Terug   -   hemel.waarnemen.com


Uitleg bij de tabellen verschijnselen van de Maan


Tabel: Maanfasen
De eerste tabel toont de verschillende maanfasen. Iedere synodische maand doorloopt de Maan alle fasen, van Nieuwe Maan, via Eerste Kwartier (Halve Maan, de rechterhelft is verlicht), Volle Maan en Laatste Kwartier (Halve Maan, op het noordelijk halfrond is de linker helft verlicht) tot weer Nieuwe Maan. Een synodische maand duurt iets meer dan 29,53 dagen, korter dus dan de meeste kalendermaanden. Hierdoor schuiven de maanfasen vrijwel iedere maand een beetje naar voren en komen er soms vijf fasen voor in een maand (dit gebeurt ongeveer 1,5 keer per jaar).

Zie ook: Hoe ontstaan de fasen van de maan?


Tabel: Apsiden
De tweede tabel laat apsiden zien: de momenten waarop de Maan het dichtst bij (perigeum) of het verst (apogeum) van de Aarde staat. De tabel toont de datum en het tijdstip van de apside, of het om een perigeum of apogeum gaat, de afstand van de Maan tot (het centrum van) de Aarde in kilometers en de (geocentrische) schijnbare diameter van de Maan.Ga naar de interactieve tabel Verschijnselen van de Maan.
Ga naar de niet-interactieve tabel Verschijnselen van de Maan voor deze maand.


Terug