Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Verschijnselen van de manen van Jupiter in 2018

Ga naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecJanuari 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 jan     4:57 MET     5.0°     -33.9°     Ganymedes staat 32.9” Z van Callisto
1 jan     6:51 MET     17.0°     -16.6°     Io staat 12.1” N van Ganymedes
2 jan     4:54 MET     5.0°     -34.4°     Io staat 13.7” N van Ganymedes
4 jan     6:49 MET     17.4°     -17.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 jan     7:51 MET     20.9°     -8.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter

5 jan     4:35 MET     3.6°     -37.4°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
5 jan     5:36 MET     10.9°     -28.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
5 jan     5:49 MET     12.2°     -26.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
5 jan     7:02 MET     18.5°     -15.1°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
5 jan     7:15 MET     19.3°     -13.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
5 jan     7:50 MET     20.9°     -8.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
6 jan     4:30 MET     3.4°     -38.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter

12 jan     5:57 MET     15.0°     -24.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
12 jan     6:06 MET     15.8°     -23.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
12 jan     6:45 MET     18.6°     -17.3°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 jan     4:18 MET     4.6°     -39.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
13 jan     5:21 MET     11.8°     -30.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
13 jan     6:28 MET     17.7°     -19.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
13 jan     6:43 MET     18.7°     -17.5°     Europa staat 11.4” Z van Ganymedes
14 jan     5:19 MET     11.9°     -30.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
17 jan     7:35 MET     21.1°     -9.3°     Callisto is in benedenconjunctie, 7.3” N van Jupiter

19 jan     7:50 MET     21.3°     -7.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

20 jan     5:04 MET     12.2°     -32.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
20 jan     6:15 MET     18.1°     -21.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
20 jan     7:15 MET     20.8°     -12.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 jan     5:37 MET     15.6°     -26.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
21 jan     5:39 MET     15.7°     -26.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
21 jan     5:47 MET     16.4°     -25.3°     Europa verdwijnt achter Jupiter
23 jan     3:38 MET     3.6°     -43.9°     Europa staat 25.0” N van Ganymedes
23 jan     5:46 MET     16.8°     -25.2°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
23 jan     7:18 MET     21.0°     -11.3°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
25 jan     5:22 MET     15.3°     -28.6°     Io staat 9.6” N van Europa

26 jan     6:56 MET     20.7°     -13.9°     Europa staat 32.4” N van Callisto
27 jan     6:58 MET     20.8°     -13.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
28 jan     4:11 MET     9.3°     -38.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
28 jan     5:58 MET     18.5°     -22.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
28 jan     7:32 MET     21.0°     -8.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
29 jan     3:36 MET     5.7°     -43.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 jan     4:49 MET     13.5°     -32.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter

30 jan     4:49 MET     13.8°     -32.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
30 jan     5:05 MET     15.2°     -30.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
30 jan     6:37 MET     20.4°     -16.2°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
30 jan     6:54 MET     20.8°     -13.5°     Europa staat 25.5” N van Ganymedes


Februari 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
4 feb     6:03 MET     19.8°     -20.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

5 feb     3:20 MET     6.5°     -43.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
5 feb     4:34 MET     14.3°     -33.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
5 feb     5:30 MET     18.4°     -25.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
5 feb     6:44 MET     20.8°     -13.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
6 feb     3:01 MET     4.7°     -45.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 feb     3:54 MET     10.7°     -39.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
6 feb     4:29 MET     14.2°     -34.0°     Io staat 16.7” Z van Europa
6 feb     5:16 MET     17.7°     -27.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 feb     5:29 MET     18.5°     -25.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter

10 feb     3:48 MET     11.5°     -38.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
10 feb     5:09 MET     18.1°     -27.3°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
12 feb     5:13 MET     18.7°     -26.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
12 feb     6:28 MET     20.7°     -14.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
12 feb     7:23 MET     19.8°     -6.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
13 feb     5:33 MET     19.7°     -22.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 feb     5:47 MET     20.1°     -20.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
13 feb     6:41 MET     20.6°     -12.4°     Io staat 17.1” Z van Europa
14 feb     3:06 MET     8.5°     -42.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter

15 feb     2:43 MET     6.3°     -44.9°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
15 feb     3:01 MET     8.3°     -43.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter
15 feb     5:12 MET     19.1°     -25.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
17 feb     2:33 MET     5.9°     -45.2°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 feb     4:18 MET     16.3°     -32.8°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 feb     4:06 MET     15.9°     -33.8°     Europa staat 34.3” Z van Callisto
19 feb     7:06 MET     19.4°     -6.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
20 feb     3:09 MET     11.2°     -40.5°     Io staat 32.1” Z van Callisto

20 feb     4:17 MET     17.0°     -32.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
21 feb     2:49 MET     9.4°     -42.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
21 feb     3:45 MET     14.8°     -36.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 feb     4:58 MET     19.4°     -25.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
22 feb     2:07 MET     5.0°     -45.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
22 feb     3:02 MET     11.2°     -40.7°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
22 feb     5:19 MET     20.2°     -22.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
22 feb     5:34 MET     20.5°     -20.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter
24 feb     1:59 MET     4.9°     -45.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
24 feb     2:40 MET     9.7°     -42.1°     Io staat 18.9” Z van Ganymedes
24 feb     6:31 MET     19.9°     -10.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 feb     4:41 MET     19.3°     -27.0°     Europa staat 19.7” Z van Ganymedes

26 feb     3:58 MET     17.1°     -32.6°     Io staat 13.2” N van Europa
27 feb     6:10 MET     20.2°     -13.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
28 feb     1:45 MET     5.0°     -44.7°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
28 feb     2:58 MET     12.9°     -39.0°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
28 feb     3:28 MET     15.5°     -35.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
28 feb     4:26 MET     19.1°     -28.2°     Io staat 23.7” N van Ganymedes
28 feb     4:41 MET     19.7°     -26.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
28 feb     5:38 MET     20.5°     -17.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 feb     5:54 MET     20.4°     -15.2°     Io staat 34.4” N van Callisto
28 feb     6:13 MET     19.9°     -12.1°     Callisto is in bovenconjunctie, 9.6” Z van Jupiter
28 feb     6:49 MET     18.5°     -6.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter


Maart 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 mrt     3:58 MET     17.8°     -31.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
1 mrt     5:38 MET     20.5°     -17.3°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
3 mrt     2:11 MET     9.3°     -42.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 mrt     2:19 MET     10.2°     -41.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
3 mrt     4:28 MET     19.6°     -26.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
3 mrt     5:40 MET     20.4°     -16.2°     Io staat 18.2” Z van Ganymedes
5 mrt     6:11 MET     19.4°     -10.9°     Io staat 14.0” N van Europa

7 mrt     2:21 MET     12.0°     -39.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
7 mrt     5:22 MET     20.4°     -17.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 mrt     5:31 MET     20.3°     -16.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
7 mrt     6:31 MET     18.0°     -7.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 mrt     2:31 MET     13.3°     -38.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
8 mrt     5:48 MET     19.8°     -13.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
9 mrt     0:59 MET     3.7°     -42.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 mrt     2:00 MET     10.6°     -40.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 mrt     3:07 MET     16.5°     -34.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 mrt     2:09 MET     12.1°     -39.3°     Io staat 18.2” Z van Europa

10 mrt     2:29 MET     13.8°     -37.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 mrt     4:44 MET     20.5°     -22.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 mrt     4:45 MET     20.5°     -22.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
12 mrt     1:58 MET     11.7°     -39.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
14 mrt     1:37 MET     10.3°     -39.5°     Europa staat 28.4” N van Ganymedes
14 mrt     4:33 MET     20.6°     -22.2°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
14 mrt     6:18 MET     17.2°     -6.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw

15 mrt     4:24 MET     20.5°     -23.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
16 mrt     1:43 MET     11.8°     -38.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 mrt     2:48 MET     17.2°     -33.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 mrt     3:53 MET     20.1°     -26.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 mrt     4:56 MET     20.3°     -18.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 mrt     2:04 MET     14.1°     -36.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
17 mrt     3:01 MET     18.2°     -32.2°     Io staat 22.7” N van Callisto
17 mrt     4:14 MET     20.6°     -23.5°     Io staat 18.5” Z van Europa
17 mrt     4:42 MET     20.5°     -19.9°     Europa staat 41.7” N van Callisto
17 mrt     5:03 MET     20.1°     -16.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 mrt     4:23 MET     20.6°     -21.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
21 mrt     4:34 MET     20.4°     -19.5°     Europa staat 28.7” N van Ganymedes

23 mrt     3:37 MET     20.5°     -26.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 mrt     4:36 MET     20.2°     -18.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
23 mrt     5:47 MET     16.9°     -8.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 mrt     0:46 MET     9.3°     -36.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 mrt     3:51 MET     20.7°     -23.9°     Io verschijnt van achter Jupiter

25 mrt     1:11 MET     12.3°     -35.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 mrt     2:31 MEZT     18.4°     -31.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
25 mrt     3:31 MEZT     18.4°     -31.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
25 mrt     4:30 MEZT     20.5°     -26.0°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
25 mrt     6:18 MEZT     18.1°     -11.6°     Callisto is in benedenconjunctie, 10.7” N van Jupiter
26 mrt     3:42 MEZT     19.2°     -30.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
28 mrt     1:51 MEZT     11.6°     -35.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
30 mrt     2:37 MEZT     16.5°     -33.1°     Io staat 16.6” N van Europa

30 mrt     6:30 MEZT     16.1°     -8.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 mrt     3:39 MEZT     20.0°     -28.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
31 mrt     6:38 MEZT     15.2°     -6.7°     Io verschijnt van achter Jupiter


April 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 apr     0:59 MEZT     7.9°     -32.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 apr     1:49 MEZT     13.1°     -33.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 apr     3:09 MEZT     18.9°     -30.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 apr     3:19 MEZT     19.4°     -29.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 apr     3:57 MEZT     20.6°     -26.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
1 apr     5:02 MEZT     20.3°     -19.6°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 apr     1:04 MEZT     8.9°     -32.5°     Io verschijnt van achter Jupiter
2 apr     6:17 MEZT     16.2°     -9.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
4 apr     0:27 MEZT     5.7°     -30.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 apr     2:03 MEZT     15.5°     -32.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
4 apr     2:42 MEZT     18.2°     -30.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 apr     4:11 MEZT     20.9°     -24.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
6 apr     4:41 MEZT     20.4°     -20.2°     Io staat 17.3” N van Europa

7 apr     5:32 MEZT     17.9°     -13.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
8 apr     2:52 MEZT     19.7°     -28.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 apr     3:35 MEZT     20.8°     -26.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 apr     5:02 MEZT     19.4°     -17.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 apr     5:43 MEZT     17.0°     -11.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 apr     0:00 MEZT     5.1°     -26.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 apr     0:04 MEZT     5.5°     -26.9°     Europa staat 26.9” Z van Ganymedes
9 apr     2:50 MEZT     19.8°     -28.6°     Io verschijnt van achter Jupiter

10 apr     0:10 MEZT     6.8°     -27.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 apr     1:41 MEZT     16.0°     -30.1°     Europa staat 37.0” Z van Callisto
11 apr     0:22 MEZT     8.8°     -27.5°     Io staat 18.9” Z van Europa
11 apr     3:01 MEZT     20.5°     -27.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 apr     4:21 MEZT     20.5°     -20.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
11 apr     5:16 MEZT     18.0°     -14.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
12 apr     0:17 MEZT     8.6°     -26.8°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
12 apr     1:17 MEZT     14.7°     -29.1°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
13 apr     1:34 MEZT     16.4°     -29.0°     Europa verschijnt van achter Jupiter

15 apr     4:46 MEZT     18.8°     -16.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 apr     5:20 MEZT     16.6°     -12.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 apr     1:54 MEZT     18.7°     -27.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
16 apr     2:54 MEZT     20.9°     -25.8°     Europa staat 27.8” Z van Ganymedes
16 apr     4:35 MEZT     19.2°     -17.3°     Io verschijnt van achter Jupiter
16 apr     23:15 MEZT     4.0°     -20.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 apr     23:46 MEZT     7.7°     -23.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 apr     1:24 MEZT     17.1°     -27.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 apr     1:54 MEZT     19.0°     -27.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 apr     2:22 MEZT     20.4°     -26.5°     Io staat 18.9” Z van Europa
18 apr     5:36 MEZT     14.3°     -9.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 apr     1:22 MEZT     17.6°     -26.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
19 apr     3:06 MEZT     21.2°     -24.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
19 apr     3:37 MEZT     20.9°     -21.9°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
19 apr     4:38 MEZT     18.4°     -16.0°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter

20 apr     0:45 MEZT     15.1°     -25.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
20 apr     3:51 MEZT     20.4°     -20.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
23 apr     0:34 MEZT     15.4°     -24.0°     Io staat 25.3” Z van Ganymedes
23 apr     3:48 MEZT     20.1°     -19.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
23 apr     5:42 MEZT     11.6°     -6.8°     Europa staat 28.6” Z van Ganymedes
24 apr     1:08 MEZT     18.3°     -24.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 apr     1:31 MEZT     19.6°     -25.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 apr     3:18 MEZT     21.0°     -21.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 apr     3:39 MEZT     20.4°     -20.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter

25 apr     0:45 MEZT     17.0°     -23.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
25 apr     4:21 MEZT     17.9°     -15.8°     Io staat 18.7” Z van Europa
26 apr     1:09 MEZT     19.0°     -24.2°     Io staat 25.5” N van Ganymedes
26 apr     5:20 MEZT     12.7°     -8.8°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
27 apr     0:30 MEZT     16.7°     -22.6°     Io staat 36.5” Z van Callisto
27 apr     3:20 MEZT     20.7°     -20.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
28 apr     2:09 MEZT     21.4°     -23.5°     Io staat 31.4” Z van Callisto
28 apr     23:43 MEZT     13.3°     -19.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 apr     0:09 MEZT     15.7°     -20.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
30 apr     2:58 MEZT     21.0°     -20.9°     Io staat 26.0” Z van Ganymedes

30 apr     23:41 MEZT     14.1°     -18.5°     Io staat 18.9” N van Europa


Mei 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 mei     3:02 MEZT     20.8°     -20.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 mei     3:14 MEZT     20.3°     -19.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 mei     5:12 MEZT     11.4°     -8.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 mei     5:23 MEZT     10.2°     -7.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 mei     0:10 MEZT     16.9°     -20.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 mei     2:29 MEZT     21.5°     -21.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
2 mei     22:29 MEZT     7.5°     -11.3°     Europa staat 28.1” N van Ganymedes
2 mei     23:40 MEZT     14.8°     -17.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 mei     23:48 MEZT     15.5°     -18.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
3 mei     3:34 MEZT     18.9°     -17.7°     Io staat 24.9” N van Ganymedes
5 mei     23:29 MEZT     15.1°     -16.1°     Europa staat 46.2” N van Callisto

6 mei     0:03 MEZT     17.9°     -18.5°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 mei     0:15 MEZT     18.7°     -19.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
6 mei     2:18 MEZT     21.5°     -20.8°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 mei     2:24 MEZT     21.4°     -20.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
6 mei     23:10 MEZT     13.8°     -14.3°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 mei     23:40 MEZT     16.5°     -16.7°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
7 mei     0:46 MEZT     20.6°     -20.3°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
7 mei     0:52 MEZT     20.8°     -20.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 mei     1:40 MEZT     21.8°     -20.9°     Io staat 19.1” N van Europa
8 mei     4:56 MEZT     10.0°     -8.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 mei     4:58 MEZT     9.7°     -8.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 mei     2:04 MEZT     21.6°     -20.4°     Io verdwijnt achter Jupiter en Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 mei     4:14 MEZT     13.9°     -12.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
9 mei     23:24 MEZT     16.4°     -14.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 mei     23:25 MEZT     16.4°     -14.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 mei     1:15 MEZT     21.8°     -20.2°     Europa staat 27.5” N van Ganymedes

10 mei     1:32 MEZT     21.9°     -20.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 mei     1:34 MEZT     21.9°     -20.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 mei     22:42 MEZT     12.9°     -10.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
13 mei     2:30 MEZT     20.3°     -18.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
13 mei     2:39 MEZT     19.9°     -18.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
13 mei     4:39 MEZT     9.5°     -9.1°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
13 mei     4:54 MEZT     7.8°     -7.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 mei     2:15 MEZT     20.8°     -18.8°     Callisto is in benedenconjunctie, 11.1” N van Jupiter
14 mei     2:54 MEZT     18.7°     -17.3°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
14 mei     3:08 MEZT     17.8°     -16.5°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 mei     4:04 MEZT     12.8°     -12.3°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
14 mei     4:49 MEZT     7.9°     -7.8°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter

15 mei     0:03 MEZT     20.5°     -16.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
15 mei     3:38 MEZT     14.9°     -14.2°     Io staat 19.3” N van Europa
16 mei     3:48 MEZT     13.6°     -13.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
17 mei     1:08 MEZT     22.1°     -18.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 mei     1:19 MEZT     22.1°     -18.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 mei     3:16 MEZT     16.2°     -15.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 mei     3:28 MEZT     15.1°     -14.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 mei     4:02 MEZT     11.8°     -11.9°     Europa staat 26.7” N van Ganymedes
17 mei     22:14 MEZT     13.5°     -6.1°     Io verdwijnt achter Jupiter
18 mei     0:37 MEZT     22.0°     -17.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
19 mei     23:19 MEZT     19.5°     -12.1°     Io staat 17.4” Z van Europa

20 mei     4:45 MEZT     5.3°     -7.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 mei     23:49 MEZT     21.4°     -13.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter
22 mei     2:38 MEZT     17.6°     -16.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
24 mei     2:52 MEZT     15.8°     -15.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 mei     3:13 MEZT     13.8°     -14.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 mei     22:57 MEZT     19.6°     -9.2°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
24 mei     23:59 MEZT     22.1°     -14.0°     Io verdwijnt achter Jupiter

25 mei     2:31 MEZT     17.2°     -16.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
25 mei     23:27 MEZT     21.4°     -11.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 mei     23:51 MEZT     22.1°     -13.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
27 mei     1:19 MEZT     21.1°     -16.6°     Io staat 16.8” Z van Europa
29 mei     2:04 MEZT     18.1°     -16.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter

30 mei     23:23 MEZT     22.1°     -10.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
31 mei     23:12 MEZT     21.9°     -9.4°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter


Juni 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 jun     0:37 MEZT     22.0°     -14.7°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
1 jun     1:13 MEZT     20.6°     -15.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
1 jun     1:44 MEZT     18.7°     -15.9°     Io verdwijnt achter Jupiter
1 jun     2:56 MEZT     12.2°     -13.9°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
1 jun     23:03 MEZT     21.8°     -8.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 jun     23:36 MEZT     22.5°     -11.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 jun     1:12 MEZT     20.4°     -15.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 jun     1:45 MEZT     18.3°     -15.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 jun     22:54 MEZT     21.7°     -7.5°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
3 jun     3:21 MEZT     8.3°     -12.2°     Io staat 16.1” Z van Europa

6 jun     23:44 MEZT     22.7°     -11.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 jun     0:38 MEZT     21.2°     -14.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
7 jun     2:00 MEZT     15.3°     -15.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 jun     1:08 MEZT     19.1°     -14.8°     Callisto is in bovenconjunctie, 10.0” Z van Jupiter
8 jun     2:32 MEZT     11.6°     -14.2°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
8 jun     3:29 MEZT     4.8°     -11.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
9 jun     0:49 MEZT     20.2°     -14.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 jun     1:30 MEZT     17.3°     -15.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 jun     2:58 MEZT     8.2°     -13.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter

10 jun     0:49 MEZT     19.9°     -14.1°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
12 jun     1:04 MEZT     18.4°     -14.4°     Europa staat 29.1” Z van Ganymedes
14 jun     0:45 MEZT     19.2°     -13.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 jun     2:21 MEZT     10.1°     -14.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 jun     2:58 MEZT     5.6°     -12.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter

15 jun     23:40 MEZT     22.1°     -10.1°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
15 jun     23:45 MEZT     22.0°     -10.5°     Io staat 23.4” Z van Callisto
16 jun     0:38 MEZT     19.1°     -13.4°     Io staat 18.7” N van Europa
16 jun     0:55 MEZT     17.8°     -13.9°     Europa staat 41.6” Z van Callisto
16 jun     2:35 MEZT     7.5°     -13.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 jun     23:43 MEZT     21.9°     -10.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
17 jun     2:44 MEZT     5.8°     -13.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
17 jun     23:11 MEZT     22.7°     -7.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 jun     0:03 MEZT     20.8°     -11.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 jun     23:01 MEZT     22.8°     -6.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 jun     0:43 MEZT     17.8°     -13.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 jun     23:50 MEZT     20.6°     -10.6°     Io staat 13.9” N van Ganymedes

23 jun     2:15 MEZT     6.4°     -14.1°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
24 jun     1:31 MEZT     11.2°     -14.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
24 jun     23:48 MEZT     20.0°     -10.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

25 jun     0:59 MEZT     14.2°     -13.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 jun     1:57 MEZT     7.6°     -14.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 jun     23:01 MEZT     22.2°     -6.7°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
25 jun     23:07 MEZT     22.0°     -7.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
26 jun     0:41 MEZT     15.5°     -13.4°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
29 jun     23:43 MEZT     19.0°     -10.3°     Io staat 19.1” N van Ganymedes

30 jun     0:31 MEZT     14.9°     -13.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter


Juli 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 jul     23:09 MEZT     20.7°     -7.6°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 jul     0:39 MEZT     13.3°     -13.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 jul     1:42 MEZT     6.0°     -14.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 jul     23:11 MEZT     20.2°     -8.0°     Callisto is in benedenconjunctie, 8.1” N van Jupiter
3 jul     1:03 MEZT     10.2°     -14.4°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
5 jul     0:53 MEZT     10.5°     -14.3°     Io staat 12.7” Z van Europa

6 jul     0:43 MEZT     11.0°     -14.0°     Europa staat 18.6” N van Ganymedes
6 jul     22:51 MEZT     20.6°     -6.3°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
8 jul     23:27 MEZT     17.5°     -9.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
8 jul     23:31 MEZT     17.1°     -10.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 jul     23:38 MEZT     16.2°     -10.6°     Io verdwijnt achter Jupiter

10 jul     23:06 MEZT     18.5°     -8.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
11 jul     0:15 MEZT     12.0°     -13.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 jul     1:27 MEZT     3.3°     -15.7°     Io staat 32.1” N van Callisto
12 jul     0:51 MEZT     7.4°     -15.0°     Europa staat 33.4” N van Callisto
14 jul     1:07 MEZT     4.4°     -15.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw

15 jul     23:40 MEZT     13.7°     -11.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
17 jul     22:48 MEZT     17.7°     -7.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 jul     23:17 MEZT     15.2°     -10.0°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
18 jul     0:00 MEZT     10.6°     -13.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 jul     0:57 MEZT     3.6°     -16.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 jul     23:22 MEZT     14.3°     -10.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw

21 jul     0:01 MEZT     9.1°     -13.9°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
24 jul     23:24 MEZT     11.6°     -11.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
24 jul     23:37 MEZT     10.1°     -12.9°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw

26 jul     22:33 MEZT     16.0°     -7.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

31 jul     22:55 MEZT     11.8°     -10.6°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 jul     23:39 MEZT     6.6°     -14.6°     Europa verdwijnt achter Jupiter


Augustus 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 aug     23:44 MEZT     5.5°     -15.2°     Io verdwijnt achter Jupiter
2 aug     22:18 MEZT     14.8°     -7.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 aug     22:58 MEZT     10.6°     -11.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 aug     23:12 MEZT     9.0°     -12.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
5 aug     23:21 MEZT     6.4°     -14.4°     Io staat 9.2” Z van Europa

7 aug     23:33 MEZT     4.0°     -15.9°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
9 aug     22:56 MEZT     7.7°     -13.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 aug     23:00 MEZT     7.2°     -13.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
9 aug     23:19 MEZT     4.8°     -15.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

17 aug     22:05 MEZT     10.1°     -9.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
17 aug     22:11 MEZT     9.4°     -10.3°     Europa staat 10.7” N van Ganymedes
18 aug     22:46 MEZT     4.7°     -14.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 aug     22:48 MEZT     4.5°     -14.8°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
18 aug     22:53 MEZT     3.8°     -15.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw

25 aug     21:59 MEZT     7.3°     -11.3°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
25 aug     22:31 MEZT     3.3°     -15.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 aug     21:56 MEZT     7.2°     -11.3°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
29 aug     21:53 MEZT     6.1°     -12.0°     Io staat 12.6” Z van Ganymedes


September 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
3 sep     21:04 MEZT     9.8°     -6.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

10 sep     20:49 MEZT     8.6°     -7.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 sep     20:51 MEZT     8.4°     -7.5°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 sep     20:42 MEZT     7.7°     -7.6°     Io staat 7.6” Z van Europa

26 sep     20:21 MEZT     5.1°     -8.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 sep     20:30 MEZT     3.9°     -10.3°     Io staat 13.7” N van Europa
28 sep     19:59 MEZT     6.9°     -6.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter


Oktober 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
3 okt     20:10 MEZT     3.4°     -9.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter

11 okt     19:29 MEZT     5.0°     -6.1°     Io verdwijnt achter Jupiter
12 okt     19:34 MEZT     4.0°     -7.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
14 okt     19:31 MEZT     3.5°     -7.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw


November 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    VerschijnselDecember 2018

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel


21 dec     7:56 MET     5.3°     -7.1°     Europa verschijnt van achter Jupiter
24 dec     8:04 MET     7.0°     -6.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 dec     7:50 MET     6.2°     -8.1°     Europa staat 19.1” N van Ganymedes

28 dec     7:19 MET     3.4°     -12.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw

31 dec     7:47 MET     7.2°     -8.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter


382 verschijnselen in 2018App Store       Google Play                

Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/05/2024  —  bronvermelding