Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Astrokalender   -   Hemelkaart


De Maan bedekt 3 Scorpii

op 7 februari 2010Pad van 3 Scorpii t.o.v. De Maan
           I N T R E D E         U I T T R E D E           A L G M E E N
        --------------------------------   --------------------------------   --------------------------------------------
  Locatie     tijd   bedekking   Zon     tijd   bedekking    Zon   duur diameter afstand  afstand  tijd  
             azim wr hoogte hoogte        azim wr hoogte hoogte   bedek   Maan  centrum   rand  maximum


 Den Helder   03:11:20 125° ZO -5.8° -43.9°   04:07:37 136° ZO  0.5° -36.8°   56.3m 30'26.6" 08'11.3" -07'02.0" 03:38:59 
 Groningen   03:11:31 127° ZO -5.0° -42.8°   04:10:05 138° ZO  1.3° -35.4°   58.6m 30'27.0" 07'31.7" -07'41.8" 03:40:17 
  Utrecht   03:11:00 125° ZO -5.1° -44.3°   04:06:28 136° ZO  1.2° -37.1°   55.5m 30'26.9" 08'32.4" -06'41.1" 03:38:15 
 Middelburg   03:10:58 124° ZO -5.6° -45.4°   04:03:34 134° ZO  0.6° -38.6°   52.6m 30'26.7" 09'18.8" -05'54.6" 03:36:49 
 Maastricht   03:10:39 126° ZO -4.2° -44.9°   04:04:52 136° ZO  2.1° -37.6°   54.2m 30'27.5" 09'02.3" -06'11.4" 03:37:17 

   Brugge   03:10:58 124° ZO -5.6° -45.8°   04:02:31 134° ZO  0.5° -39.1°   51.5m 30'26.7" 09'35.5" -05'37.8" 03:36:19 
 Antwerpen   03:10:49 125° ZO -5.0° -45.2°   04:04:00 135° ZO  1.2° -38.3°   53.2m 30'27.0" 09'13.5" -05'60.0" 03:36:57 
  Brussel   03:10:46 125° ZO -4.9° -45.5°   04:03:08 135° ZO  1.4° -38.6°   52.4m 30'27.1" 09'28.0" -05'45.5" 03:36:30 
    Luik   03:10:46 125° ZO -4.9° -45.5°   04:03:11 135° ZO  1.4° -38.6°   52.4m 30'27.1" 09'27.1" -05'46.5" 03:36:32 
 Bastenaken   03:10:37 126° ZO -4.1° -45.1°   04:04:18 136° ZO  2.2° -37.8°   53.7m 30'27.5" 09'11.9" -06'01.9" 03:36:59 
          
          
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België. Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-6) (ster verdwijnt achter de maanrand): kolom 2: tijdtip van intrede, kolom 3-5: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt: het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°), de windrichting (wr) en de hoogte boven de horizon (in graden), kolom 6: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 7-11) (ster komt tevoorschijn van achter de maanrand): Kolommen 7-11 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-6, maar voor de uittrede.
Algemeen: Kolom 12 toont de duur van de bedekking (in minuten), kolom 13: de diameter van de Maan, kolom 14: afstand van de ster tot het centrum van de Maan, kolom 15: afstand van de ster tot de rand van de Maan, kolom 16: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats). Kolommen 13-15 gelden voor dit tijdstip.Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Astrokalender   -   Hemelkaart