Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Wat heeft de Zon met het broeikaseffect te maken?


Waarom wordt de Zon altijd genoemd als men het over het broeikaseffect heeft?
De Zon heeft alles te maken met het broeikaseffect!

Het broeikaseffect is het effect dat de aardatmosfeer heeft op de temperatuur op Aarde. In Nederland ligt die temperatuur gemiddeld rond de 10°C. In de winter vriest het heel soms meer dan 20° en 's zomers wordt het af en toe 35°C boven nul. Een totaal temperatuurverschil van zo'n 55° dus. Op de Maan, even ver van de Zon verwijderd als de Aarde, liggen de dagtemperaturen rond de 150°C, de nachttemperaturen rond de -150°C. Een enorm verschil dus met de temperaturen op Aarde. De oorzaak van dit verschil is een atmosfeer. De Aarde heeft die wel, de Maan niet.

Wat heeft de Zon hiermee te maken? Alles. De Zon is de energiebron die zorgt voor die hoge temperaturen. Zonder Zon zou het op Aarde waarschijnlijk zo'n 250° kouder zijn, zo tegen het absolute nulpunt. In dat geval helpt de Aardatmosfeer dus niets! De Zon zorgt er dus voor dat de temperatuur op Aarde überhaupt in de buurt komt van de temperaturen die wij kennen.

Wanneer de Zon wel bestaat, maar de aardatmosfeer niet zou bestaan, dan zou de gemiddelde temperatuur op Aarde ongeveer 5°C zijn. De atmosfeer van de Aarde zorgt er echter voor dat een deel van het inkomende zonlicht (en warmte, warmte is zoiets als 'infrarood licht') gevangen wordt, en niet terug de ruimte in gestraald wordt. Verantwoordelijk hiervoor zijn de zogenaamde 'broeikasgassen'. De bekendste is CO2, koolstofdioxide, maar onderzoek in het FOM in Nieuwegein lijkt uit te wijzen dat waterdamp een drie maal zo sterke invloed heeft als CO2. Welk gas dan ook precies, het effect van de broeikasgassen is dat de gemiddelde temperatuur op Aarde zo'n 18° hoger ligt dan zonder broeikaseffect. De gemiddelde temperatuur in Nederland zou dan dus rond de -8°C liggen. De aardatmosfeer ligt dus als een isolerende deken op het aardoppervlak. Dit wordt het natuurlijk broeikaseffect genoemd.

Het broeikaseffect waar de afgelopen jaren veel aandacht in media aan besteed wordt -- en mogelijk terecht -- is het verhoogd broeikaseffect, of kunstmatig broeikaseffect, veroorzaakt door de invloed van de mens, door uitstoot van bijvoorbeeld weer die CO2. De vrees is dat de mens meer broeikasgassen de atmosfeer in blaast dan de natuur zelf zou toelaten, zodat het broeikaseffect sterker wordt dan alleen het natuurlijke broeikaseffect. Dit zou dan leiden tot een temperatuurverhoging op Aarde, die allerlei vervelende gevolgen met zich mee zou brengen, zoals het smelten van de poolkappen, het stijgen van de zeespiegel en het toenemen van het aantal (tropische) orkanen en overstromingen. Weer- en klimaatsystemen zijn zelfs zo gecompliceerd dat de precieze gevolgen mogelijk iedere fantasie te boven gaan. Of juist erg meevallen.

Het is dus niet duidelijk of er menselijke invloed is op de temperatuur op Aarde, en zo ja, hoe groot die is. De temperatuur op Aarde heeft vroeger wel meer gevarieerd. De vraag is ten eerste of de mogelijk komende temperatuurveranderingen groter zijn dan de natuurlijke temperatuurveranderingen. Ten tweede is men vooral bang voor de invloed van deze veranderingen, niet op de natuur, maar op de menselijke civilisatie (wat dat ook moge zijn). De angst heerst dat de mens meer getroffen wordt door natuurrampen, maar wat is er nu natuurlijker dan een natuurramp?

Welk broeikaseffect ook wordt bedoeld, het gaat om extra zonnewarmte die door de aardatmosfeer wordt vastgehouden. Zonder Zon geen zonnewarmte en dus ook geen broeikaseffect.


Zie ook:
Europa bij een zeespiegelstijging van 5m

De Aarde
Vannacht aan de hemel: Maan, planeten en deepsky-objecten


App Store       Google Play                

Aarde in aphelium   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender     Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Copyright © 2004–2024   Marc van der Sluys, hemel.waarnemen.com  –  De sterrenhemel voor Nederland en België  —  gewijzigd: 07/07/2024  —  bronvermelding