Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Verschijnselen van de manen van Jupiter in 2012

Ga naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecJanuari 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 jan     18:19 MET     44.4°     -14.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 jan     2:03 MET     6.3°     -57.0°     Io staat 7.7” Z van Europa
4 jan     1:48 MET     7.6°     -58.2°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
4 jan     18:04 MET     44.2°     -12.0°     Europa staat 34.3” Z van Callisto

5 jan     23:22 MET     28.5°     -56.5°     Europa verdwijnt achter Jupiter
6 jan     1:04 MET     13.1°     -60.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
6 jan     1:53 MET     5.7°     -57.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
6 jan     2:03 MET     4.2°     -56.9°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
6 jan     22:16 MET     36.9°     -48.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
6 jan     23:35 MET     26.1°     -57.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     0:27 MET     18.2°     -60.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
7 jan     1:46 MET     6.2°     -58.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 jan     17:40 MET     43.0°     -8.0°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
7 jan     18:08 MET     45.4°     -12.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     18:09 MET     45.6°     -12.3°     Europa staat 25.9” Z van Ganymedes
7 jan     19:32 MET     48.5°     -24.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
7 jan     20:37 MET     46.2°     -34.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
7 jan     20:45 MET     45.7°     -35.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 jan     20:58 MET     44.7°     -37.6°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
7 jan     22:48 MET     32.2°     -52.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
7 jan     23:00 MET     30.6°     -54.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
7 jan     23:09 MET     29.3°     -54.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 jan     18:04 MET     45.4°     -11.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 jan     18:56 MET     48.1°     -18.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 jan     20:15 MET     47.3°     -30.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 jan     17:29 MET     42.7°     -6.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
9 jan     17:49 MET     44.5°     -9.0°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
11 jan     17:41 MET     44.5°     -7.5°     Europa staat 6.3” N van Ganymedes

11 jan     20:43 MET     44.7°     -34.8°     Europa staat 6.9” N van Ganymedes
12 jan     17:55 MET     45.9°     -9.3°     Io staat 6.4” Z van Europa
13 jan     21:34 MET     38.9°     -41.9°     Callisto is in benedenconjunctie, 7.3” Z van Jupiter
14 jan     0:10 MET     17.0°     -58.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
14 jan     1:32 MET     4.5°     -58.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 jan     19:26 MET     48.4°     -22.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
14 jan     20:40 MET     44.2°     -33.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 jan     21:26 MET     39.5°     -40.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
14 jan     21:35 MET     38.4°     -41.8°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
14 jan     23:10 MET     25.5°     -53.8°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
14 jan     23:21 MET     23.9°     -54.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

15 jan     0:55 MET     9.5°     -59.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
15 jan     1:00 MET     8.8°     -59.1°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
15 jan     18:39 MET     48.5°     -15.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
15 jan     20:01 MET     46.8°     -27.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 jan     20:50 MET     42.9°     -35.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
15 jan     22:11 MET     33.4°     -46.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 jan     17:46 MET     46.4°     -7.2°     Europa verschijnt van achter Jupiter
16 jan     18:02 MET     47.4°     -9.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
16 jan     19:24 MET     48.3°     -21.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
16 jan     20:28 MET     44.6°     -31.4°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
17 jan     1:05 MET     7.0°     -58.7°     Io staat 6.5” Z van Europa
19 jan     20:45 MET     42.1°     -33.4°     Io staat 5.5” Z van Europa
21 jan     18:13 MET     48.6°     -10.2°     Io staat 21.5” Z van Callisto

21 jan     23:15 MET     21.1°     -52.8°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 jan     23:20 MET     20.3°     -53.3°     Io verdwijnt achter Jupiter
21 jan     23:24 MET     19.7°     -53.6°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
22 jan     20:35 MET     42.1°     -31.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 jan     21:57 MET     32.0°     -43.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
22 jan     22:46 MET     24.9°     -49.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 jan     0:07 MET     12.6°     -56.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 jan     17:49 MET     48.1°     -6.2°     Io verdwijnt achter Jupiter
23 jan     17:53 MET     48.3°     -6.7°     Europa verdwijnt achter Jupiter
23 jan     20:17 MET     43.5°     -28.5°     Ganymedes staat 19.5” Z van Callisto
23 jan     20:24 MET     42.9°     -29.4°     Europa verschijnt van achter Jupiter
23 jan     20:41 MET     41.1°     -32.0°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
23 jan     21:19 MET     36.6°     -37.6°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
23 jan     23:07 MET     21.3°     -51.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
24 jan     18:36 MET     49.0°     -12.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 jan     21:40 MET     33.4°     -40.4°     Europa staat 10.0” N van Ganymedes

25 jan     19:17 MET     47.6°     -18.7°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 jan     21:05 MET     37.5°     -35.1°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
27 jan     0:06 MET     10.7°     -55.4°     Io staat 4.5” Z van Europa
28 jan     18:13 MET     49.2°     -8.6°     Io staat 11.4” Z van Ganymedes
28 jan     22:02 MET     28.3°     -42.7°     Io staat 9.5” Z van Ganymedes
29 jan     19:59 MET     43.5°     -24.2°     Ganymedes staat 36.9” N van Callisto
29 jan     22:31 MET     23.7°     -46.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
29 jan     23:53 MET     11.2°     -53.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

30 jan     0:43 MET     3.7°     -55.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
30 jan     19:14 MET     46.9°     -17.1°     Io staat 30.3” N van Callisto
30 jan     19:34 MET     45.3°     -20.3°     Europa staat 33.4” N van Callisto
30 jan     19:45 MET     44.5°     -21.8°     Io verdwijnt achter Jupiter
30 jan     20:33 MET     39.5°     -29.2°     Europa verdwijnt achter Jupiter
30 jan     23:05 MET     18.0°     -49.6°     Europa verschijnt van achter Jupiter
30 jan     23:15 MET     16.5°     -50.5°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
30 jan     23:20 MET     15.7°     -51.0°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
31 jan     18:22 MET     49.1°     -9.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 jan     19:12 MET     46.8°     -16.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
31 jan     20:32 MET     39.2°     -28.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter


Februari 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 feb     19:55 MET     42.9°     -22.9°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
1 feb     20:15 MET     40.8°     -25.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 feb     23:19 MET     14.9°     -50.4°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 feb     20:30 MET     38.2°     -27.9°     Io staat 8.0” Z van Europa
5 feb     18:20 MET     48.8°     -7.7°     Io staat 16.4” Z van Ganymedes

6 feb     21:42 MET     27.1°     -37.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
6 feb     23:16 MET     12.9°     -48.7°     Europa verdwijnt achter Jupiter
7 feb     18:58 MET     46.4°     -12.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
7 feb     20:18 MET     38.2°     -24.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 feb     21:10 MET     31.3°     -32.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
7 feb     21:26 MET     29.0°     -35.0°     Io staat 29.2” Z van Callisto
7 feb     22:28 MET     19.7°     -43.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 feb     19:39 MET     42.4°     -18.7°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
8 feb     20:20 MET     37.6°     -25.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
8 feb     20:27 MET     36.7°     -26.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 feb     21:54 MET     24.4°     -38.6°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
8 feb     22:51 MET     15.7°     -45.6°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 feb     0:06 MET     4.4°     -51.7°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
10 feb     23:09 MET     11.9°     -46.9°     Io staat 8.4” Z van Europa

12 feb     18:56 MET     45.4°     -11.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
12 feb     21:28 MET     26.4°     -34.0°     Io staat 17.0” Z van Ganymedes
13 feb     23:40 MET     5.9°     -48.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
14 feb     20:57 MET     30.1°     -29.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
14 feb     22:14 MET     18.5°     -39.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 feb     23:08 MET     10.3°     -45.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter

15 feb     20:32 MET     33.2°     -25.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
15 feb     21:34 MET     24.1°     -34.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
15 feb     22:22 MET     16.8°     -40.2°     Io staat 18.6” N van Ganymedes
15 feb     23:02 MET     10.7°     -44.6°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
15 feb     23:03 MET     10.6°     -44.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 feb     18:53 MET     44.7°     -9.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 feb     21:30 MET     24.1°     -33.3°     Europa staat 11.5” N van Ganymedes
17 feb     20:23 MET     33.6°     -23.1°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
19 feb     21:11 MET     25.8°     -29.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
19 feb     22:59 MET     9.3°     -43.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw

21 feb     22:56 MET     8.9°     -42.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
22 feb     20:09 MET     33.5°     -19.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
22 feb     23:15 MET     5.6°     -43.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
22 feb     23:30 MET     3.4°     -44.8°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
23 feb     19:38 MET     37.3°     -14.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
23 feb     20:26 MET     30.6°     -22.0°     Europa staat 23.6” Z van Callisto
23 feb     20:49 MET     27.3°     -25.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 feb     23:24 MET     3.7°     -44.1°     Ganymedes staat 33.3” Z van Callisto
24 feb     19:44 MET     36.0°     -15.4°     Callisto is in bovenconjunctie, 5.3” N van Jupiter
24 feb     23:02 MET     6.6°     -41.8°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw

26 feb     20:19 MET     30.4°     -20.1°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
26 feb     22:33 MET     10.1°     -38.1°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
29 feb     22:08 MET     12.6°     -34.3°     Io verdwijnt achter Jupiter


Maart 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 mrt     19:27 MET     36.0°     -11.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 mrt     20:35 MET     26.3°     -21.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 mrt     21:38 MET     16.7°     -30.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
1 mrt     22:45 MET     6.6°     -38.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 mrt     19:54 MET     31.9°     -15.0°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
2 mrt     20:57 MET     22.5°     -24.3°     Europa verdwijnt achter Jupiter
4 mrt     19:57 MET     30.6°     -14.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 mrt     20:39 MET     24.2°     -21.3°     Europa staat 21.3” Z van Ganymedes
6 mrt     20:05 MET     28.5°     -15.7°     Io staat 9.6” Z van Europa

8 mrt     19:30 MET     32.9°     -9.7°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 mrt     21:16 MET     17.0°     -25.2°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 mrt     21:27 MET     15.3°     -26.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 mrt     22:30 MET     5.8°     -34.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 mrt     21:49 MET     11.5°     -29.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw

11 mrt     20:10 MET     25.7°     -14.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 mrt     20:38 MET     21.5°     -19.0°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
11 mrt     22:34 MET     4.0°     -33.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

15 mrt     19:30 MET     30.0°     -7.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
15 mrt     21:42 MET     10.0°     -26.5°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
16 mrt     20:39 MET     19.2°     -17.7°     Io verdwijnt achter Jupiter
17 mrt     20:10 MET     23.2°     -13.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 mrt     21:05 MET     14.8°     -21.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 mrt     20:56 MET     15.7°     -19.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter

20 mrt     20:15 MET     21.1°     -13.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
20 mrt     20:57 MET     14.7°     -19.1°     Europa staat 29.8” N van Callisto
24 mrt     20:01 MET     21.6°     -10.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 mrt     20:51 MET     13.9°     -17.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

25 mrt     21:09 MEZT     19.9°     -10.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
25 mrt     22:16 MEZT     9.7°     -20.2°     Io staat 12.1” N van Europa
30 mrt     21:21 MEZT     15.8°     -11.4°     Europa staat 14.9” N van GanymedesApril 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
2 apr     21:33 MEZT     12.9°     -12.1°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
2 apr     22:21 MEZT     5.8°     -18.4°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
6 apr     21:02 MEZT     16.0°     -6.6°     Io staat 14.1” N van Ganymedes

8 apr     22:14 MEZT     4.5°     -15.8°     Io verdwijnt achter Jupiter
9 apr     21:46 MEZT     8.2°     -11.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 apr     22:20 MEZT     3.3°     -16.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 apr     22:20 MEZT     3.3°     -16.3°     Io staat 17.5” Z van Ganymedes

16 apr     21:37 MEZT     6.8°     -8.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 apr     21:23 MEZT     8.4°     -6.7°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
23 apr     21:42 MEZT     3.0°     -7.9°     Callisto is in benedenconjunctie, 5.3” Z van JupiterMei 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    VerschijnselJuni 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel


23 jun     4:14 MEZT     4.1°     -7.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 jun     4:16 MEZT     4.8°     -7.3°     Io verschijnt van achter Jupiter

30 jun     4:03 MEZT     5.7°     -8.8°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter


Juli 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel


5 jul     4:23 MEZT     10.8°     -7.5°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
7 jul     4:18 MEZT     11.0°     -8.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 jul     3:20 MEZT     3.9°     -12.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
9 jul     3:24 MEZT     4.4°     -12.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 jul     3:27 MEZT     4.8°     -12.3°     Io staat 14.4” Z van Europa
9 jul     4:40 MEZT     15.2°     -6.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

16 jul     4:24 MEZT     16.2°     -8.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 jul     4:47 MEZT     20.1°     -6.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
21 jul     3:36 MEZT     11.5°     -13.6°     Io staat 6.6” N van Europa

23 jul     2:36 MEZT     4.2°     -17.1°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
23 jul     4:19 MEZT     18.9°     -10.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
24 jul     3:30 MEZT     12.1°     -14.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

25 jul     2:56 MEZT     7.8°     -16.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 jul     3:29 MEZT     12.4°     -14.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
25 jul     4:02 MEZT     17.3°     -12.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter

30 jul     4:46 MEZT     26.5°     -9.4°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter


Augustus 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel

1 aug     2:40 MEZT     8.8°     -19.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 aug     3:50 MEZT     19.0°     -14.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 aug     3:50 MEZT     19.0°     -14.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 aug     3:52 MEZT     19.3°     -14.8°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
1 aug     4:22 MEZT     23.9°     -12.2°     Io staat 4.1” N van Europa
1 aug     4:49 MEZT     28.0°     -9.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 aug     3:15 MEZT     14.3°     -17.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
5 aug     3:41 MEZT     19.7°     -16.6°     Io staat 7.8” N van Europa

6 aug     4:32 MEZT     28.0°     -12.4°     Io staat 11.2” N van Ganymedes
8 aug     2:42 MEZT     12.4°     -20.7°     Io staat 4.3” N van Europa
8 aug     4:04 MEZT     24.7°     -15.5°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 aug     4:34 MEZT     29.3°     -12.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 aug     1:47 MEZT     5.2°     -22.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 aug     5:13 MEZT     35.8°     -8.6°     Io verschijnt van achter Jupiter

10 aug     2:26 MEZT     11.1°     -21.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 aug     2:36 MEZT     12.7°     -21.5°     Io staat 20.3” Z van Ganymedes
10 aug     3:35 MEZT     21.3°     -18.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
10 aug     3:40 MEZT     22.1°     -18.0°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
10 aug     5:34 MEZT     39.4°     -6.3°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
14 aug     4:26 MEZT     31.4°     -14.9°     Io staat 17.1” N van Ganymedes

16 aug     3:41 MEZT     25.3°     -19.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
17 aug     1:18 MEZT     5.0°     -24.3°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
17 aug     2:13 MEZT     12.6°     -24.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 aug     2:34 MEZT     15.7°     -23.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
17 aug     3:05 MEZT     20.4°     -22.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 aug     3:40 MEZT     25.7°     -19.9°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
17 aug     3:53 MEZT     27.7°     -18.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter
17 aug     4:23 MEZT     32.3°     -16.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 aug     4:27 MEZT     32.9°     -15.7°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
17 aug     5:25 MEZT     41.7°     -9.0°     Io staat 20.4” Z van Ganymedes
18 aug     1:40 MEZT     8.4°     -24.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
18 aug     3:25 MEZT     24.1°     -21.2°     Europa staat 11.9” Z van Ganymedes
19 aug     1:05 MEZT     4.2°     -24.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter

23 aug     5:35 MEZT     45.9°     -9.3°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 aug     2:49 MEZT     21.6°     -25.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 aug     3:52 MEZT     31.3°     -21.0°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
24 aug     4:09 MEZT     33.9°     -19.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 aug     4:58 MEZT     41.2°     -14.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

25 aug     3:36 MEZT     29.3°     -22.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
26 aug     0:47 MEZT     5.1°     -26.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 aug     1:01 MEZT     6.9°     -27.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 aug     1:23 MEZT     10.0°     -27.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
26 aug     3:45 MEZT     31.3°     -22.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
28 aug     2:13 MEZT     18.3°     -27.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
28 aug     3:47 MEZT     32.6°     -22.6°     Ganymedes staat 40.0” Z van Callisto
28 aug     4:05 MEZT     35.4°     -21.0°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
28 aug     4:37 MEZT     40.4°     -17.5°     Callisto is in bovenconjunctie, 6.4” N van Jupiter
29 aug     1:08 MEZT     9.5°     -28.2°     Europa staat 27.5” Z van Callisto
30 aug     0:54 MEZT     7.9°     -28.2°     Io staat 10.6” N van Europa

31 aug     4:42 MEZT     42.4°     -18.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 aug     6:03 MEZT     52.9°     -7.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter


September 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 sep     1:58 MEZT     18.1°     -29.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
1 sep     5:31 MEZT     49.6°     -12.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
2 sep     0:32 MEZT     6.3°     -28.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 sep     1:15 MEZT     12.3°     -29.8°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 sep     1:20 MEZT     13.1°     -29.9°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 sep     2:42 MEZT     25.4°     -28.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 sep     3:38 MEZT     34.0°     -24.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 sep     4:03 MEZT     37.7°     -22.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
4 sep     0:43 MEZT     8.8°     -29.6°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 sep     0:46 MEZT     9.2°     -29.7°     Europa verschijnt van achter Jupiter
4 sep     2:38 MEZT     25.9°     -29.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 sep     2:57 MEZT     28.9°     -28.4°     Europa staat 26.3” N van Ganymedes
4 sep     6:15 MEZT     55.6°     -6.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
5 sep     1:53 MEZT     19.7°     -31.1°     Io staat 26.8” N van Callisto

6 sep     3:18 MEZT     33.2°     -27.7°     Io staat 11.4” N van Europa
6 sep     4:26 MEZT     43.2°     -21.5°     Io staat 27.8” N van Callisto
8 sep     3:52 MEZT     39.3°     -25.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 sep     1:04 MEZT     14.4°     -32.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 sep     2:25 MEZT     26.6°     -31.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 sep     3:14 MEZT     34.1°     -29.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 sep     3:51 MEZT     39.7°     -26.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 sep     4:35 MEZT     46.0°     -21.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 sep     6:15 MEZT     57.1°     -8.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter

10 sep     1:54 MEZT     22.4°     -32.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
11 sep     0:39 MEZT     11.8°     -32.1°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
11 sep     0:59 MEZT     14.7°     -32.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter
11 sep     3:20 MEZT     36.2°     -29.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
11 sep     4:42 MEZT     47.9°     -21.2°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 sep     6:09 MEZT     57.2°     -9.6°     Europa staat 26.7” N van Ganymedes
13 sep     5:39 MEZT     55.4°     -14.2°     Io staat 12.1” N van Europa

15 sep     0:06 MEZT     9.2°     -31.8°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
15 sep     1:58 MEZT     25.8°     -34.7°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
15 sep     5:46 MEZT     56.6°     -13.9°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
16 sep     2:58 MEZT     35.6°     -32.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 sep     4:18 MEZT     47.2°     -25.4°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 sep     5:07 MEZT     53.2°     -19.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 sep     6:28 MEZT     59.3°     -8.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
16 sep     6:28 MEZT     59.3°     -8.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 sep     0:15 MEZT     11.5°     -33.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
17 sep     3:47 MEZT     43.4°     -28.9°     Io verschijnt van achter Jupiter
17 sep     23:36 MEZT     6.7°     -30.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 sep     0:51 MEZT     17.4°     -35.4°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
18 sep     0:56 MEZT     18.1°     -35.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 sep     3:14 MEZT     39.1°     -32.1°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
18 sep     3:31 MEZT     41.6°     -30.7°     Europa verdwijnt achter Jupiter
18 sep     5:52 MEZT     57.9°     -13.9°     Europa verschijnt van achter Jupiter

20 sep     0:52 MEZT     18.6°     -36.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
21 sep     23:46 MEZT     10.2°     -33.2°     Europa staat 37.4” N van Callisto
22 sep     0:31 MEZT     16.6°     -36.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
22 sep     3:59 MEZT     47.6°     -29.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
22 sep     5:50 MEZT     58.7°     -15.2°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
22 sep     6:49 MEZT     59.7°     -6.5°     Ganymedes staat 43.7” N van Callisto
23 sep     4:51 MEZT     54.3°     -23.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
23 sep     6:10 MEZT     59.6°     -12.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 sep     2:09 MEZT     32.7°     -37.9°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 sep     5:38 MEZT     58.4°     -17.5°     Io verschijnt van achter Jupiter
24 sep     23:19 MEZT     7.9°     -31.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

25 sep     0:37 MEZT     19.2°     -37.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 sep     1:29 MEZT     27.1°     -38.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 sep     2:47 MEZT     39.0°     -36.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 sep     3:25 MEZT     44.5°     -33.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
25 sep     5:48 MEZT     59.1°     -16.3°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
25 sep     6:01 MEZT     59.6°     -14.4°     Europa verdwijnt achter Jupiter
26 sep     0:06 MEZT     15.2°     -36.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
27 sep     0:46 MEZT     21.7°     -38.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
27 sep     1:02 MEZT     24.2°     -39.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
27 sep     3:23 MEZT     45.3°     -34.4°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
28 sep     22:30 MEZT     3.5°     -27.9°     Io staat 18.5” Z van Ganymedes
29 sep     2:33 MEZT     39.2°     -38.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
29 sep     4:31 MEZT     54.6°     -27.8°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
30 sep     0:46 MEZT     23.6°     -40.0°     Europa staat 19.5” Z van Ganymedes

30 sep     6:45 MEZT     58.8°     -9.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
30 sep     23:18 MEZT     11.1°     -34.2°     Io staat 14.0” N van Europa


Oktober 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 okt     4:03 MEZT     52.4°     -31.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 okt     1:13 MEZT     28.8°     -41.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 okt     2:28 MEZT     40.2°     -40.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 okt     3:23 MEZT     47.9°     -36.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 okt     4:37 MEZT     56.2°     -27.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
2 okt     5:59 MEZT     59.8°     -16.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
2 okt     22:31 MEZT     5.6°     -29.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 okt     23:35 MEZT     14.6°     -36.5°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
3 okt     1:57 MEZT     36.2°     -41.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
3 okt     23:05 MEZT     10.8°     -33.8°     Io verlaat de schijf van Jupiter
4 okt     1:00 MEZT     28.0°     -42.0°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 okt     3:23 MEZT     49.0°     -36.8°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 okt     3:31 MEZT     50.0°     -36.0°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
4 okt     5:51 MEZT     59.8°     -18.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter

6 okt     0:02 MEZT     20.4°     -39.8°     Europa verschijnt van achter Jupiter
6 okt     1:34 MEZT     34.5°     -43.1°     Io staat 17.6” Z van Ganymedes
6 okt     6:32 MEZT     58.2°     -12.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
6 okt     23:19 MEZT     14.7°     -36.6°     Io staat 15.5” Z van Ganymedes
7 okt     3:57 MEZT     54.3°     -34.2°     Europa staat 20.8” Z van Ganymedes
8 okt     1:29 MEZT     34.9°     -43.9°     Io staat 14.7” N van Europa
8 okt     5:57 MEZT     59.5°     -18.5°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 okt     2:04 MEZT     40.9°     -43.6°     Callisto is in benedenconjunctie, 7.8” Z van Jupiter
9 okt     3:07 MEZT     49.4°     -39.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 okt     4:17 MEZT     56.9°     -32.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
9 okt     5:17 MEZT     59.8°     -24.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
9 okt     6:26 MEZT     57.8°     -14.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
9 okt     22:39 MEZT     10.5°     -33.1°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter

10 okt     0:25 MEZT     26.3°     -42.9°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
10 okt     1:26 MEZT     35.7°     -44.6°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
10 okt     3:15 MEZT     50.9°     -39.5°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
10 okt     3:46 MEZT     54.4°     -36.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
10 okt     22:44 MEZT     11.8°     -34.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
10 okt     23:45 MEZT     20.8°     -40.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 okt     0:53 MEZT     31.2°     -44.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
11 okt     3:36 MEZT     53.8°     -37.8°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 okt     5:57 MEZT     59.0°     -19.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
11 okt     6:00 MEZT     58.8°     -18.8°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 okt     22:13 MEZT     8.0°     -30.5°     Io verschijnt van achter Jupiter
12 okt     21:51 MEZT     5.6°     -27.9°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
13 okt     2:26 MEZT     46.1°     -44.1°     Europa verschijnt van achter Jupiter
13 okt     4:55 MEZT     59.7°     -28.7°     Io staat 16.3” Z van Ganymedes
14 okt     3:00 MEZT     51.2°     -42.0°     Io staat 17.8” Z van Ganymedes
14 okt     7:03 MEZT     52.5°     -10.0°     Europa staat 21.9” Z van Ganymedes
14 okt     21:30 MEZT     3.9°     -25.6°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
15 okt     3:37 MEZT     55.5°     -38.9°     Io staat 15.4” N van Europa

16 okt     5:00 MEZT     59.8°     -28.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
16 okt     6:05 MEZT     57.3°     -19.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
16 okt     7:10 MEZT     50.7°     -9.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
16 okt     21:24 MEZT     4.2°     -25.3°     Europa staat 28.6” N van Ganymedes
17 okt     0:40 MEZT     33.0°     -46.2°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 okt     0:40 MEZT     33.0°     -46.2°     Io staat 22.5” Z van Callisto
17 okt     2:20 MEZT     47.5°     -45.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
17 okt     2:39 MEZT     50.0°     -44.7°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 okt     5:02 MEZT     59.8°     -28.8°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
17 okt     5:34 MEZT     58.9°     -24.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
17 okt     6:50 MEZT     52.6°     -12.7°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
17 okt     6:56 MEZT     51.8°     -11.7°     Ganymedes staat 47.2” Z van Callisto
17 okt     23:29 MEZT     22.7°     -41.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 okt     23:35 MEZT     23.8°     -42.2°     Europa staat 36.8” Z van Callisto
18 okt     0:31 MEZT     32.2°     -46.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
18 okt     1:39 MEZT     42.4°     -47.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 okt     2:41 MEZT     50.7°     -44.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 okt     6:13 MEZT     55.9°     -18.6°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 okt     0:01 MEZT     28.2°     -44.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
19 okt     21:08 MEZT     3.7°     -23.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
19 okt     23:27 MEZT     23.8°     -42.1°     Io staat 17.8” Z van Europa

20 okt     0:26 MEZT     32.7°     -46.6°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
20 okt     4:48 MEZT     59.8°     -31.6°     Europa verschijnt van achter Jupiter
21 okt     6:04 MEZT     55.5°     -20.6°     Io staat 19.7” Z van Ganymedes
21 okt     21:33 MEZT     8.1°     -28.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 okt     21:55 MEZT     11.2°     -31.4°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 okt     23:53 MEZT     28.9°     -45.1°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
22 okt     5:43 MEZT     57.0°     -24.2°     Io staat 16.1” N van Europa
23 okt     6:54 MEZT     49.1°     -13.6°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 okt     0:17 MEZT     34.0°     -47.6°     Europa staat 28.9” N van Ganymedes
24 okt     4:14 MEZT     59.7°     -37.2°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 okt     4:39 MEZT     59.7°     -33.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 okt     6:39 MEZT     50.4°     -16.2°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 okt     7:21 MEZT     44.9°     -9.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
24 okt     7:29 MEZT     43.6°     -8.4°     Io staat 25.7” N van Ganymedes

25 okt     1:22 MEZT     44.1°     -50.1°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 okt     2:18 MEZT     51.4°     -48.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 okt     3:33 MEZT     58.3°     -42.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 okt     4:28 MEZT     59.7°     -35.7°     Io verlaat de schijf van Jupiter
25 okt     22:27 MEZT     18.3°     -36.9°     Io staat 36.7” N van Callisto
25 okt     22:42 MEZT     20.6°     -38.9°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
26 okt     1:47 MEZT     48.1°     -50.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
26 okt     20:45 MEZT     4.5°     -22.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
26 okt     22:01 MEZT     15.1°     -33.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 okt     22:48 MEZT     22.1°     -39.9°     Ganymedes staat 38.0” N van Callisto
26 okt     22:54 MEZT     23.0°     -40.6°     Io verlaat de schijf van Jupiter
27 okt     1:29 MEZT     46.2°     -50.7°     Io staat 17.9” Z van Europa
27 okt     3:01 MEZT     56.6°     -46.1°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
27 okt     7:08 MEZT     44.9°     -12.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
27 okt     20:34 MEZT     3.6°     -21.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
27 okt     22:11 MEZT     17.2°     -35.4°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
28 okt     0:00 MEZT     33.8°     -47.6°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
28 okt     21:08 MET     17.4°     -35.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
28 okt     22:53 MET     33.4°     -47.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
28 okt     23:32 MET     39.3°     -50.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 okt     1:13 MET     52.8°     -50.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
29 okt     6:47 MET     38.0°     -7.1°     Io staat 16.7” N van Europa
31 okt     2:08 MET     58.3°     -46.6°     Europa staat 29.0” N van Ganymedes

31 okt     5:08 MET     50.5°     -22.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw


November 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 nov     2:16 MET     58.9°     -46.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 nov     3:04 MET     59.6°     -40.7°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 nov     4:27 MET     54.6°     -29.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 nov     5:13 MET     49.3°     -22.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
1 nov     19:48 MET     8.3°     -24.6°     Io staat 17.0” N van Europa
1 nov     23:37 MET     42.5°     -51.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 nov     2:33 MET     59.6°     -44.7°     Io verschijnt van achter Jupiter
2 nov     3:00 MET     59.6°     -41.3°     Europa staat 36.4” Z van Callisto
2 nov     20:45 MET     17.1°     -33.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
2 nov     21:30 MET     23.9°     -39.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter
2 nov     22:32 MET     33.5°     -47.0°     Callisto is in bovenconjunctie, 8.1” N van Jupiter
2 nov     22:33 MET     33.7°     -47.1°     Io staat 37.5” Z van Callisto
2 nov     22:55 MET     36.9°     -49.1°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
2 nov     23:40 MET     43.5°     -52.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
3 nov     2:30 MET     59.6°     -45.3°     Io staat 17.9” Z van Europa
3 nov     4:36 MET     52.7°     -28.3°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
3 nov     20:59 MET     19.9°     -35.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
3 nov     21:32 MET     24.9°     -40.1°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
3 nov     23:35 MET     43.4°     -52.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
4 nov     0:35 MET     51.3°     -53.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
4 nov     2:24 MET     59.5°     -46.2°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
4 nov     23:44 MET     45.3°     -52.8°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter

5 nov     1:11 MET     55.6°     -52.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
5 nov     2:08 MET     59.2°     -48.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
5 nov     3:31 MET     57.8°     -38.2°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
6 nov     21:35 MET     27.3°     -41.2°     Europa verschijnt van achter Jupiter
7 nov     4:57 MET     48.0°     -26.0°     Europa staat 29.0” N van Ganymedes
7 nov     7:02 MET     29.7°     -7.1°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
8 nov     4:10 MET     53.1°     -33.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 nov     4:49 MET     48.5°     -27.5°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 nov     6:21 MET     35.3°     -13.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
8 nov     6:58 MET     29.6°     -7.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
8 nov     21:49 MET     30.8°     -43.5°     Io staat 17.6” N van Europa
9 nov     1:31 MET     58.3°     -52.4°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
9 nov     4:18 MET     51.7°     -32.4°     Io verschijnt van achter Jupiter
9 nov     22:39 MET     39.0°     -49.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
9 nov     23:15 MET     44.3°     -52.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter

10 nov     0:49 MET     55.5°     -54.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 nov     1:24 MET     58.2°     -53.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 nov     4:29 MET     49.7°     -30.8°     Io staat 17.8” Z van Europa
10 nov     7:11 MET     26.3°     -6.5°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
10 nov     19:59 MET     15.4°     -28.3°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
10 nov     22:44 MET     40.4°     -50.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
11 nov     0:56 MET     56.6°     -54.8°     Io staat 37.3” N van Callisto
11 nov     1:31 MET     58.7°     -52.9°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
11 nov     3:35 MET     55.3°     -39.1°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
11 nov     3:56 MET     53.2°     -36.1°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
11 nov     5:44 MET     38.8°     -19.8°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
11 nov     6:01 MET     36.2°     -17.0°     Ganymedes staat 50.2” N van Callisto
11 nov     19:18 MET     10.1°     -22.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
11 nov     19:50 MET     14.7°     -27.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
12 nov     2:21 MET     59.4°     -48.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
12 nov     3:28 MET     55.5°     -40.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
12 nov     4:44 MET     46.8°     -29.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
12 nov     5:47 MET     37.7°     -19.5°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
13 nov     20:29 MET     21.9°     -33.3°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
13 nov     23:50 MET     51.1°     -55.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
14 nov     19:29 MET     13.6°     -24.4°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter

15 nov     6:05 MET     33.0°     -17.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
15 nov     6:33 MET     28.7°     -13.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
15 nov     18:55 MET     9.3°     -19.3°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
15 nov     23:49 MET     52.0°     -56.0°     Io staat 18.0” N van Europa
16 nov     3:25 MET     54.1°     -41.6°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
16 nov     6:02 MET     32.7°     -18.1°     Io verschijnt van achter Jupiter
17 nov     0:33 MET     56.7°     -56.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 nov     0:59 MET     58.4°     -56.3°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 nov     2:44 MET     57.2°     -47.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 nov     3:08 MET     55.3°     -44.2°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 nov     6:28 MET     28.0°     -14.4°     Io staat 17.7” Z van Europa
17 nov     21:54 MET     37.5°     -46.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
18 nov     0:28 MET     56.7°     -57.2°     Io verschijnt van achter Jupiter
18 nov     5:31 MET     36.1°     -23.3°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
18 nov     19:02 MET     12.2°     -20.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 nov     19:24 MET     15.4°     -24.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
18 nov     20:28 MET     25.1°     -34.0°     Europa staat 26.6” Z van Ganymedes
18 nov     21:12 MET     31.8°     -40.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
18 nov     21:34 MET     35.2°     -43.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
19 nov     2:14 MET     58.4°     -51.0°     Io staat 35.3” Z van Callisto
19 nov     4:57 MET     40.5°     -28.7°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
19 nov     5:43 MET     33.6°     -21.7°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
19 nov     7:21 MET     18.6°     -7.1°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 nov     18:54 MET     11.7°     -19.8°     Io verschijnt van achter Jupiter
19 nov     23:11 MET     49.7°     -54.6°     Io staat 25.1” Z van Callisto
20 nov     2:56 MET     55.0°     -46.3°     Io staat 28.4” Z van Callisto

20 nov     19:27 MET     17.3°     -25.1°     Io staat 17.6” Z van Europa
20 nov     19:44 MET     19.9°     -27.7°     Ganymedes staat 37.9” Z van Callisto
20 nov     23:04 MET     49.2°     -54.2°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
21 nov     2:05 MET     58.4°     -52.5°     Europa verschijnt van achter Jupiter
21 nov     19:38 MET     19.5°     -26.8°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     20:58 MET     31.7°     -38.9°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
21 nov     21:43 MET     38.5°     -45.2°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 nov     22:46 MET     47.5°     -52.7°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
22 nov     18:15 MET     8.0°     -14.3°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
22 nov     18:50 MET     13.0°     -19.6°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
22 nov     20:39 MET     29.5°     -36.2°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
22 nov     21:10 MET     34.2°     -40.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
23 nov     1:47 MET     58.8°     -54.5°     Io staat 18.3” N van Europa
23 nov     5:20 MET     34.3°     -26.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
24 nov     2:27 MET     56.0°     -50.8°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 nov     2:42 MET     54.7°     -49.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 nov     4:38 MET     39.9°     -32.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 nov     4:52 MET     37.8°     -30.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
24 nov     23:48 MET     55.9°     -57.8°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw

25 nov     2:12 MET     56.8°     -52.6°     Io verschijnt van achter Jupiter
25 nov     17:53 MET     6.8°     -11.4°     Io staat 25.2” Z van Ganymedes
25 nov     20:56 MET     34.1°     -39.0°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
25 nov     21:08 MET     35.9°     -40.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 nov     23:07 MET     52.2°     -55.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
25 nov     23:12 MET     52.9°     -55.7°     Europa staat 27.1” Z van Ganymedes
25 nov     23:18 MET     53.4°     -56.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 nov     7:33 MET     12.1°     -6.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 nov     18:17 MET     10.8°     -15.0°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
26 nov     20:37 MET     31.9°     -36.3°     Io verschijnt van achter Jupiter
27 nov     17:35 MET     5.6°     -9.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
27 nov     17:44 MET     6.8°     -10.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
27 nov     21:25 MET     39.9°     -43.6°     Io staat 17.3” Z van Europa
27 nov     21:46 MET     43.0°     -46.5°     Callisto is in benedenconjunctie, 8.5” Z van Jupiter
28 nov     1:07 MET     59.2°     -58.3°     Europa staat 43.9” N van Callisto
28 nov     1:40 MET     58.0°     -56.2°     Europa verdwijnt in Jupiters schaduw
28 nov     4:19 MET     40.0°     -36.3°     Europa verschijnt van achter Jupiter
28 nov     18:27 MET     13.5°     -16.7°     Io staat 24.7” N van Ganymedes
28 nov     23:38 MET     56.4°     -57.9°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     0:12 MET     58.5°     -59.3°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     1:43 MET     57.5°     -56.1°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 nov     2:02 MET     56.2°     -54.4°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
29 nov     20:51 MET     36.0°     -38.6°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     21:03 MET     37.8°     -40.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
29 nov     23:15 MET     54.8°     -56.5°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
29 nov     23:24 MET     55.6°     -57.1°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
30 nov     3:46 MET     43.4°     -41.5°     Io staat 18.6” N van Europa

30 nov     7:14 MET     12.2°     -10.3°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw


December 2012

Datum     Tijd     Hoogte
Jupiter
    Hoogte
Zon
    Verschijnsel
1 dec     4:22 MET     37.5°     -36.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
1 dec     4:25 MET     37.1°     -35.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
1 dec     6:33 MET     17.5°     -16.4°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
1 dec     6:35 MET     17.2°     -16.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
1 dec     17:26 MET     6.7°     -8.1°     Europa verschijnt van achter Jupiter
2 dec     1:43 MET     56.5°     -56.7°     Io verdwijnt in Jupiters schaduw
2 dec     3:55 MET     40.8°     -40.5°     Io verschijnt van achter Jupiter
2 dec     20:15 MET     32.7°     -33.5°     Io staat 25.7” Z van Ganymedes
2 dec     22:51 MET     53.8°     -54.6°     Io betreedt de schijf van Jupiter en Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
3 dec     1:01 MET     58.7°     -59.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter en Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
3 dec     1:56 MET     55.0°     -55.6°     Europa staat 27.5” Z van Ganymedes
3 dec     20:11 MET     32.6°     -32.8°     Io verdwijnt achter Jupiter en Io verdwijnt in Jupiters schaduw
3 dec     22:22 MET     51.1°     -51.4°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
4 dec     17:17 MET     7.3°     -7.0°     Io betreedt de schijf van Jupiter
4 dec     17:19 MET     7.6°     -7.3°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
4 dec     19:27 MET     26.6°     -26.1°     Io verlaat de schijf van Jupiter
4 dec     19:30 MET     27.0°     -26.6°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
4 dec     23:23 MET     57.3°     -57.7°     Io staat 16.9” Z van Europa

5 dec     4:12 MET     36.2°     -38.5°     Europa verdwijnt achter Jupiter
5 dec     6:41 MET     13.6°     -15.9°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
5 dec     20:51 MET     40.0°     -38.9°     Io staat 23.9” N van Ganymedes
6 dec     3:04 MET     45.3°     -48.3°     Callisto is in bovenconjunctie, 8.0” N van Jupiter
6 dec     3:26 MET     42.3°     -45.3°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     3:38 MET     40.6°     -43.7°     Ganymedes' schaduw betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     3:48 MET     39.1°     -42.2°     Ganymedes staat 50.0” Z van Callisto
6 dec     5:17 MET     25.6°     -28.8°     Ganymedes verlaat de schijf van Jupiter
6 dec     5:44 MET     21.5°     -24.6°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
6 dec     23:17 MET     57.4°     -57.3°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
6 dec     23:27 MET     58.0°     -58.1°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
7 dec     1:37 MET     55.1°     -57.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
7 dec     1:52 MET     53.6°     -56.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
7 dec     5:44 MET     20.8°     -24.8°     Io staat 18.7” N van Europa
8 dec     6:09 MET     16.3°     -21.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
8 dec     6:17 MET     15.1°     -19.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
8 dec     17:19 MET     10.1°     -7.4°     Europa verdwijnt achter Jupiter
8 dec     20:00 MET     34.3°     -31.2°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
9 dec     3:28 MET     40.1°     -45.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
9 dec     5:48 MET     18.8°     -24.5°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
9 dec     19:39 MET     31.8°     -28.0°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
9 dec     22:36 MET     55.3°     -53.4°     Io staat 25.9” Z van Ganymedes

10 dec     0:35 MET     58.4°     -60.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
10 dec     0:45 MET     57.9°     -60.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
10 dec     2:45 MET     45.5°     -51.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
10 dec     2:56 MET     44.0°     -50.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
10 dec     4:39 MET     28.5°     -35.0°     Europa staat 27.7” Z van Ganymedes
10 dec     18:43 MET     23.9°     -19.5°     Io staat 18.7” N van Europa
10 dec     21:54 MET     51.4°     -48.0°     Io verdwijnt achter Jupiter
11 dec     0:17 MET     58.8°     -60.8°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
11 dec     19:01 MET     27.3°     -22.2°     Io betreedt de schijf van Jupiter
11 dec     19:14 MET     29.3°     -24.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
11 dec     21:11 MET     46.5°     -42.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
11 dec     21:25 MET     48.4°     -44.0°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
12 dec     1:22 MET     54.2°     -59.5°     Io staat 16.4” Z van Europa
12 dec     6:26 MET     11.1°     -19.1°     Europa verdwijnt achter Jupiter
12 dec     18:41 MET     25.1°     -19.3°     Europa staat 26.8” N van Ganymedes
12 dec     18:46 MET     25.7°     -19.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
12 dec     23:17 MET     58.7°     -57.6°     Io staat 22.9” N van Ganymedes
13 dec     6:40 MET     8.5°     -17.2°     Ganymedes betreedt de schijf van Jupiter
14 dec     1:31 MET     52.4°     -59.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
14 dec     2:04 MET     48.5°     -56.4°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
14 dec     3:52 MET     33.0°     -42.7°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
14 dec     4:28 MET     27.5°     -37.3°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
15 dec     7:06 MET     3.7°     -13.5°     Europa staat 34.6” N van Callisto

15 dec     18:42 MET     27.3°     -19.4°     Ganymedes staat 36.9” N van Callisto
15 dec     19:33 MET     34.9°     -27.0°     Europa verdwijnt achter Jupiter
15 dec     22:37 MET     57.3°     -53.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
16 dec     5:12 MET     19.4°     -30.8°     Io verdwijnt achter Jupiter
16 dec     20:12 MET     41.4°     -32.9°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
16 dec     23:41 MET     58.9°     -59.4°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
17 dec     0:57 MET     54.4°     -61.0°     Io staat 25.9” Z van Ganymedes
17 dec     2:19 MET     44.7°     -55.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
17 dec     2:40 MET     41.7°     -52.7°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
17 dec     4:29 MET     25.3°     -37.5°     Io verlaat de schijf van Jupiter
17 dec     4:51 MET     21.9°     -34.2°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 dec     17:46 MET     19.9°     -11.0°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
17 dec     20:41 MET     46.0°     -37.3°     Io staat 18.7” N van Europa
17 dec     23:38 MET     58.9°     -59.2°     Io verdwijnt achter Jupiter
18 dec     2:12 MET     45.0°     -55.9°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
18 dec     20:45 MET     47.1°     -37.8°     Io betreedt de schijf van Jupiter
18 dec     21:09 MET     50.2°     -41.4°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
18 dec     22:55 MET     58.7°     -55.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
18 dec     23:20 MET     59.0°     -57.8°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
19 dec     3:22 MET     34.1°     -47.5°     Io staat 15.8” Z van Europa
19 dec     18:04 MET     24.0°     -13.5°     Io verdwijnt achter Jupiter
19 dec     20:41 MET     47.2°     -37.2°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
19 dec     21:28 MET     52.9°     -44.3°     Europa staat 26.0” N van Ganymedes
20 dec     1:48 MET     47.0°     -58.3°     Io staat 21.7” N van Ganymedes

20 dec     17:21 MET     18.1°     -7.4°     Io verlaat de schijf van Jupiter
20 dec     17:49 MET     22.3°     -11.3°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
21 dec     3:45 MET     29.2°     -44.4°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
21 dec     4:40 MET     20.8°     -36.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
21 dec     6:07 MET     8.0°     -22.9°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
21 dec     20:23 MET     45.9°     -34.3°     Europa staat 34.5” Z van Callisto
22 dec     17:15 MET     18.7°     -6.7°     Callisto is in bovenconjunctie, 7.4” N van Jupiter
22 dec     21:49 MET     56.0°     -46.9°     Europa verdwijnt achter Jupiter
23 dec     1:14 MET     49.6°     -60.5°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
23 dec     23:28 MET     58.3°     -58.3°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
24 dec     1:27 MET     47.4°     -59.9°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
24 dec     1:32 MET     46.7°     -59.6°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
24 dec     3:43 MET     27.5°     -44.9°     Ganymedes verschijnt uit Jupiters schaduw
24 dec     4:03 MET     24.4°     -41.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
24 dec     4:35 MET     19.5°     -37.2°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 dec     6:14 MET     5.2°     -22.0°     Io verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     17:58 MET     26.4°     -12.2°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
24 dec     19:15 MET     38.1°     -23.6°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     20:22 MET     47.5°     -33.9°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
24 dec     22:40 MET     58.9°     -53.5°     Io staat 18.5” N van Europa

25 dec     1:23 MET     47.3°     -60.1°     Io verdwijnt achter Jupiter
25 dec     4:07 MET     23.1°     -41.4°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
25 dec     22:29 MET     58.7°     -51.9°     Io betreedt de schijf van Jupiter
25 dec     23:04 MET     58.7°     -55.9°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
26 dec     0:40 MET     52.0°     -61.3°     Io verlaat de schijf van Jupiter
26 dec     1:15 MET     47.8°     -60.5°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
26 dec     5:23 MET     11.1°     -29.9°     Io staat 15.2” Z van Europa
26 dec     19:49 MET     44.3°     -28.6°     Io verdwijnt achter Jupiter
26 dec     22:36 MET     58.9°     -52.7°     Io verschijnt uit Jupiters schaduw
27 dec     0:18 MET     53.8°     -60.9°     Europa staat 25.0” N van Ganymedes
27 dec     4:24 MET     19.0°     -38.8°     Io staat 20.3” N van Ganymedes
27 dec     17:33 MET     24.5°     -8.5°     Io's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
27 dec     17:48 MET     26.9°     -10.5°     Ganymedes' schaduw verlaat de schijf van Jupiter
27 dec     19:06 MET     38.7°     -21.9°     Io verlaat de schijf van Jupiter
27 dec     19:44 MET     44.2°     -27.7°     Io's schaduw verlaat de schijf van Jupiter
28 dec     6:01 MET     4.6°     -24.2°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
29 dec     18:24 MET     33.7°     -15.5°     Io staat 14.9” Z van Europa

30 dec     0:06 MET     53.7°     -60.3°     Europa verdwijnt achter Jupiter
30 dec     3:52 MET     22.0°     -43.8°     Europa verschijnt uit Jupiters schaduw
31 dec     2:14 MET     36.2°     -56.1°     Callisto is in benedenconjunctie, 7.3” Z van Jupiter
31 dec     2:48 MET     31.1°     -52.4°     Ganymedes verdwijnt achter Jupiter
31 dec     4:49 MET     12.8°     -35.3°     Ganymedes verschijnt van achter Jupiter
31 dec     5:32 MET     6.7°     -28.7°     Ganymedes verdwijnt in Jupiters schaduw
31 dec     5:49 MET     4.4°     -26.1°     Io betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     19:10 MET     41.8°     -22.1°     Europa betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     20:34 MET     52.5°     -34.9°     Europa's schaduw betreedt de schijf van Jupiter
31 dec     21:32 MET     57.4°     -43.5°     Europa verlaat de schijf van Jupiter
31 dec     22:58 MET     58.0°     -54.7°     Europa's schaduw verlaat de schijf van Jupiter


688 verschijnselen in 2012App Store       Google Play                

Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Uitleg   –   Jupiter   –   Vragen   –   Op/onder   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Zon en Maan   –   Sterrenbeelden     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/07/2024  —  bronvermelding