Perseïden 2016   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Hoe snel draait de Aarde?


De Aarde heeft een draaiing om haar as en de Aarde draait ook nog om de Zon. Hoe snel bewegen we dan als we op de Aarde staan?
De rotatie van de Aarde om haar as en de baanbeweging van de Aarde om de Zon zijn twee aparte bewegingen.

Ten eerste de rotatie. De aardrotatie duurt iets minder dan 24 uur (zie de tabel Gegevens van de planeten). De afstand die wordt afgelegd in die 24 uur hangt af van de plaats op Aarde waar iemand zich bevindt. Bij de evenaar maak je een volle ronde, terwijl iemand die op de noord- of zuidpool staat slechts om zijn eigen as draait en dus helemaal geen afstand aflegt. De totale afstand die in een omwenteling wordt afgelegd hangt dus af van de geografische breedte (B), en wel van de cosinus ervan.

De straal van de Aarde aan de evenaar is ongeveer R = 6378km (zie onderaan de genoemde tabel), de omtrek is dus O = 2xπxR = 40074km. Deze afstand wordt afgelegd met een snelheid van v = O/23.935 uur = 1674 km/uur. We noemden al dat de afgelegde afstand afhangt van de cosinus van de breedte B: O = 2xπxR x cos(B). Voor de evenaar geldt B=0°, cos(B)=1 en dus zijn O en v zoals hierboven gevonden. Voor de polen geldt B=90°, cos(B)=0 en dus geldt O=0km, v=0km/uur, zoals we al noemden. Nederland ligt op ongeveer 52° noorderbreedte, cos(52°)=0.616, O=24.672 km en v=1031 km/uur. In Nederland leggen we dus dagelijks bijna 25.000 km af met een snelheid van meer dan 1000 km/uur!

Naast haar aswenteling beweegt de Aarde ook nog in een baan om de Zon. Die beweging geldt uiteraard voor de hele Aarde, en is dus onafhankelijk van waar je je bevindt. De afstand van de Aarde tot de Zon is 1 astronomische eenheid, circa 149,6 miljoen km (zie tabel Gegevens van de planeetbanen, onderaan). Als we even voor de eenvoud aannemen dat de aardbaan een cirkel is, dan is de omtrek dus 2xπx149,6 miljoen km = 940 miljoen km. Deze afstand wordt afgelegd in 365,256 dagen x 24 uur/dag = 8766 uur. De baansnelheid is in dat geval dus ruim 107.200 km/uur! Dit is ongeveer 30 km per seconde (zie de tabel).

Verder geldt nog dat de Zon, en met haar al haar planeten waaronder dus de Aarde, ten opzichte van de sterren in de locale omgeving een snelheid van ongeveer 18km/s heeft, en dat de omgeving van de Zon, met de Zon en de Aarde, eenmaal in de circa 220 miljoen jaar om het centrum van het Melkwegstelsel draait, met een snelheid van circa 220 km/s.


Zie ook:
Waardoor draait de Aarde?
Kan de Aarde in de andere richting om haar as gaan draaien?

De Aarde
Vannacht aan de hemel: Maan, planeten en deepsky-objecten


App Store       Google Play                

Perseïden 2016   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2016   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 12/08/2016  —  bronvermelding