Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over sterrenstelsels   –   FAQ   –   Deepsky-objecten   –   Sterrenbeelden   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Waardoor botsen sterrenstelsels tegenwoordig minder dan vroeger?


Men zegt dat sterrenstelsels vroeger vaker botsten dan nu. Dit zou komen doordat ons heelal groter wordt. Zijn er nog andere argumenten hiervoor?
Inderdaad wordt de dichtheid van sterrenstelsels kleiner door het uitdijen van het heelal. Echter botsingen tussen sterrenstelsels vinden over het algemeen plaats in clusters van sterrenstelsels. De zwaartekracht tussen sterrenstelsels in een cluster wint het van de uitdijing van het heelal, zodat de clusters zelf niet uitdijen en dus, naar ik vermoed, het aantal botsingen per tijdseenheid hierdoor niet of nauwelijks wordt beïnvloed.

Ik denk dat het voornaamste argument is dat wanneer sterrenstelsels botsen, ze in veel gevallen samensmelten (misschien niet bij de eerste ontmoeting, maar doorgaans is dat het uiteindelijke lot). Er blijven dan minder sterrenstelsels over, zodat hun dichtheid kleiner wordt en er vervolgens minder botsingen zullen plaatsvinden.

Stel dat er in een stukje heelal van 10×10×10 Mpc zich 1000 sterrenstelsels bevinden. De sterrenstelseldichtheid n is dus 1,0 per Mpc3 (1000 stelsels per 10×10×10=1000 Mpc3). Stel dat ieder paar sterrenstelsels botst en samensmelt, dan blijven er dus 500 over en n = 500 stelsels / (1000 Mpc3) = 0,5 Mpc-3. De kans dat twee sterrenstelsels botsen, en dus het aantal sterrenstelsels R dat botst per gigajaar, is evenredig met n×n = n2. (De reden dat R evenredig is met het kwadraat van n is dat zowel de dichtheid van potentiële botsers als die van botsingspartners een rol speelt. Dat dit dezelfde objecten zijn (namelijk sterrenstelsels) is niet van belang).

Na de eerste serie botsingen gaat het aantal sterrenstelsels in het stukje heelal dat we beschouwen van 1000 naar 500, en de dichtheid n neemt dus af met een factor 2 van 1,0 naar 0,5. Aangezien R schaalt met n2, neemt die grootheid af met een factor 4 (0,5×0,5=0,25). Als alle overgebleven sterrenstelsels nog eens samensmelten is n nog 1/4 van het oorspronkelijke getal en dus is R 1/16 van de oorspronkelijke waarde. Het aantal botsingen per tijdseenheid R neemt dus exponentiëel af met het aantal botsingen in het verleden.


Zie ook:
Vannacht aan de hemel: Maan, planeten en deepsky-objecten
Deepsky-objecten
Vragen over sterren


App Store       Google Play                

Bolhopen M5 en M80   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over sterrenstelsels   –   FAQ   –   Deepsky-objecten   –   Sterrenbeelden   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 05/05/2024  —  bronvermelding