Zomertijd   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Vragen over de Maan   –   FAQ   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Verschijnselen   –   Op/onder   –   Astrokalender   –   Hemelkaart     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Wanneer is de Maan het grootst?


Soms staat de Maan veel groter aan de hemel dan anders. Wanneer is dit het geval, en hoe komt dit?
De Maan lijkt vaak groter wanneer deze zich vlak boven de horizon bevindt (dus kort na opkomst of voor ondergang). In werkelijkheid gaat het hier om een optische illusie en is de Maan dan zelfs iets kleiner dan hoger aan de hemel (zie Waardoor is de Maan aan de horizon groter dan hoog aan de hemel?).

De Maan variëert echter werkelijk in grootte. Dit komt door de excentrische, ellipsvormige baan van de Maan om de Aarde. Doordat de maanbaan elliptisch is, variëeert de afstand van de Maan tot de Aarde licht. Hierdoor staat de Maan soms dichterbij dan gemiddeld en soms verder weg. Het punt van de maanbaan dat het verst van de Aarde ligt wordt het apogeum genoemd, het punt dat het dichtst bij de Aarde ligt heet het perigeum.

De schijnbare diameter van de Maan variëert tussen dmin=0,491° en dmax=0,548° (zie de berekening in Waardoor lijkt de Maan bij een eclips even groot als de Zon?), en het verschil tussen minimum- en maximumdiameter is hiermee (0,548-0,491)/0,491 = 11,9%. De Maan lijkt in het perigeum dus ruim 10% groter dan in het apogeum, door de kleinere afstand. Een Volle Maan die in het perigeum staat is hierdoor circa 25% helderder dan gemiddeld. Dit wordt ook wel een Supermaan genoemd.

Wanneer vinden peri- en apogeum dan plaats? Het peri- en apogeum van de Maan worden de apsiden van de Maan genoemd. De periode tussen tweemaal dezelfde apside wordt de anomalistische maand genoemd en duurt gemiddeld circa 27,5545499 dagen. Het precieze moment van het moment dat de Maan het grootst is (dus het perigeum), hangt af van de exacte baan van de Maan, die wordt beïnvloed door de posities van de planeten om de Zon. Om dit moment te berekenen is dus een precieze omschrijving van de maanbaan nodig, die we je hier zullen besparen.

De uitkomst van deze berekeningen kun je zelf vinden in onze interactieve webapplet verschijnselen van de Maan. Wanneer je een beetje met deze applet speelt, zul je merken dat de afstand van de Maan tot de Aarde (en dus de schijnbare diameter) in het perigeum niet altijd hetzelfde is, maar enkele duizenden kilometers kan variëren! Dit wordt veroorzaakt door de overige leden van ons zonnestelsel, zoals hierboven genoemd.


Zie ook:
Waardoor is de Maan aan de horizon groter dan hoog aan de hemel?
Wat is een Supermaan, en hoe bijzonder is dit?
Waardoor lijkt de Maan bij een eclips even groot als de Zon?
Wordt de afstand tussen de Maan en de Aarde kleiner of groter?

Apsiden voor de Maan
Supermanen in de 21e eeuw

De Maan
Vannacht aan de hemel: Maan, planeten en deepsky-objecten
Opkomst en ondergang van de Maan
Zon en Maan op dit moment
Zelf maanfasen berekenen
Dagelijkse gegevens van de Maan


App Store       Google Play                

Zomertijd   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Vragen over de Maan   –   FAQ   –   Zon en Maan   –   Maanfasekalender   –   Verschijnselen   –   Op/onder   –   Astrokalender   –   Hemelkaart     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 30/03/2024  —  bronvermelding