Google Play SterHemel voor Android   –   Hemel vannacht   –   Waarneemweer   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Google Play HemelApps FAQ YouTube Google agenda Facebook Twitter ContactLogo hemel.waarnemen.com

Uitleg bij de jaartabellen Maanapsiden

De tabel toont de apsiden voor de Maan voor een jaar. Een apside is het punt in het baan van de Maan dat het dichst bij de Aarde ligt (perigeum) of het verst van de Aarde (apogeum). In het eerste geval zien we de Maan groter, in het tweede geval kleiner dan gemiddeld.

Alle tijdstippen (in kolommen 3-5) zijn in lokale tijd, in uren en minuten (uu:mm), rekening houdend met de zomertijd.

De afstand en schijnbare diameter zijn geocentrisch en gelden voor een denkbeeldige waarnemer in het centrum van de Aarde.


1: Apside Apside: perigeum of apogeum
2: Datum Datum waarop de apside plaatsvindt
3: Tijd Tijdstip van de apside
4: Afstand Afstand tot het centrum van de Aarde, in kilometers
5: Diameter Schijnbare diameter; hoekdiameter van de Maan in boogminuten en -secondenGa naar de jaartabellen Apsiden voor de Maan.


Google Play                

Google Play SterHemel voor Android   –   Hemel vannacht   –   Waarneemweer   –   Hemelkaart   –   Opkomst en ondergang   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Google Play HemelApps FAQ YouTube Google agenda Facebook Twitter Contact


© 2004–2022   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 10/07/2013