Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Astrokalender   -   Hemelkaart


De Maan bedekt Subra

op 31 januari 2010Pad van Subra t.o.v. De Maan
           I N T R E D E         U I T T R E D E           A L G M E E N
        --------------------------------   --------------------------------   --------------------------------------------
  Locatie     tijd   bedekking   Zon     tijd   bedekking    Zon   duur diameter afstand  afstand  tijd  
             azim wr hoogte hoogte        azim wr hoogte hoogte   bedek   Maan  centrum   rand  maximum


 Den Helder   05:29:21 249°  W 27.3° -26.6°   06:25:33 261°  W 19.2° -18.1°   56.2m 33'41.3" 03'30.0" -13'20.7" 05:57:51 
 Groningen   05:29:56 250°  W 26.2° -25.4°   06:25:20 262°  W 18.1° -17.1°   55.4m 33'40.6" 03'57.4" -12'52.9" 05:58:01 
  Utrecht   05:30:58 250°  W 27.2° -26.2°   06:27:10 262°  W 18.9° -17.6°   56.2m 33'41.1" 03'21.7" -13'28.9" 05:59:29 
 Middelburg   05:31:04 249°  W 28.3° -27.2°   06:27:58 261°  W 19.8° -18.3°   56.9m 33'41.7" 02'51.5" -13'59.3" 05:59:56 
 Maastricht   05:33:17 251°  W 27.0° -25.6°   06:29:29 263°  W 18.4° -16.7°   56.2m 33'40.9" 03'09.5" -13'40.9" 06:01:48 

   Brugge   05:31:19 249°  W 28.6° -27.4°   06:28:25 261°  W 20.0° -18.5°   57.1m 33'41.9" 02'41.3" -14'09.7" 06:00:17 
 Antwerpen   05:31:58 250°  W 27.8° -26.5°   06:28:37 262°  W 19.2° -17.7°   56.6m 33'41.4" 02'58.1" -13'52.6" 06:00:43 
  Brussel   05:32:34 250°  W 27.9° -26.5°   06:29:19 262°  W 19.2° -17.6°   56.7m 33'41.4" 02'50.5" -14'00.2" 06:01:22 
    Luik   05:32:33 250°  W 27.9° -26.5°   06:29:16 262°  W 19.2° -17.6°   56.7m 33'41.4" 02'51.1" -13'59.6" 06:01:20 
 Bastenaken   05:33:35 251°  W 27.1° -25.6°   06:29:52 263°  W 18.4° -16.7°   56.3m 33'40.9" 03'04.2" -13'46.2" 06:02:09 
          
          
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België. Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-6) (ster verdwijnt achter de maanrand): kolom 2: tijdtip van intrede, kolom 3-5: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt: het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°), de windrichting (wr) en de hoogte boven de horizon (in graden), kolom 6: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 7-11) (ster komt tevoorschijn van achter de maanrand): Kolommen 7-11 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-6, maar voor de uittrede.
Algemeen: Kolom 12 toont de duur van de bedekking (in minuten), kolom 13: de diameter van de Maan, kolom 14: afstand van de ster tot het centrum van de Maan, kolom 15: afstand van de ster tot de rand van de Maan, kolom 16: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats). Kolommen 13-15 gelden voor dit tijdstip.Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Astrokalender   -   Hemelkaart