -42.4°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
9 okt     4:33 MEZT     56.9°     -30.5°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
9 okt     4:39 MEZT     57.4°     -29.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 okt     23:10 MEZT     12.3°     -36.7°     Europa staat 22.0” Z van Ganymedes

10 okt     1:48 MEZT     36.2°     -44.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 okt     3:00 MEZT     46.7°     -40.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
10 okt     3:59 MEZT     54.0°     -35.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 okt     5:11 MEZT     59.6°     -25.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 okt     23:07 MEZT     12.5°     -36.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
11 okt     2:31 MEZT     43.2°     -43.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
11 okt     22:27 MEZT     7.4°     -32.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 okt     23:38 MEZT     17.6°     -40.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
12 okt     1:59 MEZT     39.2°     -44.9°     Io staat 15.5” Z van Europa
12 okt     2:37 MEZT     44.6°     -43.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
12 okt     23:25 MEZT     16.2°     -39.3°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
14 okt     0:03 MEZT     22.5°     -43.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 okt     0:13 MEZT     24.1°     -43.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 okt     2:35 MEZT     45.4°     -43.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
14 okt     22:49 MEZT     12.2°     -36.1°     Io staat 28.0” N van Callisto
16 okt     1:18 MEZT     35.3°     -46.9°     Io staat 29.1” N van Callisto

16 okt     1:50 MEZT     40.1°     -46.6°     Ganymedes staat 42.2” N van Callisto
16 okt     6:31 MEZT     57.4°     -15.4°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
16 okt     6:33 MEZT     57.3°     -15.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
16 okt     22:10 MEZT     7.8°     -31.8°     Io staat 19.0” Z van Ganymedes
17 okt     2:14 MEZT     44.3°     -46.1°     Europa staat 22.9” Z van Ganymedes
17 okt     3:42 MEZT     55.2°     -39.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 okt     4:49 MEZT     59.9°     -30.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 okt     5:53 MEZT     59.6°     -21.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 okt     7:00 MEZT     54.3°     -11.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 okt     1:01 MEZT     33.9°     -47.3°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
18 okt     4:20 MEZT     58.6°     -34.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
18 okt     22:10 MEZT     8.9°     -32.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 okt     23:16 MEZT     18.5°     -40.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
19 okt     0:21 MEZT     28.4°     -46.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 okt     1:27 MEZT     38.5°     -48.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
19 okt     4:04 MEZT     57.9°     -36.9°     Io staat 15.7” Z van Europa
19 okt     5:11 MEZT     60.3°     -28.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
19 okt     22:41 MEZT     13.9°     -36.8°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 okt     22:47 MEZT     14.8°     -37.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
19 okt     23:23 MEZT     20.1°     -41.6°     Io staat 23.8” N van Ganymedes

20 okt     1:05 MEZT     35.7°     -48.2°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
20 okt     3:02 MEZT     52.1°     -43.9°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
21 okt     0:18 MEZT     29.2°     -46.6°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 okt     2:28 MEZT     48.3°     -46.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 okt     2:50 MEZT     51.1°     -45.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 okt     4:59 MEZT     60.3°     -30.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
22 okt     7:28 MEZT     48.5°     -8.2°     Ganymedes staat 16.2” Z van Callisto
22 okt     23:05 MEZT     19.3°     -40.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
23 okt     5:55 MEZT     58.0°     -22.7°     Ganymedes staat 9.8” Z van Callisto
24 okt     0:56 MEZT     36.9°     -49.4°     Io staat 20.4” Z van Ganymedes
24 okt     3:18 MEZT     55.7°     -43.6°     Io staat 32.1” Z van Callisto
24 okt     5:15 MEZT     59.9°     -28.9°     Europa staat 23.9” Z van Ganymedes
24 okt     5:35 MEZT     59.0°     -25.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 okt     6:36 MEZT     53.8°     -16.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 okt     23:26 MEZT     23.7°     -43.6°     Io staat 12.9” N van Europa

25 okt     2:56 MEZT     53.8°     -46.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
25 okt     6:07 MEZT     56.3°     -21.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
26 okt     0:04 MEZT     30.2°     -47.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 okt     1:03 MEZT     39.2°     -50.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
26 okt     2:15 MEZT     49.3°     -49.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 okt     3:14 MEZT     56.0°     -44.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 okt     6:07 MEZT     55.8°     -21.5°     Io staat 15.8” Z van Europa
26 okt     7:46 MEZT     43.7°     -6.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
26 okt     21:24 MEZT     7.2°     -28.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
27 okt     0:34 MEZT     35.4°     -49.5°     Io verschijnt van achter Jupiter
27 okt     0:39 MEZT     36.2°     -49.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
27 okt     1:52 MEZT     46.8°     -50.4°     Io staat 24.0” N van Ganymedes
27 okt     3:38 MET     60.3°     -34.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
27 okt     5:35 MET     52.5°     -17.6°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
27 okt     20:41 MET     10.1°     -31.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
28 okt     1:55 MET     55.0°     -47.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
28 okt     3:50 MET     60.1°     -33.5°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
28 okt     4:26 MET     58.5°     -28.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 okt     6:21 MET     46.1°     -10.8°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
29 okt     20:04 MET     6.2°     -26.3°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw

30 okt     0:25 MET     44.8°     -51.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
31 okt     2:34 MET     59.1°     -44.0°     Io staat 21.6” Z van Ganymedes
31 okt     6:29 MET     43.1°     -10.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter


November 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 nov     0:29 MET     46.7°     -52.4°     Io staat 13.5” N van Europa
1 nov     3:03 MET     60.2°     -40.6°     Callisto is in benedenconjunctie, 6.4” Z van Jupiter
1 nov     3:50 MET     59.5°     -34.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
1 nov     6:54 MET     38.8°     -6.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
1 nov     22:32 MET     29.9°     -46.8°     Europa staat 33.5” N van Callisto
2 nov     0:58 MET     50.9°     -52.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 nov     1:49 MET     56.4°     -49.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 nov     3:09 MET     60.3°     -40.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 nov     4:00 MET     58.8°     -33.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 nov     21:17 MET     19.0°     -37.9°     Europa staat 24.1” N van Ganymedes
2 nov     22:18 MET     28.3°     -45.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
3 nov     1:20 MET     53.9°     -51.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
3 nov     3:19 MET     60.2°     -39.3°     Io staat 24.1” N van Ganymedes
3 nov     3:38 MET     59.7°     -36.7°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 nov     5:43 MET     47.7°     -18.1°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 nov     19:26 MET     4.0°     -21.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 nov     20:16 MET     10.7°     -29.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
3 nov     21:37 MET     22.6°     -40.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 nov     22:27 MET     30.3°     -46.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
4 nov     4:31 MET     55.7°     -29.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 nov     6:10 MET     43.4°     -14.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
4 nov     7:02 MET     35.7°     -6.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 nov     19:47 MET     7.3°     -25.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
5 nov     20:10 MET     11.2°     -29.0°     Io staat 15.9” Z van Europa

5 nov     22:39 MET     33.5°     -48.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
6 nov     2:44 MET     60.2°     -44.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
6 nov     19:34 MET     6.7°     -23.6°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
6 nov     20:38 MET     15.7°     -33.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
6 nov     22:35 MET     33.5°     -48.3°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
7 nov     5:06 MET     50.2°     -24.5°     Io staat 22.7” Z van Ganymedes
7 nov     19:19 MET     5.3°     -21.5°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
7 nov     20:21 MET     13.9°     -31.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 nov     21:50 MET     27.3°     -43.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
8 nov     2:31 MET     60.2°     -46.4°     Io staat 14.0” N van Europa
8 nov     5:44 MET     44.6°     -19.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 nov     2:52 MET     60.2°     -44.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 nov     3:35 MET     58.4°     -38.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 nov     5:03 MET     49.6°     -25.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 nov     5:46 MET     43.7°     -19.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 nov     6:00 MET     41.7°     -16.9°     Io staat 34.8” Z van Callisto
9 nov     23:51 MET     46.7°     -54.6°     Ganymedes staat 44.2” Z van Callisto
10 nov     0:06 MET     48.7°     -55.0°     Europa staat 24.0” N van Ganymedes

10 nov     0:12 MET     49.4°     -55.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
10 nov     2:53 MET     60.1°     -44.3°     Europa staat 21.7” Z van Callisto
10 nov     3:05 MET     59.7°     -42.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
10 nov     4:35 MET     52.3°     -29.9°     Europa staat 22.7” Z van Callisto
10 nov     5:45 MET     43.2°     -19.4°     Io staat 23.9” N van Ganymedes
10 nov     21:20 MET     24.6°     -40.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 nov     22:01 MET     30.9°     -45.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
10 nov     23:32 MET     44.5°     -53.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 nov     0:12 MET     49.9°     -55.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
11 nov     7:07 MET     30.2°     -7.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 nov     21:32 MET     27.1°     -42.0°     Io verschijnt van achter Jupiter
12 nov     22:10 MET     33.8°     -47.1°     Io staat 16.0” Z van Europa
13 nov     1:14 MET     57.4°     -54.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
13 nov     5:01 MET     47.5°     -26.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
13 nov     21:27 MET     27.7°     -41.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
13 nov     23:35 MET     46.8°     -54.9°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
13 nov     23:59 MET     49.9°     -55.8°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
14 nov     1:57 MET     59.9°     -51.6°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
14 nov     20:25 MET     18.9°     -32.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 nov     21:36 MET     29.8°     -43.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 nov     22:57 MET     42.0°     -52.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

15 nov     0:07 MET     51.5°     -56.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
15 nov     4:32 MET     50.1°     -31.7°     Io staat 14.5” N van Europa
16 nov     4:46 MET     47.7°     -29.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 nov     5:19 MET     43.1°     -24.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 nov     6:44 MET     30.4°     -11.8°     Ganymedes staat 17.6” N van Callisto
16 nov     6:57 MET     28.4°     -9.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 nov     2:07 MET     60.2°     -51.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
17 nov     2:41 MET     59.4°     -47.6°     Europa staat 35.1” N van Callisto
17 nov     2:54 MET     58.7°     -45.9°     Europa staat 23.8” N van Ganymedes
17 nov     4:50 MET     46.6°     -29.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
17 nov     4:54 MET     46.0°     -28.8°     Ganymedes staat 10.8” N van Callisto
17 nov     23:14 MET     46.3°     -54.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 nov     23:45 MET     50.4°     -56.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
18 nov     1:26 MET     59.4°     -55.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 nov     1:56 MET     60.2°     -52.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 nov     20:35 MET     23.1°     -35.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
18 nov     23:16 MET     47.2°     -54.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
19 nov     19:54 MET     17.6°     -29.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 nov     20:22 MET     21.8°     -33.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
20 nov     0:10 MET     54.3°     -57.5°     Io staat 15.9” Z van Europa

20 nov     3:50 MET     52.5°     -39.0°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
20 nov     7:17 MET     22.5°     -7.9°     Europa verschijnt van achter Jupiter
21 nov     1:28 MET     59.9°     -55.6°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
21 nov     5:16 MET     40.3°     -26.2°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
21 nov     23:01 MET     46.9°     -54.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     23:51 MET     53.2°     -57.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
22 nov     1:33 MET     60.1°     -55.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
22 nov     2:22 MET     59.2°     -50.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
22 nov     6:31 MET     28.2°     -15.0°     Io staat 14.9” N van Europa
23 nov     6:40 MET     26.1°     -13.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 nov     7:03 MET     22.6°     -10.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
23 nov     20:24 MET     24.8°     -34.1°     Europa verschijnt van achter Jupiter
24 nov     4:01 MET     48.9°     -38.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 nov     5:40 MET     34.7°     -23.2°     Europa staat 23.5” N van Ganymedes
24 nov     6:34 MET     26.4°     -15.0°     Io verschijnt van achter Jupiter
24 nov     19:02 MET     13.2°     -21.6°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter

25 nov     1:09 MET     59.9°     -57.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 nov     1:29 MET     60.1°     -56.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 nov     3:20 MET     53.3°     -44.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 nov     3:40 MET     51.0°     -41.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 nov     6:46 MET     23.7°     -13.3°     Ganymedes staat 44.6” Z van Callisto
25 nov     19:30 MET     17.9°     -26.0°     Io staat 15.1” N van Europa
25 nov     22:29 MET     44.9°     -51.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
25 nov     23:13 MET     50.8°     -55.8°     Callisto is in bovenconjunctie, 6.3” N van Jupiter
26 nov     1:00 MET     59.7°     -58.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
26 nov     19:37 MET     19.7°     -27.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 nov     19:55 MET     22.4°     -29.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
26 nov     21:49 MET     39.8°     -46.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 nov     22:06 MET     42.3°     -48.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
27 nov     2:09 MET     58.7°     -53.4°     Io staat 15.8” Z van Europa
27 nov     6:26 MET     25.5°     -16.8°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
27 nov     19:25 MET     18.5°     -25.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
28 nov     5:27 MET     33.9°     -25.9°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
28 nov     18:23 MET     10.1°     -16.1°     Europa staat 27.4” Z van Ganymedes
29 nov     1:36 MET     59.7°     -56.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     2:05 MET     58.4°     -54.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     4:09 MET     44.7°     -38.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 nov     4:36 MET     40.9°     -33.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter

30 nov     19:43 MET     23.3°     -28.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
30 nov     22:38 MET     49.1°     -53.0°     Europa verschijnt van achter Jupiter


December 2024

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 dec     5:55 MET     27.5°     -22.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
1 dec     19:36 MET     22.9°     -27.4°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 dec     20:20 MET     29.6°     -34.1°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
1 dec     21:45 MET     42.5°     -46.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 dec     22:18 MET     47.1°     -50.8°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
2 dec     3:03 MET     51.6°     -47.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 dec     3:12 MET     50.5°     -46.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 dec     5:15 MET     32.9°     -28.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 dec     5:23 MET     31.7°     -27.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 dec     17:27 MET     5.0°     -8.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 dec     17:43 MET     7.1°     -10.5°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
2 dec     21:28 MET     40.6°     -44.2°     Io staat 15.3” N van Europa
3 dec     0:24 MET     59.5°     -60.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
3 dec     2:43 MET     53.4°     -50.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
3 dec     21:32 MET     41.9°     -44.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 dec     21:38 MET     42.7°     -45.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
3 dec     23:43 MET     57.4°     -58.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 dec     23:49 MET     57.9°     -59.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
4 dec     4:07 MET     41.6°     -39.0°     Io staat 15.6” Z van Europa
4 dec     18:52 MET     18.2°     -20.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
4 dec     21:09 MET     39.1°     -41.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
4 dec     23:04 MET     54.4°     -56.1°     Ganymedes staat 45.2” N van Callisto

5 dec     18:12 MET     13.0°     -14.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
5 dec     18:15 MET     13.4°     -15.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
5 dec     21:05 MET     39.3°     -41.2°     Europa staat 27.7” Z van Ganymedes
6 dec     4:12 MET     39.7°     -38.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     4:19 MET     38.6°     -37.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     6:45 MET     16.4°     -15.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 dec     6:50 MET     15.7°     -14.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
7 dec     22:20 MET     50.8°     -51.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
8 dec     0:54 MET     59.7°     -60.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
8 dec     7:49 MET     6.1°     -6.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
8 dec     23:34 MET     58.3°     -58.7°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
8 dec     23:35 MET     58.4°     -58.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 dec     1:33 MET     57.3°     -58.5°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     1:46 MET     56.3°     -57.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     4:56 MET     30.9°     -32.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 dec     4:58 MET     30.6°     -32.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 dec     7:07 MET     11.2°     -12.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     7:09 MET     10.9°     -12.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     17:26 MET     9.0°     -8.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
9 dec     17:30 MET     9.6°     -8.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 dec     19:56 MET     31.4°     -30.6°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     20:03 MET     32.5°     -31.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     23:25 MET     58.1°     -58.2°     Io staat 15.5” N van Europa

10 dec     2:15 MET     52.9°     -54.8°     Io verdwijnt achter Jupiter
10 dec     4:30 MET     34.2°     -36.5°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
10 dec     23:22 MET     58.1°     -57.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
10 dec     23:26 MET     58.3°     -58.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 dec     23:33 MET     58.7°     -58.8°     Ganymedes staat 20.9” Z van Callisto
11 dec     1:33 MET     56.6°     -58.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
11 dec     1:38 MET     56.2°     -58.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 dec     6:06 MET     18.7°     -21.9°     Io staat 15.3” Z van Europa
11 dec     20:41 MET     39.6°     -37.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
11 dec     22:59 MET     56.7°     -55.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
12 dec     17:48 MET     14.0°     -11.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
12 dec     17:55 MET     15.1°     -12.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
12 dec     19:59 MET     33.9°     -31.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
12 dec     20:07 MET     35.2°     -32.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
12 dec     23:48 MET     59.7°     -59.8°     Europa staat 27.8” Z van Ganymedes
13 dec     0:41 MET     59.3°     -61.0°     Europa staat 38.5” Z van Callisto
13 dec     6:32 MET     13.6°     -18.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
13 dec     6:48 MET     11.3°     -16.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 dec     17:28 MET     11.8°     -8.7°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
14 dec     2:22 MET     49.9°     -54.5°     Ganymedes staat 19.0” Z van Callisto
14 dec     19:06 MET     27.2°     -22.9°     Io staat 15.1” Z van Europa

15 dec     0:35 MET     59.1°     -61.2°     Europa verdwijnt achter Jupiter
15 dec     3:31 MET     39.7°     -45.8°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
15 dec     18:04 MET     18.5°     -13.8°     Io staat 20.6” N van Ganymedes
16 dec     2:50 MET     44.9°     -51.4°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     3:36 MET     38.2°     -45.2°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     4:50 MET     26.9°     -34.2°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     5:48 MET     18.1°     -25.3°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     6:39 MET     10.7°     -17.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     6:52 MET     8.8°     -15.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     19:39 MET     33.6°     -27.9°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     20:06 MET     37.7°     -32.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     22:10 MET     54.2°     -50.1°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     22:39 MET     56.9°     -53.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 dec     1:23 MET     55.0°     -59.9°     Io staat 15.7” N van Europa
17 dec     3:59 MET     34.1°     -42.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
17 dec     6:25 MET     12.0°     -19.8°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
18 dec     1:05 MET     56.2°     -60.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
18 dec     1:21 MET     54.7°     -60.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 dec     3:17 MET     39.7°     -48.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 dec     3:33 MET     37.3°     -45.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 dec     22:25 MET     56.4°     -51.9°     Io verdwijnt achter Jupiter
19 dec     0:53 MET     56.8°     -61.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
19 dec     19:31 MET     34.4°     -26.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
19 dec     19:40 MET     35.8°     -27.8°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
19 dec     19:50 MET     37.3°     -29.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 dec     21:43 MET     52.7°     -46.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
19 dec     22:02 MET     54.7°     -48.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
20 dec     2:31 MET     45.0°     -54.0°     Europa staat 27.8” Z van Ganymedes

20 dec     5:50 MET     15.1°     -25.4°     Ganymedes staat 44.4” N van Callisto
20 dec     19:22 MET     33.7°     -25.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
20 dec     21:59 MET     54.9°     -48.5°     Callisto is in benedenconjunctie, 6.2” Z van Jupiter
21 dec     21:06 MET     49.3°     -40.8°     Io staat 14.7” Z van Europa
22 dec     2:50 MET     41.0°     -51.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter
22 dec     6:08 MET     11.2°     -22.8°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
22 dec     20:44 MET     47.0°     -37.4°     Io staat 19.3” N van Ganymedes
23 dec     6:06 MET     10.8°     -23.2°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
23 dec     21:54 MET     55.6°     -47.5°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
23 dec     22:42 MET     58.9°     -53.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 dec     0:25 MET     57.2°     -61.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     1:15 MET     52.4°     -60.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     3:21 MET     35.0°     -47.9°     Io staat 15.7” N van Europa
24 dec     5:43 MET     13.5°     -26.8°     Io verdwijnt achter Jupiter

25 dec     2:50 MET     39.0°     -52.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 dec     3:16 MET     35.1°     -48.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 dec     5:01 MET     19.0°     -33.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 dec     5:28 MET     15.0°     -29.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 dec     19:27 MET     37.8°     -25.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
26 dec     0:09 MET     57.7°     -60.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
26 dec     2:48 MET     38.6°     -52.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
26 dec     19:34 MET     39.5°     -26.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
26 dec     21:16 MET     53.1°     -41.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
26 dec     21:45 MET     56.0°     -46.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 dec     23:27 MET     59.5°     -58.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 dec     23:41 MET     59.0°     -59.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
26 dec     23:57 MET     58.2°     -60.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
27 dec     5:15 MET     15.6°     -31.2°     Europa staat 27.7” Z van Ganymedes
27 dec     18:35 MET     31.2°     -17.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
27 dec     21:17 MET     53.6°     -41.8°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
28 dec     5:32 MET     12.5°     -28.6°     Europa staat 27.2” Z van Callisto
28 dec     17:53 MET     25.4°     -11.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
28 dec     18:26 MET     30.5°     -15.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 dec     20:21 MET     47.4°     -33.3°     Io staat 33.4” Z van Callisto
28 dec     23:07 MET     59.7°     -55.9°     Io staat 14.2” Z van Europa
29 dec     3:30 MET     29.9°     -46.7°     Callisto is in bovenconjunctie, 5.5” N van Jupiter
29 dec     5:06 MET     15.6°     -32.7°     Europa verdwijnt achter Jupiter
29 dec     19:35 MET     41.6°     -26.1°     Europa staat 20.1” N van Ganymedes
29 dec     20:54 MET     52.1°     -38.2°     Ganymedes staat 42.3” Z van Callisto
29 dec     23:35 MET     58.6°     -58.4°     Io staat 17.7” N van Ganymedes
30 dec     2:44 MET     36.5°     -52.8°     Europa staat 26.5” Z van Callisto

30 dec     21:28 MET     56.0°     -43.1°     Io staat 16.3” N van Ganymedes
31 dec     0:09 MET     55.9°     -60.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     1:17 MET     48.3°     -60.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     2:40 MET     36.5°     -53.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
31 dec     3:51 MET     25.6°     -43.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
31 dec     5:20 MET     12.3°     -30.6°     Io staat 15.6” N van Europa


686 verschijnselen in 2024App Store       Google Play                

Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/05/2024  —  bronvermelding