Zomertijd   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Hoe snel draait de Aarde?


De Aarde heeft een draaiing om haar as en de Aarde draait ook nog om de Zon. Hoe snel bewegen we dan als we op de Aarde staan?
De rotatie van de Aarde om haar as en de baanbeweging van de Aarde om de Zon zijn twee aparte bewegingen.

Ten eerste de rotatie. De aardrotatie duurt iets minder dan 24 uur (zie de tabel Gegevens van de planeten). De afstand die wordt afgelegd in die 24 uur hangt af van de plaats op Aarde waar iemand zich bevindt. Bij de evenaar maak je een volle ronde, terwijl iemand die op de noord- of zuidpool staat slechts om zijn eigen as draait en dus helemaal geen afstand aflegt. De totale afstand die in een omwenteling wordt afgelegd hangt dus af van de geografische breedte (\(\varphi\)), en wel van de cosinus ervan.

De straal van de Aarde aan de evenaar is ongeveer \(R = 6378\,\)km (zie onderaan de genoemde tabel), de omtrek is dus \(O = 2 \pi R\) \(\approx 40074\,\)km. Deze afstand wordt afgelegd met een snelheid van \(v = O/23.935\,\)uur \(\approx 1674\,\)km/uur. We noemden al dat de afgelegde afstand afhangt van de cosinus van de breedte \(\varphi\): \begin{equation} O = 2 \pi R \cos\varphi. \end{equation} Voor de evenaar geldt \(\varphi = 0^\circ\), \(\cos\varphi = 1\) en dus zijn \(O\) en \(v\) zoals hierboven gevonden (\(\approx 40074\,\)km en \(\approx 1674\,\)km/uur). Voor de polen geldt \(\varphi = 90^\circ\), \(\cos\varphi = 0\) en dus geldt \(O = 0\,\)km, \(v = 0\,\)km/uur, zoals we al noemden. Nederland ligt op ongeveer 52° noorderbreedte, \(\cos 52^\circ \approx 0.616\), \(O \approx 24672\,\)km en \(v = 1031\,\)km/uur. In Nederland leggen we dus dagelijks bijna \(25000\,\)km af met een snelheid van meer dan \(1000\,\)km/uur!

Naast haar aswenteling beweegt de Aarde ook nog in een baan om de Zon. Die beweging geldt uiteraard voor de hele Aarde, en is dus onafhankelijk van waar je je bevindt. De afstand van de Aarde tot de Zon is 1 astronomische eenheid, circa 149,6 miljoen km (zie de tabel Gegevens van de planeetbanen, onderaan). Als we even voor de eenvoud aannemen dat de aardbaan een cirkel is, dan is de omtrek dus \(2\pi \times 149,\!6\) miljoen km \(\approx\) 940 miljoen km. Deze afstand wordt afgelegd in \(365,\!256\,\)dagen \(\times 24\,\)uur/dag \(\approx 8766\,\)uur. De baansnelheid is in dat geval dus ruim 107.200 km/uur! Dit is ongeveer 30 km per seconde (zie de tabel).

Verder geldt nog dat de Zon, en met haar al haar planeten waaronder dus de Aarde, ten opzichte van de sterren in de locale omgeving een snelheid van ongeveer \(18\,\)km/s heeft, en dat de omgeving van de Zon, met de Zon en de Aarde, eenmaal in de circa 220 miljoen jaar om het centrum van het Melkwegstelsel draait, met een snelheid van circa \(220\,\)km/s.


Zie ook:
Waardoor voelen we niets van de rotatie van de Aarde?
Waardoor draait de Aarde?
Kan de Aarde in de andere richting om haar as gaan draaien?

De Aarde
Vannacht aan de hemel: Maan, planeten en deepsky-objecten


App Store       Google Play                

Zomertijd   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 30/03/2024  —  bronvermelding