Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Maanfasekalender   –   Hemelkaart     Facebook Twitter

Logo hemel.waarnemen.com

Reactie op: Stijgt de zeespiegel zoveel als men beweert?


Ik kreeg deze email in juli 2008, als reactie op deze pagina. Helaas vergat de auteur zijn berekeningen bij te sluiten.	   > U stelt: Het smelten van de ijskap op Groenland alleen is goed voor een
	   > stijging van naar schatting 6-7 meter: hebt u het zelf nagerekend? Kijk
	   > op de wereldbol, de oppervlakte van Groenland valt in het niet bij de
	   > totale oppervlakte van alle zeeën en oceanen.
	   >
	   > Neem deze totale zee/oceanen oppervlakte. Vermenigvuldig dit met de door
	   > u gestelde stijging van 6 à 7 meter. Dan krijg je een aantal kubieke
	   > meters water. Voor het aantal kubieke meters ijs moet je dit getal nog
	   > eens delen door 0,9 (of vermenigvuldigen met 1,1).
	   >
	   > Daarna delen door de oppervlakte van Groenland. Dan krijg je dus het
	   > aantal meters ijs dat nu (volgens u) op Groenland aanwezig zou zijn.
	   > Ziet u het al voor u?
	  
U zegt "een aantal kubieke meters water". U heeft het dus blijkbaar niet nagerekend (of vergeten bij te sluiten in deze email). Ik heb het wel nagerekend.

Inderdaad valt de oppervlakte van Groenland in het niet bij die van de Aarde. Dat is ook de reden van de stijging van de zeespiegel (circa 7 meter) in het niet valt bij de dikte van de ijskap op Groenland (gemiddeld ongeveer 1,6km). De oppervlakte van Groenland is circa 0,42% van die van de Aarde, en dus zou je naïef verwachten dat de zeespiegelstijging door het smelten van een ijskap op Groenland ongeveer 1,6km*0,0042 = 6,8m bedraagt. Deze berekening klopt natuurlijk van geen kant, omdat niet heel Groenland met ijs bedekt is (wat de stijging geringer maakt), maar ook niet heel de Aarde is oceaan (wat de stijging vergroot). We zullen dus een iets nauwkeuriger berekening moeten maken.

De oppervlakte van de ijskap op Groenland bedraagt 1,7x106 vierkante kilometer (km2), met een gemiddelde dikte van 1,6km levert dat 2,7x106 km3 aan ijs. De oppervlakte van de oceanen is circa 360x106 km2, en dus is de zeespiegelstijging door het onderdompelen van dit ijs in de oceanen 2,7x106 km3/360x106 km2 = 0,0075km = 7,5m. Natuurlijk neemt water minder ruimte in dan ijs, dus als we rekening houden met die factor van ongeveer 0,91 vinden we een zeespiegelstijging van 7,5m*0,91 = 6,8m. Een simpele 'achterkant-van-de-envelop'-berekening levert dus dit antwoord, wat toevallig hetzelfde is als de schatting op basis van uw argument over de verhoudingen in oppervlakte.

Natuurlijk ben ik geen klimaatdeskundige, voor hun gegevens zie deze link. Hun berekening is veel nauwkeuriger en komt dus ook uit op een betere waarde: een zeespiegelstijging van 7,2m.


	   > Bovendien, als het warmer wordt, zal de atmosfeer meer waterdamp
	   > opnemen. Deze wordt dus onttrokken aan de zee. Is hiermee rekening gehouden?
	  
Hiermee is niet expliciet rekening gehouden, maar het effect is simpel te berekenen. Een artikel van Trenberth & Smith in 2003 schat de gemiddelde totale massa van de waterdamp in de atmosfeer op 1,27x1016 kg. In vloeibare vorm is dat 1,3x1016 liter = 1,3x104 km3. Wanneer de temperatuur stijgt van 15 naar 20 graden Celsius kan lucht ongeveer 35% meer water opnemen, dus 1,3x104 km3 * 0,35 = 4,6x103 km3 water verdwijnt uit de oceanen. De hoeveelheid water die vrijkomt bij het smelten van de ijskap van Groenland hebben we hierboven al genoemd: 2,7x106 km3 * 0,91 = 2,5x106 km3. Het relatieve effect van de hoeveelheid water die wordt opgenomen in de atmosfeer ten opzichte van die van het water dat vrijkomt door het smelten van de Groenlandijskap is dus 4,6x103 km3/2,5x106 km3 = 0,19%. De verminderde zeespiegelstijging is dus 6,8m*0,0019 = 1,3cm. Dit effect is dus volledig verwaarloosbaar.


	   > Meer nog, als het warmer en vochtiger wordt, zullen meer delen van de
	   > Aarde vruchtbaarder worden. Dus zal de begroeiing toenemen. Deze zullen
	   > CO2 (uiteraard met zonlicht en stoffen uit de bodem en de lucht)
	   > omzetten in zuurstof en koolhydraten. Deze planten bestaan grotendeels
	   > uit water. Is hiermee rekening gehouden?
	  
Hiermee is nog geen rekening gehouden. Op dit moment worden tropische regenwouden echter massaal gekapt. De verwoestijning van de Aarde is positief, niet negatief. Tenzij het Amazoneregenwoud de komende tijd dramatisch gaat toenemen, of grote delen van de Sahara vruchtbaar worden (gemaakt), lijkt het erop dat dit effect negatief is en dus (volgens bovenstaande redenering) bijdraagt aan de zeespiegelstijging.

Ik ben al helemaal geen bioloog en raadpleeg in zo'n geval vaak Wikipedia. Volgens deze pagina is de totale biomassa 1,26x10-11 aardmassa's, en dus ongeveer 7,5x1013 kg. Definitie van biomassa is blijkbaar dat deel van organismen dat leeft (30%), dus niet water (blijkbaar 70%). De massa van water in deze organismen is dan dus 7,5x1013 kg/30%*70% = 1,8x1014kg. Dit is ongeveer 1,4% van de massa van de waterdamp hierboven (1,27x1016 kg) en dus zal bij verdubbeling van de biomassa op Aarde de zeespiegel 1,3cm*0,014 = 0,17mm dalen. Daarbij hebben we dan aangenomen dat al het leven zich op land bevindt. Mocht de helft zich in de oceanen bevinden, dan is de daling dus 0,09mm. Ook deze bijdrage is dus volstrekt te verwaarlozen.


	   > Hetzelfde geldt voor de oceanen: de algen, wieren, planten uit het
	   > plankton zetten evenals de planten op Aarde CO2 om. Hoe warmer het
	   > zeewater, des te meer groei van deze planten, enzovoorts. Ook hiermee is
	   > denk ik in de modellen, waarop uw stijging van 6-7 meter is gebaseerd,
	   > geen rekening gehouden.
	  
Als je er even over na zou denken, zou je natuurlijk direct vinden dat wanneer de hoeveelheid algen, wieren, planten, etc. in de oceanen enorm zou toenemen, de zeespiegel zou stijgen, niet dalen. Maar zoals we in de berekening hierboven zagen is het effect van biomassa verwaarloosbaar. (We kunnen aannemen dat alle biomassa zich in de oceanen bevindt en dat deze verdubbelt. De toename in massa is dan dus 30% (de rest is water dat zich al in de oceanen bevond) en dus zal de zeespiegelstijging 0,17mm/70%*30% = 0,07mm bedragen.)


	   > Wie preekt er dus bullshit?
	  
Hmmm... Als ik moet kiezen tussen de gedetailleerde computermodellen waar honderden wetenschappers menseeuwen van onderzoek in hebben gestoken, en het model waar de zeespiegel daalt wanneer je er meer spullen instopt, neig ik naar het laatste. Maar om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven moet ik eerst uw berekeningen bekijken.


Helaas heb ik (sinds juli 2008) nog steeds geen reactie gehad van deze heer, noch mijn kennis mogen verrijken met zijn berekeningen...


Zie ook:
Stijgt de zeespiegel zoveel als men beweert?
Kaarten van Europa bij verschillende mate van zeespiegelstijging

Externe links:
Tien vragen en antwoorden over zeespiegelstijging (KNMI)
Zeespiegelstijging (Wikipedia, met nog veel meer info op de Engelse versie van die pagina)

Engelstalig:
Tabel: Enkele fysische eigenschappen van ijs op Aarde van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).


Meer vragen over de Aarde   –   FAQ   –   De Aarde   –   Verschijnselen   –   Astrokalender   –   Maanfasekalender   –   Hemelkaart     Facebook Twitter