Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Verschijnselen van de manen van Jupiter in 2023

Ga naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecJanuari 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
2 jan     18:04 MET     37.3°     -12.1°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
2 jan     21:01 MET     24.9°     -38.8°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
2 jan     22:22 MET     13.9°     -50.3°     Io staat 15.1” Z van Ganymedes
2 jan     23:04 MET     7.8°     -55.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
3 jan     20:14 MET     29.8°     -31.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
4 jan     17:33 MET     37.3°     -7.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
4 jan     18:54 MET     35.8°     -19.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 jan     19:47 MET     32.1°     -27.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
4 jan     21:06 MET     23.5°     -39.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

5 jan     18:15 MET     37.2°     -13.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
5 jan     18:23 MET     36.9°     -14.6°     Io staat 12.1” N van Europa
5 jan     20:17 MET     28.9°     -31.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
5 jan     22:51 MET     8.3°     -53.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
5 jan     22:58 MET     7.3°     -54.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     17:55 MET     37.5°     -10.1°     Europa verschijnt van achter Jupiter
7 jan     18:02 MET     37.4°     -11.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
7 jan     20:30 MET     26.8°     -33.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
9 jan     22:15 MET     11.8°     -48.2°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter

10 jan     22:11 MET     12.0°     -47.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
11 jan     19:31 MET     31.7°     -23.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
11 jan     20:50 MET     22.8°     -35.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 jan     21:46 MET     15.2°     -43.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
11 jan     23:02 MET     3.9°     -53.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
12 jan     20:10 MET     27.4°     -29.4°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
12 jan     20:41 MET     23.5°     -34.3°     Io staat 11.7” N van Europa
12 jan     22:59 MET     3.9°     -53.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
13 jan     17:54 MET     37.5°     -8.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 jan     20:25 MET     25.2°     -31.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 jan     18:04 MET     37.1°     -10.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter
14 jan     20:39 MET     23.1°     -33.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
14 jan     20:40 MET     23.0°     -33.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
16 jan     20:01 MET     27.1°     -27.3°     Europa staat 17.0” Z van Ganymedes

16 jan     22:36 MET     5.4°     -49.6°     Ganymedes staat 28.0” N van Callisto
18 jan     21:31 MET     14.3°     -40.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
19 jan     18:40 MET     34.3°     -14.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
19 jan     22:06 MET     8.7°     -45.1°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw

20 jan     18:15 MET     35.9°     -10.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
20 jan     19:27 MET     29.6°     -21.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
20 jan     19:44 MET     27.7°     -23.8°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
20 jan     21:57 MET     9.6°     -43.6°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 jan     20:49 MET     19.0°     -33.5°     Europa verdwijnt achter Jupiter
23 jan     19:57 MET     25.2°     -25.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 jan     18:31 MET     33.7°     -11.9°     Io staat 9.5” Z van Europa

26 jan     20:39 MET     18.4°     -30.9°     Io verdwijnt achter Jupiter
27 jan     18:00 MET     35.8°     -6.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
27 jan     19:10 MET     29.4°     -17.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
27 jan     20:14 MET     21.5°     -26.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
27 jan     21:10 MET     13.5°     -35.3°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
27 jan     21:22 MET     11.7°     -37.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 jan     18:30 MET     33.2°     -10.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw

30 jan     20:07 MET     21.3°     -25.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
30 jan     20:24 MET     18.9°     -27.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
31 jan     18:16 MET     33.8°     -8.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw


Februari 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 feb     20:55 MET     13.5°     -32.1°     Io staat 9.7” Z van Europa
2 feb     19:39 MET     23.9°     -20.1°     Io staat 20.8” N van Callisto
3 feb     20:01 MET     20.6°     -23.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
3 feb     21:06 MET     11.2°     -33.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 feb     20:26 MET     16.6°     -26.8°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw

6 feb     20:38 MET     14.1°     -28.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
7 feb     18:24 MET     31.3°     -7.5°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
7 feb     19:51 MET     20.4°     -20.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
8 feb     20:19 MET     16.0°     -24.8°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
10 feb     21:32 MET     3.9°     -35.2°     Callisto is in bovenconjunctie, 0.8” N van Jupiter

11 feb     19:11 MET     24.4°     -13.6°     Io verdwijnt achter Jupiter
11 feb     19:53 MET     18.5°     -20.2°     Europa staat 15.3” N van Ganymedes
12 feb     18:46 MET     27.3°     -9.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
12 feb     19:42 MET     19.8°     -18.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
13 feb     19:17 MET     22.8°     -14.1°     Io staat 10.5” N van Europa
14 feb     19:58 MET     16.7°     -20.0°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter

15 feb     18:37 MET     27.4°     -7.4°     Europa verdwijnt achter Jupiter
18 feb     21:12 MET     4.0°     -30.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
19 feb     19:26 MET     19.4°     -13.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 feb     20:47 MET     7.4°     -26.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter

20 feb     18:46 MET     24.6°     -7.4°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
20 feb     18:45 MET     24.6°     -7.4°     Ganymedes staat 17.9” N van Callisto
21 feb     18:52 MET     23.4°     -8.1°     Io staat 13.0” Z van Ganymedes
24 feb     19:44 MET     14.8°     -15.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

25 feb     20:33 MET     7.0°     -22.4°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 feb     20:36 MET     6.2°     -22.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
27 feb     20:41 MET     5.0°     -23.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw


Maart 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

3 mrt     19:56 MET     10.2°     -15.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 mrt     19:23 MET     14.8°     -9.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
5 mrt     19:47 MET     10.8°     -13.3°     Io staat 10.7” Z van Europa

6 mrt     19:46 MET     10.6°     -12.8°     Io verdwijnt achter Jupiter
7 mrt     19:21 MET     13.9°     -8.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
7 mrt     19:57 MET     8.5°     -14.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 mrt     19:11 MET     15.0°     -7.0°     Europa staat 23.2” N van Callisto

12 mrt     20:04 MET     5.4°     -13.9°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
14 mrt     19:41 MET     8.1°     -9.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

19 mrt     19:25 MET     8.6°     -6.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter


April 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    VerschijnselMei 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    VerschijnselJuni 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel


13 jun     3:59 MEZT     5.1°     -8.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
13 jun     4:19 MEZT     8.1°     -7.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw

17 jun     3:43 MEZT     4.9°     -9.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter

22 jun     4:00 MEZT     10.0°     -8.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
22 jun     4:05 MEZT     10.7°     -8.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 jun     3:32 MEZT     6.8°     -10.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
26 jun     3:20 MEZT     6.1°     -11.6°     Io staat 9.4” N van Europa

28 jun     4:03 MEZT     13.6°     -8.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
29 jun     3:25 MEZT     8.4°     -11.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 jun     4:21 MEZT     16.9°     -7.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter


Juli 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 jul     3:27 MEZT     9.9°     -11.4°     Io staat 18.1” Z van Ganymedes
1 jul     3:29 MEZT     10.1°     -11.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter

5 jul     2:34 MEZT     4.1°     -14.3°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
6 jul     3:09 MEZT     9.7°     -12.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 jul     4:24 MEZT     21.2°     -7.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
7 jul     3:53 MEZT     17.0°     -10.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
8 jul     3:41 MEZT     15.7°     -11.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
8 jul     3:52 MEZT     17.4°     -10.4°     Europa verdwijnt achter Jupiter
13 jul     2:03 MEZT     3.7°     -15.9°     Io staat 28.9” Z van Callisto

14 jul     2:21 MEZT     6.8°     -15.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

15 jul     2:59 MEZT     13.1°     -14.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 jul     3:55 MEZT     21.6°     -11.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
17 jul     3:57 MEZT     23.0°     -11.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
19 jul     2:52 MEZT     14.2°     -15.6°     Europa staat 25.0” N van Ganymedes
19 jul     3:43 MEZT     22.0°     -12.6°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 jul     2:21 MEZT     10.6°     -16.9°     Callisto is in benedenconjunctie, 8.5” Z van Jupiter

21 jul     4:15 MEZT     27.9°     -10.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
22 jul     2:46 MEZT     14.9°     -16.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 jul     3:35 MEZT     22.4°     -13.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
22 jul     3:44 MEZT     23.8°     -13.1°     Ganymedes staat 35.7” N van Callisto
22 jul     4:55 MEZT     34.3°     -6.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 jul     2:16 MEZT     10.9°     -17.5°     Io verschijnt van achter Jupiter
23 jul     3:05 MEZT     18.5°     -15.7°     Io staat 10.4” Z van Ganymedes
24 jul     1:32 MEZT     4.9°     -17.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 jul     3:53 MEZT     26.3°     -12.8°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 jul     4:20 MEZT     30.3°     -10.5°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
28 jul     2:09 MEZT     12.6°     -18.7°     Io staat 13.0” N van Europa

29 jul     3:19 MEZT     23.9°     -16.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 jul     4:42 MEZT     36.1°     -9.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter

30 jul     3:28 MEZT     25.8°     -15.9°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
30 jul     4:11 MEZT     32.2°     -12.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
30 jul     4:53 MEZT     38.1°     -8.5°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
31 jul     1:19 MEZT     6.8°     -19.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
31 jul     4:09 MEZT     32.4°     -13.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter


Augustus 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

2 aug     1:10 MEZT     6.5°     -19.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter
2 aug     3:27 MEZT     27.3°     -16.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
4 aug     4:27 MEZT     37.1°     -12.2°     Io staat 13.9” N van Europa

5 aug     5:12 MEZT     43.4°     -7.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 aug     1:37 MEZT     12.7°     -21.1°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
6 aug     2:32 MEZT     21.1°     -20.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
6 aug     3:18 MEZT     28.2°     -18.2°     Europa staat 34.6” N van Callisto
6 aug     3:32 MEZT     30.2°     -17.3°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
7 aug     1:05 MEZT     8.5°     -20.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
7 aug     1:51 MEZT     15.4°     -21.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 aug     3:13 MEZT     28.0°     -18.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 aug     0:34 MEZT     4.5°     -19.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
9 aug     0:57 MEZT     8.4°     -21.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
9 aug     3:17 MEZT     29.7°     -19.1°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
9 aug     3:46 MEZT     33.9°     -17.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter

11 aug     1:11 MEZT     11.6°     -22.1°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
13 aug     4:26 MEZT     41.4°     -14.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
13 aug     5:38 MEZT     49.2°     -6.3°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
14 aug     1:35 MEZT     17.0°     -23.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 aug     1:42 MEZT     18.0°     -23.4°     Europa staat 25.4” Z van Ganymedes
14 aug     2:58 MEZT     29.6°     -21.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
14 aug     3:45 MEZT     36.4°     -18.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 aug     5:07 MEZT     46.6°     -10.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter

15 aug     2:27 MEZT     25.5°     -23.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
15 aug     4:52 MEZT     45.5°     -12.2°     Callisto is in bovenconjunctie, 9.8” N van Jupiter
16 aug     2:32 MEZT     27.0°     -23.2°     Io staat 17.7” Z van Europa
16 aug     3:32 MEZT     35.7°     -20.0°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
17 aug     1:43 MEZT     19.9°     -24.3°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
17 aug     2:53 MEZT     30.5°     -22.7°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
18 aug     1:01 MEZT     14.1°     -24.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 aug     1:29 MEZT     18.3°     -24.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
18 aug     3:44 MEZT     38.4°     -19.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
21 aug     0:13 MEZT     8.7°     -22.8°     Io staat 23.0” Z van Ganymedes

21 aug     3:28 MEZT     37.7°     -21.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 aug     4:50 MEZT     47.6°     -14.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
21 aug     4:56 MEZT     48.2°     -13.3°     Europa staat 26.8” Z van Ganymedes
21 aug     5:38 MEZT     51.4°     -8.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
22 aug     0:49 MEZT     14.5°     -24.9°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
22 aug     2:12 MEZT     27.4°     -25.6°     Ganymedes staat 33.2” N van Callisto
22 aug     4:19 MEZT     44.7°     -17.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
23 aug     0:07 MEZT     8.8°     -23.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 aug     1:26 MEZT     20.8°     -26.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 aug     4:43 MEZT     47.6°     -15.4°     Io staat 17.9” Z van Europa
23 aug     23:49 MEZT     6.7°     -22.1°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 aug     1:02 MEZT     17.8°     -26.1°     Io staat 25.1” N van Ganymedes
24 aug     1:39 MEZT     23.4°     -26.6°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 aug     5:37 MEZT     52.0°     -9.2°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter

25 aug     1:17 MEZT     20.6°     -26.8°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 aug     3:37 MEZT     41.0°     -22.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 aug     4:01 MEZT     43.9°     -20.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
27 aug     0:21 MEZT     13.2°     -25.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
28 aug     2:59 MEZT     37.4°     -25.8°     Io staat 24.6” Z van Ganymedes
28 aug     5:22 MEZT     52.0°     -12.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 aug     0:12 MEZT     13.0°     -25.5°     Io staat 16.9” N van Europa
29 aug     2:43 MEZT     35.7°     -27.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
29 aug     23:51 MEZT     10.4°     -24.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

30 aug     1:09 MEZT     22.3°     -28.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
30 aug     2:01 MEZT     30.2°     -28.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
30 aug     3:17 MEZT     40.9°     -25.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
31 aug     0:38 MEZT     18.1°     -27.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
31 aug     3:41 MEZT     44.4°     -23.8°     Io staat 25.1” N van Ganymedes
31 aug     3:49 MEZT     45.2°     -23.2°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 aug     5:38 MEZT     53.0°     -10.8°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter


September 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 sep     3:53 MEZT     46.1°     -23.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 sep     4:01 MEZT     47.0°     -22.3°     Europa staat 44.2” Z van Callisto
1 sep     6:13 MEZT     53.0°     -6.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 sep     0:21 MEZT     17.3°     -27.9°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
3 sep     0:35 MEZT     19.5°     -28.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter
3 sep     2:49 MEZT     39.2°     -28.4°     Europa verschijnt van achter Jupiter
3 sep     23:10 MEZT     7.2°     -22.6°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
4 sep     0:09 MEZT     16.1°     -27.5°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
4 sep     5:38 MEZT     53.2°     -11.8°     Io staat 26.1” Z van Ganymedes
5 sep     2:20 MEZT     36.3°     -30.3°     Io staat 17.7” N van Europa

5 sep     4:37 MEZT     51.2°     -19.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
6 sep     1:44 MEZT     31.7°     -31.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 sep     2:59 MEZT     42.0°     -28.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
6 sep     3:54 MEZT     48.1°     -24.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 sep     5:07 MEZT     52.8°     -16.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
6 sep     23:05 MEZT     8.2°     -23.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
7 sep     1:19 MEZT     28.7°     -31.5°     Europa staat 26.8” N van Ganymedes
7 sep     2:27 MEZT     38.4°     -30.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
7 sep     6:20 MEZT     51.8°     -6.7°     Io staat 25.1” N van Ganymedes
7 sep     23:34 MEZT     13.1°     -26.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 sep     23:41 MEZT     15.0°     -27.4°     Io staat 39.5” N van Callisto

10 sep     0:37 MEZT     24.0°     -31.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
10 sep     2:57 MEZT     43.7°     -30.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
10 sep     3:02 MEZT     44.3°     -30.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter
10 sep     5:15 MEZT     53.1°     -16.6°     Europa verschijnt van achter Jupiter
10 sep     23:32 MEZT     14.6°     -27.3°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
11 sep     2:52 MEZT     43.6°     -31.0°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
11 sep     3:46 MEZT     49.2°     -26.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
12 sep     0:22 MEZT     22.9°     -31.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
12 sep     4:26 MEZT     52.1°     -23.0°     Io staat 18.5” N van Europa
12 sep     6:31 MEZT     49.7°     -6.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
13 sep     3:38 MEZT     49.2°     -28.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 sep     4:47 MEZT     52.9°     -20.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
13 sep     5:48 MEZT     52.1°     -12.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 sep     0:59 MEZT     29.7°     -33.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
14 sep     4:16 MEZT     52.0°     -24.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
14 sep     4:21 MEZT     52.2°     -24.3°     Europa staat 26.8” N van Ganymedes
14 sep     22:07 MEZT     4.4°     -19.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 sep     23:14 MEZT     14.3°     -27.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter

15 sep     0:17 MEZT     24.0°     -32.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
15 sep     1:23 MEZT     33.8°     -34.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 sep     22:43 MEZT     10.2°     -24.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
16 sep     2:35 MEZT     43.9°     -33.6°     Ganymedes staat 36.6” Z van Callisto
17 sep     0:09 MEZT     24.1°     -32.6°     Io staat 18.6” Z van Europa
17 sep     1:52 MEZT     39.1°     -35.3°     Io staat 37.0” Z van Callisto
17 sep     3:13 MEZT     48.3°     -31.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
18 sep     1:43 MEZT     38.3°     -35.8°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
18 sep     3:32 MEZT     50.2°     -30.4°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
18 sep     4:12 MEZT     52.4°     -26.5°     Io staat 34.4” Z van Callisto
18 sep     6:29 MEZT     47.6°     -8.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
18 sep     22:24 MEZT     9.2°     -23.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 sep     0:33 MEZT     28.8°     -34.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
19 sep     0:43 MEZT     30.3°     -35.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 sep     2:45 MEZT     46.4°     -34.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
19 sep     6:30 MEZT     47.0°     -8.2°     Io staat 19.3” N van Europa

20 sep     5:33 MEZT     51.3°     -16.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
20 sep     6:35 MEZT     46.2°     -7.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
21 sep     2:53 MEZT     48.0°     -34.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
21 sep     6:03 MEZT     48.8°     -12.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
22 sep     0:01 MEZT     25.8°     -34.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
22 sep     1:02 MEZT     34.9°     -37.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 sep     2:11 MEZT     43.9°     -36.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
22 sep     3:10 MEZT     49.8°     -33.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 sep     0:30 MEZT     30.8°     -36.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
23 sep     21:36 MEZT     5.1°     -18.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
24 sep     2:14 MEZT     45.2°     -37.4°     Io staat 18.6” Z van Europa
24 sep     5:49 MEZT     48.9°     -15.7°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
25 sep     1:21 MEZT     39.3°     -38.5°     Europa staat 37.3” N van Callisto

25 sep     5:44 MEZT     49.0°     -16.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
25 sep     23:07 MEZT     20.3°     -30.9°     Callisto is in benedenconjunctie, 13.0” Z van Jupiter
26 sep     0:59 MEZT     36.7°     -38.5°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 sep     2:53 MEZT     49.7°     -36.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
26 sep     3:19 MEZT     51.4°     -34.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 sep     5:05 MEZT     51.4°     -22.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
27 sep     23:10 MEZT     21.8°     -31.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
28 sep     4:48 MEZT     51.8°     -25.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
28 sep     21:39 MEZT     8.6°     -20.9°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 sep     23:56 MEZT     29.4°     -36.4°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
29 sep     0:36 MEZT     35.2°     -38.9°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
29 sep     1:55 MEZT     45.3°     -39.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 sep     2:48 MEZT     50.2°     -37.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
29 sep     4:05 MEZT     52.8°     -30.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 sep     4:56 MEZT     51.1°     -24.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
29 sep     21:33 MEZT     8.4°     -20.6°     Io staat 20.4” N van Europa
29 sep     23:16 MEZT     24.0°     -33.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

30 sep     2:15 MEZT     47.8°     -39.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
30 sep     21:14 MEZT     6.1°     -18.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
30 sep     22:34 MEZT     18.2°     -28.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
30 sep     23:22 MEZT     25.5°     -34.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter


Oktober 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 okt     4:17 MEZT     52.4°     -29.8°     Io staat 18.6” Z van Europa
2 okt     22:54 MEZT     22.5°     -32.0°     Europa staat 34.1” Z van Ganymedes
3 okt     3:35 MEZT     52.7°     -35.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 okt     5:12 MEZT     48.6°     -23.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
3 okt     5:55 MEZT     44.3°     -17.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 okt     5:34 MEZT     45.9°     -20.4°     Callisto is in bovenconjunctie, 12.7” N van Jupiter
4 okt     21:43 MEZT     12.9°     -23.7°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw

5 okt     1:29 MEZT     45.1°     -42.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
5 okt     6:42 MEZT     37.2°     -10.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
5 okt     7:00 MEZT     34.5°     -7.8°     Ganymedes staat 47.4” Z van Callisto
5 okt     23:55 MEZT     33.5°     -39.1°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 okt     1:40 MEZT     46.7°     -42.8°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 okt     3:20 MEZT     52.6°     -37.5°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
6 okt     3:50 MEZT     52.4°     -34.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 okt     4:00 MEZT     52.1°     -33.4°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
6 okt     4:33 MEZT     50.5°     -29.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
6 okt     6:00 MEZT     42.1°     -17.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 okt     6:41 MEZT     36.7°     -11.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
6 okt     20:32 MEZT     3.7°     -14.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
6 okt     23:33 MEZT     31.0°     -37.7°     Io staat 21.0” N van Europa
7 okt     1:10 MEZT     43.9°     -43.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
7 okt     4:01 MEZT     51.9°     -33.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
7 okt     22:18 MEZT     20.2°     -29.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 okt     23:00 MEZT     26.6°     -34.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 okt     0:28 MEZT     39.2°     -42.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 okt     1:08 MEZT     44.1°     -43.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 okt     6:19 MEZT     38.3°     -14.8°     Io staat 18.5” Z van Europa
8 okt     22:27 MEZT     22.2°     -31.0°     Io verschijnt van achter Jupiter
10 okt     1:41 MEZT     48.3°     -44.3°     Europa staat 34.9” Z van Ganymedes

10 okt     6:11 MEZT     38.3°     -16.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 okt     2:13 MEZT     50.9°     -43.8°     Ganymedes staat 40.1” N van Callisto
12 okt     0:20 MEZT     40.3°     -43.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
12 okt     3:46 MEZT     51.5°     -36.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
12 okt     6:55 MEZT     30.8°     -10.5°     Europa staat 49.9” N van Callisto
12 okt     20:05 MEZT     3.4°     -11.9°     Io staat 21.1” N van Ganymedes
13 okt     3:56 MEZT     50.7°     -36.0°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 okt     5:40 MEZT     40.6°     -22.1°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
13 okt     5:44 MEZT     40.1°     -21.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 okt     6:18 MEZT     35.5°     -16.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
13 okt     6:40 MEZT     32.3°     -13.1°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
13 okt     7:21 MEZT     26.2°     -6.8°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
13 okt     20:36 MEZT     8.5°     -17.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
13 okt     21:48 MEZT     19.4°     -27.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
13 okt     22:47 MEZT     28.4°     -35.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
14 okt     1:32 MEZT     48.9°     -45.9°     Io staat 21.4” N van Europa
14 okt     3:05 MEZT     52.3°     -41.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
14 okt     5:45 MEZT     39.3°     -21.6°     Io verschijnt van achter Jupiter

15 okt     0:13 MEZT     41.0°     -43.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 okt     0:44 MEZT     44.7°     -45.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
15 okt     2:23 MEZT     51.9°     -44.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
15 okt     2:52 MEZT     52.3°     -42.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 okt     21:33 MEZT     18.4°     -26.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
16 okt     0:11 MEZT     41.3°     -44.0°     Io verschijnt van achter Jupiter
16 okt     20:07 MEZT     6.1°     -13.5°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
16 okt     20:52 MEZT     12.8°     -20.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 okt     20:55 MEZT     13.2°     -20.8°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
16 okt     21:18 MEZT     16.7°     -24.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 okt     4:25 MEZT     46.8°     -33.5°     Europa staat 35.5” Z van Ganymedes
18 okt     21:21 MEZT     18.7°     -25.5°     Io staat 18.1” Z van Europa
19 okt     2:57 MEZT     51.9°     -43.7°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
19 okt     6:01 MEZT     34.0°     -20.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
19 okt     23:24 MEZT     37.5°     -41.6°     Io staat 19.1” N van Ganymedes
20 okt     6:58 MEZT     24.7°     -11.9°     Io staat 13.9” N van Ganymedes

20 okt     20:03 MEZT     8.1°     -14.4°     Callisto is in bovenconjunctie, 12.9” N van Jupiter
20 okt     21:07 MEZT     17.8°     -24.0°     Io staat 22.8” N van Ganymedes
20 okt     22:04 MEZT     26.4°     -32.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
20 okt     22:28 MEZT     30.1°     -35.4°     Europa staat 50.7” Z van Callisto
20 okt     22:50 MEZT     33.2°     -38.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 okt     0:24 MEZT     45.2°     -46.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 okt     1:02 MEZT     48.7°     -48.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
21 okt     3:30 MEZT     49.8°     -41.3°     Io staat 21.8” N van Europa
21 okt     4:59 MEZT     41.1°     -30.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
21 okt     7:28 MEZT     19.6°     -7.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
22 okt     2:08 MEZT     52.0°     -47.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
22 okt     2:28 MEZT     52.0°     -46.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 okt     4:18 MEZT     45.2°     -36.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
22 okt     4:36 MEZT     43.2°     -33.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
22 okt     23:28 MEZT     39.5°     -42.9°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
23 okt     1:54 MEZT     51.8°     -48.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
23 okt     20:36 MEZT     14.8°     -20.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 okt     20:54 MEZT     17.6°     -22.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
23 okt     21:49 MEZT     26.0°     -30.9°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
23 okt     22:46 MEZT     34.4°     -38.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 okt     23:02 MEZT     36.6°     -40.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
24 okt     0:13 MEZT     45.3°     -47.0°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
24 okt     7:08 MEZT     20.5°     -11.6°     Europa staat 35.9” Z van Ganymedes
24 okt     20:20 MEZT     13.1°     -18.0°     Io verschijnt van achter Jupiter
25 okt     23:22 MEZT     40.5°     -43.4°     Io staat 17.7” Z van Europa

26 okt     5:34 MEZT     33.2°     -26.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
26 okt     21:41 MEZT     26.7°     -30.7°     Europa staat 24.5” N van Ganymedes
27 okt     23:53 MEZT     45.0°     -46.9°     Io staat 24.2” N van Ganymedes
28 okt     0:40 MEZT     49.1°     -49.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
28 okt     1:03 MEZT     50.5°     -50.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
28 okt     2:59 MEZT     49.6°     -46.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 okt     3:15 MEZT     48.4°     -44.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
28 okt     5:27 MEZT     32.8°     -27.9°     Io staat 22.0” N van Europa
28 okt     6:54 MEZT     19.8°     -14.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
29 okt     3:02 MET     43.3°     -39.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 okt     3:05 MET     42.9°     -39.5°     Callisto is in benedenconjunctie, 13.4” Z van Jupiter
29 okt     3:11 MET     42.3°     -38.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
29 okt     5:12 MET     25.5°     -21.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 okt     5:20 MET     24.3°     -20.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
29 okt     5:19 MET     24.3°     -20.2°     Io staat 27.9” N van Callisto
29 okt     17:53 MET     3.3°     -6.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
29 okt     20:24 MET     26.1°     -29.0°     Europa verschijnt van achter Jupiter

30 okt     0:22 MET     51.5°     -51.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
30 okt     2:38 MET     45.4°     -43.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
30 okt     4:59 MET     26.6°     -23.5°     Ganymedes staat 48.2” N van Callisto
30 okt     21:31 MET     36.4°     -38.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
30 okt     21:37 MET     37.2°     -39.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
30 okt     23:41 MET     49.9°     -50.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
30 okt     23:46 MET     50.2°     -51.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
30 okt     23:59 MET     50.9°     -51.6°     Io staat 30.6” Z van Ganymedes
31 okt     0:50 MET     51.6°     -51.5°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
31 okt     2:34 MET     45.3°     -43.8°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
31 okt     18:51 MET     13.2°     -15.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
31 okt     21:04 MET     33.2°     -35.3°     Io verschijnt van achter Jupiter


November 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 nov     18:10 MET     7.6°     -9.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 nov     18:12 MET     7.9°     -9.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 nov     0:23 MET     51.6°     -52.5°     Io staat 17.3” Z van Europa
2 nov     23:31 MET     50.0°     -51.4°     Europa staat 23.6” N van Ganymedes
4 nov     1:31 MET     49.1°     -50.7°     Io staat 25.2” N van Ganymedes
4 nov     2:16 MET     45.2°     -46.9°     Europa betreedt de schijf van Jupiter en Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 nov     4:28 MET     27.9°     -29.5°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
4 nov     4:35 MET     26.8°     -28.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 nov     6:24 MET     10.2°     -11.9°     Io staat 22.1” N van Europa
4 nov     22:52 MET     47.9°     -49.2°     Ganymedes staat 41.2” Z van Callisto

5 nov     4:55 MET     23.1°     -25.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
5 nov     4:57 MET     22.8°     -25.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
5 nov     7:03 MET     3.8°     -6.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
5 nov     20:25 MET     30.7°     -31.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter
5 nov     22:51 MET     48.1°     -49.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
6 nov     2:13 MET     44.5°     -47.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
6 nov     4:26 MET     26.8°     -30.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
6 nov     19:08 MET     19.7°     -19.5°     Io staat 40.9” Z van Callisto
6 nov     23:21 MET     50.3°     -52.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
6 nov     23:26 MET     50.5°     -52.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 nov     1:29 MET     48.1°     -51.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
7 nov     1:36 MET     47.5°     -51.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 nov     2:18 MET     43.3°     -47.4°     Io staat 30.0” Z van Ganymedes
7 nov     3:43 MET     32.4°     -36.8°     Europa staat 43.3” Z van Callisto
7 nov     4:45 MET     23.2°     -27.7°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
7 nov     6:35 MET     6.5°     -10.9°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
7 nov     17:53 MET     8.9°     -8.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 nov     19:22 MET     22.5°     -21.8°     Io staat 22.1” N van Europa
7 nov     20:39 MET     33.9°     -33.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
7 nov     22:55 MET     49.0°     -50.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
8 nov     17:47 MET     8.6°     -7.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 nov     17:55 MET     9.8°     -8.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 nov     19:55 MET     28.1°     -27.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 nov     20:05 MET     29.6°     -28.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 nov     2:25 MET     41.4°     -47.2°     Io staat 16.7” Z van Europa
10 nov     2:22 MET     41.2°     -47.7°     Europa staat 22.5” N van Ganymedes

10 nov     18:32 MET     16.8°     -14.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
10 nov     19:03 MET     21.5°     -19.5°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 nov     19:35 MET     26.4°     -24.5°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
10 nov     20:43 MET     36.2°     -34.7°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 nov     4:03 MET     26.6°     -34.8°     Io staat 26.0” N van Ganymedes
11 nov     4:29 MET     22.8°     -31.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
11 nov     4:51 MET     19.4°     -27.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
12 nov     22:40 MET     49.3°     -50.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter
13 nov     1:29 MET     45.5°     -53.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
13 nov     3:56 MET     26.4°     -36.4°     Io verdwijnt achter Jupiter
13 nov     6:21 MET     4.4°     -14.4°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
13 nov     18:22 MET     17.2°     -13.9°     Europa staat 36.0” N van Callisto
14 nov     1:05 MET     47.3°     -55.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
14 nov     1:21 MET     45.9°     -54.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 nov     3:13 MET     32.0°     -42.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
14 nov     3:32 MET     29.3°     -40.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 nov     4:39 MET     19.1°     -30.2°     Io staat 29.2” Z van Ganymedes
14 nov     17:36 MET     10.8°     -7.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 nov     18:09 MET     15.9°     -12.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 nov     19:49 MET     31.0°     -27.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
14 nov     20:28 MET     36.4°     -33.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 nov     21:01 MET     40.8°     -38.3°     Europa staat 21.3” N van Callisto
14 nov     21:19 MET     42.8°     -40.7°     Io staat 21.9” N van Europa
14 nov     21:23 MET     43.2°     -41.2°     Io staat 43.3” N van Callisto
14 nov     22:22 MET     48.6°     -48.7°     Io verdwijnt achter Jupiter

15 nov     0:50 MET     48.1°     -55.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
15 nov     19:31 MET     28.9°     -24.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
15 nov     19:50 MET     31.7°     -27.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 nov     21:39 MET     45.3°     -43.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 nov     22:00 MET     47.2°     -46.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 nov     4:28 MET     19.3°     -32.2°     Io staat 16.0” Z van Europa
16 nov     19:18 MET     27.6°     -22.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
17 nov     5:16 MET     11.2°     -25.1°     Europa staat 21.3” N van Ganymedes
17 nov     21:45 MET     46.6°     -44.7°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
17 nov     22:56 MET     50.7°     -52.7°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
17 nov     23:05 MET     50.9°     -53.5°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 nov     0:45 MET     47.3°     -56.8°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 nov     17:30 MET     13.3°     -7.4°     Io staat 15.6” Z van Europa

20 nov     0:55 MET     45.6°     -57.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter
20 nov     4:07 MET     19.8°     -36.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
20 nov     5:40 MET     5.7°     -22.2°     Io verdwijnt achter Jupiter
21 nov     2:49 MET     30.8°     -47.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     3:17 MET     26.7°     -43.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     4:58 MET     11.3°     -28.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
21 nov     5:27 MET     6.9°     -24.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 nov     19:50 MET     35.2°     -28.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     20:45 MET     42.2°     -36.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     22:04 MET     49.2°     -47.8°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
21 nov     23:04 MET     50.8°     -54.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 nov     23:17 MET     50.7°     -55.3°     Io staat 21.7” N van Europa
22 nov     0:06 MET     48.7°     -57.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
22 nov     2:45 MET     30.7°     -48.1°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
22 nov     21:15 MET     45.7°     -41.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 nov     21:45 MET     48.2°     -45.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
22 nov     22:40 MET     50.6°     -52.1°     Io staat 42.3” Z van Callisto
22 nov     23:22 MET     50.4°     -55.9°     Callisto is in bovenconjunctie, 11.4” N van Jupiter
22 nov     23:24 MET     50.4°     -56.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
22 nov     23:56 MET     49.0°     -57.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 nov     17:26 MET     15.1°     -7.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
23 nov     18:32 MET     25.2°     -16.9°     Io verdwijnt achter Jupiter
23 nov     21:13 MET     45.9°     -41.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
24 nov     2:53 MET     28.1°     -47.4°     Ganymedes staat 43.7” Z van Callisto
24 nov     17:51 MET     19.6°     -10.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
24 nov     18:25 MET     24.7°     -15.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

25 nov     1:01 MET     42.5°     -57.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
25 nov     2:19 MET     32.5°     -51.7°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
25 nov     3:07 MET     25.5°     -45.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 nov     4:46 MET     10.4°     -31.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 nov     19:36 MET     36.3°     -27.1°     Io staat 14.8” Z van Europa
27 nov     3:12 MET     23.4°     -45.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter
28 nov     4:34 MET     10.1°     -33.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
28 nov     5:12 MET     4.5°     -28.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
28 nov     18:37 MET     29.0°     -18.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
28 nov     19:38 MET     37.7°     -27.6°     Europa staat 34.4” Z van Ganymedes
28 nov     22:05 MET     50.3°     -48.8°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
28 nov     23:20 MET     49.4°     -56.6°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     0:20 MET     44.9°     -59.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
29 nov     1:15 MET     38.6°     -57.9°     Io staat 21.3” N van Europa
29 nov     1:39 MET     35.5°     -56.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 nov     1:51 MET     33.9°     -55.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
29 nov     4:39 MET     8.7°     -33.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
29 nov     21:28 MET     48.8°     -44.0°     Ganymedes staat 40.0” N van Callisto
29 nov     23:01 MET     50.0°     -55.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     23:41 MET     47.8°     -58.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

30 nov     1:10 MET     38.8°     -58.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
30 nov     1:51 MET     33.3°     -55.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
30 nov     20:04 MET     41.7°     -31.6°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
30 nov     20:18 MET     43.3°     -33.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
30 nov     22:49 MET     50.2°     -54.2°     Europa staat 46.2” N van Callisto
30 nov     23:08 MET     49.5°     -55.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw


December 2023

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 dec     0:42 MET     41.5°     -59.5°     Io staat 40.6” N van Callisto
1 dec     17:27 MET     20.4°     -8.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 dec     18:10 MET     26.9°     -14.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 dec     19:36 MET     38.9°     -27.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
1 dec     20:20 MET     43.9°     -34.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 dec     4:19 MET     9.7°     -36.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
2 dec     17:37 MET     22.5°     -9.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
3 dec     21:44 MET     50.2°     -46.6°     Io staat 13.9” Z van Europa

5 dec     17:49 MET     26.2°     -11.5°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
5 dec     19:19 MET     38.8°     -24.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
5 dec     20:58 MET     48.4°     -40.0°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
5 dec     22:39 MET     49.7°     -53.5°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
6 dec     0:22 MET     41.3°     -60.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     1:56 MET     28.7°     -56.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     2:38 MET     22.4°     -51.5°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
6 dec     3:16 MET     16.6°     -46.6°     Io staat 20.9” N van Europa
6 dec     3:37 MET     13.4°     -43.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
6 dec     4:15 MET     7.6°     -38.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 dec     0:47 MET     37.7°     -60.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
7 dec     1:37 MET     30.9°     -57.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 dec     2:56 MET     19.0°     -49.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
7 dec     3:47 MET     11.2°     -42.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 dec     18:40 MET     34.7°     -19.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter
7 dec     22:04 MET     50.3°     -49.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
7 dec     22:43 MET     49.1°     -54.0°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
8 dec     1:03 MET     35.0°     -59.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
8 dec     19:14 MET     39.7°     -24.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 dec     20:06 MET     45.3°     -32.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 dec     21:23 MET     50.0°     -43.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 dec     22:16 MET     50.0°     -50.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     2:40 MET     20.1°     -51.7°     Io staat 36.2” Z van Callisto
9 dec     17:33 MET     26.3°     -9.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 dec     19:32 MET     42.3°     -27.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
9 dec     20:53 MET     49.0°     -39.3°     Io staat 24.8” Z van Callisto
10 dec     4:27 MET     3.4°     -36.9°     Io staat 31.1” Z van Callisto

10 dec     23:56 MET     41.7°     -60.1°     Io staat 13.0” Z van Europa
12 dec     21:14 MET     50.1°     -42.4°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
12 dec     22:50 MET     47.2°     -54.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
13 dec     1:00 MET     32.4°     -60.6°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
13 dec     2:40 MET     17.5°     -52.3°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
13 dec     2:41 MET     17.4°     -52.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 dec     2:34 MET     17.8°     -53.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
14 dec     3:32 MET     8.9°     -45.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 dec     21:02 MET     50.0°     -40.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter
14 dec     23:51 MET     40.4°     -60.0°     Io verdwijnt achter Jupiter

15 dec     1:22 MET     28.0°     -59.7°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
15 dec     2:58 MET     13.5°     -50.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
15 dec     17:38 MET     30.8°     -10.1°     Europa staat 15.6” N van Ganymedes
15 dec     21:01 MET     50.1°     -40.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
15 dec     22:01 MET     49.3°     -48.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 dec     23:11 MET     44.3°     -57.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     0:12 MET     37.2°     -60.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     17:49 MET     32.8°     -11.5°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 dec     18:09 MET     35.5°     -14.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     18:18 MET     36.7°     -15.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
16 dec     20:09 MET     48.1°     -32.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 dec     21:27 MET     50.2°     -44.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
17 dec     17:39 MET     31.9°     -10.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 dec     18:40 MET     40.0°     -18.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 dec     22:44 MET     45.8°     -54.4°     Callisto is in benedenconjunctie, 9.8” Z van Jupiter
18 dec     2:12 MET     18.6°     -55.9°     Io staat 12.0” Z van Europa
19 dec     2:38 MET     13.8°     -53.0°     Ganymedes staat 39.4” N van Callisto

20 dec     0:45 MET     30.4°     -61.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
20 dec     2:26 MET     15.2°     -54.5°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
21 dec     23:27 MET     39.7°     -58.3°     Europa verdwijnt achter Jupiter
22 dec     1:39 MET     21.1°     -59.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
22 dec     21:03 MET     50.1°     -40.3°     Europa staat 14.0” N van Ganymedes
22 dec     22:51 MET     43.3°     -54.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 dec     23:57 MET     35.4°     -60.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 dec     1:01 MET     26.2°     -61.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 dec     2:07 MET     16.2°     -56.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 dec     18:14 MET     39.8°     -14.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
23 dec     18:59 MET     44.8°     -21.5°     Io staat 25.4” N van Ganymedes
23 dec     19:15 MET     46.1°     -23.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 dec     20:06 MET     49.4°     -31.6°     Io verdwijnt achter Jupiter
23 dec     20:25 MET     50.0°     -34.5°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 dec     20:32 MET     50.1°     -35.6°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
23 dec     20:52 MET     50.2°     -38.6°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 dec     22:45 MET     43.5°     -54.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 dec     23:22 MET     39.4°     -57.8°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
24 dec     17:18 MET     33.0°     -6.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 dec     18:26 MET     41.7°     -16.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 dec     19:28 MET     47.4°     -25.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     20:36 MET     50.2°     -36.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     20:47 MET     50.2°     -37.7°     Ganymedes staat 36.0” Z van Callisto

25 dec     17:20 MET     33.8°     -7.0°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
25 dec     17:51 MET     37.9°     -11.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
26 dec     19:48 MET     49.1°     -28.7°     Io staat 20.6” Z van Ganymedes
26 dec     22:03 MET     46.2°     -48.7°     Europa staat 37.6” Z van Callisto
28 dec     17:44 MET     38.7°     -10.1°     Io staat 10.6” Z van Europa
29 dec     1:54 MET     14.5°     -58.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter

30 dec     0:41 MET     25.0°     -61.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
30 dec     0:40 MET     25.0°     -61.1°     Europa staat 12.5” N van Ganymedes
30 dec     1:53 MET     14.0°     -58.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
30 dec     2:51 MET     5.3°     -52.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
30 dec     18:22 MET     43.8°     -15.1°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
30 dec     20:08 MET     50.1°     -31.1°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
30 dec     20:39 MET     50.0°     -35.9°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
30 dec     21:33 MET     47.4°     -44.1°     Io staat 24.8” N van Ganymedes
30 dec     21:56 MET     45.6°     -47.2°     Io verdwijnt achter Jupiter
30 dec     22:58 MET     38.9°     -54.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
30 dec     23:01 MET     38.5°     -55.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
30 dec     23:18 MET     36.3°     -56.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     0:55 MET     22.3°     -60.9°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
31 dec     1:17 MET     19.0°     -60.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
31 dec     1:20 MET     18.5°     -60.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
31 dec     19:09 MET     48.1°     -22.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     20:22 MET     50.2°     -33.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     21:19 MET     48.1°     -41.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
31 dec     22:32 MET     41.5°     -51.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter


639 verschijnselen in 2023App Store       Google Play                

Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/05/2024  —  bronvermelding