Tabellen   -   hemel.waarnemen.comGegevens van de manen van Neptunus


Naam Afstand tot Neptunus
(RN)
Omloop-
periode

(dagen)
Straal
(km)
Massa
(Maan=1)
Dichtheid
(g/cm3)
 
Naiad 1,94 0,30 (25) ? ?
Thalassa 2,0 0,31 (40) ? ?
Despina 2,12 0,33 (90) ? ?
Galatea 2,5 0,43 (75) ? ?
Larissa 3,0 0,55 (95) ? ?
Proteus 4,7 1,12 (200) ? ?
Triton 14 5,9 (r) 1350 0,29 2,07
Nereid 223 360 (170) ? ?


Getallen tussen haakjes zijn onzeker. Een (r) in de kolom omloopperiode betekent retrograad.
RN = 1 neptunusstraal = 3,883 RA = 2,477 x 107 m. 1 maanmassa = 0,0123 MA = 7,35 x 1022 kg.Bron: The new solar system